Česky   English

Řídící výbor

Obrázek bez popisku

Projekt: MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ – SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 7
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718

 

Seznam členů Řídícího výboru MAP na Praze 7

POZICE ÚČASTNÍKA JMÉNO A PŘÍJMENÍ ÚČASTNÍKA ORGANIZACE
ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH ZŘIZOVATELŮ
Předseda ŘV Mgr. Jan Čižinský Městská část Praha 7 (MČP7)
Místopředseda ŘV Ing. Tomáš Bryknar Městská část Praha Troja (MČP Troja)
VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7
Členka ŘV Ing. Dita Výborová MČP7, Odbor školství
Členka ŘV Kateřina Laskovská MČP7, Oddělení integrace cizinců a menšin
DALŠÍ ZÁSTUPCI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7
Člen ŘV Tomáš Taich MČP7, Oddělení integrace cizinců a menšin
ZÁSTUPCE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU (KAP)
bude jmenován Mgr. Matouš Homola Magistrát hlavního města Praha
ZÁSTUPCE GARANTA MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ (MAP) IPS
Člen ŘV Bc. Ivo Kulhánek NIDV, zástupce IPs
REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU MAP (ADMINISTRATIVNÍ I ODBORNÝ)
Členka ŘV Bc. Soňa Hradecká MČP7, Projektový manažer přípravy MAP
Členka ŘV Barbora Ernestová MČP7, Administrativní projektový manažer
Členka ŘV PhDr. Simona Weidnerová MČP7, Expert pro strategické plánování, Expert na vzdělávání
Členka ŘV Mgr. et MgA. Gabriela Zelená Sittová Odborný garant Rozvoj sociálních a občanských kompetencí
Členka ŘV Jana Bendová Odborný garant Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření
Členka ŘV Radka Paulíčková MČP7, Odborný garant Rozvoj digitálních kompetencí
Členka ŘV Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. MČP7, Odborný garant Aktivity mimo OP VVV, IROP a OP PPR, Odborný garant Investice do rozvoje kapacit ZŠ
Člen ŘV PhDr. Antonín Mezera Odborný garant Kariérové poradenství v ZŠ
ZÁSTUPCI MŠ A ZŠ
ZŘIZOVATEL – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
Členka ŘV Mgr. Michaela Eklová Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
Členka ŘV Hana Hamšíková Mateřská škola Kostelní
Členka ŘV PhDr. Lenka Váchová  Mateřská škola Letohradská
Členka ŘV Šárka Novotná Mateřská škola Nad Štolou
Členka ŘV Aneta Drvotová, DiS. Mateřská škola U Uranie (pracoviště MŠ Ortenovo náměstí)
Členka ŘV Jitka Dědinová Mateřská škola U Uranie
Členka ŘV Mgr. Miroslava Müllerová Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
Člen ŘV Mgr. Bohumil Kettner Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
Člen ŘV Mgr. Tomáš Komrska Základní škola Korunovační
Členka ŘV Mgr. Radomíra Václavíková Základní škola Korunovační
Člen ŘV Mgr. František Rada Základní škola Strossmayerovo náměstí
Člen ŘV Mgr. Martin Provazník Základní škola Strossmayerovo náměstí
Členka ŘV Mgr. Jarmila Macečková Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků
Členka ŘV Mgr. Monika Nezbedová Základní škola a Mateřská škola Tusarova
Členka ŘV Mgr. Jan Rychtr Základní škola T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí
ZŘIZOVATEL - ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Členka ŘV Mgr. Pavlína Radová Bratrská škola - církevní základní škola
Členka ŘV Mgr. Kateřina Kracíková Bratrská škola - církevní základní škola
ZŘIZOVATEL - ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ
Členka ŘV Mgr. Marie Kováčová Katolická mateřská škola sv. Klimenta
Členka ŘV Mgr. Monika Vagenknechtová Katolická mateřská škola sv. Klimenta Zástupce zřizovatele
ZŘIZOVATEL – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - TROJA
Členka ŘV Bc. Vladimíra Barešová Mateřská škola Nad Kazankou
Členka ŘV Mgr. Kateřina Tůmová Základní škola Trojská
ZŘIZOVATEL – PRIVÁTNÍ SEKTOR 
bude jmenován Hedvika Čáslavová Střížkov Mateřská škola, s.r.o.
ZÁSTUPCI UMĚLECKÝCH ŠKOL
Členka ŘV PhDr. Jana Mazánková Základní umělecká škola Šimáčkova
ZÁSTUPCI VYSOKÝCH ŠKOL A VÝZKUMU 
bude jmenován PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
ZÁSTUPCI RODIČŮ DĚTÍ A ŽÁKŮ
Členka ŘV Mgr. Hana Šišková Spolek Korunka
ZÁSTUPCI NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Členka ŘV Michaela Kučerová Člověk v tísni
Člen ŘV Mgr. Jiří Svoboda DDM Praha 7
Člen ŘV Mgr. Jiří Horák YMCA Praha
ZÁSTUPCI ODBORNÉ VEŘEJNOSTI
Členka ŘV Barbora Pikalová zástupce odborné veřejnosti
Členka ŘV Mgr. Zdeňka Jiroušková zástupce odborné veřejnosti
ZÁSTUPCI ŠKOLSKÉ RADY
ZŘIZOVATEL – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
Členka ŘV Lucie Nyklová, DiS. Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
Členka ŘV Mgr. Radomíra Václavíková Základní škola Korunovační
Členka ŘV Mgr. Hana Šišková Základní škola Korunovační Zapsaný spolek Korunka
Členka ŘV Mgr. Klára Cibulková Základní škola T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí
ZŘIZOVATEL – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - TROJA
Členka ŘV Mgr. Kateřina Tůmová Základní škola Trojská
ZÁSTUPCE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
Člen ŘV PhDr. Antonín Mezera Pedagogicko-psychologická poradna, Glowackého, Praha 8 (pro Prahu 7 a 8)

·   

 

05.01.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2638 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7