Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Blinkalová Jana Ing. referentka poslat e-mail 22014 4185 KST
Janicki Klára Ing. šéfredaktorka - Hobulet poslat e-mail 22014 4142 KST
Matějková Kamila MgA. manažer komunikace poslat e-mail 22014 4246 KST
Trčka Burijan Vít grafik poslat e-mail 22014 4274 KST
Vokuš Martin vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4007 KST

Oddělení komunikace

 • vytváří koncepci komunikace úřadu s veřejností
 • poskytuje informace občanům
 • zajišťuje komunikaci se zástupci médií, PR a marketingu
 • zpracovává a rozesílá tiskové zprávy a podklady novinářům
 • zpracovává témata pro mediální kampaně a prezentace činnosti MČ Praha 7
 • spolupracuje na podobě písemných a grafických materiálů úřadu
 • připravuje po vizuální i obsahové stránce veškeré tiskoviny sloužící k informovanosti občanů a propagaci MČ Praha 7 (plakáty, pozvánky, letáky, prospekty, brožury, atd…) 
 • zpracovává záznamy z akcí MČ P7
 • zpracovává obsahovou stránku magazínu Hobuletu, připravuje témata, články a další materiály, komunikuje s externisty
 • pořádá tiskové konference, setkání s občany a veřejné prezentace aktuálních témat
 • podílí se na přípravě, propagaci a moderování akcí pořádaných KS
 • spolupracuje s odbory a členy Rady MČ Praha 7 na tvorbě textů, dopisů a odpovědí na diskusním fóru
 • podílí se na rozvoji a údržbě internetových stránek MČ Praha 7, poskytuje podklady pro jejich obsahovou a grafickou podobu
 • zajišťuje správu facebookové stránky Prahy 7
 • zpracovává přehled mediálních výstupů
 • rozesílá informační SMS o aktuálním dění v Praze 7
 • podílí se na konzultacích při výběru dodavatelů děl, která se vztahují k informovanosti občanů a propagaci MČ Praha 7
 • připravuje materiály do Rady MČ Praha 7 a Zastupitelstva MČ Praha 7
 • účastní se jednání Rady MČ Praha 7 a zasedání Zastupitelstva MČ Praha

 

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7