Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Děravý net? (meisner 2.10.2017 14:33)
Otázku Ing Kovaříkovi jsem pokládal já (Meisner) hlavička se do dotazu nepropisuje (= mordernizace stránek?).
Otázka - žádost:
Při přihlašováná do "Otázek" mi nově sdělujete, že má data nejsou zabezpečena a hrozí vyzrazení. Prosím o sdělení co to znamená popřípadě prosím, abyste si tento děravý web zazáplatovali. Děkuji.
Vážený pane Meisnere,
konzultovala jsem váš problém s kolegy z IT odboru a bohužel netuší, čím by mohl být způsobený.
Zkoušeli jsme vložit i testovací dotaz z externí adresy a zdá se, že je vše v pořádku.
Žádné úpravy či změny v zabezpečení jsme neprováděli, takže vše by mělo fungovat stejně jako dříve.
S pozdravem

Kamila Matějková
Odpověď: (IT odbor 3.10.2017 8:53)
Dobrý den,

v minulém týdnu proběhla migrace stávajícího webu na nový aplikační server, databázový zůstal stejný. Evidujeme drobné nefunkčnosti, které řešíme s původním tvůrcem webu. Pokud se někam něco nepropisuje, pak prosíme o detailnější informaci, kterou předáme, ale do oprav webu nechceme v tuto chvíli investovat.

Ohledně zabezpečení a vyskakující hlášky, je to tak, jak píše zde v otázkách pan Obyvatel. Hláška v tuto chvíli vyskakuje u nových verzí prohlížečů, které kontrolují a upozorňují na zabezpečenou komunikaci přes https (respektive na nezabezpečenou).

Nový web samozřejmě bude mít domain validated certifikát o kterém pan Obyvatel také píše.
Otázka: Soukomý provozovatel ?: ( 2.10.2017 13:50)
Vážený pane Ing. Kovaříku.
Alibismus ke garážím pod plání zdůvodňujete tvrzením, že jde o soukromého provozovatele.
Garáže postaveny jako součást veřejně prospěšné stavby "Blanka", placené s veřejných peněz, mnohem větších, než původně deklarovánio. HMP (=veřejná správa) si při pronájmu garáží jistě dal nějaké podmínky které znáte a MČ se k nim jistě vyjadřovala. Navíc měla a má své poslance v ZHMP, jednoho dokonce ve výboru pro dopravu. Pan místostarosta když o nic nejde se zviditelňuje jak může, když hrozí odpovědnost, je němý a neviditelný, nicméně pracujete na stejné chodbě, k odpovědnosti je třeba jej přimět.

Také Vy jste součástí námi placené veřejné správy, nikoliv vrátný ale vedoucí odboru. Poukaz na soukromý subjekt a předstíraná bezmoc znamená že i Vy jste přistoupíl na privatizaci veřejného prostoru a výnosu z něj a ilustrujete zde svou faktickou zbytečnost ?
Otázka 1
Můžete k tomu "zesoukromění" garáží v naší čtvrti a z našich peněz říci něco víc?
Otázka 2
Majitel Sparty, miliardář Křetínský, kterému MČ šla a jde tak neuvěřitelně na ruku k komplexu (luxus.hotel 1400 lůžek, kongres centrum, welness, administrativa Sparty,...) deklaroval v projektu pouhých tuším 280 parkovacích stání, takže se vyhnul posuzování dle EIA. Mám směšný počet chápat tak, že další stání jsou pro něj budou k dispozici u "soukromého subjektu" hned přes ulici ?
Otázka 3)
Do kongres centra jež neleží na Metru nebudou byznismeni jezdit ani sockou, ani na kolech. Co má znamenat podmínka MČ, aby budoucí provoz nevyvolal nutnost další světelné křižovatky na Mil.Horákové? Jak se bude míra budoucího provozu regulovat popř. limitovat?
Děkuji.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 3.10.2017 14:09)
Vážený pane,
smlouva na garážová stání na Letné je uzavřena mezi Magistrátem hlavního města Prahy a soukromým subjektem. Odbor dopravy MČ Praha 7 smlouvu nedostal k připomínkování ani nebyl s jejím obsahem jinak seznámen. S konkrétními dotazy ohledně podmínek této smlouvy se, prosím, obraťte přímo na magistrát. Pokud je mi známo, v garážích si nyní může zájemce, který není rezidentem ani krátkodobým návštěvníkem naší MČ, zaplatit dlouhodobé stání. Případné využití garáží pod Letnou hosty či návštěvníky hotelu nechci v tuto chvíli předjímat, protože pro tuto skupinu budou vznikat garáže nové.

