Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Budete nám mazat otázky (meisner 2.1.2018 3:25)
V poslední době mi úřad vymazal dvě otázky směřující na Ing.Kováře, druhá otázka směřovala i na starostu.
Máte za to, že když úřad není schopen odpovědi, je smazání otázky vhodné řešení?
Děkuji. Meisner.
Vážený pane Meisnere,
vše jsme opakovaně prověřovali a skutečně nic nenasvědčuje tomu, že by zde některý z dotazů, které jste do rubriky Otázky a odpovědi vkládal, nebyl aktuálně zveřejněn. Můžete, prosím, uvést, kdy jste předmětné dotazy posílal a co bylo obsahem, případně je, pokud je to možné, vložit znovu? Dotazy od občanů určitě nemažeme, pevně věřím, že se i ty Vaše podaří dohledat.
Se srdečným pozdravem
Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
Otázka: Otázky a odpovědi mezi námi! ( 1.1.2018 7:59)
Dobré ráno a ještě jednou všem úchvatný nový rok 2018. Chci odpovědět i já a tak tedy - hrozně moc se těším na novou radnici, vyvolávací systém, zasedací místnost v útrobách a nejvíce se těším na prostředí přátelské k občanům a dětem. Už jsem se na jakési mírné zlepšení nitra úřadu MČ Praha 7 dotazovala v roce 2014 a pan Mirovský mě tehdy pochválil za hodnotný dotaz a řekl, že to probere s tajemníkem. Tehdy vše zůstalo jak má, tedy s frontami a nudícími se dětmi čekajícími na chodbách s rodiči za dozoru ostrahy klidnící obvyklé rozepře. Nyní je tajemník také nový a přátelské prostředí prý zůstane stejné a beze změny, jakýpak prostor pro děti, úřad není chůva a pan Zelenka potvrdil na Facebooku, že s nějakou krátkodobou službičkou občanům jako je pohlídání dítěte v herně, než si rodiče vyřídí úřední záležitost či navštíví zasedání Zastupitelstva nebo zábavné neškodné artefakty k rozptýlení neposedného dítka, že s tím se nepočítá. Zasadní věci tedy zůstanou při starém i v nové radnici. Bylo by to jistě velmi nákladné, takže rovněž ani jediný počítač s připojením na internet pro občany zdarma se v nové radnici zavádět nebude, stačí ten v infocentru na ulici Milady Horákové. Internet už má mít každý sám a ať si najde informace jinak na přímo u našich úředníků. Na nový web se těším nejvíce, ostatně vše nové mě nadchne. Jeho taje jsem ještě neprobádala, ale dle komentářů zde je patrné, že je tato věc v dobrých rukách. Ve starém webu patrám hodiny, ani úřednice infocentra často neví kde co najít, takže v novém webu to půjde o sto šest predpokládám. Prosím když tak o případnou opravu pravopisu odbor komunikace s veřejnosti. Zdravím vás srdečně ValB, raději se podepisuji, nejsem žádný anonym a ke svým vřelým přáním a díkům se hlásím!
Otázka: Díky MČ Praha 7 a plodný nový rok!!! ( 1.1.2018 1:28)
Naši drazí zastupitelé, radní a zaměstnanci, chci vám popřát další bohatý, vizionářský a veselý nový rok 2018 plný nových zážitků, příslibů i bezbřehé radosti z vaší práce. Vaše vize se naplňují, vaše cíle dosahují, vaše myšlenky kvetou i v nečase. Hlasy protivenství slábnou a tam kde ne si poradí sympatiemi k vám naplněna masa. Nepochybujete o správném směru a tak ostrůvky posledních neblaze proslulých kverulantů se potápí jak Antlantida v moři vlastní zažluklé závisti. Solidarita mezi občany navzájem díky vaší péči o pospolitost už nebyla takových v rozměrů, že obyvatelé si navzájem odpovídají i na dotazy původně směrované našim představitelům, občané si radí a diagnostikují choroby, doučují v češtině, mravech, dozorují správný způsob komunikace k představitelům obce, kontrolují vhodnost položené otázky, předávají si nedopité kokosové ořechy, rozvažejí postele z Ikea a spolecně se následně schází by vše probrali znovu tváří v tvář. Harmonie konečně po letech dýchla na Letnou, Holešovice, Bubny, Zátory, Tróju atd.jednoduše na obec nám milou a nyní tolik přatelskou i k podivínům. Čeká vás, naše představitele mnoho dalších velkých úkolů, které jste si srdnatě vytyčili a věřím, že neslevíte ze svého stylu, kterým dobudete Prahu. Praha vám!
Otázka: Testovací verze nového webu spuštěna (Obyvatel 31.12.2017 19:59)
Dobrý den,

