Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: MgA. Hana Třeštíková, radní MČ Praha 7 (Jirka13 19.9.2017 22:27)
Skutečně si spolek Automat může vybrat, které místo si ve městě zvolí, jak píšete? Bez Úřadu městské části?
Vážený pane,
Automat si stejně jako každý jiný organizátor kulturní či sportovní akce v ulicích Prahy 7 může vybrat místa, kde požádá o tzv. zábor. Povolení záboru samozřejmě předchází administrativní „kolečko“, které je nutné pro definitivní schválení. Žadatel o zábor musí mít uzavřenou smlouvu se správcem komunikace (obvykle Technickou správou komunikací) a uhradit poplatek za pronájem, u záboru vozovky také souhlas Policie ČR. Teprve pokud má tyto dokumenty, může podat žádost na Odbor dopravy městské části, který mu na jejich základě vydá povolení. Pokud správce komunikace (Technická správa komunikací) i policie se záborem souhlasí, není důvod organizátorům akci v ulicích nepovolit.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: Otázka: Podchody Vltavská (občan. 17.9.2017 20:44) (Aleš Presler 19.9.2017 22:11)
Vážený občane, je vidět, že nesledujete web Prahy 7 pravidelně. Váš dotaz, kam chodí na WC bezdomovci již několikrát zodpověděl pan starosta Čižinský. Bezdomovci používají WC i sprchy na radnici Prahy 7, to vše za peníze daňových poplatníků, tedy i ty vaše. Otázkou je, zda pokud by běžní občané Prahy 7 (tedy nikoli bezdomovci) používali radnici jako koupelnu či veřejné záchodky, bylo by jim to tolerováno. Ale zkusme jít dál. Pan starosta je k bezdomovcům tolerantní a má je raději než své voliče, zkusme tedy tuto sortu lidí posunout dál. Každý úředník má k dispozici varnou konev, i to kafe se dá zahrnout do nákladů, což tedy takhle každé ráno posnídat na radnici? A proč vlastně ráno, když je radnice otevřena skoro každý den? Pane občane, navrhuji setkání nad kávou u pana starosty, kde třebas i bez jeho přítomnosti probereme vaše problémy. Kdy se vám to hodí?
Otázka: Nový web Prahy 7 se podařil (Aleš Presler 19.9.2017 21:53)
Děkuji vedení MČ Praha 7 a zvláště radnímu Zelenkovi za skvělý nový web Prahy 7, který nám byl slibován tři roky. Dílo se podařilo, je skoro až neuvěřitelné, že to trvalo tak krátce. Oceňuji, že konečně lze řadit odpovědi diskutujících pod původní otázku, s radostí kvituji i možnost připojit fotografii. Jak vidno, když se chce, tak to funguje. Obligátní otázka zní, zda byl pan radní za tuto nelehkou práci oceněn mimořádnou prémií?
Otázka: kulturní akce na parkovišti (Vít Pešina 18.9.2017 11:34)
                   

V sobotu 16.9. se opět nedalo parkovat v ulici Fr. Křížka v
tzv. prostoru před kinem OKO. Za letošní rok je to už v souhrnu celkem skoro 2
měsíce, kdy se zde na modré zóně nedalo parkovat. Před časem se parkoviště
zmenšilo aby si kino mohlo zvětšit předzahrádku a aby více vydělalo na
konzumaci nápojů ( k ničemu jinému předzahrádka neslouží). Proč se tedy při
pořádání jakési "kulturní akce " opět zabírá parkoviště?!!! Praha 7
má dost jiných prostor kde se podobné akce dají pořádat. Proč tedy zrovna na
modré zóně, když je na Praze 7 takový problém s parkováním???!!!Vážený pane Pešino,
Akci Zažít město jinak neorganizuje Městská část, ale jde o celopražskou akci sousedských slavností, kterou zaštiťuje společnost Automat a je na jednotlivých organizátorech, které místo ve městě si pro svoji slavnost zvolí. Tradičně jde o sobotu, kdy jsou modré zóny nejméně vytěžované.
Velmi nás mrzí, že Vám tento sobotní zábor v kombinaci s rekonstrukcí domu budoucí polikliniky zkomplikoval život. Moc doufáme, že rekonstrukce již brzy skončí.
Přeji hezký den,

