Česky   English

Štěpánka Kožíšková - vedoucí oddělení

Štěpánka Kožíšková
V útvaru: oddělení dokladů a evidence obyvatel
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 179
Telefon: 22014 4210
Fax:
Činnost:
 • přijímání ohlášení o změně místa trvalého pobytu
 • vydávání potvrzení o změně místa trvalého pobytu
 • zpracovávání údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • poskytování údajů z informačního systému občanům, pokud jde o údaje k jejich osobě
 • poskytování údajů z informačního systému pokud tak stanoví zvl. právní předpis nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy
 • rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě zákona o evidenci obyvatel
 • oznamování vlastníku objektu změny v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu
 • vybírání správních poplatků za zpoplatněné úkony podle zákona o správních poplatcích
 • přijímání žádostí o vydání občanského průkazu a dokladů potřebných pro jeho vydání
 • kontrola zhotovených obč. průkazů a jejich vydávání
 • vydávání potvrzení o občanském průkazu a rozhodování o skončení platnosti občanského průkazu
 • přijímání hlášení o poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití občanského průkazu
 • projednávání přestupků na úseku obč. průkazů a vybírání blokových pokut
 • vedení evidence vydaných obč. průkazů
 • zajišťování znehodnocování neplatných obč. průkazůCopyright © 2012 Městská část Praha 7