Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Krejcarová Eva Bc. referent poslat e-mail 22014 4112 OŠK
Svatošová Petra zaměstnanec poslat e-mail 22014 4023 OŠK
Výborová Dita Ing. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4054 OŠK
 

Odbor školství - OŠK

Odbor školství - OŠK

 1. Zpracovává koncepci rozvoje mateřských a základních škol, které zřizuje MČ Praha 7.
 2. Sleduje dodržování zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a legislativních předpisů pro předškolní a základní vzdělávání.
 3. Metodicky řídí ředitelky mateřských a ředitele základních škol.
 4. Zajišťuje personální záležitosti ředitelek mateřských a ředitelů základních škol.
 5. Organizačně zabezpečuje konkurzní řízení na místo ředitelky mateřské a ředitele základní školy dle legislativních předpisů.
 6. Metodicky zajišťuje vzdělávání vedoucích školních jídelen MŠ, ZŠ.
 7. Spolupracuje s ředitelkami mateřských a základních škol při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
 8. Zkvalitňuje přenos informací od ředitelek mateřských škol a ředitelů základních škol ke zřizovateli.
 9. Pro jednání komise pro výchovu a vzdělávání, Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 zpracovává analýzy výsledků činnosti mateřských a základních škol.
 10. Zpracovává materiály pro jednání Rady, Zastupitelstva, pro komisi pro výchovu a vzdělávání.
 11. Zpracovává rozpočet pro kapitolu 0417 – školství a zajišťuje účelné čerpání schváleného rozpočtu.
 12. Zpracovává čtvrtletně rozbory hospodaření mateřských a základních škol, včetně kapitoly 0417.
 13. Zpracovává podklady pro statistická hlášení.
 14. Zpracovává návrh rozpočtu mzdových prostředků pro mateřské a základní školy a rozděluje mzdové prostředky v souladu se Statutem hl. města Prahy.
 15. Měsíčně zasílá neinvestiční příspěvek MČ Praha 7 na mateřské a základní školy.
 16. Zpracovává podklady pro výběr grantů MČ Praha 7 v oblasti školství.
 17. V dohodě s ředitelkami mateřských škol a řediteli základních škol zpracovává návrhy na dlouhodobé pronájmy v objektech mateřských a základních škol.
 18. Eviduje dlouhodobé nájemní smlouvy, které uzavírají MŠ a ZŠ.
 19. S odborem investic a veřejných zakázek sleduje stav školských prostor a objektů.
 20. Spolupracuje s odborem investic na přípravě plánu a rozpočtu investic, oprav většího rozsahu, pravidelně provádí kontrolu investičních akcí PO MŠ, ZŠ.
 21. Zúčastňuje se jednání při tvorbě projektové dokumentace a připomínkových řízení investičních akcí.
 22. S finančním odborem kontroluje využívání finančních prostředků mateřských, základních škol a zatím účelem provádí metodické dohlídky.
 23. Spolupracuje s dalšími odbory úřadu MČ Praha 7 při zajištění úkolů v oblasti školství.
 24. Spolupracuje s protidrogovým koordinátorem, s asistentkou pro činnost národnostních menšin.
 25. Spolupracuje se školami a školskými zařízeními, které mají sídlo na MČ Prahy 7 a jsou zřízeny jinými subjekty.
 26. Zpracovává požadované analýzy a informace pro odbor školství a rozpočtu MHMP.
 27. Spolupracuje s odbory školství jednotlivých městských částí hl. m. Prahy.
 28. Zajišťuje odborné poradenství občanům v oblasti školství.
 29. Publikuje informace z odboru školství na www stránkách Prahy 7, v Hobuletu.
 30. Podává veřejnosti informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Školství

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) MŠ, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) MŠ, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669


Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. března 2018 (včetně) v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 Podrobnosti zde
Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelku ZŠ Hovorčovická 11

Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelku ZŠ Hovorčovická 11


Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu podatelny ÚMČ Praha 8 - Úřad MČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 nebo doručené osobně nejpozději do uzávěrky v pondělí 19. 3. 2018 v 18:00 hodin Podrobnosti zde
Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ U Školské zahrady

Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ U Školské zahrady


Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu podatelny ÚMČ Praha 8 - Úřad MČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 nebo doručené osobně nejpozději do uzávěrky v pondělí 19. 3. 2018 v 18:00 hodin Podrobnosti zde
Zápisy do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 7

Zápisy do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 7


Zápisy do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 7 pro školní rok 2018/2019 se budou konat ve všech školkách 2. - 3. 5. 2018 od 13,30 hod do 17,00 hod. Podrobnosti zde
Dny otevřených dveří v základních školách v Praze 7

Dny otevřených dveří v základních školách v Praze 7


Přinášíme vám přehled termínů dnů otevřených dveří základních škol městské části Praha 7.  Podrobnosti zde
<A href="zdroj.aspx?typ=4&amp;Id=90238&amp;sh=-736119947" target=_blank border="0">Přehled MŠ a dny otevřených dveří</A>

Přehled MŠ a dny otevřených dveří


Zápisy pro školní rok 2018/19 proběhnou 2. a 3. května od 13.30 do 17 hodin. Připravili jsme pro vás přehled školek se všemi důležitými informacemi včetně orientačního počtu volných míst.  Podrobnosti zde
Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelku MŠ Za Nadýmačem

Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelku MŠ Za Nadýmačem


Do konkursního řízení budou zařazeny přihlášky zaslané nejpozději do 28.02.2018 do 14:00 hodin. Podrobnosti zde
Letní školka 2017

Letní školka 2017


Fotogalerie z letní školky pořádanou Městskou částí PRAHA 7 spolu s FZŠ UMĚLECKÁ a MŠ U STUDÁNKY  Podrobnosti zdeCopyright © 2012 Městská část Praha 7