MgA. Hana Třeštíková
Otázka: WC na Sedmikrásce (Zuzana 18.9.2017 0:51)
Dobrý den,
v těchto dnech začíná rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska, po níž prý bude na hřišti umístěno mj. pítko. Proto se celkem logicky nabízí otázka, zda bude na hřišti i WC? Pokud se nemýlím, před pár měsící byla v Hobuletu otištěna zpráva, že WC na hristi bude umístěno v brzké době, po záchodě však ani památky...
Pro mě jakožto rodiče malých dětí je vybudování WC nebo alespon umístění Toitoi budky na hřiště poměrně důležité, není důstojné močiti do křovisek!
Děkuji
Kratochvílová
Dobrý den,
toaleta na hřišti Sedmikráska bude.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: Podchody Vltavská (občan. 17.9.2017 20:44)
Když už v podchodech na Vltavské je nové značení co takhle vystěhovat bezdomovce? Každý ráno jsou podchody plné hoven a smradu zajímalo by mě kam bezdomovci chodí na záchod?? Už jsem viděl jak odpad hážou do Vltavy to Vám přijde normální?? Snažíte se chovat ekologicky a pár lidí tady znečišťuje okolí a Vltavu a radnice to vůbec neřeší už jste na radnici tři roky a problém bezdomovců v podchodech jste nedokázali vyřešit.

PS: dočkám se odpovědi kolik radnice platí za úklid nebo musím použít zákon 106??
Otázka: Nákupní centrum (Radek 16.9.2017 15:39)
Dobrý den, rád bych se zeptal není-li v plánu MČ Praha 7 vybudování nákupního moderního centra v dolních Holešovicích ....?? Domnívám se, že řada nových občanů této méstské části by toto uvítala....díky nové bytové výstavbě by takové centrum jistě našlo své zákazníky ....
Otázka: výstavba Loko Vltavín (milul 15.9.2017 19:58)


Dobrý den, na části hřiště Loko Vltavín by v budoucnu měla vzniknout výstavba 6 bytových domů, dle webu develop. firmy Vivus. Zajímalo by mě, zda se jedná o soukromý pozemek ? Nebo zda patří MČ ? Pak bych musela položit otázku, proč není zbývající pozemek, který v souč. době zbytečně chátrá využit pro místní mládež a neupraví se dle jejich potřeb. Na každý volný " plac" se musí něco postavit, zastavit, zelené plochy jsou okamžitě zničené, zastavěné. Je to hrozná škoda, neboť místní fotbalový klub funguje dobře, mládež hřiště využívá a další hřiště např. na volejbal, basket by se určitě hodila . Taktéž by mě zajímalo, jak bude vyřešeno parkování pro každý byt? Není totiž veřejným tajemstvím, že developeři, aby ušetřili, tak např. 80m2-100m2 byt dají jako 1+1 a tam není povinnost dělat garážové stání.Děkuji za odpovědi.
Otázka: odpověď paní Kopecké ohledně exkrementů v ulici Umělecká a U Studánky (mates 15.9.2017 19:46)
Nevím, zda by se něco změnilo, kdybych vám napsal v inkriminovaný den, protože exkrementy tam reálně byly a to přesně v 7:20, kdy jsme směřovali ke škole - naši předškoláci měli sraz v Umělecké v 7:30, takže vaše tvrzení, že úklid probíhal v 7:10-7:30 je nejspíše mylné. Píšete, že můžeme poděkovat pejskařům, ale myslím, že i místnímu úřadu, který nepostihuje neukázněné majitele psů, a také strážníkům, kteří si hledí pouze špatně parkujících aut. Na přechodu v ten den ráno stáli 2 strážníci, jeden třeba mohl "hlídkovat" před školou i školkou.
Otázka: výstavba Loko Vltavín (milul 15.9.2017 19:36)


