Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Odpověď na likvidaci fontán, aneb faleš našich radních! (občan Prahy 14.12.2017 18:17)
Dobrý den,

velmi mě mrzí, že vy, zastupitelé Prahy 7, kteří jste v koalici na Magistrátu hl.m. Prahy nás vůbec neinformujete o tak velké změně, jako je odstranění historických fontán a nahrazení čímsi, co je v moderním stylu a v úrovni chodníku, jak píšete, což absolutně nevím, co tím myslíte? Nějakou strouhu, nebo louži???? Větší pítko pro psi bez vodotrysků???

Píšete dále že:,, Soutěž a její regulérnost proběhla pod dohledem Komory architektů a soutěžní návrhy posuzovala odborná porota složená jak z politických zástupců, tak především ze zkušených architektů"

Konkrétně koho?? Jakých politiků, jakých architektů? A co památkáři??? A proč jsme o tom my, obyvatelé Prahy 7 nebyli informováni, že se něco takového chystá? Proč jste neudělali např. anketu, abychom se k tomu mohli vyjádřit????
Protože jsme vám ukradení a dáváte přednost politikům a nějakým podle vás zkušeným architektům, ale tohle je hlavně záležitost obyvatel Prahy 7, je to naše památka, my tady bydlíme a máme k Výstavišti i fontánám citový vztah!
To, že je nechcete opravovat, jsou jen vaše výmluvy, že to nejde. V roce 2015 se provedli opravy za milion korun a radní Wolf, předseda z KDU - ČSL strany p. Čižinského po 10ti letech slavnostně přestřihával šňůru a teď je zlikvidujete???

Zveřejníte zde s předstihem vizualizace, abychom my, občané Prahy 7 mohli vidět, co ti podle vás slovutní architekti vybrali a o jakých návrzích se bude jednat?

Předpokládám, že o opravě a ponechání stávajících fontán, do kterých se už investoval 1 milion Kč z našich peněz se už jednat nebude??? Zase o nás bez nás, rozhodnou politici????

To, co předvádíte je úplně v rozporu s tím, s čím jste vyhráli volby, to jste si hráli na aktivisty, kterým půjde o názory obyvatel Prahy 7 a teď po volbách jednáte za našimi zády o našich památkách!!!

O panu Čižinském vyšel článek, že on byl vždy spíš aktivista než politik, to je tedy vidět, je falešný a ani se nestydí o sobě prohlašovat, jak je lidový! A p. Mirovský, ten si také hrál za minulého vedení na aktivistu, ale po volbách rychle převlékl kabát a ukázal se jako typický český politik, jen faleš, stejně jako se slibem, že zachová polikliniku v budově bývalých Dopravních podniků a teď tohle!

Kam se na vás hrabe minulé pravičácké vedení, vy jste stokrát horší a lidi vám už doufám po druhé nenalítnou! Jestli tak, jak p. Čižinský s celou vaší destruktivní bandou měníte Prahu 7 k horšímu, plánuje měnit p. Čižinský celou Prahu, coby primátor, o nějž usiluje, tak to bude Praha brzy vyjmutá z ochrany UNESCO! Jenom to ne!

Kdybych si náhodou nekoupila MF Dnes, tak jako občanka Prahy 7 bych se o demolici historických fontán dozvěděla nejspíš, až by bylo po tomto barbarství, že? Tak si představujete účast veřejnosti na rozhodování o veřejném prostoru P7?????

A nesnažte se předstírat, že za to může Magistrát a vy ne, vždyť jste na magistrátu v koalici!!!!

A že nejsou peníze??? Lávka do Karlína má předpokládané náklady 150 milionů!

Ten váš slavný IPR, kterým se zaštiťujete schvaluje v historické Praze jeden barbarský čin za druhým, často v rozporu s názorem nestranných památkářů (nemyslím ty podplacené z Magistrátu...) a vy tomu jen dáváte tichý souhlas....

A vy, paní Ing.arch.Čermáková, bydlíte v Praze 7? Protože v Živnostenském rejstříku máte zapsanou Prahu 10 Záběhlice a jako předmět podnikání (před r.2015) Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování. Na to jste tedy odbornice? Připadají vám naše historické fontány jako jednoduchá drobná stavba???? (omlouvám se, pokud je to jen shoda jmen a titulů s jinou osobou) Připadáte si jako odbornice na historické fontány?

Kdyby se tu našel někdo, kdo je stejně jako já rozhořčen plánovanou likvidací fontán a měl by zájem proti tomu něco udělat, třeba petici, nebo jinou akci, aby se o tom lidé dozvěděli, prosím, napište sem, nejsem na FB, takže nevím, jak jinak oslovit více nespokojených lidí či návštěvníků Prahy 7.. A nezapomeňte uvést i nějaký dotaz na radní, jinak příspěvek smažou. No, možná smažou i tohle, ale risknu to....

