Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: . (občan. 23.2.2018 20:00)
Zajímá mě jestli vedení radnice dělá svůj politický projekt ovládnou magistrát pomocí Praha sobě dělá o své pracovní době a tím pádem fláká práci pro radnici? Dále bych se chtěl zeptat v jaké platové třídě je zařazen zaměstnanec pan Knitl vedoucí Odboru péče o veřejný prostor MČ Praha 7, který radnice vytvořila.
Otázka: (šubi 22.2.2018 9:52)
Vážený pane Kovaříku MČ Praha 7 v odpovědích ohledně parkování na fialových zónách uvádí že kontrolu může provádět MP . Po mém dotazu na MP mi bylo vysvětleno že mohou udělat kontrolu nahlášených vozidel, ale nejsou schopni časově zvládnout třeba celou jednu ulici. Parkovací karty za oknem jsou lepším řešením než momentální situace. Jako člověk chápu že někdo na novém systému profituje, ale jako občan Prahy 7 nemůžu s tímto řešením souhlasit.
Otázka: ad: Nick Letná 1 a odpověď ing. Kovaříka na téma neodtahování z modré zóny (Aleš Presler 21.2.2018 19:37)
Pan Kovařík na dotaz nicku Letná ohledně četnosti průjezdu monitorovacích vozidel v Praze 7 je vzhledem ke smlouvě se společností Eltodo tajná. Podivné sdělení, cituji z veřejných zdrojů:
"Od 1.února 2018 bude v území zóny placeného stání na Praze 3, Praze 7, Praze 13, Praze 16 a Praze 22 zahájen monitoring parkování, který provádí automatické rozpoznání registračních značek vozidel parkujících v ZPS, ověření oprávněnosti parkování a vytváří dokumentaci pro následující přestupkové řízení. Od 1.2.2018 se tak budou ve všech ZPS v Praze pohybovat monitorovací vozidla, která za denní směnu zkontrolují až 20 tisíc parkovacích stání."
Důležité je slůvko AŽ a ještě důležitější je, že se uvedený počet týká všech ZPS v Praze. Bylo i kdesi zveřejněno, že v Praze 7 se bude kontrola týkat AŽ jednoho tisíce aut. Uvádí se (nevím to zcela přesně), že v Praze 7 je počet parkovacích míst zhruba deset tisíc. Z tohoto je patrno, že neabonent má minimální (ale ve skutečnosti díky slůvku AŽ jeden tisíc kontrolovaných mnohem větší) šanci 1:10, že ho nelapnou a nebude tedy pokutován.
Díky absenci parkovacích známek je tedy zcela zřejmé, že únorová změna nepovede k lepšímu...
Otázka: Odpověď na dotaz nicku Alfréd (Aleš Presler 21.2.2018 19:13)
Váš dotaz ohledně sáčků na psí exkrementy, zda papírové či plastové, byl nesmírně složitý, neboť se týká více činitelů. Doporučuji se obránit na pana Tomáše Batěka z Odboru péče o veřejný prostor, který zastává funkci inspektora veřejného prostranství. Pokud tam neuspějete, pak se obraťte na firmu 7U s.r.o, která má na starosti vyprazdňování košů a doplňování sáčků na PE, tel na asistenta vedení 770 129 213. Pokud neuspějete ani tam, jděte přímo ke starostovi Janu Čižinskému, který prý řeší s pejskaři, zda by raději vítali sáčky papírové, či igelitové.
Konkrétně pro časopis Naše Praha 7 mj. v rozhovoru řekl: „V letošním roce přicházíme s efektivnějším systémem úklidu. Vysíláme do ulic více lidí, každý z nich má pevně danou oblast, nejvíce znečištěné lokality procházejí dvakrát denně. Současně zde jezdí tři stroje, které sedmkrát týdně čistí každou ulici Prahy 7. Zároveň pořádáme setkání s pejskaři, nepejskaři i odborníky z řad kynologů. Řešíme s nimi plochy pro volný pohyb psů či další podněty, jako jsou možnosti umístění psích pisoárů, nových stojanů na psí exkrementy či třeba to, zda upřednostňují sáčky papírové či igelitové.
Vidíte tedy, nicku Alfréde, proč nemohl být váš velice složitý dotaz zodpovězen tak rychle, jak byste si představoval, neboť je v něm zainteresováno příliš mnoho osob a organizací. Pokud ve svém úsilí uspějete, dejte, prosím, na tomto fóru vědět, jak to dopadlo.
Vzhledem k tomu, že tato rubrika se jmenuje Otázky a odpovědi, není třeba pokládat otázku, neboť se jedná o odpověď. Tímto srdečně zdravím úředníky, zvláště z Oddělení komunikace.
Otázka: (Papa 21.2.2018 18:20)
Dobrý den, je možné někde sehnat oficiální povolení na focení auta pod trojským mostem? Jednalo by se o vjezd pouze foceného auta an cca 2 hodiny v určitý den a čas. Na koho bych se měl obrátit?

