Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Parkovací místo pro sídlo/provozovnu (drazajak 21.8.2017 20:37)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je možné získat na Praze 7 pro naše sídlo firmy/provozovnu vyhrazené parkovací stání pro nás nebo zákazníky a za jakých podmínek.

Prosím o odpověď na email jakub.drazan@nocompromise.house

Děkuji, s pozdravem Jakub Dražan
Vážený pane,
vyhrazená stání pro komerční subjekty se nezřizují. Zřizují se pouze místa pro Policii, taxi a sanitní vozy. Pakliže je zde vaše firma hlášena, můžete si pořídit na svá auta abonentská parkovací oprávnění. Zákazníci pak musí parkovat tam a za takových podmínek, kde jim to stávající organizace dopravy umožňuje.

Přeji hezký den.

Kamila Matějková
Otázka: čištění ulic (Papežová 21.8.2017 10:06)
Dobrý den, kdy proběhne nejbližší čištění ulice Milady Horákové, v úseku ulic Ovenecká, Kamenická , konkrétně dům čp. 547/57.
Děkuji za odpověď.
Vážená paní,
blokové čištění komunikací proběhne v průběhu října. Přesné termíny zatím známy nejsou. Jakmile je budeme mít k dispozici, rozpis úklidů vyvěsíme na webové stránky městské části, na facebook a rozešleme informační e-maily a SMS. V ulici Milady Horákové však probíhá úklid denně a to strojový i ruční. Pokud je v ulici nějaký konkrétní problém, prosím o specifikaci, vynaložíme maximální úsilí jej vyřešit.

Přeji hezký den.
Kamila Matějková
Otázka: RE Zbytečné značky (občan. 21.8.2017 8:25)


Dobrý den, po telefonátu na Magistrát mi bylo řečeno, že dopravní značení přivalila Městská část a magistrát pouze vydal stanovení podle podkladů Městské části tak kde je tedy pravda? Dále bych se zeptal když pan starosta vyzývá lidi k hlášení značek a je jedno jestli je to na magistrátní nebo městské ulici, že zařídí odstranění tak se ptám proč jsou zde nové bílé sloupky, které se používají pouze k dočasnému řešení, na jak dlouho zde budou osazeny a kdy dojde k trvalé změně?
Otázka: Zóna parkování 2018 (ah 16.8.2017 13:47)
Dobrý den,

při koupi "parkovací karty" na další období jsem
byl pracovnicí MČ Prahy 7 informován, že od cca 01.02.2018 bude zajišťovat
kontrolu v zóně placeného stání (zda zaparkované vozidlo může v zóně stát, tj.
"zda bylo za něj zaplaceno") soukromá společnost (prosím o potvrzení,
zda jde opravu o soukromou společnost).

Zajímalo by mne:

a) prosím o informaci, zda je tento vztah mezi Magistrátem Hl.m.
Praha (potažmo MČ Praha 7 – dále jen Magistrát Hl.m. Praha) a kontrolující
společností zajištěn smluvně a zároveň prosím o informaci, kde je tato smlouva
k dispozici veřejnosti

b) jakým způsobem společnost kontrolující vozidlo kontrolu
provádí – jedná se o zaznamenání SPZ ?

c) zda se považuje informace o plátci a SPZ příslušného vozu,
za které byla platba v zóně na příslušné období provedena za informaci
podléhající ochraně osobních údajů

d) zda kontrolující společnost pouze kontroluje vozidlo (dle
SPZ) a získané informace předává pracovníkům Magistrátu Hl.m.Prahy k vyřízení,

e) v případě, že neplatí bod "d)", zda tedy
kontrolující společnost kontroluje vozidlo (dle SPZ) a současně kontroluje, zda
bylo zaplaceno dle seznamu/registru - prosím o informaci o jaký seznam/registr
se jedná, kde k se tomuto seznamu/registru kontrolující společnost dostane

f) s ohledem na výše uvedený bod „c)“ a jedná-li si o případ
ochrany osobních údajů a bude-li se postupovat dle bodu "e)", prosím
o informaci, jakým způsobem Magistrát Hl.m. Praha smluvně ošetřuje ochranu
osobních údajů

g) s ohledem na bod „f)“, zajímalo by mne, jak by bylo
postupováno v okamžiku, že občan s trvalým bydlištěm na Praze 7, chce
zaplatit „parkovací kartu“ v zóně placeného stání, avšak nesouhlasí a nedá
souhlas, aby jeho osobní údaje byly předány kontrolující společnosti.