Bc. Dana Hladíková
Vážená paní,
jak jsme již psali v předchozí odpovědi, soutěž vyhlásilo Hlavní město Praha ve spolupráci s Rozvojovými projekty Praha a Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy.
Městská část tedy nebyla organizátorem architektonické soutěže, nejsme majiteli pozemku a ani oprava nespadá do naší gesce . O soutěži jsme však informovali například v Hobuletu v lednovém (článek Budoucnost Výstaviště na str. 5) a únorovém (rubrika Stalo se) čísle, na webových stránkách i fb profilu městské části.
S dotazy na vyhlášení a průběh soutěže se proto, prosím, obraťte na Kancelář projektů a soutěží IPR, jejíž vedoucím je MgA. Marek Kopeč (tel: 236 005 627).
Děkuji za pochopení
Kamila Matějková
Otázka: (janata 14.12.2017 14:32)
Pane Mirovský (a Čižinský),

nemám ve zvyku se opakovat, ale přiměla mě k tomu Vaše neodpověď - všeobecné informace s ústředním sdělením, že trojská lávka neměla spadnout. Při vší úctě, toto víme i bez Vás.

Tedy ještě jednou:
1. Hlávkův a Libeňský most jsou dlouhodobě v tristním stavu. Již v březnu jsem se otázal, jak je možné, že vy jako pražská koalice tento stav tolerujete a proč je ředitel TSK stále ředitelem, přestože je za jejich údržbu zodpovědný. Do 6.12. bez odpovědi.
Znovu: co dál s TSK a především s údržbou městských staveb? Obnovíme brod na Štvanici?

2. Zdá se, že se snažíte připsat destrukci lávky souhrou nepředvídatelných okolností či konstrukční vady, zřejmě vybočující ze soudobých technologických monitorovacích možností. Banální skutečností však je, TSK v roce 2011 celkem přesně odhadla na 5-7 let.
Vy jako koalice jste avizovaný konec životnosti Trojské lávky znali a nereflektovali, v opačném případě by již dávno nestála a byla nahrazena lávkou novou. Proč?

Děkuji za kompetentní odpověď, Janata

Vážený pane Janato,

městské stavby, o kterých se zmiňujete ve svém dotazu, má zcela ve správě Technická správa komunikací, která zodpovídá za jejich stav a měla by umět nejlépe posoudit jejich stav.

Se svými dotazy se proto, prosím, obraťte přímo na místopředsedu představenstva Technické správy komunikací pana Ing. Jiřího Trávníčka tel.: 257 015 762 a email: jiri.travnicek@tsk-praha.cz.

Děkuji za pochopení

Kamila Matějková

Otázka: Co by měla Praha 7 řešit v příštím roce? Zapojte se do hlasování (Obyvatel 14.12.2017 10:17)
Dobrý den,

proč je anketa umístěna u komerčního provozovatele, navíc v tomto případě i poměrně problematického? Proč je vyžadováno nějaké telefonní číslo? Na Internetu žádná telefonní čísla nejsou. Když už soukromý provozovatel požaduje tak nesmyslný způsob ověření, nechť je to email, který můžete vytvořit jednorázový a nehrozí tak zbytečné zneužití osobního údaje.

A vůbec, proč není podobná anketa umístěna tam kde má být, tedy na adrese www.praha7.cz? Vždyť už několik měsíců zde měl být nový web, který předpokládám tak běžnou věc jako ankety umí vytvořit a zpracovat.

Stále se zde vymlouváte na problémy způsobené údajně minulým vedením, ale vaše vlastní schopnosti cokoli vytvořit jsou zdá se nulové. Můžete zveřejnit alespoň ukázku (screenshot) toho nového webu? Takto se lze totiž domnívat, že ve skutečnosti žádný není.

Děkuji.
Odpověď: (František Vosecký, radní MČ Praha 7 15.12.2017 10:12)
Vážený pane,
provozovatelem hlasování v aknetě o problémech Prahy 7 je prověřená společnost, na které podle našeho našeho názoru není nic problematického. Již v minulosti jsme s nimi spolupracovali na projektech Nejlepší na Sedmičce či při hlasování o participativních rozpočtech na školách.
Aby bylo hlasování férové, využívá se při něm tzv. SMS verifikace, kdy zadáte své telefonní číslo a následně obdržíte SMS zprávou PIN kód pro vstup do hlasování. SMS zpráva je zdarma. Vaše telefonní číslo slouží jen pro ověření a nebude využito pro jiné účely. Tímto systémem chceme zajistit objektivitu hlasování a zamezit tomu, aby jednotlivec hlasoval několikrát. To bohužel ověření přes email nezajistí.
Co se týká webových stránek, stále na nich pracujeme a budou spuštěny v brzké době.