v rychlosti jsem se podíval na testovací verzi nového webu. Odkaz na Diskusní fórum je zastrčen až na konci, ale to není ten hlavní problém.

1. do diskusního fóra se nelze přihlásit jinak než přes službu MojeID! Obliba této centralizované služby je obecně nízká, protože základní problém sdílení identity obsahující ciltivé osobní údaje tomu zkrátka brání. Je zvláštní, ze zatímco běžně propagujete reklamní společnosti jako Facebook (údajná oficiální stránka Prahy 7) a Google (technologie vyhledání na novém webu), přihlašování přes ně nedpodporujete.

Stejně tak nejsou ve fórech žádné testovací příspěvky, takže není patrné jak vypadá strukturování odpovědí.

2. nový web měl být údajně plně pod kontrolou Prahy 7, nezávislý na produktech třetích stran. Jenže nakonec jedna z důležitých vlastností jakou je vyhledávání a indexování obsahu je závislá na poměrně problematickém subjektu Google, který samozřejmě bude do výsledků vyhledávání vkládat reklamy, viz bod 1.6 podmínek https://support.google.com/customsearch/answer/1714300 Stejně tak si může libovolně měnit cenu a podmínky služby. O tom, že reklamy dlouhodobě neověřuje a mohou vést i na závadný obsah už bylo napsáno dost: https://pooh.cz/2017/12/17/reklamy-od-google-zaplavuje-seznamka-co-vas-potesi-otevrenim-porno-stranek/ Nechápu proč zde nebylo použito vlastní řešení, které by bylo zcela pod kontrolou.

