Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Klofáč Jan Ing. referent poslat e-mail 22014 4061 OMA
Kolář Robert Mgr. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4056 OMA
 

Odbor majetku - OMA

kontaktní email OMA - odbormajetku@praha7.cz

kontaktní mobil +420 777 147 108, +420 734 521 839

Obecné formuláře

 

Komplexně spravuje majetek hl.m. Prahy, svěřený MČ Praha 7, mimo školská zařízení a ucelené plochy zeleně.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nemovitý majetek hl.m. Prahy, nemovitý majetek svěřený MČ Praha 7, nemovitý majetek Sedmá ubytovací s.r.o.

Mapový informační systém

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společenství vlastníků jednotek

Semináře - AZ LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní firmou spravující majetek hl.m. Prahy, svěřený MČ Praha 7, je společnost Sedmá ubytovací s.r.o., IČ 26418274, se sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, jenž byla založena MČ Praha 7 v roce 2000.

7U s. r. o.

Adresa č. p./č. or.

Komunardů 46, 170 00 Praha 7

Předpis nájmu tel.:   778 051 077
Technické oddělení tel.:  725 726 862
Vyúčtování služeb tel.:  778 051 078
Úřední hodiny správní firmy 7U s. r. o. pro veřejnost:

pondělí a středa
9:00-12:00 hod.  /  14:00-18:00 hod

Havarijní služba správní firmy 7U s. r. o.: SUTA s.r.o.,
Rozšířená 2159/15, 182 00 Praha 8,
IČ 29125839
havarijní dispečink PO–PÁ 16h.–7h., SO-NE NON–STOP
tel.: 844 044 844
www.suta.cz , spravabd@suta.cz
E-mail správní firmy 7U s. r. o.: sprava@7usro.cz
Internetové stránky správní firmy 7U s. r. o.:

www.sedmaubytovaci.cz

Mapa Obrázek bez popisku
 
Seznam majetku svěřeného do správy MČ Praha 7 ke dni  02.05.2017 
 
Bytové domy parc.č. parc.č. parc.č. k.ú. spravuje
s pozemky tvořícími technologický celek (100% vlastnictví)  
 
 Dobrovského 19/537 1902     Hol. Sedmá ubytovací
 Kamenická 40/625  1599 1598   Hol. Sedmá ubytovací
 Kamenická 46/622 1594     Hol. Sedmá ubytovací
 Korunovační 28/127 258/1     Bub. Sedmá ubytovací
 Pplk.Sochora 28/725 1678     Hol. Sedmá ubytovací
 Přístavní 44/1112 949     Hol. Sedmá ubytovací
 Tusarova 42/1601 1172/1 1172/2 1171 Hol. Sedmá ubytovací
 Tusarova 54/878 988     Hol. Sedmá ubytovací
 U Studánky 15/621 593     Bub. Sedmá ubytovací
 U Uranie 5/45 670 672   Hol. Sedmá ubytovací
 Veletržní 65/825 1757     Hol. Sedmá ubytovací
 Vinařská 1/458  2037     Hol. Sedmá ubytovací
 Za papírnou 7/144 288     Hol. Sedmá ubytovací
 
Bytové domy parc.č. k.ú. spravuje
s pozemky tvořícími technologický celek (podílové spoluvlastnictví)  
 
 Heřmanova 16/562 - podíl MČ P7 id. 7/8 1331 Hol. Sedmá ubytovací
 Jana Zajíce 19/184 - podíl MČ P7 id. 2/3 267/1 Bub. Sedmá ubytovací
 Letohradská 14/804 - podíl MČ P7 id. 3/4 2009 Hol. Sedmá ubytovací
 Plynární 39/798 - podíl MČ P7 id. 1/2 618 Hol. J.N.Nova
 U Studánky 10/587 - podíl MČ P7 id. 2/6 329 Hol. spoluvlastník
 U Studánky 29/241 - podíl MČ P7 id. 236/336 540 Bub. Sedmá ubytovací
 
Nebytové objekty a garáže parc.č. parc.č. parc.č. k.ú. spravuje
s pozemky tvořícími technologický celek (100% vlastnictví)  
 