Co se týká světelné křižovatky v ulici Milady Horákové, mohu konstatovat, že již dnes je v ulici množství světelných křižovatek a každá další bude mít vliv na stávající provoz. Z tohoto důvodu preferujeme napojení záměru takovým způsobem, aby se nemusela nová signalizace stavět. Investiční záměr vyvolá novou dopravu a tu je třeba připojit adekvátním způsobem na stávající komunikační síť. Budu se opakovat, ale ulice Milady Horákové je zařazena jako místní komunikace I. třídy, tudíž rozhodujícím orgánem v této věci je jako obvykle Odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy. Limitním prvkem městských dopravních sítí jsou pro dopravu v pohybu především křižovatky a nabídka parkovacích stání. Lze tedy předpokládat, že objem nově vyvolané dopravy bude záviset na množství parkovacích míst samotného objektu a na případné obrátkovosti vozidel na těchto místech. Pakliže bude nakonec záměr napojen světelně řízenou křižovatkou, bude tato prakticky zařazena do stávajícího tahu světelných signalizací a tomu bude také přizpůsoben její signální plán.
S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Zákaz vjezdu K Bohnicím (Pepa 2.10.2017 12:52)
Vážená Praho 7,
také se připojuji k dotazu paní VPeskarova. Dle mého názoru je ve veřejném zájmu, aby ulice zůstala průjezdná po celý den. Nepřijde mi správné, aby kvůli několika rezidentům, kteří se nedokážou smířit s tím, že žijí v Praze, trpěli celé Bohnice. Chápu rezidenty Troje, ale v tuto chvíli není možné řešit to zákazem vjezdu. Jedna silnice z Bohnic prostě nestačí.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 2.10.2017 16:02)
Dobrý den,

MČ Praha-Troja, která má vlastní zastupitelstvo a vlastního starostu, iniciovala na území své městské části omezení osobní dopravy směřující z Bohnic do Troje. V ulici K Pazderkám ve směru do ulice K Bohnicím byl státní správou, kterou pro toto území vykonává úřad Prahy 7, omezen vjezd aut od pondělí do pátku, v čase od 7:30 do 9:30 hodin.
Politické vedení městské části Praha 7 nebylo součástí rozhodování o těchto opatřeních a státní správu neovlivňuje. Nyní Praha 7 po linii samosprávy iniciuje jednání mezi hlavním městem a dotčenými městskými částmi. Jedná se však o území mezi MČ Praha-Troja a MČ Praha 8. Komplexní řešení tedy musí přinést především jednání těchto dvou městských částí, tedy Prahy-Troje a Prahy 8.
Požadavek MČ Praha-Troja reflektoval výrazný nárůst počtu vozidel projíždějících Trojou v návaznosti na otevření tunelového komplexu Blanka. Další zhoršení dopravní situace v Troji nastalo po uzavření ulice Trojská, k němuž došlo z iniciativy MČ Praha 8 na jaře tohoto roku.
S pozdravem
Ing. Jan Kovařík
Otázka: Pripojeni k dotazu pani VPeskarova (Hujer 2.10.2017 11:57)
Dobrý den,

připojuji se k dotazu VPeskarova. Nerozumím, proč je omezena doprava v ulici k Bohnicím ve směru do Troje od 7:30-9:30. Dnešní doprava absolutně katastrofální: přes Troju nemožné, přes Kobylisy se čekalo od Velké Skály (čili i kdybych jel MHD, tak si frontu stejně vystojím...). Co přijde příště? Vyhrazený pruh pro MHD a lidi z Čimic, Bohnic mají zůstat doma (nejezdit do práce) nebo se dopravovat pouze MHD?
Děkuji za odpověď

