Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0905/17Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 7 a společností Sabina Estate s.r.o., IČO 27880885, zastoupené p. Vítem Kašíkem03.10.2017
0904/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Výstavba kotevního stání"03.10.2017
0903/17Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 703.10.2017
0902/17Návrh na uzavření nájemních smluv na nebytové prostory, po proběhlé soutěži a vyhodnocení Komisí pro majetek, bytové a nebytové prostory03.10.2017
0901/17Návrh na souhlas s podáním žádosti o získání finanční podpory v rámci vyhlášené výzvy č. 03_16_134 s názvem: Podpora sociálního začleňování v Praze, Operační program Zaměstnanost03.10.2017
0900/17Návrh na schválení výběru poskytovatele a podpisu Rámcové dohody č. 2017/OIVZ/054 k veřejné zakázce malého rozsahu "Vánoční výzdoba a osvětlení pro MČ Praha7"03.10.2017
0899/17Návrh na schválení Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11"03.10.2017
0898/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 140/2017) v celkovém objemu 30 500,- Kč (rozpočtově 30,5 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 417, OŠK - zapojení částky přijaté na "obědové konto" (přijatý neinvestiční dar) ...03.10.2017
0897/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 139/2017) v celkovém objemu 250 000,- Kč (rozpočtově 250,0 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 409, OMA v souvislosti s opravou havárie kanalizace v ZŠ Tusarova03.10.2017
0896/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 138/2017) v celkovém objemu 1 200 000,- Kč (rozpočtově 1 200,0 tis. Kč) - zařazení nové investiční akce "Revitalizace ulice Františka Křížka" do upraveného rozpočtu ORJ 306, ODO03.10.2017
0895/17Návrh na schválení výběru příkazníka a podpisu Příkazní smlouvy č. 2017/OIVZ/059 k veřejné zakázce malého rozsahu "Nová radnice pro Prahu 7 - Technický dozor stavebníka"03.10.2017
0894/17Návrh na pověření Mgr. Václava Kůse k zastupování městské části Praha 7 v jednáních před soudy, při podepisování a podávání návrhů k soudu a k podávání návrhů dle pravomocných rozhodnutí na nařízení a zastavení exekučních řízení03.10.2017
0893/17Návrh na záměr uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví domů Heřmanova 16/562 a U Studánky 29/241, včetně souvisejících pozemků26.09.2017
0892/17Návrh na stanovení programu 8. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 09.10.201726.09.2017
0891/17Návrh na schválení Pracovního řádu Úřadu MČ Praha 7 s účinností od 01.10.201726.09.2017
0890/17Dopis, adresovaný Radě MČ Praha 726.09.2017
0889/17Návrh na opětovné prodloužení doby nájmů nebytové jednotky č. 1493/104 na adrese U Průhonu 11/1493, z důvodu posunutí termínu zahájení rekonstrukce těchto prostor pro účely správních agend Úřadu MČ Praha 726.09.2017
0888/17Návrh na schválení poskytovatele a podpisu Smlouvy č. 2017/OIVZ/053 na veřejnou zakázku malého rozsahu "Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů Číslo 982807-2872/2017, E2017 - 21168"26.09.2017
0887/17Návrh na změnu členství Komise zdravého města, MA21 a participace Rady MČ Praha 726.09.2017
0886/17Návrh na schválení interní směrnice „Nařízení tajemníka k poskytování cestovních náhrad a výdajů při pracovních cestách mimo hl. m. Prahu a pracovních cestách v zahraničí“ s účinností od 27.10.201726.09.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7