Děkuji předem za Vaši odpověď.

S pozdravem

ah

Dobrý den,

bohužel většina dotazů by měla být směřována přímo na Magistrát hlavního města Prahy. Případně na správce Zón placeného stání - Technickou správu komunikací . Podívejte se na jejich webové stránky www.parkujvklidu.cz, kde je sekce Vaše dotazy  nebo kontakt na informační linku  (Po-Pá 09:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hod.): +420 257 015 257.

Pokusím se však zodpovědět alespoň některé vaše otázky.  

Kontrolu Zón placeného  stání bude s přechodem na nový systém zajišťovat společnost Eltodo, která má uzavřenou smlouvu s Technickou správou komunikací.

Ulicemi bude projíždět monitorující vozidlo, které nasnímá registrační známky parkujících vozidel, data se pak předávají dále ke zpracování.

Kontrolující společnost, pouze sebere informaci, zda konkrétní vozidla s konkrétní registrační  značkou mají zaplaceno za parkování. Pokud ne, tak tuto informaci předá úředníkům Odboru dopravy, kteří řeší přestupky. Soukromá společnost tedy nebude mít k dispozici žádné osobní údaje řidičů.

S pozdravem

Kamila Matějková

Otázka: Zbytečné značky (občan. 15.8.2017 12:56)


Na nově opraveném úseku Veletržní jsou nově umístěny bílé balisety když bojuje Praha 7 proti zbytečným značkám proč umisťuje nové kde dříve nebyly? A to budou zde bílé a v křižovatce Veletržní Strojnická zelené?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 15.8.2017 14:37)
Dobrý den,
činnosti souvisící s rekonstrukcí povrchu Veletržní ulice jsou prováděny na základě rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy, Odboru dopravních agend. Z tohoto důvodu je třeba dotazy směřovat spíše na magistrát. Barvu umísťovaných baliset však předpokládáme ve všech osazovaných lokalitách stejnou.

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: Odpovědi (občan. 14.8.2017 13:10)


Dobrý den, platí v této sekci 30 denní lhůta do kdy musí úřad odpovědět? Na FB Letenské party, která je dosti cenzurovaná vedení radnice odpovídá okamžitě a zde se člověk nedočká odpovědi ani po měsíci. Zkusím dotaz položit znova:Nedávno se na fb pan Vavřinec se na fb chlubil, že Městská část začala uklízet chodníky pomocí své firmy 7U, chci se zeptat kolik této firmě radnice platí za úklid a kolik předtím platilo firmě CDV za úklid. Dále bych se chtěl zeptat kolik tato firma má zaměstnanců a jestli opravdu došlo k finanční úspoře za úklid když byl úklid svěřen městské firmě, která si může účtovat jakoukoliv částku za úklid. V dnešní době kdy se firmy najímají a soutěží se o co nejnižší cenu je tato strategie novinkou.
Dobrý den, bohužel vzhledem k času dovolených nejsme schopni některé odpovědi připravit tak rychle. Žádná lhůta k vyřízení otázky na webových stránkách stanovena není, ale vždy se snažíme odpověď publikovat co nejrychleji.
Prosím proto o trpělivost a předpokládám, že přesná čísla budu mít připravená během příštího týdne.

