Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0011/17Návrh na Informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2016 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201710.01.2017
0010/17Návrh na svolání řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 23.01.201710.01.2017
0009/17Návrh na schválení úředních hodin Úřadu MČ Praha 7 s účinností od ledna 201706.01.2017
0008/17Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 7 do roku 2022 a návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 201706.01.2017
0007/17Návrh k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 - za období prosinec 201606.01.2017
0006/17Návrh k předloženému Návrhu finančního plánu hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti - Městské části Praha 7 na rok 201706.01.2017
0005/17Dopis, adresovaný Radě MČ P703.01.2017
0004/17Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (přípojka) č. 8831607149/variabilní symbol/číslo žádosti:25091719/ č.SPP - D 142592 se společností PREdistribuce,a.s., Praha 5, Svornosti 3199/19a,IČO:2737651603.01.2017
0003/16Návrh na udělení souhlasu PO Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 7, Na Výšinách 3/1075 s uzavřením darovací smlouvy na účelový finanční dar v hodnotě 3 000,- Kč od pana Michaela Dobiáše, se sídlem Jirečkova 7/1011 Praha 7, ...03.01.2017
0002/17Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka společného územního a stavebního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby „Stavební úpravy bytového domu č. p. 651, U Studánky 14, Praha 7“02.01.2017
0001/17Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka územního řízení stavby "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Heřmanova 26"02.01.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7