Česky   English

Komise

Kulturní komise Rady MČ Praha 7
Předseda: Laštovička Martin
Místopředseda: Mertová Eva
Tajemník: Lukáš Fátor, DiS.
Členové: Ladin Jan, Ing.
Mach Jiří
Malíčková Zuzana, MgA.
Osinová Leona, Mgr.
MgA. Richard Fiala
Komise rozvoje Rady MČ Praha 7
Předseda: Vavřinec Tomáš, JUDr.
Místopředseda: Zahradnický Tomáš, Ing. PhD.
Tajemník: Stránský Stanislav, Ing. arch.
Členové: Hoffmann Petr, Ing.
Krofta Jan, Mgr. Ing.
Brabec Jan
Kantor Petr
Horažďovský Pavel, MUDr.
Komise životního prostředí Rady MČ Praha 7
Předseda Douda Pavel, MUDr. Ing. MBA
Místopředseda: Pavelka Stanislav
Tajemnice: Horská Hana, Ing.
Členové: Fanta Pavel
Hejnic Jiří, Mgr.
Jetel Václav, Ing.
Mazur Jiří
Trubačová Lenka
Dopravní komise Rady MČ Praha 7
Předseda: Janků Miroslav
Místopředseda: Bálek Vladimír
Tajemnice: Vitásková Miloslava
Členové: Lehmann Richard, Ing. M.A.
Wünsch Jan
Jelínek Jiří
Rovenský David, Ing.
Vacek Jiří
Komise pro oblast zahraničních vztahů Rady MČ Praha 7
Předseda:

Michal Zimmermann

Místopředseda: Mirovský Ondřej, Mgr. M.EM
Tajemník: Václavovic Stanislav, Bc.
Členové: Cinke Vladimír, PhDr.
Moravec Michael, Ing.
Brázdová Martina
Laštovičková Renáta
Komise zdravého města a MA 21 Rady MČ Praha 7
Předseda: Žáčková Lenka, Bc.
Místopředseda: Hejnic Jiří, Mgr.
Tajemník: Janů Lukáš, Ing.
Členové: Klement Miroslav, Ing.
Fanta Pavel
Kučerová Ivana, PhDr.
Kristýna Mauleová
Benešová Jana
Komise pro komunitní péči Rady MČ Praha 7
Předseda: Kučerová Ivana, PhDr.
Místopředseda: Ladin Jan, Ing.
Tajemník: Václavovic Stanislav, Bc.
Členové: Mgr.Petr Mairych
Bláha Jiří
Jelínková Renáta
Diblíková Věra
Čižínský Jan
Sportovní komise Rady MČ Praha 7
Předseda: Zmeškal Aleš, Ing.
Místopředseda: Polášek Libor Ing.
Tajemník: Fátor Lukáš, DiS.
Členové: Bláha Jiří
Kristová Daniela
Petr Loutocký
Janků Miroslav
Bartůněk Bohuslav
Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů Rady MČ Praha 7
Předseda: Černý Milan, JUDr.
Místopředseda: Kubíček Petr
Tajemník: Bc. Jaroslav Fiala
Členové: Nguyenová Jaroslava
Jelínek Jiří
Chmelík Jiří
Polášek Libor, Ing.
Straka Jaromír, Mgr.

Sociálně - zdravotní komise Rady MČ Praha 7

Předseda: Radka Horažďovská
Místopředseda:

Jaroslava Nguyenová

Tajemník: Ing. René Remeš
Členové: Bc.Lenka Žáčková
Věra Dibliková
Josef Jandejsek
Marcela Dvořáková
Bytová komise R MČ Praha 7
Předseda: MUDr. Zdeněk Konopa
Místopředseda: Michal Neuberg
Tajemník: Miroslav Kapek
Členové: Theodora Čáslavská
Jiří Bureš
David Smetana
Ing. Tomáš Zahradnický
Pavel Fanta

Komise pro hospodaření s nebytovými prostory Rady MČ Praha 7

Předseda: JUDr. Luboš Hejtmánek
Místopředseda: Pavel Řečínský
Tajemník: Miroslav Kapek
Členové: Ivona Češková
Svatopluk Skřivánek
Zdeněk Směták
Vít Konopa
Martin Laštovička
21.2.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 3759 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7