Česky   English

Informace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2015

Informace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2015
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 1/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se nákladů na pronájem VT pro volby a referendum za 2014

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 2/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se kulturních akcí pořádaných  MČ Praha 7

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 3/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající předškolních zařízení

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 4/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se smlouvy

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 5/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se OSPOD

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 6/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výběrového řízení - Hobulet

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 7/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se komunikace 

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 8/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se rozpočtu MČ P7

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 9/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se kontroly podnikání

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 10/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se nemovitostí svěřených MČ P7

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 11/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zastupování nezletilého dítěte

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 12/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výběrového řízení na místo tajemníka Úřadu MČ Praha 7

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 13/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zaslání dokumentace

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 14/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zastupování nezletilého dítěte

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 15/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se pozemku, k.ú. Bubeneč

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 16/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se staveb na pozemku, k.ú. Bubeneč

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 17/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se evidence obyvatel

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 18/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavby

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 19/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se místního referenda

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 20/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se licenční smlouvy

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 21/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výherních hracích automatů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 22/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zastupování nezletilého dítěte

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 23/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 24/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se Holešovického Trojúhelníku, licenční smlouvy a projektu v oblasti ŽP

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 25/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebního povolení

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 26/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebního povolení společnosti Holešovický Trojúhelník a.s

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 27/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se platů a odměn nejvýše postavených úředníků za rok 2014

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 28/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se osvědčení tajemníka úřadu

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 29/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se obědů pro seniory

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 30/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se právní analýzy týkající se Paláce Stromovka

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 31/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se veřejné debaty k Paláci Stromovka

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 32/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se společnosti Sen development s.r.o.

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 33/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náhled projektu ÚČOV

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 34/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se obědů pro seniory

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 35/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se parkovacích míst a ploch

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 36/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se poskytnutých individuálních dotací

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 37/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se udělení sankce zákazu pobytu v přestupkovém řízení

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 38/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se kontroly vody v Praze 7

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 39/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se výše nájemného

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 40/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavebního povolení

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 41/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se kolaudačního rozhodnutí

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 42/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 43/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavby betonárky Skanska

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 44/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se smluv MČ

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 45/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se projektu Palác Stromovka

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 46/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se informatiky

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 47/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se správy bytového a nebytového fondu

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 48/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se služeb soukromých bezpečnostních agentur

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 49/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se Paláce Stromovka

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 50/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se nebytových prostor MČ Praha 7

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 51/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 52/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se informačního systému CODEXIS  

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 53/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 54/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se finančních příspěvků pro  MŠ

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 55/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se poskytnutí kopií smluv

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 56/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se  smluv se se společností Doma je Doma s.r.o.

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 57/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 58/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se krmení holubů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 59/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se pozemků

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 60/2015: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se obědů pro seniory

..................................................................................................................................................................................

29.06.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 14014 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7