3. odkazy na dokumenty ve formátech jako Word, Excel apod. stále nemají i druhý odkaz s rychlým náhledem na webu bez nutnosti je otevírat v aplikacích. Řešení je přtom snadné, stačí vedle přidat druhý odkaz na Office Viewer https://blogs.office.com/en-us/2013/04/10/office-web-viewer-view-office-documents-in-a-browser/ Je to stále bez reklam, protože tuto službu neposkytuje reklamní společnost.
Odpověď: (Pavel Zelenka, radní MČ Praha 7 2.1.2018 9:36)
Dobrý den,
K Vašim připomínkám:
• Odkaz na DF je v patě stránky, tedy na každé stránce webu, ať už návštěvník přijde na web z jakéhokoliv odkazu. Na to, že DF není hlavní funkcí stránek, je tedy dostupné velmi dobře a snadno.
• mojeID je služba poskytována nekomerčním správcem CZ domény a osobní údaje jsou tedy z pohledu uživatele nesrovnatelně lépe zabezepečeny než v běženém e-shopu. Na druhé straně mojeID je poměrně dobrá ochrana před falešnými profily a spamem.
• Google Custom Search je pro nekomerční organizace a veřejné instituce zdarma a bez reklam. Vyhledávání přes Google algoritmy je technicky jedno z nejvyspělejších a neexistuje žádný rozumný důvod, abychom investovali prostředky do vývoje funkcionality, kterou již Google poskytuje zdarma a na úrovni, které při nejlepší vůli nelze konkurovat.
• Za připomínku ohledně Office Web Vieweru děkuji, prověřím náročnost implementace a přínosy otevírání přímo v browseru.
Zdraví
Pavel Zelenka
radní pro nové sídlo úřadu
a strategické projekty
Otázka: Podnapilý vedoucí dopravního odboru? Proč ne! (Aleš Presler 29.12.2017 20:45)
Pan Meisner vznesl dotaz na podnapilého vedoucího odboru dopravy, odpovězeno mu nebylo. Odpovím tedy já. Zajedno jste se, pane Meisnere, pohyboval na ÚMČ Praha 7 v době, kdy se většina úředníků loučí s rokem 2017, protože v týdnu mezi Vánoci a Silvestrem se zásadně nepracuje. Manažerka komunikace je slaví již od 19. prosince, kdy zde naposledy zareagovala. Musíte si také uvědomit, že úředníci jsou přetíženi, neb většinou vám vysvětlí, proč za nic v Praze 7 nemohou a dají vám odkaz na někoho z Magistrátu. Chápejte, musíte se tam obrátit sám, oni, chudáčci přetížení, na to nemají čas, zvláště oddělení komunikace.
Tamních šest pracovníků, byť se píše 21. století, musí stihnout uzávěrku Hobuletu čtrnáct dní před jeho vydáním. Umíte si představit, jakou jim dalo práci, než do rubriky "Stalo se" vměstnali dvě řádky o pádu Trojské lávky? Navíc pan starosta kvůli svým nyní již čtyřem politickým funkcím neví, kam dříve skočit.
Vzhledem k tomu, že zde povětšinou na dotazy z ÚMČ nikdo neodpovídá, nicméně otázka se má vznést, jenže lhostejno komukoli:
Takže se ptám vás, pane Meisnere, jak jste spokojen s novým webem Prahy 7 a zda se těšíte na novou radnici?
Otázka: Přívěsný vozík a MP (pavlik52 28.12.2017 15:57)
Dobrý den, dnes se mi dostal do ruky Hobulet a dokonce mne rozesmál. Pan Vokůš zde vysvětluje co nového bude na Praze 7 v parkování a o tom jak bude parkování kontrolovat vozidlo s kamerami. Věta která mne rozesmála ?? " Strážníkům se tak uvolní ruce k jiné činnosti." Nevím k jaké činnosti. V Letohradské ulici mezi ulicí U Letenského sdu a Kamenická ,s minimálním přerušováním déĺe než měsíc parkuje přívěsný vozík samostatně. Občas někdo na něj něco položí snad aby se neřeklo že tam stojí na nic. Konkrétně od 21.12.2017 do dneška t.j 28.12.2017 je na něm nějaký stromek a větve. Pouze přes štědrý den byl vozík zavěšen za vozidle. Nikomu to zjevně nevadí. Městské policii už vůbec ne. nebo už snad smí přívěsný vozík parkovat samostatně ??
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 3.1.2018 7:28)
Dobrý den,
ulici Letohradská jsme včera kontrolovali, vozík jsme nalezli, ale byl připojený k automobilu. Již v minulosti jsme se na místo zaměřovali, ale nikdy vozík nestál samostatně. V případě, že nepřipojený vozík opět zaznamenáte, prosíme, kontaktujte přímo Městskou policii. Děkujeme.

Ing. Jan Kovařík
Otázka: (meisner 22.12.2017 10:16)
Vážená paní manažerko komunikace Matějková,
K vaší arogantní odpovědi panu Janatovi polopaticky:
TSK i TSK a.s. jako organizace spadají pod MHMP, nejvyšším orgánem města je ZHMP
Členy ZHMP jsou pp. Čižinský a Mirovský, berou za to peníze.

