Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
1019/17Návrh na uložení odvodu z investičního fondu PO ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků, Fr. Křížka 490/2, 170 00, Praha 7 ve výši 135 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele.14.11.2017
1018/17Návrh na uzavření darovacích smluv pro zaměstnankyně příspěvkové organizace Základní škola Františky Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků, Praha 7, Františka Křížka 2, 170 00 Praha 7, za mimořádnou činnost pro MČ Praha 714.11.2017
1017/17Návrh na vyhovění žádosti o úhradu školního stravování ze sbírky "Obědové konto" soukromých dárců pro jedno dítě navštěvující školské zařízení zřízené MČ Praha 714.11.2017
1016/17Návrh na schválení navýšení neinvestičního účelového příspěvku pro ZŠ Korunovační ve výši 60 tis. Kč na podporu projektu „Angličtina s rodilým mluvčím“14.11.2017
1015/17Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti životní prostředí zapsanému spolku Ekodomov, IČO: 26664488 za účelem podpory akce KompostFEST a soutěže Miss kompost, konané 4. 11. 2017 ve Studiu ALTA, U Výstaviště 21, 170 00 - Praha 708.11.2017
1014/17Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka společného řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby "Stavební úpravy domu v 6. a 7.NP - vestavba 4 nových bytů a přístavba výtahové šachty ke dvorní fasádě domu Praha, ...08.11.2017
1013/17Návrh na úpravu platových výměrů u ředitelů školských zařízení zřízených MČ Praha 7 v platové složce "Příspěvek za vedení"07.11.2017
1012/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/065 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - Fr. Křížka 38/505, nebytový prostor č. 505/104, 105, 106", k.ú. Holešovice, Praha 707.11.2017
1011/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/063 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - Fr. Křížka 27/1394, nebytový prostor č. 1394/101", k.ú. Holešovice, Praha 707.11.2017
1010/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/064 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - U Průhonu 48/1240, NBP č. 1240/104"07.11.2017
1009/17Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/038 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Malířská 4/291, bytová jednotka 291/2"07.11.2017
1008/17Návrh na schválení Smluv o poskytování služeb - provedení supervize oddělení a vedení OSPOD07.11.2017
1007/17Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu dle žádostí podaných v měsících říjen-listopad 201707.11.2017
1006/17Návrh na změnu členství Komise zdravého města, MA21 a participace Rady MČ Praha 707.11.2017
1005/17Návrh na schválení stanoviska k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb ...07.11.2017
1004/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Obnova vyhlídky Letenské sady, Praha, k. ú. Holešovice, parc. č. 2104/1"07.11.2017
1003/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k dokumentaci k odstranění staveb na poloostrově přiléhajícím k přístavnímu bazénu Holešovického přístavu07.11.2017
1002/17Schválení materiálu "Návrh úprav vnějšího atria u vestibulu metra Vltavská"07.11.2017
1001/17Návrh na schválení třetího termínu zasedání Komise zdravého města, MA 21 a participace Rady MČ Praha 7 ve 4. čtvrtletí roku 201707.11.2017
1000/17Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v měsících říjen-listopad 201707.11.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7