Česky   English

Vyberte kategorii akce

Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Kovařík Jan Ing. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4024 ODO
 

Odbor dopravy - ODO

Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Fialová Zdeňka vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4027 ODO
Hally Martin Bc. referent poslat e-mail 22014 4029 ODO
Kratochvílová Irena referentka poslat e-mail 22014 4026 ODO
Mikyšková Petra referentka poslat e-mail 22014 4028 ODO
Zalabák Tomáš Bc. referent poslat e-mail 22014 4025 ODO

Úřední hodiny - odbor dopravy 2. patro 

Pondělí a středa 7.30 – 11.30

12.30 – 18.00

Úterý, čtvrtek a pátek

po předchozí domluvě

 

Úřední hodiny - ZPS

Pondělí 7:30 – 12:30 13:30 – 18:00
Úterý 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Středa 7:30 – 12:30 13:30 – 18:00
Čtvrtek 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Pátek 7:30 – 11:30 12:00 – 14:00

 

Náplň práce odboru dopravy (ODO)

1. Požaduje cestou silničního správního úřadu zlepšení stavu komunikací a údržby dopravního značení a přenáší požadavky Městské části Praha 7 na majetkového správce komunikace.

2. Zajišťuje realizaci nových krytů komunikací nebo drobných dopravních staveb z finančních prostředků uvolněných Městskou částí Praha 7 ve smyslu zákonů stanovených ROZ MHMP s majetkovým správcem komunikace a silničním správním úřadem

3. Dává vyjádření z dopravního hlediska ke stanoviskům ORZ Ú MČ P7 k územním a stavebním řízením

4. Dává podněty a vyjadřuje se k plánu organizace dopravy (ROPID) Posuzuje provoz městské hromadné dopravy na území m.č. P7 a předává MHMP a ROPIDu návrhy na zlepšení a změny v jejím provozu.

6. Předává požadavky městské části k umístění bezpečnostních zábradlí, antiparkovacích sloupků a další návrhy pro realizaci akcí vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na pozemních komunikacích příslušnému silničnímu správnímu úřadu

7. V případě zájmu městské části na změně koncepce dopravy zajišťuje dopravní průzkumy a jejich vyhodnocení, které předává silničnímu správnímu úřadu s návrhem na realizaci.

9. Úzce spolupracuje se silničním správním úřadem DOP MHMP, Policií ČR a Městskou policií ČR.

10. Úzce spolupracuje s odborem výstavby, životního prostředí a odborem rozvoje.

11. Poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

12. Sestavuje podklady k návrhu rozpočtu odboru; s přidělenými finančními prostředky účelně hospodaří a v rámci rozborové činnosti pravidelně vyhodnocuje výsledky čerpání finančních prostředků odboru svěřených.

13. Spolupracuje s DOP MHMP při realizaci zóny placeného stání za m.č. Praha 7.

14. Projednává dopravní návrhy Městské části Praha 7 s příslušnými orgány a organizacemi

15. Provádí kontrolní činnost v terénu ke zjištění závad

16. Spolupracuje s komisí dopravy

17. Výkon silničního správního úřadu ODO Ú MČ P7 (zvláštní užívání komunikací - např. výkopy, prodej, lešení, stavební zábory apod.)
Copyright © 2012 Městská část Praha 7