Děkuji za pochopení

Kamila Matějková
Otázka: cross (milul 10.8.2017 15:28)
Dobrý den,musím reagovat na odpověď p. Matějkové z odd. komunikace k otázce hluku z klubu Cross. Chápu, že soukromé objekty nepodléhají žádným povolovacím procesům. Ale měřil někdo hluk z těchto hudebních produkcí, které jsou pouštěny do repro- beden a "řvou" už do tak hlučné křižovatky Argentinská, Plynární ? Bylo by možné to alespoň jednou změřit ? Píšete, že Měst. policie může udělit pokutu 5 tis. korun. Ano může, ale i nemusí. Kdo to bude prověřovat a kdy jí tedy můžou udělit ? A upřimně, nějakých 5 tis. pokuty, pro tak velký klub je směšné !   Děkuji za odpoveď  

Dobrý den,
na základě Vaší stížnosti jsme Cross oslovili a dostali jsme příslib, že své hudební produkce ztiší.
S pozdravem

Kamila Matějková
Otázka: Chobotnice na Letné znovu ve hře (občan Prahy 9.8.2017 21:36)
Dobrý den,
jaký názor máte na postavení knihovny v podobě flusu na Letné? Kaplická opět tuto věc vytáhla a Babišova agentka Krnáčová by to uvítala, jak se píše zde: http://www.lidovky.cz/chobotnice-na-prazske-letne-za-vlady-ano-knihovne-nic-nebrani-mini-kaplicky-16g-/zpravy-domov.aspx?c=A170809_113832_ln_domov_rsa. Tato podoba knihovny navíc vyhrála neoprávněně, jenže Babišova Burešova tlupa to chce a tato mafie se před ničím nezastaví.....(Jak ukázaly reportáže Sabiny Slonkové...)
Dobrý den,
návrh nové budovy Národní knihovny od pana architekta Kaplického byl v době svého vzniku, tedy před 10 lety, radikálním nápadem, který měl početný tábor příznivců i odpůrců. Vítězství „chobotnice“ v architektonické soutěži ovšem soudně napadl třetí architektonický ateliér HŠH, a nyní existuje pravomocné rozhodnutí soudu (2015), že vítězný projekt porušil závaznou podmínku soutěže, když umístil depozitáře pod zem. Soud řekl, že za takových podmínek měl být Kaplického návrh vyřazen, a v důsledku výroku soudu se změnily výsledky architektonické soutěže. Pokud trvá potřebnost knihovny, jedinou schůdnou cestou k nové budově je tedy nová soutěž, které se zúčastní i návrh inspirovaný panem architektem Kaplickým.

Lenka Burgerová
Radní Městské části Praha 7
Otázka: Hala místo opravy historického křídla Prům.pal. - doplnění (občan Prahy 9.8.2017 21:25)
Ještě odkaz na Metro s vizualizací podoby haly: http://e.metro.cz/#strana=6
Otázka: Hala místo opravy historického křídla Průmyslového paláce (občan Prahy 9.8.2017 21:22)
Dobrý den,

jaký je váš názor na postavení údajně dočasné plechové haly místo vyhořelého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti? Má stát neuvěřitelných 120 milionů Kč a mít 40 betonových pilot zabudovaných hluboko do země. Památkáři jsou proti a podle jejich šéfa J. Skalického by bylo komplikované, ne-li nemožné domoci se odstranění této dočasné stavby, jelikož tento termín ani památkový zákon nezná. Památkáři preferují dostavbu Paláce v původní historické podobě a bez jejich svolení by se jednalo o černou stavbu, ale obávám se, že magistrát si dělá co chce, zvláště pokud jde o poškozování Prahy. Jaké stanovisko k tomu zaujme naše radnice P7? A jaké strany, které tu vládnou a jsou zároveň v koalici na magistrátu hl.m. Prahy?
Hezký den,

Městská část Praha 7 má zájem na tom, aby Výstaviště fungovalo i jako komerční subjekt, tedy aby vystavovalo. Pokud by Výstaviště bylo závislé jen na pražském rozpočtu, bylo by v dobách krize existenčně ohroženo. Pokud s provizorní halou budou souhlasit památkáři, bude se jednat o etapu vedoucí k rekonstrukci vyhořelého křídla a cena bude odpovídat řádnému hospodaření, pak nemáme proti záměru námitek. Jen dodávám, že na obnovení vyhořelého křídla Průmyslového paláce v původní podobě se již pracuje, a Hlavní město Praha má na projekt uzavřenou smlouvu.

