Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0109/18Návrh na bezplatné poskytnutí nebytových prostor jako přechodné pomoci po požáru skautské klubovny14.02.2018
0108/18Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s nájemcem BENU Česká republika a.s., IČ: 49621173, na nebytové prostory na adrese Františka Křížka 22/683, Praha 7 a to odlišně od předchozího ujednání09.02.2018
0107/18Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby "Rozšíření sítě UPC v oblasti Argentinská, Praha, Holešovice"09.02.2018
0106/18Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka společného územního a stavebního řízení dle § 85 odst. 1b zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby: "Stavební úpravy na umístění (navrácení) arkýřů-vikýřů do střešní roviny a povolení vnitřních stavebních...09.02.2018
0105/18Návrh na schválení zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11 - vybavení nábytkem - Volný interiér", k.ú. Holešovice, Praha 709.02.2018
0104/18Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 709.02.2018
0103/18Návrh na stanovisko MČ Praha 7 k Obecně závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s technickou novelou ...06.02.2018
0102/18Návrh na reakci Rady MČ Praha 7 na usnesení ZHMP č. 33/1, ze dne 25.1.2018, k problematice Nemocnice Na Františku06.02.2018
0101/18Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha 7 a Poliklinika Prahy 7, Františka Křížka 683/22, IČO: 44797362, příspěvkovou organizací zřízenou půjčitelem, zajišťující zdravotnické zařízení pro občany Prahy 7 ambulantní léčebně preventivní ...06.02.2018
0100/18Návrh na schválení rozhodnutí zadavatele o zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „ Nová radnice pro Prahu 7– Vyhrazená změna závazku"06.02.2018
0099/18Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.2017/OIVZ/055 na veřejnou zakázku „ Nová radnice pro Prahu 7"06.02.2018
0098/18Pořízení systému periskopu pro objekt Vodárenská věž, Praha 706.02.2018
0097/18Návrh na svěření majetku městské části Praha 7 – 40 kusů tabletů HP Elite Pad 900 s příslušenstvím Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ U Studánky, Umělecká 850/8, Praha 7 a Základní škole Strossmayerovo nám. 990/4, Praha 7.06.02.2018
0096/18Návrh na vyhovění žádostí o úhradu školního stravování ze sbírky "Obědové konto" soukromých dárců pro děti školských zařízení zřízených MČ Praha 7 na 2. pololetí školního roku 2017/201806.02.2018
0095/18Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 706.02.2018
0094/18Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka v rámci pokračování správního řízení dle § 85 odst. 1b zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby: "Nástavba bytového domu Havanská 183/19"06.02.2018
0093/18Informace o termínech jednání Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru RMČ P7 v první polovině roku 201806.02.2018
0092/18Doplňující vyjádření MČ Praha 7 k finálnímu znění Koncepční studie ulic Veletržní a Dukelských hrdinů "Letenský kříž"06.02.2018
0091/18Návrh na schválení vyřazení hmotného majetku MČ Praha 7 na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 706.02.2018
0090/18Návrh na uzavření Objednávky na pořízení modulů Registr Proxy a Registr Hybridní pošta mezi MČ Praha 7 a společností ICZ a.s., IČO: 251 45 44406.02.2018Copyright © 2012 Městská část Praha 7