Česky   English

Bc. Martin Hally - referent

Bc. Martin Hally
V útvaru: oddělení silničního správního úřadu
Funkce: referent
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 247
Telefon: 22014 4029
Fax: 233 374 651
Mobil: 732477247
Činnost:
 • zajišťuje koncepční činnost odboru dopravy
 • je schopna kvalitně zastoupit všechny pracovníky v době jejich nepřítomnosti
 • vykonává státní správu dle statutu ve věci komplexní péče o síť komunikací
 • komplexně řeší dopravu na území Prahy 7 v návaznosti na celkové řešení dopravy v Praze
 • úzce spolupracuje s městskými částmi
 • úzce spolupracuje s odborem dopravy a odborem rozvoje  MHMP
 • úzce spolupracuje s městskou a republikovou policií
 • úzce spolupracuje s Technickou správou komunikací  hl. m. Prahy
 • úzce spolupracuje s ostatními odbory Ú MČ Prahy 7
 • řeší složité případy v náplni práce pracovníků odboru
 • ukládá mimořádné úkoly k mimořádným naléhavým potřebám odboru dopravy a dopravy MČ Praha 7
 • schvaluje veškerá rozhodnutí vydaná pracovníky odboru dopravy
 • vypisuje výběrová řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek 
 • naplňuje zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v souladu s nařízením tajemníka č. 3 ze dne 1.7.2002Copyright © 2012 Městská část Praha 7