Děkuji

Dobrý den,

akci na pozemních komunikacích, ze kterých vyplývají nějaké zábory či zvláštní užívání, povoluje Odbor dopravy. Obraťte se, prosím, na kolegyni Irenu Kratochvílovou na e-mail:  kratochvilovai@praha7.cz nebo na tel.:  +420220144026

S přáním hezkého dne.

Kamila Matějková

Otázka: (Alfréd 21.2.2018 11:37)
Dobrý den, 9.2.2018 jsem posílala dotaz - do dnešního dne nikdo nereagoval a nedostala jsem odpověď. Mohu vědět proč?
Děkuji.
Dobrý den,
omlouvám se, z technických důvodů se připravená odpověď na váš dotaz nezveřejnila.
Už je vše v pořádku.

Děkuji za trpělivost.

Kamila Matějková
Otázka: (šubi 21.2.2018 11:01)
Dodrý den, stále se dočítám že MP bude kontrolovat a odtahovat vozidla z parkovacích zón. Na fialové zóně U Akademie parkují každý večer min. 3 vozy které nikdy na oranžové neplatily a ani neplatí. Mám také dotaz jakým způsobem kontroluje MP placení za automobil. Děkuji
Dobrý den,
Městská policie má přístup do databáze parkovacích oprávnění (i těch časově omezených) a tak mohou strážníci oprávnění parkovat snadno zkontrolovat podle poznávací značky automobilu. Více informací vám poskytne přímo Městská policie.

S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: Snadné parkování služebních vozidel (Nike 20.2.2018 17:38)
Dobrý den,

prosím o potvrzení, že řidiči služebních vozidel, kteří je mohou používat pro soukromé účely (tedy například pro cestu z pracoviště domů) mají nárok na parkovací oprávnění v případě trvalého bydliště v Praze 7.

Děkuji
Odpověď: (Helena Brázová, ODO Praha 7 21.2.2018 9:32)
Dobrý den,
ano, tato informace je správná. Je nutné ale na výdejně doložit formulář "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmů č. 586/1992Sb...." Tento formulář najdete na našich webových stránkách. Musí být v originále a podepsaný statutárním zástupcem společnosti a mzdovou účetní.
K tomuto dokladu ještě doložíte občanský průkaz a technický průkaz k vozidlu.
Toto parkovací oprávnění stojí 1200,- Kč jako rezidentské, pokud je to Vaše první vozidlo na výdejně registrované.

Helena Brázová, referentka
Otázka: Dotaz na výskyt azbestu v domě Fr. Křížka, kde jsou nově lékaři (občan Prahy 19.2.2018 21:40)
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda se nevyskytoval azbest v budově v ulici Františka Křížka, kterou jste upravovali pro přestěhování lékařů z Polikliniky SAZ? A zda jste toto dali prozkoumat před jejími úpravami?

