Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0999/17Návrh na uzavření smluv o výstavbě dvou půdních bytových jednotek v domě Na Maninách 1237/38, Praha 7, včetně smluv o úhradě ceny za převody podílu na pozemku a nového Prohlášení vlastníka budovy, vše z titulu člena Společenství vlastníků jednotek ...07.11.2017
0998/17Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 707.11.2017
0997/17Návrh na řešení žádostí předložených prostřednictvím Odboru majetku07.11.2017
0996/17Návrh na vyjádření souhlasu s instalací mobilních klimatizačních jednotek jednotlivých ordinací v domě Františka Křížka 22/683, situovaných do vnitrobloku07.11.2017
0995/17Návrh na uzavření licenční smlouvy o užívání ochranné známky „Erhartova cukrárna“ mezi MČ Praha 7 a SUGAR CUBE s.r.o., IČO: 2790543807.11.2017
0994/17Návrh na uzavření smlouvy o podnájmu s DOMUS Vitae, z.ú., se sídlem Královská obora 74, 170 00 Praha 7, zastoupená Ing. Terezou Kulhánkovou, ředitelkou, IČO 04266676 na část zadního dvora pozemku u tzv. „drážního domku“ v areálu parku Stromovka ...07.11.2017
0993/17Návrh na vyhovění žádosti o úhradu školního stravování ze sbírky "Obědové konto" soukromých dárců pro jedno dítě navštěvující školské zařízení zřízené MČ Praha 707.11.2017
0992/17Návrh na souhlas s účastí a uzavřením Dohody o účasti v projektu číslo CZ 02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 z OP VVV pod názvem " Strategické řízení a plánování ve školách a v územích" pro příspěvkovou organizaci Základní škola Praha 7, ...07.11.2017
0991/17Návrh na změnu členství a snížení počtu členů Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 707.11.2017
0990/17Návrh na schválení stanoviska k záměru obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol07.11.2017
0989/17Návrh na schválení stanoviska k záměru obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol07.11.2017
0988/17Návrh na schválení prodloužení ubytování občance MČ Praha 7 v krizovém bytě, Za Papírnou 7, Praha 731.10.2017
0987/17Návrh na schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/041 na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce vodárenské věže Na Výšinách", Praha 731.10.2017
0986/17Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/013 na veřejnou zakázku „Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. – Rekonstrukce střechy II"31.10.2017
0985/17Návrh na schválení Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné zakázce na služby s názvem "Pojištění školských zařízení MČ Praha 7"31.10.2017
0984/17Návrh na schválení posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11" a schválení Rozhodnutí zadavatele - Oznámení o výběru dodavatele k této veřejné zakázce31.10.2017
0983/17Návrh k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 - za období říjen 201731.10.2017
0982/17Návrh na podání žádostí MČ Praha 7 o dotace na projekty Praha 7 Bezpečně online 2018, Bezpečné prázdniny 2018 a Už si rozumíme 2018 v rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2018 v hl. m. Praze31.10.2017
0981/17Návrh na schválení přizvání odborných znalců k "vyhodnocení" soutěžních návrhů připravované mezinárodní architektonické soutěže o návrh s názvem "Revitalizace ulice Františka Křížka"31.10.2017
0980/17Schválení žádostí o doplnění veřejného osvětlení na území MČ Praha 731.10.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7