Česky   English
Úřad městské části > Usnesení rady a zastupitelstva > Usnesení rady a zastupitelstva

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0069/18Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro soubor pozemků (část bloku) vymezený ulicemi Strojnická a Veletržní, č. parc.: 1549/2, 1548/4, 1549/7, 1549/123.01.2018
0068/18Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Griloviště v parku Výstaviště"23.01.2018
0067/18Návrh na udělení souhlasu pro příspěvkovou organizaci Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Fr. Křížka 2 k podání žádosti o navýšení kapacity školní kuchyně v rejstříku škol a školských zařízení23.01.2018
0066/18návrh na podání výmazů zástavního práva a v některých případech i práva předkupního, u nemovitostí, kde došlo ke splacení kupní ceny vlastníkem23.01.2018
0065/18Návrh na schválení realizace přednáškového cyklu pro veřejnost pod názvem Akademie celoživotního vzdělávání v I. pololetí r. 201823.01.2018
0064/18Návrh na schválení úředních hodin Úřadu MČ Praha 7 s účinností od 01.02.201823.01.2018
0063/18Návrh na schválení uzavření Supervizního kontraktu mezi MČ Praha 7 a PhDr. Ludmilou Bokovou, IČO: 678 98 11423.01.2018
0062/18Zpráva o činnosti Útvaru kontroly a stížností a Útvaru interního auditu za období od 1.1.2017 do 31.12.201723.01.2018
0061/18Návrh schválení Plánu kontrol a auditů na rok 2018, vč. kontrol příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 7, a Střednědobého plánu činnosti Útvaru kontroly, auditu a stížností na období 2019 - 202223.01.2018
0060/18Návrh termínů jednání a pracovního plánu Sportovní komise Rady MČ Praha 7 v roce 201823.01.2018
0059/18Návrh termínů jednání a pracovního plánu Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 201823.01.2018
0058/18Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 7 a společností SUGAR CUBE s.r.o., IČO: 279 05 438 v rámci spolupráce na vernisážích výstav v Galerii na úřadě v roce 201723.01.2018
0057/18Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 723.01.2018
0056/18Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.03.2012 na pronájem nebytové jednotky č. 767/102 v domě Janovského 29/767, s nájemcem Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 7, za účelem provedení tzv. samooprav nájemcem23.01.2018
0055/18Návrh na vyslovení souhlasu s umístěním bankomatu společnosti Public Point s.r.o., IČO: 29134137, v oblasti Letenského zámečku23.01.2018
0054/18Návrh na uzavření Smlouvy o realizaci skupinového doučování českého jazyka v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 7 v roce 2018 mezi MČ Praha 7 a Člověk v tísni, o.p.s., IČO:257 55 27723.01.2018
0053/18Návrh na schválení smluv o poskytnutí individuálních účelových dotací pro Společenství vlastníků domu Strojnická 999/11, Praha 7 (IČO: 06221530) a Bytové družstvo U Smaltovny 32, Praha 7 (IČO: 26688719)23.01.2018
0052/18Návrh na schválení změn ve zřizovací listině zdravotnického zařízení22.01.2018
0051/18Návrh na schválení předběžného souhlasu s provedením akce-ul. Jana Zajíce, chodníkový program22.01.2018
0050/18Návrh na schválení akčního plánu pro rok 201822.01.2018Copyright © 2012 Městská část Praha 7