Česky   English
Úřad městské části > Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“. Obrázek bez popisku

Služba
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Výpis z Insolvenčního rejstříku
Výpis snímku katastrální mapy
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Autorizované konverze dokumentů

 jde o převedení elektronického originálu do listinné podoby a naopak

CzechPOINT e-shop- výpisy poštou

Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis z katastru nemovitostí, veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku a seznamu kvalifikovaných dodavatelů objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošta spolehlivě dodá

Ceník ověřených výpisů a konverzí

 

Datové schránky

 

Dne 1. 7. 2009 byl spuštěn Informační systém datových schránek (ISDS), a to na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

Poskytované agendy:Obrázek bez popisku

 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do datové schránky od PO/PFO/FO
 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do datové schránky od PO/PFO/FO   
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM   
 • Žádost o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových   
 • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky   
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky   
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)   
 • Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM

zkratky:

 • PO – právnická osoba
 • PFO – podnikající fyzická osoba
 • FO – fyzická osoba
 • OVM – orgán veřejné moci
 • OP – občanský průkaz

Bližší informace k datovým schránkám získáte na: www.datoveschranky.info

Ceník k datovým schránkám

 

Základní registry

 

Od 1.7.2012 jsou spuštěny základní registry na základě zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech v pozdějším znění.

Systém základních registrů obsahuje tyto čtyři registry:Obrázek bez popisku

 

Základní registry

Výpis údajů z registru obyvatel

Výpis o využití údajů z registru obyvatel

Veřejný výpis údajů z registru osob

Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
Záznam o využívání údajů v registru obyvatel
Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
Žádost o změnu údajů v registru osob

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Ceník k základním registrům  

Bližší informace k základním registrům naleznete na: www.szrcr.cz

 

KDE ŽÁDAT

 • Na odbor správních agend – oddělení eGovernmentu

pracoviště Úřad MČ Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7, přízemí dveře č. 33
tel.: 220 144 268, 233 370 024

Pondělí 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Úterý 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Středa 7.30 - 12.30 13.30 - 18.00
Čtvrtek 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
Pátek 7.30 - 11.30 12.00 - 14.00
pracoviště Milady Horákové 2, Praha 7
tel.: 233 370 715, 233 376 732

Pondělí 7.30 – 11.30 12.30 - 15.00
Úterý 7.30 – 12.30 13.30 - 18.00
Středa 7.30 – 11.30 12.30 - 15.00
Čtvrtek 7.30 – 12.30 13.30 - 18.00
Pátek 7.30 – 12.00 12.30 - 14.00
pracoviště Dělnická 44, Praha 7
tel.: 283 871 735, 283 871 772

Pondělí 7.30 – 11.30 12.30 - 15.00
Úterý 7.30 – 12.30 13.30 - 18.00
Středa 7.30 – 11.30 12.30 - 15.00
Čtvrtek 7.30 – 12.30 13.30 - 18.00
Pátek 7.30 – 12.00 12.30 - 14.00

Pozn. Poslední příjem žádostí pro odbavení je půl hodiny před koncem úředních hodin.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7