Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0149/18Návrh na stanovení programu 2. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 05.03.201820.02.2018
0148/18Dopis adresovaný Radě MČ Praha 720.02.2018
0147/18Návrh na schválení uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb připojení k síti Internet č. 51-01-04-2015 se společností IT Profík s.r.o., IČ 26710340 a úhradu nákladů s tím spojeným20.02.2018
0146/18Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby "Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100m, letiště Praha/Ruzyně"20.02.2018
0145/18Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k akci "Stanice metra Vltavská - oprava nadzemní části vestibulu a fontány"20.02.2018
0144/18Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k projektové dokumentaci "Stavební úpravy spojené s částečnou změnou v užívání a nástavbou bytového domu Kamenická 626/38, Praha 7 - Holešovice, k. ú. Holešovice, parc. č. 1601"20.02.2018
0143/18Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Stavební úpravy domu Plynární 631/1 v Praha 7"20.02.2018
0142/18Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě č.2017/OIVZ/067 na veřejnou zakázku „Pojištění školských zařízení MČ Praha 7"20.02.2018
0141/18Návrh na podání dvou žádostí MČ Praha 7 k získání investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ HMP v kap. 10 rezerva na rok 201820.02.2018
0140/18Návrh na schválení Písemné zprávy zadavatele na veřejnou zakázku „ Nová radnice pro Prahu 7– Vyhrazená změna závazku"20.02.2018
0139/18Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/005 na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů - PD"20.02.2018
0138/18Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/003 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení – U Smaltovny 1334/22A, byt. jednotka č. 1334/8", k.ú. Holešovice, Praha 720.02.2018
0137/18Návrh na zplnomocnění Nely Slabé k zastupování Městské části Praha 7 k zajištění všech úkonů potřebných pro prodloužení platnosti Rozhodnutí o umístění stavby "Stavební úpravy vnitrobloku U Vody, k. ú.: Holešovice, Praha 7"20.02.2018
0136/18Návrh na zplnomocnění Nely Slabé k zastoupení Městské části Praha 7 ve věci získání územního souhlasu k akci "Oplocení trvalkových záhonů v ulici Čechova, Ortenovo náměstí, Nábř. Kpt. Jaroše a Jateční v Praha 7"20.02.2018
0135/18Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce března 2018 (RO 5/2018) v celkovém objemu 350 000,- Kč (rozp. 350,0 tis. Kč) - úprava rozpočtu ORJ 631, KST a založení nové ORJ 431, KST za účelem poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků ...20.02.2018
0134/18Návrh na zplnomocnění Nely Slabé k zastupování Městské části Praha 7 ve věci získání územního souhlasu k akci "Úpravy oplocení na pozemcích č. parc. 2316/5 a 6, k.ú. Holešovice, ul. Tusarova, Praha 720.02.2018
0133/18Návrh na uzavření Smlouvy na odběr energie pro veřejné osvětlení v ulici Bubenská, Ortenovo náměstí, U Sparty, DH Sedmikráska se společností TRADE CENTRE Praha a.s., se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, 120 00, IČO: 004 09 31620.02.2018
0132/18Návrh na podpis Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace r. 2018 hl. m. Prahou pro příspěvkovou organizaci Pečovatelské centrum Praha 7, Heřmanova 1, IČ 70890307, schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 33/48 ze dne 25.1.201820.02.2018
0131/18Návrh na revokaci usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0976/17-R, ze dne 31.10.2017, ve věci schválení čerpání finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Pečovatelské centrum Praha 7 na pořízení nového užitkového vozu20.02.2018
0130/18Návrh na realizaci projektu "Příběhy našich sousedů" v Praze 7 v roce 2018 společností POST BELLUM, o.p.s., IČO: 265 48 52620.02.2018Copyright © 2012 Městská část Praha 7