František Vosecký
Otázka: Re:Počet zaměstnanců (občan. 13.12.2017 21:06)
Uvádíte, že byly zřízeny pracovní místa pro kontrolu úklidu co ty to lidé dělají když kvůli úklidu byla založena městská firma 7 ubytovací, která úklid provádí. Dále bych se chtěl zeptat proč tato firma neuklízí listí, ale pouze sbírá papírky a nedopalky (aspoň mi to říkal metař když jsem se ho ptal proč nezametá listí).
Odpověď: (Mgr. Jiří Knitl, vedoucí OVP Praha 7 14.12.2017 14:28)
Vážený pane,
během tohoto roku vznikl Odbor péče o veřejný prostor, který pečuje o veřejný prostor městské části a městský mobiliář. Má na starosti koordinaci údržby veřejných prostranství, monitoring černých skládek či nelegální reklamy. Řídí projekty na zkvalitnění veřejného prostoru, spravuje profil Prahy 7 na aplikaci Lepší místo a komunikuje o veřejném prostoru s občany. Společnost 7U, vykonává činnosti vyplývající ze smlouvy. Obecně by však za úklid měl být zodpovědný Magistrát hlavního města Prahy resp. Technická správa komunikací, která pro tyto účely nasmlouvala firmy PROSTOR a CDV (listí by měly firmy uklízet primárně). Na druhou stranu zaměstnanci 7U, kteří se denně pohybují v ulicích městské části a uklízí, od září svezli odhadem cca 4000 pytlů o objemu 240 l plných listí.
Jiří Knitl
Otázka: Ortenovo namesti (hueb 12.12.2017 17:02)
Dobry den,rada bych vedela kdy bude dokoncena konecne pred lety zapocata rekonstrukce Ortenova namesti- od cisla 6 az 16 neni novy chodnik, jen rozpraskany beton, pritom ulice Komunardu ma prvotridni dlazbu i u obrovskych der po zbouranych domech( trochu zavidime i kdyz prejeme)uvazuje se o zruseni refize, ktera dela z namesti “ vypadovku”opet priklad Delnicka krizovatka je prijemne misto se zastavkami videnskeho typu!a jeste kavarna?jakoby nikdo nemel zajem o tento” ztraceny kus sveta”dekuji za info a preji krasny a uspesny cas Vlasti Hübschmann
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 18.12.2017 12:43)
Dobrý den,

v tuto chvíli se připravuje rekonstrukce několika chodníkových ploch, v okolí Ortenova náměstí ale zatím ne. Příprava rekonstrukce povrchu chodníku je zdlouhavý a časově i finančně náročný proces, bohužel není v možnostech MČ Praha 7 opravit veškeré dosluhující chodníkové plochy v dohledné době.

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Letenská parta na FB (občan. 12.12.2017 12:33)


Když Letenská parta na FB není oficiální proč pan Mirovský tam úkoluje své zaměstnance např. pana Knitla? Slouží stránky sociální sítě, aby vedení radnice úkolovalo své podřízené a dělalo zde politickou propagaci viz. nová politická strana. Paní Matějková zde taky odpovídá z pozice tiskového mluvčí Prahy 7 a reaguje zde okamžitě na rozdíl od těchto stránek.
Vážený pane,
pokud naši komunikaci sledujete, jistě jste si všiml, že na Letenské partě se vyjadřuji především k dotazům, na které je jednoduchá a jasná odpověď. Na webové stránky posílají lidé často komplikované otázky, kdy je třeba odpověď konzultovat s kolegy - odborníky na danou problematiku nebo si připravit dostatek podkladů tak, aby odpověď byla kvalifikovaná. Fórum na stránkách nám také na rozdíl od fb technicky neumožňuje možnost okamžité reakce. I vzhledem k tomu, že dotazy chodí často ve večerních hodinách nebo o víkendu, tedy mimo pracovní dobu webmastera radničního webu.
Vždy však nejvíce oceníme, pokud se nás lidé ptají přímo. Mnoho dotazů dostáváme e-mailem, telefonicky nebo na fb profilu MČ. Za takový kontakt jsme velmi rádi, už jen z toho důvodu, že komunikujeme s konkrétní osobou a nikoli anonymním tazatelem.
Zároveň také úřad nemůže ovlivnit, kdy a co publikují či zodpoví volení zástupci kdekoliv na sociální síti. Úřad spravuje pouze fb profily Praha 7 a Art District 7.
Přeji hezký den.
Kamila Matějková
Otázka: (olga 11.12.2017 14:33)
Tak jsem byla pozvána k anketě Které priority má Praha 7 řešit. No, dík. Já anglicky rozumím. Ale můžete mi vysvětlit, proč toto pozvání rozesíláte v angličtině? Pokud vím, ta zde úředním jazykem stále není. Pochopím pozvání dvojjazyčné, protože na sedmičce bydlí spousta cizinců. Ale úplně vynechat češtinu mi přijde nehorázné. I když - úplně: Vše je anglicky, jen název tématu je česky, Pro změnu jenom česky, takže z toho zas nemají nic cizinci. Nebo je to fígl, aby nerozuměl nikdo a mohli jste do výsledků napsat, co chcete? Ještě mne napadá, že je anketa určena jen znalcům obou jazyků. Tedy v zásadě Letenské partě. Chápu správně?
Vážená paní Olgo,
bohužel při rozesílání, které zajišťuje organizátor internetového hlasování, došlo k technické chybě.
Velmi se omlouváme a chybu jsme okamžitě napravili. Díky Vašemu upozornění již další zprávy odešly v pořádku.
Děkujeme