Kamila Matějková
Otázka: zábradlí (olga 9.8.2017 10:35)
Dobrý den. Už se tu někdo tázal na zábrany proti "ohození" vodou z kaluží, které byly odstraněny. Dnes jsem zaregistrovala odstranění zábran i u Negrelliho viaduktu. Pravda, předtím se zábradlí opravovalo. Nicméně pokud vám jde o nějaké zkoušení, co to udělá, když zábrany nebudou, tak tady není co zkoušet. Automobily, které tudy projíždějí, vždy vjedou do hluboké kaluže. Ani se jí není možné zcela vyhnout, je velká. Provoz přitom odpovídá jednomu z hlavních pražských tahů. Automobily mnohdy "ohodí" procházejícího chodce i přes zábrany, voda vylétne mnohem výš, ale zábrana zachytne alespoň něco. Když není (a teď, jak známo, má pršet), je to pochopitelně horší. De facto se u viaduktu nedá po chodníku bez úhony projít. Budete tedy zkoušet několik týdnů, jak to jde bez zábran?
Odpověď: (Mgr. Jiří Knitl 17.8.2017 14:13)
Dobrý den,
ano, zmíněné místo je problémem a bylo i v době instalovaných původních výplní zábradlí, které chodci dávaly je falešný pocit, že nebude „ohozen“ (jak sama uvádíte). Situací se zabýváme, snažíme se nyní najít lepší řešení, jak ochránit chodce – snad brzy bude i instalováno. Dovolím si ale vaše úvahy otočit jiným směrem – nebylo by lepší tlačit na Technickou správu komunikací, aby byly vozovky v takovém stavu, kdy se kaluže netvoří a není třeba podobných improvizovaných řešení?! MČ Praha 7 se o to nyní snaží, pomozte nám a oslovte v tomto duchu Magistrát Hl. m. Prahy. Předem díky za spolupráci!

Mgr. Jiří Knitl
Odbor péče o veřejný prostor
Otázka: Brilantní koordinace stavebních prací ve Stromovce (Obyvatel 8.8.2017 12:12)
Zdravím,

skoro dva roky to při stavbě jezírek vypadalo ve Stromovce jak po válce. Když to bylo tento rok konečně dokončené a břehy jezírek jsou postupně zarostlé trávou, takže již nepůsobí tak uměle, někoho napadlo opět celou část dna bývalého rybníka uzavřít a znovu rozkopat. Takže je celé léto skoro nepřístupná, protože tyto práce mají probíhat až do konce října. Rozkopané jsou všechny cesty, včetně těch nedavno opravených. To nešlo udělat současně s výstavbou jezírek?

Stejně tak byla naprosto zbytečně zrušena restaurace vedle ruiny Šlechtovky. Teprve teď je kolem budovy postavené lešení, které ale nijak nezasahuje do prostor bývalé restaurace.
Odpověď: (Administrátor P7 9.8.2017 17:53)
Dobrý den,

Rekonstrukce centrálního prostoru Stromovky je skutečně rozsáhlý projekt, který bohužel i částečně dopadá na návštěvníky parku. Ovšem dovoluji si připomenout, že se jedná o největší zásah do Stromovky za posledních minimálně 100 let, kdy zejména stavba nových vodních ploch si vyžádala rozsáhlé zemní práce (mj. bylo vykopáno, převezeno na mezideponii a následně odvezeno na skládku) více než 15 000 m3 zeminy, často hodně znečištěné starou sutí a drobným stavebním odpadem. V rámci oprav původních rybníků se vytěžilo více než 3 000 m3 bahna, které muselo být dočasně do doby částečného vysušení a tedy možnosti odvozu na skládku, deponováno v místě později budovaného nového rybníka. Plocha o rok později stavěných rybníků byla také využita jako mezideponie 8 000 m3 kamene, používaného na zpevnění břehů původních rybníků.

