Česky   English
Úřad městské části > Usnesení rady a zastupitelstva > Usnesení rady a zastupitelstva

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
1064/17Návrh na vyslovení nesouhlasu s úplatným převodem pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy pod garážemi podél ulice Varhulíkové, v k.ú. Holešovice, stávajícím vlastníkům garáží24.11.2017
1063/17Návrh na převod nemovitých věcí pozemku parc. č. 763 v k.ú. Holešovice, z majetku 7U s.r.o., pod kterým se nachází podzemní objekt garáží svěřený MČ Praha 7, na hl. m. Praha se svěřením správy MČ Praha 7 a započtení vzájemných pohledávek24.11.2017
1062/17Návrh na udělení plné moci pro Ing. Tomáše Štejfu, IČO: 65106245, ve věci projednání umělé horolezecká stěny pro sportovní aktivity v rámci rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí, s Odborem památkové péče Magistrátu ...24.11.2017
1061/17Návrh na schválení zahraniční služební cesty členky Rady MČ Praha 7 paní PhDr. Ing. arch. Lenky Burgerové, Ph.D. do Paříže na pozvání francouzského Ministerstva životního prostředí a udržitelného rozvoje, sekce krizového managementu povodní, ...21.11.2017
1060/17Návrh na stanovení programu 10. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 04.12.201721.11.2017
1059/17Návrh na řešení žádostí v oblasti bytů svěřených MČ Praha 721.11.2017
1058/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/069 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Smaltovny 1334/22B, byt. jednotka č. 1334/39"21.11.2017
1057/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/056 k veřejné zakázce malého rozsahu "Adaptace bývalých STOÚ – Na Ovčinách 970/4 – změna krytu CO na archiv MČ", k.ú. Holešovice, Praha 721.11.2017
1056/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 166/2017) v celkovém objemu 235 000,- Kč (rozpočtově 235,0 tis. Kč) - úprava rozpočtu ORJ 417, OŠK za účelem poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku školským příspěvkovým ...21.11.2017
1055/17Návrh na schválení uzavření a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/060 na veřejnou zakázku "Rekonstrukce nebytových prostoru U Průhonu 11", Praha 721.11.2017
1054/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce listopadu 2017 (RO 165/2017) v celkovém objemu 1 516 500,- Kč (rozpočtově 1 516,5 tis. Kč) - úprava rozpočtu ORJ 407, OŽP a ORJ 1015 OFI v návaznosti na záměnu finančních prostředků po obdržení účelového ...21.11.2017
1053/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 167/2017) v celkovém objemu 60 000,- Kč (rozpočtově 60,0 tis. Kč) - úprava rozpočtu ORJ 417, OŠK za účelem poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku školské příspěvkové ...21.11.2017
1052/17Návrh na zapojení finančních prostředků na tvorbu Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2017 a to za období červenec až říjen 2017 - rozpočtové opatření měsíce prosince 2017 (RO 168/2017).21.11.2017
1051/17Návrh ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 ke 3. čtvrtletí 2017 - hlavní činnost21.11.2017
1050/17Návrh na schválení uzavření Smlouvy o nájmu mezi MČ Praha 7 a Národní galerií v Praze, IČO: 000 23 281, jejímž předmětem je nájem prostor pro konání veřejné debaty "Tři roky od voleb" a "Fóra zdravého města" konané dne 22.11.201721.11.2017
1049/17Žádost MČ Praha 7 o neumisťování reklamních kostek na území MČ Praha 721.11.2017
1048/17Návrh na schválení stanoviska k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 ...21.11.2017
1047/17Návrh ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1.-3. čtvrtletí roku 2017 v rámci hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti21.11.2017
1046/17Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální, dle žádosti podané v říjnu 201721.11.2017
1045/17Návrh na spolupráci MČ Praha 7 a spolku Pro-OKO z.s., IČO: 228 42 136 při pořádání akce Holešovický filmový advent 201721.11.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7