Hujer
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 2.10.2017 16:01)
Dobrý den,

MČ Praha-Troja, která má vlastní zastupitelstvo a vlastního starostu, iniciovala na území své městské části omezení osobní dopravy směřující z Bohnic do Troje. V ulici K Pazderkám ve směru do ulice K Bohnicím byl státní správou, kterou pro toto území vykonává úřad Prahy 7, omezen vjezd aut od pondělí do pátku, v čase od 7:30 do 9:30 hodin.
Politické vedení městské části Praha 7 nebylo součástí rozhodování o těchto opatřeních a státní správu neovlivňuje. Nyní Praha 7 po linii samosprávy iniciuje jednání mezi hlavním městem a dotčenými městskými částmi. Jedná se však o území mezi MČ Praha-Troja a MČ Praha 8. Komplexní řešení tedy musí přinést především jednání těchto dvou městských částí, tedy Prahy-Troje a Prahy 8.
Požadavek MČ Praha-Troja reflektoval výrazný nárůst počtu vozidel projíždějících Trojou v návaznosti na otevření tunelového komplexu Blanka. Další zhoršení dopravní situace v Troji nastalo po uzavření ulice Trojská, k němuž došlo z iniciativy MČ Praha 8 na jaře tohoto roku.
S pozdravem
Ing. Jan Kovařík
Otázka: Omezení v ulici K Bohnicím (VPeskarova 30.9.2017 16:19)
Dobrý den,
ráda bych znala důvod, proč Silniční úřad Prahy 7 zakázal automobilovou dopravu v ulici K Bohnicích v pracovní dny od 7:30 do 9:30.
V tuto dobu se potřebuje dostat do práce nezanedbatelný počet obyvatel severnějších oblastí (Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, mimopražské nevyjímaje), další dovážející děti do trojské školy a vzhledem k zákazu průjezdu Trojskou ulicí se tímto jejich cesta mnohonásobně prodlouží.
Navíc Zenklova ulice je ve velké části jednoproudá, tedy počet automobilů, které od pondělí budou Zenklovou projíždět bude enormní. Očekávám dlouhé kolony, neprůjezdnou křižovatku na Kobyliském náměstí a zhoršení ovzduší vzhledem ke v kolonách stojícím automobilům.
Žádám vysvětlení, co je důvodem k omezení provozu na ulici K Bohnicím.

Děkuji, V. Peškarová
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 2.10.2017 16:01)
Dobrý den,

