Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0944/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Stavba nových podkrovních bytů, Sochařská 318/6, 317/8, 170 00 Praha 7"17.10.2017
0943/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k umístění městského mobiliáře, staveb pro reklamu - informační a reklamní vitríny17.10.2017
0942/17Návrh na schválení dílčích aktivit z přislíbené dotace v rámci soutěže "Obec přátelská seniorům"17.10.2017
0941/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 146/2017) v celkovém objemu 800 000,- Kč (rozpočtově 800,0 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 516, OSZ a ORJ 912, OPČ - v návaznosti na realizaci projektu ...17.10.2017
0940/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 143/2017) za účelem posílení upraveného rozpočtu odboru majetku, ORJ 809, OMA - na realizaci investiční akce "Rekonstrukce nebytových prostor" s označením ORG 456016 ...17.10.2017
0939/17Návrh na jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů a náhradníků hodnotící komise na veřejnou zakázku "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11", k.ú. Holešovice, Praha 717.10.2017
0938/17Návrh na opětovné prodloužení doby nájmů nebytové jednotky č. 1493/104 na adrese U Průhonu 11/1493, z důvodu posunutí termínu zahájení rekonstrukce těchto prostor pro účely správních agend Úřadu MČ Praha 717.10.2017
0937/17Návrh na vydání souhlasu s pořádáním kulturních akcí na Řezáčově náměstí v roce 2017 a 201817.10.2017
0936/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Rámcové dohody č.2017/OIVZ/057 na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka tonerů"17.10.2017
0935/17Návrh na realizaci basketbalového turnaje 2017/2018 pro žáky ZŠ a gymnázií z Prahy 7, konaného dne 16.11.2017 ve sportovní hale Královka, Nad Královskou oborou 51, Praha 717.10.2017
0934/17Návrh na realizaci florbalového turnaje žáků a žákyň 6.-9. tříd ZŠ a gymnázií z Prahy 7, konaného ve dnech 22., 23. a 24.11.2017 ve sportovní hale TJ Tatran Střešovice, Sibeliova 368, 162 00 Praha 617.10.2017
0933/17Návrh na realizaci akce Setkání kulturních aktérů z Prahy 7 v termínu 01.11.2017 v auditoriu Veletržního paláce, Praha 717.10.2017
0932/17Návrh na realizaci akce "Mikuláš nejen na ledě", pořádané městskou částí Praha 7 ve spolupráci HC Sparta Praha v termínu 04.12.2017 od 16 do 18 hodin v Tipsport Aréně, Praha 717.10.2017
0931/17Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 717.10.2017
0930/17Návrh na udělení nové plné moci ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/012 k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem "Půdní vestavba U Uranie 5 - úprava PD pro výstavbu bytů"17.10.2017
0929/17Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 9/17/360/0009 s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., se sídlem Řásnovka 8, 110 15 Praha 1, IČO: 03447286.17.10.2017
0928/17Návrh na schválení Čestného prohlášení o kontrole stavu a využívání Oranžového hřiště - Nadace ČEZ17.10.2017
0927/17Návrh na úpravu platových výměrů ředitelů školských zařízení zřízených MČ Praha 7 dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1.11.201717.10.2017
0926/17Návrh na schválení uzavření kupní smlouvy na 40 kusů tabletů od f. Nestlé Česko s.r.o., za zůstatkovou hodnotu 1 Kč bez DPH z projektu "Strategie naruby".17.10.2017
0925/17Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/001 na veřejnou zakázku "SAZ Praha 7 – Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby"13.10.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7