Argentinská 17/1098 - admin. budova 359     Hol. Sedmá ubytovací
Dělnická 44a/945 - admin. budova 1016/2     Hol. Sedmá ubytovací
Dukelských hrdinů 1/342 - SAZ 2102 2103   Hol. Sedmá ubytovací
Františka Křížka 22/683 - SAZ 1697     Hol. Sedmá ubytovací
Jana Zajíce 27a/1110  - AVU 289/3 289/2   Bub. Sedmá ubytovací
Královská obora 20 - Šlechtova restaurace 1796/1 1796/2 1798/2 Bub. SVM MHMP
Letenské sady 223 - Hanavský pavilon 2154 2104/18   Hol. OMA ÚMČ P7
Letenské sady 341 - Letenský zámeček 2106 2107 2108/1 Hol. OMA ÚMČ P7
Na výšinách 1/1000 – Vodárenská věž 603/8 603/9   Bub. OMA ÚMČ P7
Tusarova 25a/1545 - čajovna a WC 2316/8     Hol. OMA ÚMČ P7
U Průhonu 46/1239  - tělocvična 920     Hol. Sedmá ubytovací
U Průhonu 1338/38 - Nová Radnice MČ Praha 7 881     Hol. OMA ÚMČ P7
Heřmanova 1/1415  - garáže ve vnitrobloku 1300/2 1300/3   Hol. Sedmá ubytovací
Schnirchova 1447/15 - garáže ve vnitrobloku 1442/3     Hol. Sedmá ubytovací
Veletržní 39/1396 - objekt garáží 1637/2 1637/3 1637/4 Hol. Sedmá ubytovací
Dukel. hrdinů 696/44 - garáž ve vnitrobloku 1672/2     Hol. Sedmá ubytovací
Veverkova 10 - objekt garáží 2057/2 2057/3   Hol. Sedmá ubytovací
Dukelských hrdinů 33/691 - garáže 1686/2 1686/3   Hol. Sedmá ubytovací
Umělecká 5 - garáže ve vnitrobloku  1590/2     Hol. Sedmá ubytovací
Osadní 932/38 - podzemní garáže ve vnitrobloku (bez pozemku) --- --- --- Hol. Sedmá ubytovací
 
Školská zařízení - ZŠ a MŠ parc.č. parc.č. parc.č. parc.č. k.ú. spravuje
s pozemky tvořícími technologický celek  
 
Fr. Křížka 490/2 - základní škola 2081 2080 2079   Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
Korunovační 164/8 - základní škola 584 585 586   Bub. OMA a OŠK ÚMČ P7
Kostelní 37/7 - mateřská škola 2104/4 2104/5 2104/2   Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
Letohradská 370/1 - základní škola 1978/1 1978/2     Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
Letohradská 712/1a - základní škola 1978/5 1978/3 1978/4   Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
Na Maninách 1080/29a mateřská škola 648/9 648/10 648/1 648/5 Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
Na Výšinách 1075/3 - mateřská škola 603/4 603/2 603/3 603/5 Bub. OMA a OŠK ÚMČ P7
Nad Štolou 1277/6 - mateřská škola  (NBP č. 1277/101) 1868       Bub. OMA a OŠK ÚMČ P7
Ortenovo nám. 1505/37 - mateřská škola 2293/5 2293/2 2293/4   Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
Ortenovo nám. 1275/34 - základní škola 630/1 630/2 630/3 629 Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
Rajská 300/3 - základní škola 306 307/1 305   Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
Strossmayerovo nám. 990/4 - základní škola 1285/1 1285/2 1286   Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
Tusarova 515/27 - mateřská škola 1052 1053/1     Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
Tusarova 790/21 - základní škola 1066 1065     Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
Tusarova 85/21a - základní škola 2316/7       Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
U Průhonu 17  - mateřská škola 701 700/2 700/3 687 Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
U Studánky 851/4 - mateřská škola 1562 1561     Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
Umělecká 850/8 - základní škola 1563       Hol. OMA a OŠK ÚMČ P7
 
Samostatné pozemky, komunikace a parky parc.č. parc.č. parc.č. parc.č. parc.č. parc.č. k.ú. spravuje
lokalita - ulice  
 