Děkuji.
Otázka: Proc se neodtahuje z modre zony? (Letna1 19.2.2018 15:25)
Dobry den, nastalo ocekavane a jak jiz bylo napsano v prispevku o jeco nize, tam kde bylo plno je dnes preplneno. Situace horni Letne, Smeralova, Cechova, Ovenecka a mnoho dalsich je neustale totalne precpana vozidly bez parkovacich karet, ano vim karty jiz neexistuji, ale pochybuji, ze si je vsichni sundali. Je to vysmech rezidentum platicim za neco co jim nemuze byt poskutnuto. Absolutne nechapu proc se neodtahuje? Muze MP vubec odtahovat? Mohl by konecne nekdo z radnice jasne rici jaka jsou pravidla? Projede auto Eltoda vsechny ulice Prahy 7 kazdy den? Pokud ano, tak kolikrat, casy jsou tajne, ale frekvenve urcite ne, pokud Prahu 7 neprojedou kazdy den, tak co pro to kdo udela aby projela. A hlavne kdy se zacnou odtahovat auta neplaticich. Sankce 500 je opravdu ohromujici, proc to nejsou treba 2000 korun? Pak uz by si to ridic rozmyslel a radeji by zaplatil. Jeste me zajima pokud je vozidlo bez opravneni zachyceno autem Eltoda nekolikrat zasebou, zda se pokuta nacita? Zacnete prosim neco delat, vsude ve svete je normalni, ze maji lidi v terenu a ti kontroluji parkovani, takova aplikace musi stat par korun a musi se zaplatit behem chvile.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 20.2.2018 18:43)
Dobrý den,
co se týče kontrol prováděných monitorovacími vozidly musíme zopakovat, že četnost monitoringů a množství kontrolních vozidel v ulicích MČ Praha 7 je součástí smlouvy mezi TSK hl. m. Prahy a společností Eltodo. Požadavkem naší městské části bylo, aby počet kontrol i nasazených vozidel obsáhl celou oblast ZPS na území MČ Praha 7 a aby kontrola probíhala v denních i v nočních hodinách. Bližší informace k této problematice nejsme bohužel schopni poskytnout, nejsou veřejné. Nicméně lze přepokládat, že časy průjezdů i frekvence kontrol se bude v průběhu času měnit a upravovat dle průběžných zjištění provozovatele ZPS, kterým je TSK hl. m. Prahy.
Platí však, že každé podezření na spáchání přestupku proti pravidlům ZPS bude vyhodnoceno a přestupci budou následně zasílány výzvy k úhradě jednotlivých přestupků. V případě, že přestupce danou částku neuhradí do stanoveného termínu, úřad zahájí řízení, ve kterém bude vymáhána násobně vyšší částka navýšená o poplatek za započaté správní řízení. Nařízení odtahu vozidla je pak plně v kompetenci Městské policie.

S pozdravem
Ing. Jan Kovařík
Otázka: Odpad u mostu Barikádníků (VH 19.2.2018 9:59)
Dobrý den,

již několik týdnů leží na břehu řeky vedle mostu Barikádníků (na straně co je čerpací stanice ÖMV) několik černých pytlů s odpadem. Vypadá to, jako by tam zůstaly po úklidu pod mostem. Bylo by možné tento odpad odklidit?
Děkuji Hampl
Dobrý den,
děkujeme za upozornění a na nápravě již pracujeme.

Kamila Matějková
Otázka: (Martin.Koníček 19.2.2018 6:44)
Dobrý den. v ul. Kamenická (Kostelní-Letohradská) a v kostelní se objevili znáčky zákaz zastavení od 19.2.2018 7:00 do 20.2.2018 20:00. Dle §19(5) Zákona o pozemních komunikacích 13/1997 sb. kde se praví že značky zákazu tam mají být minimálně týden předem. Vzhledem k tomu, že tyto zákazové značky tam ještě v pátek 16.2.2018 nebyli, považuji jejich rozmístění za protizákonné a tudíž je nehodlám respektovat. Pevně věřím, že jakožto odbor dopravy se hodláte zachovat dle zákona a neprodleně zařídíte jejich odstranění.
Dobrý den, děkujeme za upozornění a váš podnět prošetříme.

Kamila Matějková
Otázka: Parkování v klidu (Fanda 15.2.2018 11:34)
Vážení přátelé, v ulici Komunardů u parku Tusarova zřejmě v souvislosti při přechodu na centrální systém parkovacích zón jste bohužel zrušili 6 parkovacích míst. Byla zde modrá zóna pro rezidenty. Je potřeba zohlednit, že 6 zrušených míst sloužilo pro parkování občanům z Komunardů 10-22, kteří nemají kde parkovat, protože před jejich domy je zastávka tramvaje Dělnická. Nyní je před domem Tusarova 38 až ke křižovatce s ulicí Komunardů po 20,00 hodině večerní tlačenice, parkují zde vozidla, která tu nikdy neparkovala. Bydlí zde nejvíc rezidentů a navíc zde je ještě fialová zóna. Před poliklinikou jsou navíc 2 místa pro invalidy, kde si bezplatně večer parkují po celou noc mimopražští.
V ulici Jateční v úseku Na Maninách – Komunardů je z jedné strany fialová zóna a z druhé strany modrá zóna. Modrá zóna je permanentně poloprázdná. Proto si dovolím navrhnout zde zřídit fialovou zónu, aby se rozšířila možnost parkování pro nerezidenty i mimo ulici Tusarova.

