Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0162/17Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění realizace a financování akcí na pozemních komunikacích – chodníkový program09.10.2017
0161/17Návrh na zvýšení kapacity parkování pro rezidenty v oblasti Letné09.10.2017
0160/17Návrh na souhlas s podáním žádosti o získání finanční podpory v rámci vyhlášené výzvy č. 03_16_134 s názvem: Podpora sociálního začleňování v Praze, Operační program Zaměstnanost09.10.2017
0159/17Dopis, adresovaný Zastupitelstvu MČ Praha 709.10.2017
0158/17Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávaní Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201709.10.2017
0157/17Informace o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201709.10.2017
0156/17Informace o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201709.10.2017
0155/17Informace o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 709.10.2017
0154/17Informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 7.a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201709.10.2017
0153/17Návrh na záměr uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví domů Heřmanova 16/562 a U Studánky 29/241, včetně souvisejících pozemků09.10.2017
0152/17Návrh na zrušení Fondu bydlení a zapojení zbývajících finančních prostředků fondu do rozpočtu zahájené akce na rekonstrukce bytů09.10.2017
0151/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 138/2017) v celkovém objemu 1 200 000,- Kč (rozpočtově 1 200,0 tis. Kč) - zařazení nové investiční akce "Revitalizace ulice Františka Křížka" do upraveného rozpočtu ORJ 306, ODO09.10.2017
0150/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 125/2017) v celkovém objemu 117 612,- Kč (rozpočtově 117,7 tis. Kč) - zařazení nové investiční akce "Pořízení 2 kusů venkovních informačních vitrín" do upraveného rozpočtu ORJ 621, OKS.09.10.2017
0149/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 115/2017) v celkovém objemu 250 000,- Kč (rozpočtově 250,0 tis. Kč) - posílení rozpočtu ORJ 417, OŠK v návaznosti na plánované poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ...09.10.2017
0148/17Návrh na zapojení finančních prostředků na tvorbu Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2017 a to za období duben, květen a červen 2017 - rozpočtové opatření měsíce října 2017 (RO 128/2017).09.10.2017
0147/17Návrh o provedených rozpočtových opatřeních - sumarizace za období květen, červen, červenec a srpen 201709.10.2017
0146/17Návrh na zmocnění Rady MČ Praha 7 k podáním žádosti o získání finanční podpory z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy na rekonstrukci bytového domu Dobrovského 19, Praha 7 (č. p. 537, k.ú. Holešovice)04.09.2017
0145/17Informace o závěrečné zprávě auditu společnosti EvetData, v příspěvkové organizaci Pečovatelské centrum Praha 704.09.2017
0144/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 114/2017) v celkovém objemu 30 000 000,- Kč (rozpočtově 30 000,0 tis. Kč) - zapojení finančních prostředků vytvořených v minulých letech do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 ...04.09.2017
0143/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 98/2017) v celkovém objemu 63 255,6 tis. Kč, za účelem úpravy rozpočtu Odboru majetku ORJ 409, 809, 909 a Odboru životního prostředí ORJ 207(záměny finančních prostředků) ...04.09.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7