Česky   English

Komise

Kulturní komise Rady MČ Praha 7

Termíny jednání - místnost č. 225

  • od 16:00 hodin
Předseda: František Vosecký 05.01. 06.07.
Místopředseda: PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 02.02. 03.08.
Tajemník: Bc. Lukáš Fátor 02.03. 31.08.
Členové:

Ing. Jiřina Dienstbierová

30.03. 05.10.
Mgr. Jana Kostelecká 04.05. 02.11.
MgA. David Kašpar 01.06. 30.11.

Mgr. Tomáš Vaněk

Mgr. Marcela Straková
PhDr. Michal Kotas
Daniel Soukup
Komise životního prostředí Rady MČ Praha 7 Termíny jednání
Předseda Ing. Karel Štolc, CSc.
Místopředseda: Linda el Karibová
Tajemnice: Ing. Hana Horská
Členové: Aleš Doucek
Ondřej Dubský
Miloslav Müller
Tomáš Sedmidubský
Hanka Maříková
Libor Šafránek
Lenka Trubačová 
Dopravní komise Rady MČ Praha 7 Termíny jednání
Předseda: Michal Šperling 12.1.2015 v 17:00 hod.
v II.patře úřadu MČ P7 č.dv. 227.
Místopředseda: Tomáš Cach
Tajemnice: Vitásková Miloslava
Členové: Hanka Holubkovová
PhDr. Ing.arch. Lenka Burgerová
Milan Tesař
Milan Bendl
Petr Kolarský
Mgr. Ing. Jan Prokeš
Lukáš Tittlbach

Stálý host

kpt. Rovenský Vít Masare
Komise zdravého města a MA 21 Rady MČ Praha 7

Termíny jednání - místnost 188

  • od 17:00 hodin
Předseda: Lukáš Hanus 12.1.
Místopředseda: Mgr.Jiří Hejnic 16.2.
Tajemník: Ing. Lukáš Janů 16.3.
Členové: Barbora Umancová
Jaroslav Ostrčilík
Václav Jílek
Sandra Dudek
Lenka Žáčková
Pavel Fanta

Stálý host:

Marie Petrová
Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů Rady MČ Praha 7 Termíny jednání
Předseda: Pavel Škarecký
Místopředseda: Barbora Orlíková
Tajemník: Bc. Jaroslav Fiala
Členové: PhDr. Miroslav Scheinost
Stanislav Kunc
Ing. Jakob Hurrle
Lucie Štolcová
Miloš Horáček
Jan Svoboda
Radek Mikšík

Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 7

Termíny jednání - místnost č. 225

  • od 16:30 hodin do 18:00 hodin jednání neveřejné
  • od 18:00 hodin do 18:30 hodin jednání veřejné
Předseda: Pavel Škarecký 12.01., 26.01. 13.07., 27.07.
Místopředseda: Bc. Jaroslava Špiclová

09.02.

10.08., 24.08.
Tajemník: Mgr. Robert Kolář 23.02. - jednání Z MČ P7 (jednání Komise bude pravděpodobně zrušeno, či přesunuto)

07.09. - jednání Z MČ P7 (jednání Komise bude pravděpodobně zrušeno, či přesunuto)

Členové: Ing. Richard Motyčka 09.03.

21.09.

Jana Vosyková

23.03. - jednání Z MČ P7 (jednání Komise bude pravděpodobně zrušeno, či přesunuto)

05.10., 19.10.
Mgr. Alice Velková

20.04.

02.11.,  16.11., 30.11.
David Večeřa 04.05., 18.05. 14.12., 28.12.
Mgr. Petr Maršík 01.06., 15.06., 29.06.
Ing. Alena Špitálská
Mgr. Petr Kubíček
Sociálně - zdravotní komise Rady MČ Praha 7 Termíny jednání
Předseda: Mgr. Linda Sokačová
Místopředseda: Radka Horažďovská
Tajemník: Ing. Dana Musilová
Členové: MUDr. Ivana Koppová
MUDr. František Vlček
Mgr. Linda Pospíšilová el Karibová
Marcela Dvořáková
Marcela Janáčková
Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Rady MČ Praha 7 Termíny jednání
Předseda: PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Místopředseda: PhDr. Ing.arch. Lenka Burgerová, Ph.D.
Tajemník: Ing. arch. Jitka Šindelářová
Členové: Ing. arch. Tomáš Cach
Ing. arch. Tomáš Drdácký
Ing. arch. Ivan Lejčar
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
Prof. Emil Přikryl
MgA. Žofie Raimanová
MgA. Ing.arch. Michal Šiška
Komise participace Rady MČ Praha 7 Termíny jednání
Předseda: MgA. David Kašpar
Místopředseda: PhDr. Ing.arch. Lenka Burgerová, Ph.D.
Tajemník: Ing. arch. Jitka Šindelářová
Členové: Mgr. Michal Křivohlávek, Ph.D.
19.12.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 821 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7