Závěrem si dovolím požádat strážníky Městské policie, zda by po 20,00 hodině večerní neprovedli pár kontrol dodržování modré a fialové zóny v tomto úseku ulice Tusarova, aby se situace uklidnila. Děkuji Černý František.
Dobrý den,
důvodem zrušení těchto několika míst byl především závěr ze studie Bezpečné cesty do škol, kde bylo identifikování nepřehledné místo při příjezdu ulicí Komunardů směr z centra. Po konzultaci s Policí ČR a také Dopravním podnikem bylo s ohledem na přehlednost a nekonfliktní najíždění na ostrůvky zrušeno i parkování na druhé straně a to s tím vědomím, že míst je pro rezidenty v okolí dost. Sám bydlím v ulici Komunardů a situaci denně sleduji. Co se týká obsazenosti v ulici Jateční, tak je faktem prázdnější modrá zóna, nicméně fialová plná také nebývá a proto se případnou změnou barevnosti zón ještě počkáme.
Doufám, že se situace uklidní rychle, strážníky MP o dohled a kontrolu požádáme.

S pozdravem
O. Mirovský
Otázka: Fialová zóna - nešťastná volba (VAVRA45 14.2.2018 11:55)
Dobrý den,
přopojuji se k apelu na změnu konkrétní parkovací zóny. Jedná se o zde již diskutovanou P7-099 U Papírny, kde před změnou od 1. února 2018 fungovalo návštěvnické parkoviště naprosto bez problémů. Nyní jste z toho udělali nehorázně draze placenou fialovou zónu, která je v tomto místě navíc naprosto zbytečná. Rezidentů, kteří zde potřebují parkovat svá auta, je minimum a nyní zeje prázdnotou.
Alternativa Vrbenského je opravdu nebezpečná - je zde obousměrný provoz ve dvou pruzích a chybí tu na vozovce označení vymezení parkování, je tu jenom svislé značení, v současné době na jedné straně dokonce přeškrtnuté. A jak již zde někdo psal, je velmi nepříjemné nechat stát auto na místě, kde je tak velké riziko poškození, vykradení, ukradení. S pozdravem, Vávra.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 15.2.2018 9:20)
Dobrý den,

děkujeme za předaný podnět. V souvislosti s diskuzí ohledně nastavení tarifů v nově zavedených fialových zónách na území MČ Praha 7 požádala Rada MČ zřizovatele zóny, kterým je Magistrát hl. m. Prahy, o dílčí úpravy tarifů a časových omezení. Navrhované změny obnáší snížení hodinové návštěvnické sazby za parkování na částku 20 Kč za hodinu, jinde pak zavedení paušální platby v nočních hodinách ve výši 20 Kč za noc. Tyto změny jsou navrženy k zavedení převážně v okrajových holešovických ulicích, aby se co nejméně dotkly zájmů rezidentů v hustě obydlených oblastech. Chybějící vodorovného dopravní značení bude postupně doděláno v čase vhodnějších klimatických podmínek.

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Skatepark (Lukáš 13.2.2018 15:03)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli by Praha 7 nezvážila výstavbu alespoň malého veřejně přístupného skateparku. Na Praze 7 se nachází několik deckých hřišť, ale pro mládež a dospělé nenabízí příliš sportovního vyžití. Takový malý skatepark by bylo i lehké postavit. Stačila by plocha s hladkým betonem a překážky by se jednoduše objednaly. (viz. http://mysticconstructions.cz/prodej-prekazek/).
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

děkujeme za váš zajímavý podnět. Napište, prosím, přímo panu radnímu pro oblast sportu Voseckému, který by se s vámi nad tímto tématem rád sešel. Kontakt: voseckyf@praha7.cz.

Přeji hezký den.

Kamila Matějková
Copyright © 2012 Městská část Praha 7