P Mirovský na svém FB uvedl, že 95% svého času stráví transformací TSK na TSK a.s.. Ponechám stranou, že jen za tuto práci bere peníze víc než nemravné, jen připomínám, že ve zbylých 5% času zvládne všechny další placené funkce z nichž každá, pokud řádně vykonávána, by byla práce na plný úvazek.

TSK nepracuje řádně, je obecně známé, primárně není věcí p.Janaty ale pp Čižinského a Mirovského, aby zasahovali, již tři roky.

Vyhnula jste se odpovědi jak to, že pokud TSK v tomto případně přesně avizovala živostnost lávky do Troje, pp Čižinský a Mirovský před volbami ani za tři roky ve funkci nezajistili nic, nepočítáme-li spornou soutěž na lávku do Karlína. Jistě ještě nám odpovíte.

Stav Hlávkova mostu opakovaně hodnocen jako špatný, přesto se neustále odaluje běžná oprava povrchu, beton. konstrukce je vystavená dynamickým rázům na které nebyla navrhována. Stav lze hodnotit jako záměrné ničení.

Není známo, že by oba naši poslanci ZHMP ve prospěch mostu udělali víc, než skurilní zastávku uprostřed ostrova. Nebo ano? Podnět p. Janaty prosím předejte oběma našim nejvyšším kompetentním i s telefonem na pana Trávníčka.
-----------------------------------
Dotaz:
Je v pořádku, když odbor dopravy v úředních hodinách paří u vedoucího Kovaříka, tázající se občan není vpuštěn do místnosti, podnapilý vedoucí se mu "věnuje" vestoje na chodbě a tázajícího si dělá nepokrytě srandu?
Co na to náš pan starosta, skaut každým coulem ?
Děkuji.
Odpověď: (Mgr. Radomír Špok, tajemník MČ Praha 7 3.1.2018 14:07)
Dobrý den, jednání pana vedoucího Kovaříka jsem prošetřil. Konzumovat alkohol na pracovišti v pracovní době je samozřejmě porušením pracovního řádu a je to nepřípustné. Na druhou stranu odmítám jeho obvinění z podnapilosti, protože jsem s ním cca o hodinu později hovořil a nejevil žádné známky podnapilosti. Pan vedoucí Kovařík dostal napomenutí, za své jednání se omluvil a oba dva věříme, že se to již nebude opakovat.

S pozdravem

Mgr. Radomír Špok
tajemník
Otázka: Kdo bude primátorem? (meisner 22.12.2017 9:15)
Pan Babiš co formálně nebyl STBák, založil hnutí.
Vydal populistiká hesla, oslovil středolevé a levici,
Byl úspěšný.
Pan Čižinský co formálně je katolík, zakládá hnutí.
Vydal populistická hesla, osloví středopravé a pravici,
Chce být úspěšný.

Babiš + Čižinský = Babinský,
Můžeme se těšit?
Otázka: K čemu jste nám na Magistrátu hl.m.Prahy? (občan Prahy 21.12.2017 17:09)
Dobrý den,

zajímalo by mě, k čemu jste užiteční nám, obyvatelům Prahy 7 v koalici na Magistrátu hl.m.Prahy, kde jsou vaše strany a osobně p.starosta Čižinský a jeho zástupce p. Mirovský, když se tady jen vymlouváte, že za chystané odstranění fontán před Výstavištěm a další může magistrát.

Již 2x jsem vás v dotazu na fontány upozorňovala, že v koalici magistrátu jste, tak abyste tento fakt neignorovali a přijali svou odpovědnost za to, co magistrát dělá a vy pořád děláte mrtvého brouka, totální ignorace.....

Takže k čemu tam jste? Jaký z toho má P7, které vládnete prospěch, když dovolujete magistrátu aby i pod vaším vedením odstraňoval v P7 historické prvky, jako jsou fontány???