MČ Praha-Troja, která má vlastní zastupitelstvo a vlastního starostu, iniciovala na území své městské části omezení osobní dopravy směřující z Bohnic do Troje. V ulici K Pazderkám ve směru do ulice K Bohnicím byl státní správou, kterou pro toto území vykonává úřad Prahy 7, omezen vjezd aut od pondělí do pátku, v čase od 7:30 do 9:30 hodin.
Politické vedení městské části Praha 7 nebylo součástí rozhodování o těchto opatřeních a státní správu neovlivňuje. Nyní Praha 7 po linii samosprávy iniciuje jednání mezi hlavním městem a dotčenými městskými částmi. Jedná se však o území mezi MČ Praha-Troja a MČ Praha 8. Komplexní řešení tedy musí přinést především jednání těchto dvou městských částí, tedy Prahy-Troje a Prahy 8.
Požadavek MČ Praha-Troja reflektoval výrazný nárůst počtu vozidel projíždějících Trojou v návaznosti na otevření tunelového komplexu Blanka. Další zhoršení dopravní situace v Troji nastalo po uzavření ulice Trojská, k němuž došlo z iniciativy MČ Praha 8 na jaře tohoto roku.
S pozdravem
Ing. Jan Kovařík
Dobrý den,
značka byla zneplatněna, dokud se městské části Praha 8, Praha Troja a Magistrát hlavního města Prahy nedomluví na dalším postupu.
Kamila Matějková
Otázka: podekovani (Letna1 28.9.2017 11:28)
Velice dekuji za žádnou odpověď na můj příspěvek z 1.9.2017, je vidět, ze témata, která trápí jsou s opovržením ignorována. Chápu, ze na můj příspěvek je odpověď těžká, ale ne zase tolik. Takže prosím odpověď na tuto otázku. PROC SE NEODTAHUJI AUTA, KTERA STOJI NA MODRE ZONE A NEJSOU REZIDENTI??? JE ZAMER RADNICE UDELAT ZE SEDMICKY CTVRT NASTVANYCH REZIDENTU - VOLICU? (nemyslím tím, ty co jsou na sedmičce par týdnů jsou členy Letenské Party a již se cítí jako rozeni leteňáci, jen tím ze sdílejí jeden byt o třech pokojích v šesti lidech, pěti kočkách, čtyřech psech, za které platí poplatky možná doma, tím myslím tam odkud do Prahy přijeli).
ZAJIMA RADNICI OPRAVDU JEN TO HONIT SI TRICKO NA DUCHODCICH, ZE JE POVOZI NA TRAKARI? A TO SI NEODPUSTIM, POSLETE MI PROSIM KONECNE NEJAKOU FOTKU CYKLISTY JAK JEDE PO VELETRZNI DO KOPCE, NEMUSI BYT UMELECKA A ANI STARY SAAB NA NI NEMUSI BYT...
DEKUJI A PREJI HODNE USPECHU V NOVE PRACI... PO VOLBACH


Dobrý den Letná 1,
sankce za nedodržování pravidel parkování v ZPS uděluje Městská policie. Strážník se rozhoduje podle situace na místě. Pokud jste s výkonem práce strážníka nespokojen, obraťte se na jeho nařízeného – ředitele Bc. Petra Svatoně reditel.p7@mppraha.cz. Úřad městské části – ani úředníci a ani volení zástupci – nemají pravomoc nařizovat strážníkovi, jak přestupek řešit. Úřad městské části k Městské policii nemá žádný závazný právní vztah, role úřadu je koordinační – žádáme o posílení dohledu na problémových místech nebo u jednorázových akcí. Městskou polici zřizuje hl. m. Praha a podléhá primátorce, jak vyplývá ze zákona.
Od února 2018 bude v Praze 7 zaveden nový systém ZPS, na modré bude možné legálně parkovat po omezenou dobu a zaplacení proběhne prostřednictvím webové aplikace. Dohled na dodržováním bude vykonávat auto s kamerovým systémem. Parkovací karty budou zrušeny, proběhne pouze zápis registrační značky vozidla rezidenta do systému. Podle zkušeností z Prahy 6 a 8, kde tento systém již funguje, je kázeň řidičů vyšší.
Kamila Matějková
Otázka: Nezodpovězené otázky (občan. 27.9.2017 19:57)
Paní Holá radnice v této sekci odpovídá jenom na co se jim chce. Můj dotaz z 6.7. a dále jsem se ptal dvakrát se akorát dočkal jednou odpovědi a to, že je doba dovolených a mám čekat, tak stále čekám. Je zajímavé, že na fb Letenské partě kde paní Třeštíková dělá cenzuru se každý z radní chlubí a okamžitě odpovídá, ale na oficiálním fóru stránek Radnice vůbec nikdo neodpovídá.

