Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
1120/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/071 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení - Jirečkova 1073, byt. jednotka č. 1073/4"05.12.2017
1119/17Návrh na schválení uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2016/OIVZ/060 na VZMR s názvem „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH ULIČNÍCH STROMOŘADÍ"05.12.2017
1118/17Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 7 a Katolickou mateřskou školou sv. Klimenta se sídlem U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO 49 625 063 na finanční dar ve výši 156 tis. Kč na zabezpečení předškolního vzdělávání ...05.12.2017
1117/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 187/2017) v celkovém objemu 25 000,- Kč (rozpočtově 25,0 tis. Kč) - úprava rozpočtu ORJ 207, OŽP v návaznosti na úhradu dodávky vody na provoz zálivky zeleně v lokalitě u stanice metra ...05.12.2017
1116/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 186/2017) v celkovém objemu 135 000,- Kč (rozpočtově 135,0 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 409, OMA na realizaci investiční akce ZŠ Fr. Plamínkové - rekonstrukce ...05.12.2017
1115/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 185/2017) v celkovém objemu 248 500,- Kč (rozpočtově 248,5 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 409, OMA na realizaci investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. ...05.12.2017
1114/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 184/2017) v celkovém objemu 310 000,- Kč (rozpočtově 310,0 tis. Kč) - úprava rozpočtu ORJ 912 OPČ a 911 KST za účelem nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku ...05.12.2017
1113/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 183/2017) v celkovém objemu 5 624 000,- Kč (rozpočtově 5 624,0 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 912 OPČ - v návaznosti na legislativní úpravu platových poměrů zaměstanců ...05.12.2017
1112/17Návrh na schválení uzavření smlouvy č. 2017/OIVZ/068 s názvem Smlouva o správě agendy smluvního pojištění a poradenství v oblasti pojišťovnictví a plné moci ke smlouvě č. 2017/OIVZ/068 se společností SOKRAT s.r.o.05.12.2017
1111/17Návrh na schválení posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky "Pojištění školských zařízení MČ Praha 7", schválení rozhodnutí zadavatele - Oznámení o vyloučení účastníka a schválení Oznámení o výběru ...05.12.2017
1110/17Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem Řezáčova náměstí se spolkem Archetyp, z.s., IČO: 27019705, kterým se upravuje pořádání farmářských trhů v roce 201805.12.2017
1109/17Návrh na schválení vyřazení hmotného majetku MČ Praha 7 na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 705.12.2017
1108/17Návrhu na přiznání částky k zákonným odměnám za výkon funkce předsedy, místopředsedy a člena okrskové volební komise v přímé volbě prezidenta České republiky ve dnech 12. - 13. ledna 2018 (první kolo) a 26. – 27. ledna 2018 (případné druhé kolo)05.12.2017
1107/17Návrh na řešení žádosti občana MČ Praha 7 na uzavření splátkového kalendáře doručené MČ Praha 705.12.2017
1106/17Návrh na řešení žádosti občana MČ Praha 7 na uzavření splátkového kalendáře doručené MČ Praha 705.12.2017
1105/17Informace o aktuálním využívání nebytových prostor MČ Praha 7 Úřadem MČ Praha 7 a výhledový plán05.12.2017
1104/17Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k odběratelským smlouvám ev. číslo 3056318 a ev. č. 3056319 pro odběr tepla v objektu U Průhonu 1338/38 (nová radnice Prahy 7) s dodavatelem tepla Pražská teplárenská a.s.05.12.2017
1103/17Návrh na uzavření nájemních smluv na byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou na adrese Bubenská 37/1377, U Studánky 15/621 a Tusarova 42/160105.12.2017
1102/17Návrh na vydání potvrzení zástavního věřitele Městské části Praha 7 o vzdání se zástavního práva k nemovitým věcem – k bytové jednotce č. 1493/45, v bytovém domě U Průhonu 1493/11, k.ú. Holešovice, ve vlastnictví společnosti U Průhonu 11, s.r.o., ...05.12.2017
1101/17Návrh na vyslovení souhlasu MČ Praha 7 z pozice spoluvlastníka domu Letohradská 14/804, s havarijní výměnou plynových topidel a plynové karmy v bytě č. 2, na základě žádosti správní firmy 7U s.r.o., v návaznosti na provedenou revizi zařízení05.12.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7