Vidím jen jediný prospěch, a tím jsou vaše platy.... A vy se ani nestydíte dělat, že s rozhodováním magistrátu nemáte nic společného!?
Otázka: Městská část tedy nebyla organizátorem ... (Obyvatel 20.12.2017 11:01)
Dobrý den,

v odpovědi ohledně zrušení fontán i dalších se často objevuje informace, že MČ Praha 7 nemohla rozhodnout o změnách na svém území. Odvolávat se na informace v nepřehledném Hobuletu moc nepomůže, bylo by vhodné je mít pohromadě.

Navrhoval bych na novém webu zřídit sekci "O nás bez nás", kde budete na všechny takové akce odkazovat.

Abych dodržel formát tak ještě dotaz, bude nový web spuštěn do konce tohoto roku?

Dobrý den,

testovací verzi nových webových stránek městské části již  naleznete na adrese https://novy.praha7.cz/.

S pozdravem

Kamila Matějková

Otázka: Žádné peníze nejsou špinavé. Aneb proč paní Matějková odpovídá za pana starostu? (Aleš Presler 19.12.2017 23:46)
Nechápu, proč paní Matějková odpovídá na dotaz nicku "občan" za pana starostu ohledně jeho funkcí. Navíc se paní šéfka komunikace mýlí, nyní má pan starosta již čtyři funkce: 1) starosta, 2) člen MHMP. 3) poslanec PČR a za 4) leader podivného sdružení. K tomu přistupuje pan radní Zelenka, nejdříve šéf redakční rady Hobuletu, pak radní za třetinu platu, nyní radní plnohodnotný za plný plat, co se má starat o výstavbu nové radnice a o nový web, jež je slibován od roku 2015. Nyní se radní Zelenka stal i manažerem obskurního sdružení, co má katapultovat J. Čižinského do funkce primátora. Vzhledem k tomu, že své akce konají v pracovní době, je třeba zvážit jejich setrvávání na radnici Prahy 7, evidentně zde nejsou vytíženi a jejich práce je tudíž zbytečná, když mají čas na podružné aktivity.
Stejně zbytečná je práce i paní Matějkové a jejího personálně předimenzovaného oddělení komunikace, když na dotazy občanů odpovídá stylem "já nic nevím, zavolejte si tam a tam".
Potvrzuje se, že čím více úředníků na radnici, tím menší efektivita.
Odpověď panu Osvoldovi na parkování o Vánocích: Byť jsem občanem Prahy 7, naprosto nesouhlasím se zónou ZPS a její, byť částečné přerušení, vítám. Uvítal bych zrušení ZPS v celé Praze, případně bych navrhl Středočeskému kraji, aby tyto zóny zřídil v celém svém katastru a přikázal Pražanům, aby parkovali na tomto katastru za stejných podmínek, jako Středočeši v Praze. Uvítal bych to i v jiných krajích, pak by se ukázalo, jak jsou občané Prahy 7 spokojeni.
Obligátní otázky na závěr, abych dostál podmínkám tohoto fóra: Bude zprovozněn nový web Prahy 7 do konce tohoto roku? Bude zprovozněna nová radnice, jak je dohledatelné na tomto fóru, do konce tohoto roku? Bude zprovozněna Trojská lávka, resp. její náhrada, do konce tohoto roku? Bude radní Zelenka uvolněn ze své funkce, aby mohl plnohodnotně plnit funkci volebního manažera? Budou dál představitelé radnice konat předvolební akce v pracovní době? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, pane Preslere,

omlouvám se za zdržení odpovědí a alespoň takto zpětně se pokusím zareagovat na Vaše dotazy, byť na některé z nich již patrně odpověď znáte.
Nové webové stránky Prahy 7 byly ve zkušebním režimu spuštěny koncem minulého roku, věřím, že jste již našel příležitost se na ně podívat.
Rekonstrukce budovy nové radnice začala na podzim loňského roku. Hlavní objem stavebních prací bude probíhat v průběhu letošního roku, ke stěhování úřadu by mělo dojít v roce 2019.
Hlavní město Praha nahradilo zřícenou lávku v Troji ještě před svátky přívozem a zároveň připravuje stavbu provizorní lávky.

