Česky   English
Úřad městské části > Bezpečnost
Zpráva k  bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014
Program prevence kriminality MČ Praha 7 na období 2014 – 2015
Praha 7 bezpečně online 2014
11.06.2014  

Praha 7 bezpečně online 2014


Městská část Praha 7 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují v roce 2014 již druhý ročník vzdělávacího a osvětového projektu v oblasti prevence elektronického násilí a kriminality Podrobnosti zde
Dny IZS ve Stromovce
11.09.2013  

Dny IZS ve Stromovce


Dne 5. žáří a 17. září proběhne další akce projektu Dny IZS. Místo konání bude park ve Stromovce na Praze 7 u Šlechtovy restaurace  Podrobnosti zde
Prevence Prahy 7 proti kybernetické kriminalitě
19.08.2013  

Prevence Prahy 7 proti kybernetické kriminalitě


Městská část Praha 7 a Národní centrum bezpečnějšího internetu v podzimních měsících tohoto roku zrealizují komunitní projekt zaměřený na ochranu dětských uživatelů internetu před elektronickým násilím a kyberkriminalitou. Právě děti a mladiství patří k nejohroženějším skupinám, protože jejich sociální zkušenosti nejsou v souladu s jejich pokročilými znalostmi online technologií. Podrobnosti zde
Bezpečnostní akce Park
13.08.2013  

Bezpečnostní akce Park


Dne 28.6.2013 proběhla v parcích na Praze 7 bezpečnostní akce Park provedená policisty MOP Letná a Služby kriminální policie Obvodního ředitelství Praha 7 zaměřená na zamezení požívání alkoholických nápojů mladistvými a nezletilými osobami  Podrobnosti zde
Prevence kriminality informuje o základní pravidlech hygieny po povodních
12.06.2013  

Prevence kriminality informuje o základní pravidlech hygieny po povodních


Zde naleznete základní pravidla, která je třeba dodržovat z hlediska ochrany zdraví v povodních zasažených oblastech. Jedná se o primární hygienická doporučení pro úklid zaplavených obydlí, použití potravin z těchto oblastí, pravidla pro likvidaci plísní, desinfekce oděvů a prádla apod. Podrobnosti zde
BEZPEČNÉ PRÁZDNINY 2009 dne 11.6.2009
26.03.2012  

BEZPEČNÉ PRÁZDNINY 2009 dne 11.6.2009


Projekt „Bezpečné prázdniny 2009“, který byl již úspěšně realizován v roce 2008 pod záštitou 1. náměstka primátora pana Mgr. Rudolfa Blažka, je určen zejména žákům základních škol. Jde o typ projektu „Informování občanů“ jenž se zaměřuje na dětskou populaci, kterou se snaží upozornit na nebezpečí letních prázdnin i celého roku.  Podrobnosti zde
26.03.2012  

Terénní program NO BIOHAZARD o.s. Progressive v Praze 7


Obsahem projektu NO BIOHAZARD je poskytovat na území Prahy 7 služby specifické protidrogové prevence. Jedná se zejména o terénní program zaměřený na uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze. Cílem je minimalizovat rizika spojená s intravenózní aplikací drog u uživatelů samotných, potažmo u celé populace (tj. např. sběrem použitého injekčního materiálu…). Projekt probíhá na území Prahy 7 od roku 2007 (v roce 2006 byly monitorovány problémové lokality).  Podrobnosti zde
26.03.2012  

STAGE 5


STAGE 5 je určeno osobám užívajícím nealkoholové návykové látky. Není rozhodující v jaké fázi užívání se člověk aktuálně nachází, jak dlouho a jaký druh návykové látky užívá. Pracovníci kontaktního centra mohou pomoci hledat odpovědi na otázky tykající se drog a drogové závislosti, realizovat určité kroky k řešení situací spojených s drogovou závislostí, zprostředkovat následnou péči, pokud se klient rozhodne ke změně svého způsobu života atd. Klient již může přijít s určitou zakázkou anebo může přijít bez ní a společně s pracovníky zakázku hledat, mluvit o současném stavu, potřebách a podle těchto indicií zjistit, jaká forma péče by byla optimální.  Podrobnosti zdeCopyright © 2012 Městská část Praha 7