Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0979/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Letenské sady - prostor objektu bývalé lanovky - vyhlídka"31.10.2017
0978/17Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka společného územního a stavebního řízení stavby: "Malířská 9, č. p. 327 v k. ú. Bubeneč, Praha 7 - nástavba, přístavba a stavební úprava nárožního domu"31.10.2017
0977/17Návrh na vyhovění žádostí o úhradu školního stravování ze sbírky "Obědové konto" soukromých dárců pro děti školských zařízení zřízených MČ Praha 7 na 1. pololetí školního roku 2017/201831.10.2017
0976/17Návrh na schválení čerpání finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Pečovatelské centrum Praha 7 na pořízení nového užitkového vozu31.10.2017
0975/17Návrh na realizaci výletů pro seniory z Prahy 7 v I. pololetí roku 201831.10.2017
0974/17Návrh na vyhlášení záměru zřízení bezúplatného práva stavby na pozemcích parc. č. 303, 304, 305, vše k.ú. Holešovice, pro Českobratrskou církev evangelickou30.10.2017
0973/17Dopis, adresovaný Radě MČ Praha 724.10.2017
0972/17Návrh k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 7 k 31.12.201724.10.2017
0971/17Návrh na stanovení programu 9. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 06.11.201724.10.2017
0970/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/044 k veřejné zakázce malého rozsahu "MŠ Ortenovo náměstí - reko zahrady"24.10.2017
0969/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 148/2017) v celkovém objemu 1 312 900,- Kč (rozpočtově 1 312,9 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 409 OMA - v návaznosti na plánované pořízení projektových a technických ...24.10.2017
0968/17Návrh na prodloužení plné moci pro zhotovitele díla dle Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/001 na veřejnou zakázku "SAZ Praha 7 – Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby"24.10.2017
0967/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce listopadu 2017 (RO 144/2017) v celkovém objemu 500 000,- Kč (rozpočtově 500,0 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 306, ODO - v návaznosti na zařazení nové investiční akce "Přeměna ...24.10.2017
0966/17Návrh na podání žádosti MČ Praha 7 o dotaci na projekt Terénní program na území MČ Praha 7 v roce 2018 z Grantového programu HMP pro oblast adiktologických služeb pro městské části v roce 201824.10.2017
0965/17Informace ke "Zprávě o odstranění nebo prevenci nedostatků", vyžádané na základě Protokolu o kontrole u Sedmé ubytovací, s.r.o., zaměřené na činnosti hospodářsko-správní - činnost správní firmy v oblasti správy Společenství vlastníků jednotek ...24.10.2017
0964/17Návrh na uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku v domě Janovského 10/1116 s uchazečem, který skončil na 2. místě, z důvodu, že uchazeč na 1. místě nemohl z objektivních důvodů uzavřít nájemní smlouvu, přičemž jako řešení mu byl nabídnut ...24.10.2017
0963/17Návrh na realizaci akce "Vánoční koncert pro seniory z Prahy 7", pořádané dne 11.12.2017 v KZ Domovina, Praha 724.10.2017
0962/17Návrh na realizaci vernisáže a výstavy obrazů Jarmily Hájkové Švehlové pod názvem „Hra barev a stínů“, konané dne 22.11.2017 od 17.30 h v Galerii na úřadě, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 724.10.2017
0961/17Návrh na realizaci vánočních akcí MČ Praha 7 v roce 2017 na území MČ Praha 724.10.2017
0960/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce listopadu 2017 (RO 147/2017) v celkovém objemu 217 500,- Kč (rozpočtově 217,5 tis. Kč) - zvýšení upraveného rozpočtu ORJ 417, OŠK z důvodu posílení provozního příspěvku pro PO MŠ U Uranie24.10.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7