Se srdečným pozdravem
Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
Otázka: Parkování o Vánocích (osvold 15.12.2017 9:11)
Dobrý den,

dočetl jsem se, že radnice se rozhodla selektivně zrušit systém ZPS v některých ulicích v omezené době v průběhu Vánoc. Se systémem ZPS radnice nakládá celkově dost problematicky. Dříve hrubě porušovala platné právo, a rušila protiprávně platnost zóny v době Vánočních svátků a okrádala tak tisíce řidičů o poměrnou část platby za kartu do zóny, loni se toho zalekla a nic podobného už neopakovala, letos chce zrušit platnost zóny selektivně jen někde. Domnívám se současná právní úprava v žádném případě takové jednání neumožňuje. Ale mohu se mýlit, proto žádám o odkaz na konkrétní znění zákona a odpovídající paragraf, který takové jednání umožňuje a zároveň by mne zajímalo doslovné znění rozhodnutí MČ o této úpravě ZPS. V situaci, kdy se starosta rozhodl kandidovat na primátora se domnívám, že by radnice Prahy 7 měla postupovat striktně v souladu se zákonem a ne dělat si ze zákonů trhací kalendář, jak tomu bylo zvykem v minulosti (v tomhle ohledu ostatně navázala na ODS naprosto bez problémů).

Děkuji předem za odpovědi
Odpověď: (Irena Kratochvílová, ODO Praha 7 20.12.2017 11:25)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu ohledně přerušení – zneplatnění ZPS na vybraném území MČ Praha 7 a vyhrazených parkovacích míst pro ÚMČ Praha 7 na parkovišti Na Ovčinách v termínu od 23.12.2017 do 1.1.2018 sděluji následující. Úřad městské části Praha 7, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů je kompetentní ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci. Opatření obecné povahy bylo vydáno v souvislosti podle ustanovení § 171 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb. Podle § 171 části uvedeného zákona bylo vydáno opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím. Děkuji za pochopení situace.

Irena Kratochvílová, referent odboru dopravy
Otázka: Politická příslušnost pana Starosty (občan. 14.12.2017 21:23)
Zajímala by mě politická příslušnost když do poslanecké sněmovny se dostal za kdu čsl a boj o pana Primátora si raději založil politickou stranu? Když už se chlubí jak je normální občan tak jak chce zvládnout funkci primátora a poslance? Určitě je příjemné pobírat tolik platů a mít hodně asistentů, ale určitě nejdou tyto práce dělat najednou. Nemusím piráty, ale dneska když jsem koukal na zastupitelstvo jak se vzdal mandátu kvůli tomu že je poslancem a nedají se skloubit tyto funkce dohromady tak smekám. To vy jako "normální" občan pobíráte hodně platů, ale nevěřím, že dokážete stíhat dělat poctivě takové funkce a ještě k tomu když říkáte, že rodina je na prvním místě, chtěl bych to u Vás vidět když máte dvě práce a ještě jste v zastupitelstvu.
Vážený pane,
pan starosta je členem KDU-ČSL a PRAHA SOBĚ není politickou stranou. Už jeho kandidatura do Poslanecké sněmovny byla zaměřena především na pražská témata. Na pražská témata má největší vliv magistrát. Proto se nakonec rozhodl získat s týmem pracovitých a odborně zdatných lidí, kteří mají ambici zlepši Prahu, 100 tis. podpisů a kandidovat na starostu celé Prahy. Je to logické pokračování příběhu jeho politického angažmá. V případě, že se podaří posbírat podpisy a podaří se ve volbách získat funkci primátora, pan starosta předá poslanecký mandát náhradníkovi, ale do té doby bude pro Prahu pracovat jak na radnici, tak ve Sněmovně. A co se týká finančního ohodnocení. Politika je prostě práce a peníze za řádnou práci nejsou špinavé.

