Česky   English

Bc. Lukáš Fátor DiS.- vedoucí odboru

Bc. Lukáš Fátor DiS.
V útvaru: ODBOR KULTURY A SPORTU - OKS
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 213
Telefon: 22014 4013
Fax: 233 373 729
Mobil: 732 410 734
Činnost:
 • řídí činnost OKS
 • dle zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu nařízení tajemníka č. 3 ze dne 1.7.2002 se stává příkazcem operací v rozsahu: platební poukazy, příkaz k úhradě, schválení faktur OKS, faktury, pokladní doklady, objednávky, paragony, účtenky
 • zpracovávání materiálů na jednání Rady a Zastupitelstva MČ P7
 • zajišťování jednání sportovní a kulturní komise R MČ P7
 • plní úkoly dle pokynů starosty MČ Praha 7 a radní MČ Praha 7 pro kulturu
 • vyřizuje žádosti o dotace v oblasti kultury a sportu
 • spolupráce na dotačním řízení
 • koordinace včetně zajišťování sportovních a kulturních akcí
 • spolupráce se všemi subjekty v rámci sportovních a kulturních aktivit pro občany
 • spolupráce při rozvíjení sportovní a kulturní činnosti na školách
 • organizační spolupráce při zajišťování všech akcí odboru OKS
 • spolupráce na akcích a aktivitách OKS
 • práce se systémy AipSafe, Ginis, E-spis
 • zpracovává evidenci majetku OKS v systému Ginis
 • zpracovává inventarizaci majetku OKS
 • připravuje rozpočet OKS
 • individuální dotace v oblasti kultury a sportu
 • dotační smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o uměleckém výkonu, pojistné smlouvy apod.
 • záštity
 • příprava zadávací dokumentace na nákup zboží/služeb ve spolupráci s OIVZ
 • administrativa a komunikace s občany a žadateli v rámci aktivit kultury a sportu
 • statistika a výkaznictví
 • zajišťování výkonu státní správy v obl. autorského práva
 • zodpovídá za správu inventáře v příslušné místnosti
 • zajišťuje výkon ucelené agendy v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa
 • spolupráce při organizování obřadů vítání dětí a agenda s tím spojenáCopyright © 2012 Městská část Praha 7