Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

Čistota a životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery na I. čtvrtletí roku 2018
02.01.2018  

Velkoobjemové kontejnery na I. čtvrtletí roku 2018


VOK budou přistavovány v uvedených termínech vždy od 16 do 20 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, tak aby se maximálně využil celý objem VOK Podrobnosti zde
Sběr kovových obalů na území MČ Praha 7
Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze
15.09.2017  

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze


Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad o objemu 70 – 1 100 l, jejichž svoz a výsyp je pravidelně zajišťován určenými svozovými společnostmi. Mimo sběrných nádob na směsný komunální odpad je na území Prahy rozmístěno cca 18 000 sběrných nádob na využitelné složky odpadů, kterými jsou papír, sklo, plasty, nápojový karton a kovové obaly Podrobnosti zde
Úhyn kachen divokých v Královské oboře
02.08.2017  

Úhyn kachen divokých v Královské oboře


V minulých dnech došlo k úhynu více než desítky kachen divokých obývajících rybníky v Královské oboře – Stromovce Podrobnosti zde
Informace o výsledcích kontrol za rok 2016
15.03.2017  

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016


V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje OŽP ÚMČ Praha 7 výsledky kontrol za rok 2016  Podrobnosti zde
Informace Státní veterinární správy týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě
03.01.2017  

Informace Státní veterinární správy týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě


Státní veterinární správa v souvislosti s výskytem stále nových případů vysocepatogenní ptačí chřipky v Evropě upozorňuje na stále hrozící riziko zavlečení této nákazy na území České republiky Podrobnosti zde
Kontejnery na tříděný odpad v Praze 7
27.10.2016  

Kontejnery na tříděný odpad v Praze 7


Praha 7 je od letošního roku zapojena do pilotního projektu „Kontejnery do domů“, který je realizován ve spolupráci s hl. m. Prahou a Pražskými službami a.s. Zde uvádíme plánky aktuálního umístění kontejnerů na tříděný odpad v domech a na venkovních stanovištích Podrobnosti zde
Kampaň na snížení počtu černých skládek
17.08.2016  

Kampaň na snížení počtu černých skládek


Hlavní město Praha zahájilo kampaň zaměřenou na snížení počtu černých skládek v okolí nádob na separovaný a směsný komunální odpad Podrobnosti zde
První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma
17.08.2016  

První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma


Systém Eltma umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneumatik, ale i firmám s vlastním vozovým parkem, bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik Podrobnosti zde
Informace k poplatkům za komunální odpad
27.04.2016  

Informace k poplatkům za komunální odpad


Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška č.2/2005 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad Podrobnosti zde
Kontejnery na drobné elektrozařízení a baterie
Obnova Letenských sadů
24.01.2013  

Obnova Letenských sadů


Na park Letenské sady je v současné době zpracovávaná architektonická studie. Úkolem studie je tedy zrekonstruovat zbývající části Letné - především svah, zrenovovat jednotlivé vstupy do parku, vybudovat funkční cestní systém s několika vyhlídkami, dotvořit bruslařský okruh a také doplnit informační systém v parku. Při tvorbě studie přihlížíme k mnoha faktorům ovlivňujícím život v parku, čímž se snažíme nabídnout příjemný a hezký parkový prostor. Podrobnosti zde
Veřejné projednání herních prvků na hřišti Sedmikráska
19.11.2012  

Veřejné projednání herních prvků na hřišti Sedmikráska


Veřejného projednání se účastnily maminky a děti, které hřiště často využívají a tak jsou s jeho výhodami i problémy, plynoucími ze současného stavu, dobře obeznámeni. Podrobnosti zde
Plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012
26.03.2012  

Plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012


Hlášení o produkci a nakládání s odpady již nebude možné podávat v tištěné/listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na jednotlivé správní obvody hl. m. Prahy Podrobnosti zde
Celkové výsledky 10 problémů Prahy 7Copyright © 2012 Městská část Praha 7