Česky   English

Martina Opluštilová - vedoucí oddělení

Martina Opluštilová
V útvaru: oddělení provozní
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: poslat e-mail
Motto: ochota a spolehlivost
Místnost: 270
Telefon: 22014 4115
Fax:
Mobil: 732 788 764
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • Vede evidenci a spravuje hmotný majetku Úřadu MČ Praha 7 (zařazování, vyřazování, přesuny, likvidace, prodej). Provádí inventarizaci majetku a následně opatření vyplývající z výsledků inventarizace.
 • Připravuje podklady k výběrovým řízením na MTZ Úřadu MČ Praha 7, tj. na dodávky zařízení, materiálu a vybavení pro potřeby Úřadu MČ Praha 7.
 • Připravuje návrhy smluv (pronájem garážových stání, nákup, pronájem a odprodej motorových vozidel, nákup materiálu a technického vybavení).
 • Objednává a v plném rozsahu odpovídá za evidenci razítek Úřadu MČ Praha 7 včetně jejich protokolárního vyřazení a skartace.
 • Vede evidenci osobních karet zaměstnanců.
 • Odpadové hospodářství – vede evidenci vyprodukovaného odpadu, potřebných dokladových materiálů a zajišťuje následnou likvidaci.
 • Zajišťuje evidenci, provoz, opravy a údržbu všech mobilních, státních a místních telefonů. Vystavuje „Dohody o převzetí mobilního telefonu“.
 • Připravuje a zpracovává podklady týkající se informačního systému budovy.
 • Zodpovídá za klíčové hospodářství a vstupy do budovy
  -    aktualizace seznamu osob, které mají oprávnění vstupu kdykoliv
  -    vyhotovuje mimořádné vstupy do budovy.
 • Nebytové prostory, informační centra a obřadní síň – spolupracuje se společností Sedmá ubytovací s.r.o. ohledně provozních záležitostí NP (detašovaná pracoviště, sklady) informačních center a obřadní síně.  
 • Rozhlasové a televizní přijímače - zajištění přihlášek a odhlášek.
 • Spolupracuje s finančním referentem - podklady k převodům z HVČ, ZPS a OSPOD.
 • Zajišťuje provozní záležitosti týkající se chodu Úřadu MČ Praha 7 – opravy a údržba, malování, stěhování.  Spolupracuje s majitelem objektu.
 • Zabezpečuje provádění potřebných úkolů a úkonů při zajišťování vnitřní výzdoby objektu Úřadu MČ Praha 7 při významných výročích.
 • Provádí odsouhlasené dislokace přesunu určených pracovišť a v rámci toho i zajišťuje případné úpravy jednotlivých kanceláří.
 • Vykonává funkci požárního a bezpečnostního technika – školení, revize, pracovní úrazy, směrnice.
 • Zajišťuje materiálně a technicky průběh voleb a referend.
 • Plní úkoly dle pokynů vedoucí Odboru KSTCopyright © 2012 Městská část Praha 7