Česky   English

Martin Vokuš - vedoucí oddělení

Martin Vokuš
V útvaru: oddělení komunikace
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 208
Telefon: 22014 4007
Fax:
Mobil: 603 464 810
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • tiskový mluvčí   
 • Vytváří koncepci komunikace MČ Praha 7 s veřejností.
 • Poskytuje informace občanům.
 • Zajišťuje komunikaci se zástupci médií, PR a marketingu.
 • Zpracovává a rozesílá tiskové zprávy a podklady novinářům.
 • Zpracovává témata pro mediální kampaně a prezentace činnosti MČ Praha 7.
 • Spolupracuje na podobě písemných a grafických materiálů úřadu.
 • Podílí se na zpracování obsahu a koncepci rozvoje magazínu Hobulet.
 • Zajišťuje přípravu a vydávání interního a externího Newsletteru.
 • Podílí se na rozvoji internetových stránek MČ Praha 7, poskytuje podklady pro jejich obsahovou a grafickou podobu.
 • Pořádá tiskové konference, setkání s občany a veřejné prezentace aktuálních témat.
 • Podílí se na přípravě a propagaci akcí MČ Praha 7 pro veřejnost.
 • Zajišťuje moderování akcí MČ Praha 7.
 • Podílí se na konzultacích při výběru dodavatelů děl, která se vztahují k informovanosti občanů a propagaci MČ Praha 7.
 • Podílí se přípravě materiálů do Rady MČ Praha 7 a Zastupitelstva MČ Praha 7.
 • Zajišťuje komunikaci se spolupracujícími organizacemi v oblasti informování veřejnosti.
 • Plní úkoly dle pokynů Rady MČ Praha 7 a vedoucí Odboru Kancelář starosty a tajemníka.Copyright © 2012 Městská část Praha 7