Česky   English

Informace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2012

Informace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2012
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

..................................................................................................................................................................................

Č.j.1 /2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Informace k pokutě

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 2/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Zaslání dokumentů v souvislosti se stavbou

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 3/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Zaslání dokumentů v souvislosti se stavbou

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 4/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

O rekonstrukci nočního baru Mecca

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 5/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

K pořízení dokumentace stavby

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 6/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Informace ke stavbě, konkrétní postupy

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 7/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Informace ke stavbě, výsledek jednání

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 8/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Informace k zajištění bezpečnosti domu

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 9/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Jakým způsobem MČ podala Policii ČR podnět k šetření

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 10/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Informace ke stavbě, řešení 

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 11/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Informace ke stavbě

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 12/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Informace ke stavbě, zabezpečení stavby

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 13/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Informace ke stavbě

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 14/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Náležitosti revizních zpráv a kontroly elektroinstalace 

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 15/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Rekonstrukce Ortenova náměstí

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 16/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Revitalizace vnitrobloku v ulici U vody

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 17/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Elektronické aukce

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 18/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Seznam stavebních projektů města

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 19/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Zaslání dokumentů 

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 20/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Žádost o stavební dokumentaci 

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 21/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Schválení smlouvy 

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 22/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Nebytové prostory  

.................................................................................................................................................................................

Č.j. 23/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Uzavření dvora bytových domů

................................................................................................................................................................................

Č.j. 24/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Záměr pronájmu nebytové jednotky

................................................................................................................................................................................

Č.j. 25/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Financování údržby zeleně na ÚMČ P 7 

..................................................................................................................................................................................

Č.j. 26/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Zaslání dokumentů

..................................................................................................................................................................................

Č.j. 27/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Stížnost na vyřízení informace

................................................................................................................................................................................

Č.j. 28/2012: žádost o poskytnutí informace ve věci:

Záměr pronájmu nebytové jednotky

  • podání (nebylo dodáno v elektronické podobě)
  • rozhodnutí (PDF, 277 kB)

................................................................................................................................................................................

26.06.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4022 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7