Kamila Matějková
Otázka: Odpověď na likvidaci fontán, aneb faleš našich radních! (občan Prahy 14.12.2017 18:17)
Dobrý den,

velmi mě mrzí, že vy, zastupitelé Prahy 7, kteří jste v koalici na Magistrátu hl.m. Prahy nás vůbec neinformujete o tak velké změně, jako je odstranění historických fontán a nahrazení čímsi, co je v moderním stylu a v úrovni chodníku, jak píšete, což absolutně nevím, co tím myslíte? Nějakou strouhu, nebo louži???? Větší pítko pro psi bez vodotrysků???

Píšete dále že:,, Soutěž a její regulérnost proběhla pod dohledem Komory architektů a soutěžní návrhy posuzovala odborná porota složená jak z politických zástupců, tak především ze zkušených architektů"

Konkrétně koho?? Jakých politiků, jakých architektů? A co památkáři??? A proč jsme o tom my, obyvatelé Prahy 7 nebyli informováni, že se něco takového chystá? Proč jste neudělali např. anketu, abychom se k tomu mohli vyjádřit????
Protože jsme vám ukradení a dáváte přednost politikům a nějakým podle vás zkušeným architektům, ale tohle je hlavně záležitost obyvatel Prahy 7, je to naše památka, my tady bydlíme a máme k Výstavišti i fontánám citový vztah!
To, že je nechcete opravovat, jsou jen vaše výmluvy, že to nejde. V roce 2015 se provedli opravy za milion korun a radní Wolf, předseda z KDU - ČSL strany p. Čižinského po 10ti letech slavnostně přestřihával šňůru a teď je zlikvidujete???

Zveřejníte zde s předstihem vizualizace, abychom my, občané Prahy 7 mohli vidět, co ti podle vás slovutní architekti vybrali a o jakých návrzích se bude jednat?

Předpokládám, že o opravě a ponechání stávajících fontán, do kterých se už investoval 1 milion Kč z našich peněz se už jednat nebude??? Zase o nás bez nás, rozhodnou politici????

To, co předvádíte je úplně v rozporu s tím, s čím jste vyhráli volby, to jste si hráli na aktivisty, kterým půjde o názory obyvatel Prahy 7 a teď po volbách jednáte za našimi zády o našich památkách!!!

O panu Čižinském vyšel článek, že on byl vždy spíš aktivista než politik, to je tedy vidět, je falešný a ani se nestydí o sobě prohlašovat, jak je lidový! A p. Mirovský, ten si také hrál za minulého vedení na aktivistu, ale po volbách rychle převlékl kabát a ukázal se jako typický český politik, jen faleš, stejně jako se slibem, že zachová polikliniku v budově bývalých Dopravních podniků a teď tohle!

Kam se na vás hrabe minulé pravičácké vedení, vy jste stokrát horší a lidi vám už doufám po druhé nenalítnou! Jestli tak, jak p. Čižinský s celou vaší destruktivní bandou měníte Prahu 7 k horšímu, plánuje měnit p. Čižinský celou Prahu, coby primátor, o nějž usiluje, tak to bude Praha brzy vyjmutá z ochrany UNESCO! Jenom to ne!

Kdybych si náhodou nekoupila MF Dnes, tak jako občanka Prahy 7 bych se o demolici historických fontán dozvěděla nejspíš, až by bylo po tomto barbarství, že? Tak si představujete účast veřejnosti na rozhodování o veřejném prostoru P7?????

A nesnažte se předstírat, že za to může Magistrát a vy ne, vždyť jste na magistrátu v koalici!!!!

A že nejsou peníze??? Lávka do Karlína má předpokládané náklady 150 milionů!

