Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Brynychová Gabriela zaměstnanec poslat e-mail 233 376 732 OSA
Burešová Bohumila zaměstnanec poslat e-mail 283 871 735 OSA
Fejtová Pavlína DiS. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4268 OSA
Frišová Daniela zaměstnanec poslat e-mail 283 871 735 OSA
Lavická Anna zaměstnanec poslat e-mail 233 376 732 OSA
Oždianová Petra zaměstnanec poslat e-mail 283 871 735 OSA
Vostárková Jana vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4268 OSA
Žáková Gabriela zaměstnanec poslat e-mail 233 376 732 OSA

Oddělení eGovernmentu

 

Oddělení eGovernmentu zajišťuje:

 1. Vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů)
 2. Ověřování pro imobilní obyvatele na území Prahy 7
 3. Czech POINT
 4. Kopírovaní v rámci agendy ověřování
 5. Prodej stíracích časových karet do zóny placeného stání
 6. Prodej reklamního zboží
 7. Informační bulletin MČ Praha 7
 8. Příjem žádostí a dalších podání (funkce podatelny)
 9. Příjem správních a místních poplatků (funkce pokladny)
 10. Činnost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
 11. Časopis HOBULET
 12. Postupy vyřízení záležitostí na Úřadě MČ Praha 7
 13. Formuláře související s agendou Úřadu MČ Praha 7
 14. Usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Prahy 7
 15. Informace o organizacích založených na MČ Praha 7
 16. Propagační a informační materiály akcí pořádaných MČ Praha 7, organizacemi založenými MČ Praha 7 a hl. m. Prahou
 17. Základní informace o důležitých státních institucích
 18. Literaturu o Praze 7 k nahlédnutí
 19. Spolupráci s informačními centry MHMP a ostatních městských částí
 20. Zpracování získaných informací pro občanyCopyright © 2012 Městská část Praha 7