Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0089/18Informace o změně výše nájemného v roce 2018 o roční míru inflace dle Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 20.02.2009, ve znění pozdějších dodatků mezi MČ Praha 7 a ČR – Generálním finančním ředitelstvím, IČO: 720 80 04306.02.2018
0088/18Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty číslo 2018/01129 mezi MČ Praha 7 a Českou poštou, s.p., IČO: 471 14 98306.02.2018
0087/18Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce března 2018 (RO 2/2018) v celkovém objemu 282 293,- Kč, (rozpočtově 282,3 tis. Kč) - úprava rozpočtu ORJ 913. OIT, za účelem zařazení nové investiční akce: "Hybridní pošta" s označením ORG: 526018.06.02.2018
0086/18Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu prostor sloužících k podnikání uzavřené mezi subjekty Výstaviště Praha, a.s. se sídlem Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7 a Městská část Praha 7 se sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000, ...06.02.2018
0085/18Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k výstavní akci Obrazy žárem v termínu 01.04. - 30.09.2018 na ostrově Štvanice, pořádaný společností Nadace BADOKH, IČO: 045 93 20106.02.2018
0084/18Návrh na zplnomocnění Nely Slabé za účelem podepsání obchodní smlouvy se společností PRE distribuce, a.s., se sídlem: Svornosti 3199/19a, Praha 5, 150 00, IČO: 273 76 516 ohledně přípojky v ulici Jateční parcelní č. 1185, k.ú.: Holešovice30.01.2018
0083/18Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v měsíci leden 201830.01.2018
0082/18Návrh na změnu členství v Redakční radě časopisu MČ Praha 7 Hobulet30.01.2018
0081/18Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k akci Česká filharmonie open - air v termínu 20.6 - 01.07.2018 na Letenské pláni, pořádané společností Česká filharmonie, IČO: 000 23 26430.01.2018
0080/18Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k akci Avon Pochod 2018 za zdravá prsa v termínu 07. - 10.06.2018, pořádaný společností P.G. Management, s.r.o., IČO: 271 02 23830.01.2018
0079/18Návrh na schválení Střednědobé koncepce rozvoje sociální politiky, sociálních a zdravotních služeb 2018 – 202226.01.2018
0078/18Návrh na podání žádosti o kácení 4 ks narušených dřevin na území Prahy 726.01.2018
0077/18Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Ak. mal. Petrem Jarešem, na nebytovou jednotku č. 230/102 v domě Malířská 7/230, s navýšením nájemného dle znaleckého posudku26.01.2018
0076/18Návrh na schválení a podpis Dodatku č.3 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v systému Pražské integrované dopravy (přívoz P7) pro období 2016 -202523.01.2018
0075/18Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/078 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11 - vybavení nábytkem - Vestavěný interiér", k.ú. Holešovice, Praha 723.01.2018
0074/18Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/072 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení – U Průhonu 28/1138, bytová jednotka č. 1138/4", k.ú. Holešovice, Praha 723.01.2018
0073/18Návrh na realizaci akce Taneční odpoledne pro seniory z Prahy 7, pořádané v roce 2018 v KZ Domovina, Praha 723.01.2018
0072/18Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Přírodní koupací biotop Výstaviště Praha"23.01.2018
0071/18Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro soubor pozemků vymezený ulicemi Tusarova, Jateční, Komunardů, Na Maninách23.01.2018
0070/18Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro soubor pozemků (část bloku) vymezený ulicemi Rajská, Železničářů, č. parc.: 303, 304, 30523.01.2018Copyright © 2012 Městská část Praha 7