Česky   English
Velkoobjemové kontejnery na I. čtvrtletí roku 2018
02.01.2018  

Velkoobjemové kontejnery na I. čtvrtletí roku 2018


VOK budou přistavovány v uvedených termínech vždy od 16 do 20 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, tak aby se maximálně využil celý objem VOK Podrobnosti zde
Vánoční stromky do popelnice nepatří
02.01.2018  

Vánoční stromky do popelnice nepatří


Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu.  Podrobnosti zde
Pražané mohou odevzdávat použité potravinářské oleje a tuky
19.12.2016  

Pražané mohou odevzdávat použité potravinářské oleje a tuky


Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Použitý olej budou moci občané odevzdávat na všech sběrných dvorech. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových obalech nejlépe v PET lahvích.  Podrobnosti zde
Nakládání s odpadem v hl.m.Praze - mapy a seznamy
30.11.2016  

Nakládání s odpadem v hl.m.Praze - mapy a seznamy


Souhrnný přehled stanovišť nádob na tříděný odpad, velkoobjemových kontejnerů, seznam a informace o sběrných dvorech, stabilních sběrnách a mobilním sběru nebezpečného odpadu, seznam oprávněných osob k nakládání s odpady a seznam skládek na území Prahy a Středočeského kraje Podrobnosti zde
Kontejnery na drobné elektrozařízení a baterie
Rozsah úklidových prací a dalších činností dle jednotlivých lokalit
Kontejnery separovaného odpadu
18.06.2014  

Kontejnery separovaného odpadu


Mapa sběrných nádob - Pražské služby, a.s.  Podrobnosti zde
Odvoz bioodpadu
19.05.2014  

Odvoz bioodpadu


Informace - Pražské služby, a.s. Podrobnosti zde
Bezplatná linka na úklidovou společnost
Sběr a svoz bioodpadu
26.03.2012  

Sběr a svoz bioodpadu


Hlavní město Praha a společnost Pražské služby, a.s. nabízí občanům a dalším původcům odpadu službu sběru a svozu odpadu ze zahrad, údržby zeleně a z domácnosti (bioodpadu). Podrobnosti zde
19.11.2007  

Systém třídění složek komunálního odpadu


Do kontejnerů (popelnic) by se měl odkládat pouze tzv. směsný komunální odpad, který nelze již dále třídit podle níže uvedeného rozdělení... Podrobnosti zde
19.11.2007  

Povinnost zajištění nakládání s odpady


Původce odpadů skupiny 20 dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (dále jen „Katalog odpadů") charakteru komunálního odpadu může zajistit řádné nakládání a odstranění tohoto odpadu zapojením do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha a to formou písemné smlouvy s městem.  Podrobnosti zdeCopyright © 2012 Městská část Praha 7