Vážený pane,

na dotaz, který položil tazatel pod přezdívkou Občan na téma úklidu, jsem již odpovídala. Vzhledem k obecné přezdívce je možné, že pod stejným jménem se na tuto věc dotazoval i někdo jiný a upozornění tedy přišlo jinému tazateli s přezdívkou Občan. Příště doporučuji zvolit méně obecnou přezdívku nebo se rovnou podepsat, abychom této záměně předešli.

S pozdravem

Kamila Matějková

Odpověď: (MgA. Kamila Matějková, oddělení komunikace MČ Praha 7 20.9.2017 8:11)

Vážený pane,
městská část měsíčně vynaloží na úklid a údržbu veřejného prostoru částku 1 620 000 Kč. Záměrně píši veřejného prostoru, protože v této částce je zahrnutý větší rozsah služeb než dříve dělalo např. CDV. 7U nyní uklízí například dětská hřiště nebo likviduje více černých skládek.

Omlouvám se za zdržení s odpovědí a děkuji za trpělivost.
Kamila Matějková

Otázka: klub Cross (milul 25.9.2017 19:13)


Dobrý den,jak je vidět více lidí trápí hluk z klubu Cross. I já jsem před časem zde psala a upozorňovala na zbytečně hlasitou hudbu, která je navíc pouštěna do reproduktorů na ulici. Bylo mi p. Matějkovou slíbeno, že jim klub přislíbil že produkci ztiší ( odpověď z 21.8. ). Jak je vidět ani za měsíc se nic nezměnilo. Je to výsměch pro nás občany z dolních Holešovic !!! Bude se s tím tedy něco dělat, nebo snad máme sepsat petici ? Děkuji za odpověď
Vážená paní,
klub jsme opravdu kontaktovali a dostali jsme příslib, že své produkce ztiší. Pokusíme se s provozovatelem klubu ještě jednou domluvit. Městská část konkrétně pak živnostenský odbor nemá oficiální možnost řešit hluk a nepořádek na ulici, a to ani v případě, že je způsoben odcházejícími návštěvníky hostinské provozovny. Jak jsme Vám již psali, v těchto případech je třeba se vždy obracet na Policii ČR nebo na Městskou polici hl. m. Prahy.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: OFO a Radnice (lkpdshark 25.9.2017 16:32)
Vazena pani Matejkova,
kde v prispevku pana Preslera je zminka o financni podpore? Nikde, ze? Naopak lze zde na webu MCP7 najit usneseni rady o deklaraci podpory tomuto projektu. Uz se tesim na to spolecne informovani obyvatel. Bude se ucastnit i pan starosta? Nemohu se dockat na jeho politicke vysvetleni proc je cinska panda zla, ale tato cinska kola jsou v poradku.
S pozdravem
JS
Odpověď: (Pavel Zelenka, radní MČ Praha 7 30.9.2017 8:42)
Vážený „lkpdshark“,
dovolím si odpovědět za kolegy, jelikož jsme téma řešili společně. Byli jsme osloveni zástupci firmy OFO, zda by chtěla být čtvrtí, kde OFO zahájí svůj projekt sdílených kol. Nechali jsme si představit model fungovaní a neshledáváme v jeho principu nic závadného, naopak přínosné je, že bonifikuje uživatele za správně odložená kole a že nenutí uživatele kolo zamknout k pevné překážce. Naše podpora je čistě deklaratorní, stejně tak vítáme jakékoliv další rozšíření nabídky kol pro městskou dopravu.
Nevím, jak pan starosta, ale já vnímám OFO jakou soukromý startup, který má čínského zakladatele. A to je vše. Žádný politický rozměr to nemá. Pokud jde o Pandu, jednalo se o deklaraci spolupráce s Pekingem, kterou schvalovalo Zastupitelstvo magistrátu, ve které byl servilní dodatek respektu jednotnosti Číny – tedy faktické uznání okupace Tibetu. Zde je politikum jasné a nedivím se, že starosta odmítl pro takové usnesení hlasovat.
S pozdravem
Pavel Zelenka
Otázka: JSOU TO OTAZKY A ODPOVEDI nebo jen OTAZKY??? (Marie Holá 24.9.2017 1:55)
Myslim, ze predmet meho "dotazu" je dost vymluvny. Poslala jsem par dotazu na tema filmari 27/9 ve Vinarske/Veverkove ul. - preposlala na e-mail konktreniho vedouciho - a reakce = NULA. Tak to zrovna neni nejlepsi komunikace s obyvateli..---
Vážená paní Holá,
mohu Vás upřímně ubezpečit, že si lidí, kteří přispívají do tohoto diskusního fóra, stejně jako všech občanů, kteří nám dávají tipy na zlepšení, velmi vážíme. Snažíme se veškeré podněty řešit co nejrychleji a co nejlépe. Někdy to jde snáz, někdy je situace poněkud složitější, něco je skutečným během na dlouhou trať. S některými zdejšími přispěvateli dlouhodobě komunikujeme také osobně, telefonicky či po mailech a snažíme se o maximální vstřícnost a otevřenost.
Děkuji za pochopení.
Kamila Matějková
Otázka: Odpověď na 5x parkování Ondreji (Aleš Presler 23.9.2017 23:54)
Vážený pane, vzhledem k tomu, že většina současných radních včetně pana starosty preferuje dopravu na jízdních kolech, doporučuji vám vzdát se nehezkého automobilu a přesedlat na jízdní kolo. Do této chvíle, byť to prošlo masmédii, nebyl na tomto webu zveřejněn záměr, že v Praze 7 budou k dispozici tzv. sdílená jízdní kola, která budou k dispozici až do konce roku zdarma. Poskytne je čínská firma (možná jste se někde dočetl, že starosta Čižinský protestuje proti Číně s tím, že se tam porušují lidská práva, ale tahle akce mu nevadí). Zkrátka a dobře - odhlásíte svůj osobní automobil a začnete jezdit na čínském kole. Musíte uznat, že tohle řešení je úžasné!
Vážený pane Preslere,
s projektem sdílených kol Ofo, o kterém píšete, nemá radnice nic společného a neposkytuje mu jakoukoli finanční podporu. Naopak podporujeme Rekola - pronajímáme jim nebytový prostor za zvýhodněnou cenu.