Teprve po skončení zemních prací, bylo možno přistoupit k celkové rekonstrukci cest. Tato část prací ale rozhodně neprobíhá na všech cestách ve dně, práce jsou rozděleny do 4 etap, právě z důvodu umožnění alespoň částečného přístupu k rybníkům i po dobu stavby. V současné době je tak například již hotová a otevřená nově rekonstruovaná cesta vedoucí po jižní straně centrálního prostoru. Při přípravě projektu bylo bohužel zjištěno, že dvě cesty, opravované před cca 4 lety nemají kvalitně provedený povrch, proto bylo přistoupeno k opravě povrchu - tady samozřejmě zůstaly zachovány ty prvky, které byly v pořádku a byly použitelné (např. ocelová pásovina obrubníků), z tohoto důvodu budou tyto cesty také rychleji opětně zpřístupněny pro veřejnost. Jen podotýkám, že po položení finálního mlatového povrchu je potřeba cca týden na vyzrátí povrchu a jeho přirozenou stabilizaci, teprve poté je oficiálně cesta uvolněna.

Co se týká trávníků, tak v loňském roce proběhla 1. etapa regenerace trávníků, a to výhradně tam, kde jsou velké plochy trávníků a kde právě nehrozí jeho poškození při stavbě nových cest. V žádném případě nebyly loni zakládány trávníky u dvou nových rybníků v blízkosti letos budovaných cest. V případě rybníka s ostrůvkem jsou loňské trávníky pouze na severní straně, u největšího nového rybníka ( s 2 moly) nebyly z důvodu kolize s novými cestami trávníky loni zakládány vůbec.

Chápu Vaši nespokojenost s délkou stavebních prací, ale jak jsem se snažil vysvětlit výše, jedná se o skutečně komplikovanou stavbu s řadou navazujících procesů a s velkými nároky na volné plochy mezideponií, a proto nebylo možné časově skloubit opravu původních a budování nových vodních ploch.

Věřím, že konečný výsledek ale bude stát zato, a již na podzim t.r. bude centrální část Stromovky stavbaři opuštěna (prozatím práce probíhají dle harmonogramu a nejsou zpožděny) a bude plně k dispozici všem návštěvníků parku bez omezení.

S pozdravem

Ing. Dan Frantík
vedoucí oddělení péče o zeleň MHMP
Otázka: Koordinace dopravy (Nespokojený občan 8.8.2017 11:15)
Odpověď na dotaz ohledně koordinace dopravy mě vede k zamyšlení, zda si z nás úřad dělá legraci či testuje, kam až může jít. Odpověď, že došlo k několika souběžným opravám je snad výsměch? To nikdo ty opravy neplánuje? Nebo nepřemýšlí? Zabrat dvě dopravní tepny a desítky parkovacích míst naráz je vskutku úkon hodný génia. A ta odpověď? To si z nás vážně děláte legraci? Moje konkrétní otázka tedy zní, kdo je za to zodpovědný a jak dlouho to bude trvat?

Vážený pane,

bohužel během tohoto léta došlo k souběhu několika akcí, které realizují různé subjekty – Pražská teplárenská a Technická správa komunikací.  Termíny a místa uzavírek pravidelně aktualizujeme (tak, jak informace dostáváme od stavebníků) a naleznete je na našich webových stránkách  http://www.praha7.cz/22592_Aktualni-dopravni-omezeni-na-uzemi-Prahy-7  i na facebooku.

Víme, že je tato dopravní opatření jsou pro občany velkou komplikací, ale městská část bohužel  v tuto chvíli víc dělat nemůže.  Normální provoz by se měl do ulice Veletržní vrátit 26. srpna a ve stejný termín by se také měly vrátit tramvajové linky na svou starou trasu směr Vltavská a Holešovická tržnice.  Rekonstrukce horkovodu má končit 8. září.

