Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0029/18Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k festivalu Country Radia – Country Fontána konanému dne 6.6.2018 na ostrově Štvanice, pořádaného společností RADIO UNITED SERVICES s.r.o., IČO: 291 31 86316.01.2018
0028/18Návrh na Informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 10.zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201816.01.2018
0027/18Návrh na svolání řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 29.01.201816.01.2018
0026/18Návrh na uplatnění zvýšení nájemného formou tzv. inflační doložky za rok 2017 u pronájmů nemovitých věcí11.01.2018
0025/18Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023, návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2018, návrh rozpočtů pro rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2020 a návrh finančního plánu ...11.01.2018
0024/18Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/073 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení - Dělnická 194/2, byt. jednotky č. 194/66 a 194/68"11.01.2018
0023/18Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka společného řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby "Rozšíření sítě a napojení objektu CITY Holešovice, ulice Tusarova, Praha 7 na síť Dial Telecom a.s."09.01.2018
0022/18Informace o užívání krizového bytu Za Papírnou 7, Praha 7 za 3. a 4. čtvrtletí r. 201709.01.2018
0021/18Návrh na schválení přijetí finančního daru Nadačního fondu "Osvojme si stáří"09.01.2018
0020/18Návrh na zplnomocnění Ing. Hany Horské ke všem jednáním vedoucím k uzavření odběratelské smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v ulici Jateční, s parcel. č. 1185, ...09.01.2018
0019/18Návrh na zplnomocnění Nely Slabé za účelem získání stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a ohlášení stavby v akci "Výsadba stromů v Praze 7 - výběr ulic pro rok 2018"09.01.2018
0018/18Návrh na podání žádosti MČ Praha 7 o poskytování informací o zahájených správních řízení ve věci kácení dřevin Odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 7 jako orgánu státní správy09.01.2018
0017/18Návrh na jmenování vedoucího Útvaru kontroly, auditu a stížností od 10.01.201809.01.2018
0016/18Návrh na realizaci počítačových kurzů MČ Praha 7 pro seniory z Prahy 7 v roce 2018 v Základní škole Praha 7, Korunovační 8, IČO: 613 89 82009.01.2018
0015/18Návrh na realizaci kurzu Výuka uživatelské práce s tabletem pro seniory z Prahy 7 v roce 2018 v budově ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 709.01.2018
0014/18Informace o čerpání finančních prostředků z Humanitního fondu za 2. pololetí r. 201709.01.2018
0013/18Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociální, dle žádostí podaných v listopadu a prosinci 201709.01.2018
0012/18Návrh na pověření Bc. Larisy Muricové k zastupování Městské části Praha 7 ve věci opatrovnictví občanů omezených ve svéprávnosti09.01.2018
0011/18Informace o termínu jednání Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru RMČ P7 na leden roku 201809.01.2018
0010/18Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v podílovém domě Plynární 798/39, Praha 7, na základě doporučení spoluvlastníků09.01.2018Copyright © 2012 Městská část Praha 7