Přeji hezký den a děkuji za pochopení.

Kamila Matějková
Otázka: Odpověď na Cross Club (Aleš Presler 23.9.2017 23:40)
Pane (paní) Mstipe. Odpověď na váš dotaz je jednoduchá a než byste se ji dočkala od radnice, odpovím rychleji. Ten váš dotaz není první a zřejmě ani poslední, ale radnice vám odpoví (tedy pokud vůbec) takto: Volejte Městskou policii, ovšem až po 22 hodině, kdy je doba nočního klidu. Pokud máte pocit, že hluk z klubu překračuje normy před touto hodinou, zavolejte hygienickou stanici, ta přiveze hlukoměry a začne možná měřit. V klubu mezitím hudbu ztiší, takže vše bude v pořádku. Tím se z vás stane chronická stěžovatelka a nezbyde vám nic jiného, než se z Prahy 7 po vzoru svých sousedů vystěhovat. Lepší zprávu pro vás nemám.
Otázka: Cross Club (mstipe 23.9.2017 14:32)
Dobrý den. Bydlím v bezprostřední blízkosti Cross Clubu. Je sobota po poledni. Jsem nucena poslouchat monotónní velmi hlasitou hudbu, která znepříjemňuje veškerou činnost. Rezonuje celý byt. Nechápu,jak je vůbec možné,že někdo povolil tomuto klubu venkovní produkci! Je to klasická ukázka toho, kdy se svoboda zaměňuje za bezohlednost. Již několik sousedů se kvůli hluku a prostředí, které zde Cross vytváří, odstěhovalo. Hluk, nepořádek, podivná individua.. to je současná vizitka okolí stanice metra Nádraží Holešovice. Opravdu to zde přestává být k bydlení. Díky Cross Clubu.
Vážená paní,
klub jsme již jednou kontaktovali a dostali jsme příslib, že své produkce ztiší. Bohužel se tak podle reakcí občanů nestalo. Pokusíme se tedy s provozovatelem klubu ještě jednou domluvit. Městská část konkrétně pak živnostenský odbor nemá oficiální možnost řešit hluk a nepořádek na ulici, a to ani v případě, že je způsoben odcházejícími návštěvníky hostinské provozovny. Jak jsme již zde na fóru psali, v těchto případech je třeba se vždy obracet na Policii ČR nebo na Městskou polici hl. m. Prahy.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: 5x parkovani (OndrejL 22.9.2017 16:27)


