Česky   English

Jitka Přibylová - zaměstnanec

Jitka Přibylová
V útvaru: oddělení dokladů a evidence obyvatel
Funkce: zaměstnanec
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 177
Telefon: 22014 4204
Fax: 220 144 204
Činnost:
  • přijímání žádostí o vydání ceestovního pasu, cestovního průkazu nebo jiného cestovního dokladu
  • kontrola a vydávání cestovního pasu, cestovního průkazu či jiného cestovního dokladu
  • zhotovování cestovních dokladů ve zkrácených termínech
  • vybírání správních poplatků za vydávání cestovních dokladů podle zákona o správních poplatcích
  • přijímání žádostí o provedení změn údajů v cest. dokladu a jejich provedení
  • rozhodování o přerušení či zastavení řízení, pokud nejsou předloženy všechny doklady potřebné pro vydání cest. dokladu
  • využívání údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon státní správy na úseku cest. dokladů
  • projednávání přestupků na úseku cest. dokladů a vybírání blokových pokut
  • zajišťování znehodnocování neplatných cest. dokladůCopyright © 2012 Městská část Praha 7