Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Ernestová Barbora projektová manažerka poslat e-mail KST
Hradecká Soňa Bc. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4037 KST
Kolínský Ondřej Bc. koordinátor MA 21 poslat e-mail KST
Kříž Václav Bc. koordinátor MA 21 poslat e-mail KST
Mydlilová Jana Mgr. metodik poslat e-mail 22014 4037 KST
Svobodová Jana Bc. sociální pracovnice poslat e-mail 778 110 027 KST

Oddělení pro oblast evropských fondů a MA 21 - EF a MA 21

a)  Vykonává funkci projektové kanceláře.

b)  Sleduje a vyhodnocuje vyhlášené výzvy jednotlivých operačních programů evropských fondů a ostatní dotační příležitosti pro MČ Praha 7.

c)  Připravuje projektové žádosti do jednotlivých operačních programů evropských fondů a dalších dotačních programů dle potřeby MČ Praha 7.

d)  Zajišťuje realizaci projektů financovaných z evropských fondů a projektů souvisejících s aktivitami MA 21.

e)  Spolupracuje na tvorbě dílčích koncepcí v oblasti projektového řízení a v oblasti MA 21.

f)  Zajišťuje implementaci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7.

g)  Připravuje dílčí akční plány Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7.

h)  Realizuje, implementuje a aktualizuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod Praha 7.

i)  Organizuje osvětové kampaně a osvětové akce k udržitelnému rozvoji.

j)  Podílí se na zapojování obyvatel do projektů rozvoje MČ P7.

k)  Zapojuje zástupce občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA 21, vytváří místní partnerské sítě.

l)  Koordinátor MA 21 plní funkci tajemníka Komise Zdravého města, MA 21 a participace.

m)  Uveřejňuje zprávy o MA 21 v místních/regionálních/celostátních médiích.

n)  Aktivně zveřejňuje vlastních příklady dobré praxe v rámci akcí regionálního významu.

o)  Připravuje materiály na jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7.

p)  Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.

q)  Plní úkoly dle pokynů Rady MČ Praha 7 a vedoucí Odboru KST.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7