( pokračování předchozího
dotazu )3) Podmínky pro pakování v nových
garážích na letné jsou teď nastavené zcela odděleně od podmínek pro parkování
pro rezidenty v modrých zónách. Jaká je vize radnice? Mít na území Prahy 7
x možností parkování, s tím, že každý provozovatel je „na vlastním
písečku“ a s vlastními podmínkami? Anebo spíše různé možnosti parkování se
snažit nějakými způsoby propojovat do ucelenějšího systému pro celou prahu 7?4) Je nebo bude někde k dispozici
pravidelně aktualizovaná informace o tom kolik vozů reálně parkuje
v garážích na letné přes noc? Pokud ne, může zde někdo uvést alespoň
aktuální stav k dnešnímu dni?5) V diskuzích na těchto stránkách se
často mluví o častých záborech parkovacích míst. Rezidenti (včetně mě) jsou na
to zjevně dost citliví, kritickou situaci s parkováním na letné (a asi i
jinde) zábory velmi citelně zhoršují. Třeba, nějaké vozy se již přesunuly do
garáží na letné (nevím kolik), na podmínkách parkování na letné to ale není
vůbec znát, a není jasné, zda je to způsobeno aktuálním zábory anebo prostě
otevření garáží nepomohlo vůbec. Chtěl bych se zeptat, jaký je přesně
proces schvalování záboru? Je jeho součástí alespoň spočítání toho, kolik
parkovacích míst bude ve kterých obdobích ve kterých lokalitách zabořeno?
Navrhuje radnice v rámci schvalovacího procesu třeba posuny termínů
záborů, aby se předešlo extrémním výkyvům v počtu dostupných parkovacích
míst? Vytváří někdo nějaký tlak na stavební firmy, aby v pracích které
ovlivňují dlouhé úseky ulic před zabořením dalšího úseku dokončili a
zpřístupnili úseky předchozí?S pozdravem, OndrejL

Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 27.9.2017 8:12)
Dobrý den,
s diferenciací cen parkování v nových Zónách placeného stání od února 2018 nepočítáme, jelikož převis poptávky je v celé čtvrti vysoký a nemáme žádné odlehlé lokality, kde by zlevnění mohlo motivovat k přeparkování.

Garáže na Letné mají zatím celé jedno patro vyhrazené rezidentům, kteří zde mohou parkovat ve dne, v noci. Chceme několik týdnů vyčkat, abychom vyhodnotili provoz garáží, a teprve následně budeme s provozovatelem hledat další možnosti spolupráce. Děkujeme za váš podnět, je určitě zajímavý a je možné, že se v budoucnu může podařit dohodnout zvýhodněnou sazbu pro rezidenty v prvním patře. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že provozovatel je soukromý subjekt a provoz garáží má pro něj generovat zisk.