U papírny (travnatá plocha) 275           Hol. OŽP ÚMČ P7
Za papírnou (staveb. pozemek) 291 292         Hol. OMA MČ Praha 7
Rajská (staveb. pozemek) 303 304         Hol. OMA MČ Praha 7
Rajská, Plynární  (park) 308           Hol. OŽP ÚMČ P7
Za papírnou (travnatá a zpěvněná plocha) 312 313         Hol. OŽP ÚMČ P7
Argentinská  (travnatá plocha) 364           Hol. OŽP ÚMČ P7
Vrbenského, Jankovcova  (travnatá a zpěvněná plocha) 373/1 373/20 373/21 373/22 373/27 373/28 Hol. OMA MČ Praha 7
U Vody, Varhulíkova (vnitrloblok, travnatá a zpevněná plocha) 501/2 491/1 491/12       Hol. OŽP ÚMČ P7
Ortenovo nám.  (park) 627 628/1 628/2 628/3 2293/1 2293/7 Hol. OŽP ÚMČ P7
U Pergamenky  (vnitroblok, travnatá plocha) 633/1           Hol. OŽP ÚMČ P7
Poupětova  (vnitroblok, travnatá plocha) 741/1           Hol. OŽP ÚMČ P7
Osadní (travnatá plocha) 768/1           Hol. OŽP ÚMČ P7
Osadní (zpevněná plocha - chodník) 762/6           Hol. OŽP ÚMČ P7
U Průhonu 46  (vnitroblok - dětské hřiště) 922 923         Hol. OŽP ÚMČ P7
Tovární (dětské hřiště) 1100/1           Hol. OŽP ÚMČ P7
Komunardů, Jateční  (dětské hřiště) 1185           Hol. OŽP ÚMČ P7
Bubenská  (travnatá plocha) 1241           Hol. OŽP ÚMČ P7
Heřmanova 9 (pozemky pod domem jiného vlastníka č.p. 1119) 1307 1308         Hol. SVJ Heřmanova 1119/9
Schnirchova 26 (pozemek pod domem jiného vlastníka č.p. 1373) 1502/1           Hol. BD Schnirchova 26
Schnirchova 26 - (pozemky pod garážemi jiných vlastníků) 1502/2 1502/3 1502/4 1502/5     Hol. OMA MČ Praha 7
Dukelských hrdinů 54/616  (dvůr, travnatá plocha) 1537           Hol. nájemce
Janovského 57 (pozemky pod domem jiného vlastníka č.p. 709) 1541 1542         Hol. BD Janovského 709/57
Veletržní  (Holešovický trojúhleník) 1549/1           Hol. nájemce
Veletržní  (zpěvněná plocha - chodník) 1549/8 1549/9 1549/10       Hol. OŽP ÚMČ P7
Heřmanova 43/456 (pronajatý pozemek pod garáží jiného vlastníka) 1718/7           Hol. nájemce
Letenské náměstí 748/6 (pronajatý vnitroblok) 1768/1           Hol. nájemce
Letohradská 7/366 (pronajatý pozemek pod stavbou jiného vlastníka) 1981/14           Hol. OMA MČ Praha 7
Letohradská 7/366 (vnitroblok) 1981/3 1981/15 1981/16       Hol. Sedmá ubytovací
Dukelských hrdinů, Skalecká (park)  2074/1           Hol. OŽP ÚMČ P7
nábř. Eduarda Beneše 2113           Hol. OŽP ÚMČ P7
Letenské sady  (komunikace - chodník) 2118/6 2118/10 2118/11       Hol. OŽP ÚMČ P7
zahrada kostela u sv. Antonína 2185/3           Hol. OŽP ÚMČ P7
Řezáčovo nám. 2250/2 2251/2         Hol. OŽP ÚMČ P7
Ortenovo nám.  (dětské hříště) 2292/1           Hol. OŽP ÚMČ P7
Tusarova  (park) 2316/1 2316/2 2316/5 2316/6     Hol. OŽP ÚMČ P7
Vltavská  (travnatá plocha) 2416/12 2416/15         Hol. OŽP ÚMČ P7
Na výšinách  (dopravní hřiště) 603/1 603/6         Bub. OŽP ÚMČ P7
U letenské vodárny (travnatá a zpěvněná plocha - chodník) 605/1 605/2         Bub. OŽP ÚMČ P7
Nad  královskou oborou (zastavěný pozemek stavbou - hala Sparty) 646/2           Bub. OMA MČ Praha 7
U Sparty  (dětské hřiště) 666 667/2         Bub. OŽP ÚMČ P7
Nad  královskou oborou (travnatá a zpevněná plocha) 662/2 663/2 665       Bub. OŽP ÚMČ P7
 
Seznam samostatných jednotek svěřených MČ P7, umístěných v domech společenství vlastníků jednotek

Aktuální přehled jednotek MČ P7, soubor pdf ke stažení zde
Copyright © 2012 Městská část Praha 7