Česky   English

Marcela Zlochová - zaměstnanec

Marcela Zlochová
V útvaru: oddělení přestupků
Funkce: zaměstnanec
E-mail: poslat e-mail
Motto: bez práce nejsou koláče
Místnost: 275
Telefon: 22014 4144
Fax:
Činnost:
  • admin. zajištění agendy přestupkového řízení
  • evidence došlé pošty odboru
  • práce s rejstříkem přestupků
  • vyhotovování seznamů pravomocně uložených pokut a nákladů přestupkového řízení
  • vedení běžné korespondence odboru a jeji archivace
  • součinnost při vypracovávání přestupkové statistiky
  • spolupráce na přípravě a realizaci parlamentních a komunálních voleb
  • spolupráce při organizaci  sčítání lidu, domů a bytů i dalších statistických zjišťováníchCopyright © 2012 Městská část Praha 7