Česky   English

Informace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2014

Informace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2014
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 1/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se logotypu MČ Praha 7

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 2/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přestupkových řízení

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 3/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se okrskové služebny MP

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 4/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 5/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí příspěvku na stravování

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 6/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 7/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se ochranných známek MČ Praha 7

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 8/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavební dokumentace

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 9/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se  Olympijského parku Soči - Letná

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 10/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 11/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se záměru prodeje nemovitosti

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 12/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se rozhodnutí o povolení kácení pajasanů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 13/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se kácení pajasanů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 14/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 15/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání znaleckého posudku

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 16/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání znaleckého posudku

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 17/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání znaleckého posudku

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 18/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání znaleckého posudku

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 19/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání znaleckého posudku

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 20/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se počtu udělených pokut

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 21/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zateplení objektu a výměny oken

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 22/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání znaleckého posudku

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 23/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání znaleckého posudku

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 24/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se úpravy parkování

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 25/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 26/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 27/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 28/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se evidence psů a znečišťování 

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 29/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se převodu podílu v obchodní společnosti SAZ

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 30/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zastupování nezletilého dítěte

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 31/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavby nazvané „Bytový dům U vody..."

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 32/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se nákladů na úklid a opravy chodníků

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 33/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se právních služeb

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 34/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se veřejných zakázek

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 35/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se čerpání fondů EU

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 36/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přestupkových řízení

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 37/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopravního řešení

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 38/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 39/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se dopravního řešení

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 40/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se sčítání hlasů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 41/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se volebních plakátů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 42/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se referenda o nové radnici

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 43/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se soukromého zařízení

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 44/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se nebytových prostor

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 45/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se voličských seznamů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 46/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se úklidu chodníků

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 47/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se počtu hlášených osob

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 48/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavby

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 49/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se stavební dokumentace

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 50/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se webových stránek MČ Praha 7

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 51/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se zastupování nezletilého dítěte

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 52/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se změn vytápění

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 53/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se přerušení ZPS

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 54/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. - 55/2014: žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

07.01.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 24962 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7