S pozdravem

Kamila Matějková

Otázka: Koordinace dopravy ( 5.8.2017 16:22)
Naposledy se ptám, pokud možno slušně, který "orgán" jmenovitě, má na starosti dopravu a značení na Praze 7. Je naprosto neuvěřitelné jaký zmatek může někdo dopustit. Moje poslední zkušenosti : Potřebuji projet Veletržní ulicí, eventuelně Strojnickou na Dukelských hrdinů. Vyjedu tedy z Letohradské do Kamenické ulice ale ouha, po projetí částí Kamenické se až na křižovatce Kamenická - Heřmanova dozvím že zbytek je slepá ulice a já nemohu odbočit ani do "Heřmanky " protože ta je jednosměrná směrem nahoru, proč není značka "slepá ulice" umístěna už na vjezdu do Kamenické z Milady Horákové? Proč je Veletržní jednosměrná směrem dolů v protisměru už nepochopím vůbec. Sobotní poledne mne málem stálo infarkt. Vracím se Kostelní nahoru, na křižovatce s Dukelských hrdinů žádný náznak změny provozu, ovšem jiná situace je na křiž. s Františka Křížka, pokračovat směrem nahoru nelze protože, byť je tam značka "obousměrný provoz" je tam nově i zákaz vjezdu. Nedá se nic dělat , snad tedy vrchnost udělala obousměrnou i F. Křížka směrem na Milady Horákové. Ale kdepak, musím Vinařskou opět do Kostelní a dolů a směrem od Letohradské musí jet auta po chodníku protože silnici zabírají pracovníci firmy která opravuje parovod. Chci tedy poprosit pána nebo paní která tyto věci koordinuje: požádejte první dítě které potkáte aby dopravní opatření navrhlo samo, určitě to udělá lépe!!!
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 7.8.2017 7:57)
Vážený pane,
přechodná organizace dopravy vyznačená po dobu rekonstrukce povrchu v ulici Veletržní a po dobu rekonstrukce horkovodů v ostatních ulicích vychází z projektových návrhů předložených k vyjádření a odsouhlasení místně příslušnému silničnímu správnímu Úřadu. Tím je pro Veletržní ulici Odbor dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy, pro většinu ulic ostatních je jím Odbor dopravy Městské části Praha 7. Silniční správní úřady vydávají souhlasná stanoviska až po konzultaci a schválení těchto návrhů zástupcem Policie ČR. Vámi popisovaná nedobrá situace vychází z množství aktuálně prováděných prací a oprav. Nad rámec této situace se také může stát, že některé dopravní značky nevydrží na svých místech a jsou náhodně přesouvány těmi, kterým z jistých důvodů zavedená opatření vadí. Co se týče prací na horkovodech, v některých chvílích bohužel dochází k nehlášeným omezením průjezdnosti či k časově omezeným uzavírkám ulic. Tyto situace se Odbor dopravy snaží co nejvíce omezovat, v případě nalezení a zdokumentování těchto prohřešků je stavební firma volána k odpovědnosti.

Hezký den a děkujeme za trpělivost během ztížených dopravních podmínek, k nimž došlo v důsledku souběhu několika akcí prováděných různými subjekty.

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: pytle u popelnic (Martin Turek 4.8.2017 13:11)
Pane Knitl, byl bych rád, kdyby zaměstnanci pytle u popelnic nenechávali vůbec, ale to je asi logisticky nemožné, proto bych uvítal Vaši snahu o to, aby se pytle u popelnic neváleli dny, ale pouze hodiny, a to třeba tak, že sběrači do pytlů budou pracovat do tří hodin a sběrači pytlů budou jezdit do pěti hodin. ono je totiž úplně na +++++, když se pytle u popelnic válí 20h denně a 4h denně je místo uklizené. Anebo sundejte ty cedulky, že nepořádek kolem popelnic může být považován za černou skládku. Věřím v nápravu aniž by se do toho musel tahat starosta nebo radní, případně abych Vám ty pytle nedovezl před kancelář v rámci úklidu Prahy 7 :-)
Odpověď: (Mgr. Jiří Knitl 17.8.2017 14:11)
Vážený pane Turku,
přesně takto má naše úklidová firma 7U s.r.o. práci nastavenu – úklid probíhá cca do 14 hod a následně jsou pytle sváženy. Často proběhne svoz i v průběhu dopoledne. Bohužel u odpadkových košů se často objevují pytle s odpadky, které nejsou od pracovníků úklidu (často tedy i mimo trasu, kudy jede svozové auto a kam pracovníci úklidu pytle připravují k odvezení). Proto se stává, že pytel na ulici leží déle. Snažíme se tomu předcházet. V budoucnu budou mít pytle našich pracovníků jinou barvu, aby byla identifikace černých skládek jednodušší. Pokud vás trápí konkrétní místo, prosím o informaci, upozorníme na to firmu. Děkuji.

Mgr. Jiří KnitlCopyright © 2012 Městská část Praha 7