Ten váš slavný IPR, kterým se zaštiťujete schvaluje v historické Praze jeden barbarský čin za druhým, často v rozporu s názorem nestranných památkářů (nemyslím ty podplacené z Magistrátu...) a vy tomu jen dáváte tichý souhlas....

A vy, paní Ing.arch.Čermáková, bydlíte v Praze 7? Protože v Živnostenském rejstříku máte zapsanou Prahu 10 Záběhlice a jako předmět podnikání (před r.2015) Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování. Na to jste tedy odbornice? Připadají vám naše historické fontány jako jednoduchá drobná stavba???? (omlouvám se, pokud je to jen shoda jmen a titulů s jinou osobou) Připadáte si jako odbornice na historické fontány?

Kdyby se tu našel někdo, kdo je stejně jako já rozhořčen plánovanou likvidací fontán a měl by zájem proti tomu něco udělat, třeba petici, nebo jinou akci, aby se o tom lidé dozvěděli, prosím, napište sem, nejsem na FB, takže nevím, jak jinak oslovit více nespokojených lidí či návštěvníků Prahy 7.. A nezapomeňte uvést i nějaký dotaz na radní, jinak příspěvek smažou. No, možná smažou i tohle, ale risknu to....

Bc. Dana Hladíková
Vážená paní,
jak jsme již psali v předchozí odpovědi, soutěž vyhlásilo Hlavní město Praha ve spolupráci s Rozvojovými projekty Praha a Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy.
Městská část tedy nebyla organizátorem architektonické soutěže, nejsme majiteli pozemku a ani oprava nespadá do naší gesce . O soutěži jsme však informovali například v Hobuletu v lednovém (článek Budoucnost Výstaviště na str. 5) a únorovém (rubrika Stalo se) čísle, na webových stránkách i fb profilu městské části.
S dotazy na vyhlášení a průběh soutěže se proto, prosím, obraťte na Kancelář projektů a soutěží IPR, jejíž vedoucím je MgA. Marek Kopeč (tel: 236 005 627).
Děkuji za pochopení
Kamila Matějková
Otázka: (janata 14.12.2017 14:32)
Pane Mirovský (a Čižinský),

nemám ve zvyku se opakovat, ale přiměla mě k tomu Vaše neodpověď - všeobecné informace s ústředním sdělením, že trojská lávka neměla spadnout. Při vší úctě, toto víme i bez Vás.

Tedy ještě jednou:
1. Hlávkův a Libeňský most jsou dlouhodobě v tristním stavu. Již v březnu jsem se otázal, jak je možné, že vy jako pražská koalice tento stav tolerujete a proč je ředitel TSK stále ředitelem, přestože je za jejich údržbu zodpovědný. Do 6.12. bez odpovědi.
Znovu: co dál s TSK a především s údržbou městských staveb? Obnovíme brod na Štvanici?

2. Zdá se, že se snažíte připsat destrukci lávky souhrou nepředvídatelných okolností či konstrukční vady, zřejmě vybočující ze soudobých technologických monitorovacích možností. Banální skutečností však je, TSK v roce 2011 celkem přesně odhadla na 5-7 let.
Vy jako koalice jste avizovaný konec životnosti Trojské lávky znali a nereflektovali, v opačném případě by již dávno nestála a byla nahrazena lávkou novou. Proč?

Děkuji za kompetentní odpověď, Janata

Vážený pane Janato,

městské stavby, o kterých se zmiňujete ve svém dotazu, má zcela ve správě Technická správa komunikací, která zodpovídá za jejich stav a měla by umět nejlépe posoudit jejich stav.

Se svými dotazy se proto, prosím, obraťte přímo na místopředsedu představenstva Technické správy komunikací pana Ing. Jiřího Trávníčka tel.: 257 015 762 a email: jiri.travnicek@tsk-praha.cz.

Děkuji za pochopení

Kamila Matějková
Copyright © 2012 Městská část Praha 7