Česky   English
Úřad městské části > Usnesení rady a zastupitelstva > Usnesení rady a zastupitelstva

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0924/17Návrh na uzavření nájemních smluv na nebytové prostory v lékařském domě Františka Křížka 22/683, v souvislosti s Rozhodnutím Stavebního úřadu MČ Praha 7 ze dne 12.10.2017 o povolení k předčasnému užívání části stavby po dobu rekonstrukce objektu, ...13.10.2017
0923/17Návrh na schválení soutěžní poroty připravované mezinárodní architektonické soutěže o návrh s názvem "Revitalizace ulice Františka Křížka"13.10.2017
0922/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k akci Light art – kurz malování světlem v rámci projektu Priceless Prague konané dne 19.11.2017 a 2.12.2017 v oblasti bývalého Stalinova pomníku v krytých prostorách pod Pražským metronomem, ...10.10.2017
0921/17Návrh Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) MČ Praha 7 na rok 2018, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 202310.10.2017
0920/17Návrh na uzavření Smlouvy o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci výsadby stromů v Praze 7 v okolí metra Nádraží Holešovice a okolí metra Vltavská10.10.2017
0919/17Návrh na schválení prodloužení ubytování občance MČ Praha 7 v bytě určeném pro řešení naléhavých sociálních a bytových problémů10.10.2017
0918/17Návrh na stanovisko MČ Praha 7 k žádosti spolku Jatka78 z.ú., IČO: 040 85 345 ve věci rekonstrukce a následného využití haly 11A pod názvem "Skleněnka" v Holešovické tržnici, Praha 7 za účelem využití pro profesionální novocirkusové a akrobatické ...10.10.2017
0917/17Návrh na řešení žádostí v oblasti nebytových prostor svěřených MČ Praha 710.10.2017
0916/17Návrh na zřízení dotačních komisí MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí pro rok 201810.10.2017
0915/17Návrh na úpravu platového výměru pro ředitele příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Praha 7, Ortenovo náměstí 3410.10.2017
0914/17Návrh na úpravu platového výměru pro ředitelku příspěvkové organizace Fakultní mateřské školy při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 310.10.2017
0913/17Návrh na udělení předchozího souhlasu pro příspěvkovou organizaci Základní škola Praha 7, Korunovační 8 na uzavření darovací smlouvy pro přijetí hmotného daru v hodnotě 12 990,- Kč od firmy VAUX s.r.o. IČO: 2708098610.10.2017
0912/17Návrh na realizaci V. ročníku fotbalového turnaje "Pražský pohár IZS", pořádaného HZS hl. m. Prahy za podpory MČ Praha 7, dne 20.10.2017 ve sportovní hale Jedenáctka VS, Mírového hnutí 2385/3, Praha 4, Chodov10.10.2017
0911/17Návrh na realizaci vzpomínkového aktu u příležitosti významného dne Den válečných veteránů, dne 10.11.2017 od 10.00 hodin v ul. Nad Štolou 1282/8, 170 00 Praha 710.10.2017
0910/17Návrh na schválení Jednacího řádu Rady MČ Praha 710.10.2017
0909/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 141/2017) v celkovém objemu 5 397 100,- Kč (rozpočtově 5 397,1 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 306, ODO - v návaznosti na plánovanou realizaci rekonstrukcí chodníků ...06.10.2017
0908/17Návrh na schválení uzavření Smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné zakázce "Rentgen s přímou digitalizací" zadávanou Sdruženým ambulantním zařízením Praha 7, příspěvková organizace (SAZ)06.10.2017
0907/17Návrh na schválení Dodatku č. 7 Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v p.o. Pečovatelské centrum Praha 706.10.2017
0906/17Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění realizace a financování akcí na pozemních komunikacích – chodníkový program06.10.2017
0905/17Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 7 a společností Sabina Estate s.r.o., IČO 27880885, zastoupené p. Vítem Kašíkem03.10.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7