Česky   English
Aktuality
Novela živnostenského zákona 2017

Zákon č. 289/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od 30.9.2017

Změna zákona o civilním letectví a na ní navazující změna živnostenského zákona

Zákon č. 261/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Účinnost od 16.11.2017

Živností není činnost výkonných letců

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Účinnost od 3.1.2018

Živností není činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

Změna zákona o pohřebnictví

Účinnost od 1.9.2017

  • Dochází k úpravě kvalifikačních požadavků pro výkon živnosti
  • Dříve vydaná živnostenská oprávnění k provozování pohřební služby, provozování krematorií a provádění balzamace a konzervace zůstávají v platnosti
  • Provozovatelé pohřební služby, krematorií a podnikatelé provádějící balzamace a konzervace musí do 1.9.2018 vydat řád dle nové právní úpravy a zaslat jej krajské hygienické stanici

Změna obsahových náplní jednotlivých živností

Účinnost od 1.8.2017

  • Změna obsahové náplně živnosti "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence"
  • Zařazení provozování paintballových a laserových střelnic do oboru č. 73 živnosti „Výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
  • Úprava obsahové náplně oborů č. 38, č. 48,  č. 49, č. 52, č. 59 , č. 62 a č. 64  živnosti „Výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost od 1.7.2017
Živnost nemůže mimo jiné případy provozovat též fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující

Zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) a další související zákony

Účinnost od 01.08.2017

Živnostenský odpad

Od 1.1.2017 došlo ke změně pravidel využití systému svozu a nakládání s komunálním odpadem, podnikatelé musí mít vlastní nádobu na odpad a smlouvu u jimi vybrané svozové společnosti.

Změna živnostenského zákona od 1.1.2017

Účinnost od 1.1.2017
Za živnost se nepovažuje provozování hazardních her, jedná se o podnikání podle zákona o hazardních hrách.

Nová pravidla pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Účinnost od 1.12.2016

Nabývá účinnosti zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Tato novela mimo jiného zrušuje živnost vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“.  Povolovacím orgánem pro zájemce o tento druh podnikání je Česká národní banka.

Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost od 23.09.2016
Z § 3 živnostenského zákona se vypouští činnost odpovědných pojistných matematiků

Evropský profesní průkaz a mobilita zaměstnanců

09.05. 2016

Změna živnostenského zákona k 15.4.2016

Účinnost od 15.4.2017
Živností není činnost oznámených subjektů v oblasti státního zkušebnictví 

Informace pro zemědělce

Ttisková zpráva ze dne 2.9.2016

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s upozorňuje podnikatele na nové povinnosti

Tisková zpráva ze dne 6. 4. 2016
Copyright © 2012 Městská část Praha 7