Česky   English

Eva Oberleitnerová - zaměstnanec

Eva Oberleitnerová
V útvaru: oddělení rozpočtu
Funkce: zaměstnanec
E-mail: poslat e-mail
Motto: Rozpočet - finance
Místnost: 238
Telefon: 22014 4041
Fax:
Činnost:
  • Koordinuje práce při přípravě, vypracování a projednávání návrhů rozpočtového výhledu a ročních rozpočtů.
  • Provádí kontrolu hospodaření s prostředky přidělenými organizačním jednotkám, zabezpečuje komplexní rozbory -einvestiční část.
  • Vede evidenci poskytnutých fin. příspěvků, grantů a darů z fondů.Copyright © 2012 Městská část Praha 7