Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0845/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 123/2017) v celkovém objemu 1 971 600,- Kč (rozpočtově 1 971,6 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu odboru majetku, ORJ 409, OMA12.09.2017
0844/17Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální, dle žádosti podané v srpnu 201712.09.2017
0843/17Návrh na řešení žádostí předložených prostřednictvím Odboru majetku12.09.2017
0842/17Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 712.09.2017
0841/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k akci Český pivní festival 2018, konané v termínu 01.05. - 30.05.2018 na Letenské pláni, pořádané společností Phoenix promotion, s.r.o., IČO: 291 34 92712.09.2017
0840/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 115/2017) v celkovém objemu 250 000,- Kč (rozpočtově 250,0 tis. Kč) - posílení rozpočtu ORJ 417, OŠK v návaznosti na plánované poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ...12.09.2017
0839/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 122/2017) v celkovém objemu 5 000 000,- Kč (rozpočtově 5 000,0 tis. Kč) - posílení rozpočtu ORJ 227, OVP z důvodu potřeby zajištění finančních prostředků na krytí výdajů na úklid ...12.09.2017
0838/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 121/2017) v celkovém objemu 20 000,- Kč (rozpočtově 20,0 tis. Kč) - posílení rozpočtu ORJ 227, OVP z důvodu potřeby zajištění finančních prostředků na poskytnutí peněžitých darů ...12.09.2017
0837/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 120/2017) v celkovém objemu 30 000,- Kč (rozpočtově 30,0 tis. Kč) - posílení rozpočtu ORJ 816, OSZ z důvodu potřeby zajištění finančních prostředků na úhradu sociálních pohřbů ...12.09.2017
0836/17Návrh na schválení uzavření Kupní smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu "Dodávka a implementace serverů" zadávanou Sdruženým ambulantním zařízením Praha 7, příspěvková organizace (SAZ)12.09.2017
0835/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/047 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení – Osadní 29/698, bytová jednotka č. 698/8", k.ú. Holešovice, Praha 712.09.2017
0834/17Návrh na udělení předchozího souhlasu pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a s přijetím finančního daru ve výši 200 000,- Kč od Spolku rodičů a přátel dětí Mateřské školy U Uranie v Praze 7, IČO: 7088632612.09.2017
0833/17Návrh na předchozí souhlas pro příspěvkovou organizaci Základní škola Praha 7, Korunovační 8 na uzavření nájemní smlouvy se zapsaným spolkem Kouzelná fazolka, z.s. IČO: 0345418512.09.2017
0832/17Návrh na aktualizaci Pravidel městské části Praha 7 pro poskytnutí nebytových prostor ve správě městské části Praha 7 v rámci podpory začínajících umělců12.09.2017
0831/17Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v měsících srpen-září 201712.09.2017
0830/17Návrh na uzavření Smlouvy o podílu na úhradě nákladů na zachování a opravách věci tj. společných částí budovy č.p. 1000 Na Výšinách 1, mezi MČ Praha 7 a Pražská teplárenská a.s., IČO: 45273600, navazující na Smlouvu o zřízení věcného břemene, ...12.09.2017
0829/17Návrh na výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu ,,oprava NBP č. 101 v 1NP na adrese Přístavní 49, Praha 7, o celkové ploše 38,30 m2", administrovanou společností 7U s.r.o.12.09.2017
0828/17Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 09.11.2012, se společností Prague International Marathon, spol. s r.o., IČ: 63673738, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o prostor č. 461/104 – vzduchotechnika12.09.2017
0827/17Dopis, adresovaný Radě MČ Praha 705.09.2017
0826/17Návrh na udělení peněžního daru za mimořádný přístup k úpravě a údržbě veřejného prostoru MČ Praha 705.09.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7