Dobrý den, z webu developerské f. Vivus jsem se dozvěděla, že na části hřiště Loko Vltavín by v budoucnu měla vzniknout výstavba asi 6 domů. Na místním fotbalovém hřišti je v současné době asi 20 nádherných vysokých smrků. Ty pochopitelně při výstavbě budou muset být odstraněny, což je velká škoda ! Hnízdí zde spousta ptáků, je to taková malá oáza. Zajímalo by mě, jak bude vyřešena event. náhrada za tyto stromy a jakým druhem stromů ?  
Otázka: Veverkova ulice (Marie Holá 15.9.2017 18:57)
ad "nespkojeny obcan" - nic nerikajici odpoved je zverejnena. Dnes rano jsem potkala stavbyvedouciho, takze vyndavaji obrubniky (podle predpisu (asi MC) naslapna vyska musi byt 10 cm = mnohdy stejna jako dnes, nekde nizsi). V souc. dobe MC pry vybira dodavatele dlazebnich kostek = beh na velmi dlouhou trat. Vse se mohlo delat zaroven - pokud firma odstranovala asfalt z chodniku kvuli horkovodu, mohla vyfrezovat cely chodnik a zaroven se mohl dlazdit. Ulici pry vyasfaltuji, az usadi nove obrubniky a pak se budou delat chodniky. Firma je z toho sama lehce zoufala, protoze nyni vse odporuje predpisum a nejde jen o mozne poskozeni aut, ale i zlamani nohy. Nechapou, jak je mozne, ze zustala tzv. zahradka u Bistra 8 (neda se tudy ani chodit), kdyz i opravdova zahradka u restaurace Kovadlina byla demontovana a zmensena (dle dohody) byla i zahradka u Capui. Nemluve o "me" garazi, za kterou platim slusny najem a obas mam problem se do ni dostat nebo vyjet ven. Firma, provadejici prace, vychazi maximalne vstric. Ale cekala bych informace od MC!!!! STRUCNE RECENO - soucasne vedeni MC dela vse pro to, aby priste voleno NEBYLO.
Vážená paní Holá,
naším cílem je snaha o maximální synergie a koordinaci všech akcí, o což se snažíme i přes určité rezervy na straně Technické správy komunikací . O možnosti koordinace v rámci opravy chodníku ve Veverkově ulici jsme začali jednat ihned poté, co se na nás dodavatel Pražská teplárenská obrátil s nabídkou společného postupu v rámci dokončení. Obratem jsme již v dubnu také zaslali žádost o stanovisko k památkářům. To bohužel (i po našich urgencích) dorazilo až 8. září 2017. Mezitím Technická správa komunikací připravila soutěž na dodavatele, který je připraven ihned po předání stavby od Pražské teplárenské začít s návaznou akcí. Koordinace s Pražskou teplárenskou vede k tomu, že celá akce je trochu levnější pro město, neboť Pražská teplárenská nese náklady na přípravu chodníku v celé šířce. Aktuálně tlačíme na Technickou správu komunikací, aby vše bylo co nejdříve hotové, protože stav ulice nyní není pěkný. Nicméně možnost koordinace v rámci dokončení, snížení nákladů na celou akci a možnost mít část ulice Veverkova v mozaice byla rozhodující pro naši žádost o realizaci této akce.

S pozdravem
Ondřej Mirovský
Otázka: Veverkova (Nespokojený občan 14.9.2017 9:59)
Reakce na paní Holou. Obávám se, že Vám nikdo smysluplně neodpoví. Oni na konkrétní a choulostivé otázky neodpovídají. Viz dole celá řada nezodpovězených dotazů. Přehazují odpovědnost na Magistrát či na kohokoliv jiného a skutek utek. Chodník v Keramické je také rozbourán, parkovací místa zabrána a nic se neděje. Přidám tedy i já svůj dotaz, kdy se bude moci parkovat v Keramické? Za parkovací kartu denně kroužím a po šesté již není šance zaparkovat. A ve Veverkové to vskutku připomíná autodrom, tedy další dotaz. Kdy to skončí?
Otázka: VEVERKOVA UL. - VYMENA PAROVODU ZA HORKOVOD (Marie Holá 13.9.2017 22:32)
Rada bych poslala i panu starostovi.... Prace mely byt dokoncene do 8/9. DNES JSEM RANO POTKALA STAVBYVEDOUCIHO - VYSVETLIL MI, PROC NENI HOTOVO = MC Praha 7 se pry rozhodla, ze chodniky vydlazdi mozajkou a oni musi odstranit obrubniky, takze nemohou asfaltovat ulici!!! To je beh na dlouhou trat - jestli to pujde tak rychle jako dlazdeni chodniku kolem Copy General - tak tohle bude na pul roku minimalne. A po tu dobu budeme mit v ulici autodrom (= nicit si auta)?? Prosim o jasne vyjadreni, kdy Veverkova ulice bude zcela funkcni. Me asfalt na chodnicich nevadi (je uz tam desitky let) - spis mi vadi, ze se neda v ulici parkovat ani po ni jezdit. Mozna misto dlazebnich kostek by stalo za uvahu vyfrezovani zbytku ulice a chodniku a udelat jednotny povrch. Zatim to vypada, ze v ulici, kde se nekopalo, zustavaji obdelniky cca 20 m x 30 m v puvodnim sedem povrchu a tak to ma zustat. A dat tomu jednotnou podobu by urcite bylo levnejsi, nez nejaka "mozajka" na chodnicich - coz bude trvat 1/2 roku nebo dele????
Srdecne zdravim
Odpověď: (Kamila Matějková MgA. 14.9.2017 10:37)
Vážená paní Holá,
podařilo se nám zkoordinovat práce na dokončení povrchu chodníku v ulici tak, aby se dokončila kompletní dlažba a v dalších letech se do ní nemuselo zasahovat. Bude to pěkná nová dlažba položena rovnou v celé šířce chodníku. Detaily harmonogramu dokončování budeme mít pravděpodobně do konce týdne.