V současné chvíli je vydáno 200 parkovacích smluv umožňujících parkování v podzemních garážích na Letné. Neplánujeme, že bychom zveřejňovali průběžné informace o počtu reálně parkujících vozů v garážích, ale dá se předpokládat, že pokud někdo uzavře s provozovatelem smlouvu a následně platí za parkovací stání 800 Kč/měsíčně, na tomto parkovacím stání také parkuje. Informace o volných kapacitách (tedy možnosti uzavřít smlouvu s provozovatelem) vám ale vždy rády poskytnou kolegyně z Odboru dopravy – zóny placeného stání.

Srovnávat podmínky parkování v garážích pod Letnou s nočním parkováním v Paláci Stromovka úplně nelze. Podmínky provozu garáží Letná sjednával s provozovatelem jejich vlastník, tj. magistrát. Noční parkování pro rezidenty v Paláci Stromovka / OC Letná je zakotveno ve smlouvě s developerem a jeho nedodržení je tvrdě sankcionováno.

Dalším tématem vašeho dotazu jsou zábory, proces a podmínky jejich schvalování.
Žadatel o zábor předloží záměr, tj. návrh rozsahu a termíny, dále smlouvu s Technickou správou komunikací ohledně pronájmu plochy záboru, dále návrh dopravního řešení a vyjádření Policie. Odbor dopravy upraví časy záborů a také jeho rozsah (vždy směrem dolů v závislosti na místních podmínkách, možných okolních záborech a dalších okolnostech) a upozorní žadatele na nutnost zajištění náhradních parkovacích stání někde v okolí pro ty, kteří si u žadatele požádají o parkovací místo.
Jak jsem již zmínil, vždy je rozhodováno na základě požadované velikosti záboru a na místních podmínkách. Tedy zohledňujeme jak časový souběh různých akcí v ulicích Prahy 7 (například v čase rekonstrukce horkovodů byly zábory pro filmaře buďto odsunuty, nebo velmi výrazně zredukovány), tak i konkrétní situaci v místě požadovaného záboru.
V případě velkých záborů je nutnost koordinace s jinými stavbami a záměry, například se sítaři. Problematika velkých rekonstrukcí je tudíž složitý proces, přesto jsou stavaři tlačeni do co nejkratších termínů a to jak volenými zástupci samosprávy, tak i příslušnými úředníky státní správy.

S pozdravem
Jan Kovařík
Otázka: 5x parkovani (OndrejL 22.9.2017 16:26)


Dobrý den,Chtěl bych se zeptat na několik věcí
ohledně parkování.1) Praha 7 plánuje přechod na “standardní
nové” modré zóny, myslím někdy začátkem příštího roku. Nevím, jestli jsou mé
informace správné, ale mám pocit, že nové zóny dovolují diferencovat cenu
v závislosti na lokalitě dle aktuální situace v dané lokalitě (což je
dle mého názoru dobře). Chtěl bych se zeptat, plánuje se v souvislosti
s přechodem na nové zóny nějaké navýšení ceny za parkování pro rezidenty
v oblasti letné ze současných 1200 za rok, vzhledem k velkým
problémům  s parkováním na letné?2) Členové radnice veřejně prezentovali
jejich přání vyjednat možnost nočního parkování v plánovaném podzemním
parkovišti v plánovaném novém nákupním centru na praze 7, za řádově 20
korun za noc pro rezidenty asi od 18:00 do 9:00 jestli správně rozumím. Proč
podobná možnost není k dispozici v nově otevřených garážích na letné?
Myslí si členové radnice, že komerční majitel nákupního centra odsouhlasí
mnohem tvrdší podmínky než magistrát, který vlastní garáže na letné, a který
v současnosti umožňuje parkování za 125 korun za noc (nediferencuje zda je
to za noc nebo za celý den, také nediferencuje mezi rezidenty a ostatními)?( 3), 4) a 5) musím napsat zvlášť, neb
stránka prý nedovoluje dlouhé dotazy. )
Copyright © 2012 Městská část Praha 7