Česky   English
Úřad městské části > Dotace > Dotace pro rok 2015 > Podpora občanských aktivit v oblasti kultury

Rozvoj občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7 v roce 2015

  • Obecná pravidla pro poskytování dotace
  • Žádost o poskytnutí dotace
  • Finanční vypořádání dotace

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O DOTACI

Proces řízení o poskytnutí dotace trvá cca 1-2 měsíce od podání žádosti po rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 7 v souladu s § 89 odst. 2, písm. b) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů na základě novelizace zákonem č. 24/2015 Sb.

Doporučujeme podávat žádosti o individuální dotace v dostatečném předstihu před termínem konání akce.  

 

Dobré sousedské vztahy posilují kvalitu života.

Život ve městě má řadu světlých i stinných stránek. Mezi ty pozitivní patří možnost setkávání a podílení se na společenských aktivitách. Vedení Prahy 7 považuje společenské aktivity za významnou součást místního života.

Ve čtvrti se opakovaně konají sousedské slavnosti, jako je Zažít město jinak nebo Františkovy lásky. Zavedené akce by Praha 7 ráda rozšířila o další setkání. Finanční podporu lze využít např. na úhradu části nákladů na pořádání workshopu, komentované prohlídky, zorganizování projekce či výtvarné dílny.

Účelem je rozvíjet komunitní život v obci.

O dotaci může žádat fyzická osoba starší 18 let, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba patřící k některému z typů neziskové organizace.

Jeden žadatel může získat podporu v maximální výši 10 000 Kč.

 

28.07.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 9628 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7