Kamila Matějková
Otázka: Praha kývla Křetínskému na velký luxusní hotel, stát má vedle stadionu Sparty (Obyvatel 11.9.2017 9:46)
Dobrý den,

právě vyšel článek o dalším postupu této stavby http://www.lidovky.cz/praha-kyvla-kretinskemu-na-hotel-d42-/zpravy-domov.aspx?c=A170907_161752_ln_domov_jho

Již podle vizualizace je zřejmé, že stavba je opět megalomanská a hnusná, stejně jako další projekt OC Letná (Palác Stromovka) nebo ty odporné kancelářské obludy v Holešovicích (nestačí jako varování ten hnus na Karlově náměstí?). Tohle má přispět k rozvoji Letné, která se profiluje jako klidná rezidenční čtvrť? Cituji z článku:

Projektanti do záměru vetkli impozantní měřítka. Záměr předpokládá, že hotel bude mimo jiné tvořit 485 pokojů, 1400 lůžek či sedm nadzemních podlaží. Jeho součástí má být rovněž kongresové centrum, kam by se mělo vměstnat dva tisíce lidí. Víceúčelové prostory pak budou schopné pohltit 1800 lidí.

Do luxusního hotelu či na kongres budou všichni jistě jezdit MHD nebo na kole, že. Takže to opět bude znamenat další dopravní zátěž a další příliv krátkodobých návštěvníků, kterým je vše jedno, protože v daném místě trvale nežijí a nezajímá je každodenní život. Jak tohle dopadá vidíme už v centru Prahy, zvláště když jedním z největších turistických lákadel je stále levný alkohol a možnost si tu pod jeho vlivem dělat naprosto vše.

Když vidím podobné projekty tak mě nakonec napadá otázka, kolik bude stát to jednou zase zbourat :-)
Otázka: cesta do FZŠ Umělecká v 1.školní den (mates 10.9.2017 14:25)
Chtěl jsem "poděkovat" za krásnou výzdobu dne 4.9.2017, kdy byl 1.školní den a děti, které šly do FZŠ Umělecká, potkaly od přechodu ve Strojnické u ulice U Studánky až ke hlavnímu vchodu ZŠ minimálně 5 psích exkrementů (při odchodu ze školy domů cca za 1 hodinu jsem zaregistroval, že byly všechny rozšlapány - nejspíše pobíhajícími dětmi).
Chtěl jsem se optat, kdo je za takovou nádhernou výzdobu zodpovědný - ředitel školy nebo městský úřad Praha 7? Opravdu originální počin hodný ocenění nějakou plaketou!
Odpověď: (Mgr. Laura Kopecká, Sedmá ubytovací 11.9.2017 10:16)
Dobrý den,
škoda, že píšete až 10.9. a nikoli v inkriminovaný den, neboť je složité stav chodníku rekonstruovat týden dozadu.
Chci Vás nicméně ujistit, že 4.9.2017 měli všichni uklízeči o půl hodiny dopředu posunutou pracovní dobu, aby bylo vše vyčištěno. Konkrétně okolo MŠ U Studánky a ZŠ Umělecká probíhal úklid cca 7:10-7:30 a chodníky byly čištěny a též odtravňovány několik dní předem. Na otázku komu poděkovat mohu odpovědět pouze tak, že poděkovat bohužel můžeme všichni pouze neukázněným pejskařům, kteří exkrementy a močí svých čtyřnohých miláčků znečišťují prostředí, ve kterém žijeme a ničí práci těch, kteří se podílejí na jeho zlepšování.
Na čistotu chodníků okolo škol se budeme i nadále soustřeďovat, požádala jsem o zvýšenou péči okolo Vaší školy.

Děkuji Vám za podnět a budu ráda, když se budete příště obracet přímo na mne a pokud možno neprodleně, abychom mohli případné nedostatky operativně a obratem odstranit.

Hezký den,

Mgr. Laura KopeckáCopyright © 2012 Městská část Praha 7