Kamila Matějková
Otázka: Nestrannost a Etický kodex (ValB 8.12.2017 14:14)
Vážená paní Matějková, manažerko komunikace, tvrdíte zde, že facebooková skupina Letenská parta spravovaná radní pro kulturu slečnou Třeštíkovou není oficiálním diskuzním prostorem úřadu MČ Praha 7 a nemáte zodpovědnost za mimoúřední aktivity zaměstnanců a politiků MČ Praha 7. Vzhledem k útokům a urážkám na osoby kritické k vedení MČ Praha 7, nekorigované ani správkyní slečnou Třeštíkovou, ačkoliv má zásady slušné komunikace nastavené v pravidlech diskuze a vzhledem k tomu, že i Vy a další osoby zaměstnané nebo placené MČ Praha 7 se v Letenské partě pravidelně vyjadřujete Vás žádám o zveřejnění Etického kodexu úředníků a zaměstnanců městské části Praha 7, schváleného usnesením Rady MČ Praha 7, č.0787/16-R z jednání č.54 ze dne 16.8.2016. Následně vás žádám o stanovisko MČ Praha 7, zda je přípustné pro radní, zastupitele, zaměstnance a osoby placené MČ kdekoliv občany kritické k vedení MČ urážet a nechat takto urážet v souvislosti s pro ně závazným Etickým kodexem MČ Praha 7. Žádám taktéž o zveřejnění tohoto stanoviska na webu MČ Praha 7, na fb stránce Prahy 7, v Hobuletu a na příštím zasedání Zastupitelstva. V.Bromová
Odpověď: (Mgr. Radomír Špok, tajemník MČ Praha 7 11.12.2017 11:38)

Dobrý den,

Etický kodex úředníků a zaměstnanců městské části Praha 7 vyšel ve formě nařízení tajemníka 16. srpna 2016 a Rada MČ Praha 7 jej schválila usnesením č. 0787/16-R v ten samý den. Kodex se zabývá základními hodnotami úředníka a zaměstnance úřadu, konkrétně zákonností, profesionalitou, nestranností, vstřícností, hospodárností, neúplatností a transparentností. Jeho smyslem je mimo jiné i prohlubovat důvěru veřejnosti vůči veřejné správě. Etický kodex je k dispozici zde (http://praha7.cz/path/usn/?l=1&idUsn=24252&dlOrgan=1).

K Vašemu druhému dotazu sděluji, že je nepřípustné, aby úředník či zaměstnanec jakkoli urážel občany naší městské části. Jsem přesvědčen, že k tomu nedochází, a to ani na zmíněné facebookové skupině.

S pozdravem

Mgr. Radomír Špok
tajemník

Otázka: vánoce (agent007 7.12.2017 11:29)
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat proč má Praha 7 tak ubohou vánoční výzdobu. Všechny ostatní obvody i každá malá obec se pyšní krásnou, zářivou a pestrou výzdobou. Je smutné chodit v tomto čase po našich ulicích.
Děkuji a doufám ve zlepšení.
Jarmila Veverková
Vážená paní,
v letošním roce byla vánoční výzdoba v Praze 7 oproti minulému roku rozšířena o výzdobu ulice Milady Horákové. Celkem je v ulicích 49 kusů dekorů - M. Horákové (18 ks – závěsné), Dukelských hrdinů, Komunardů, Strossmayerovo nám. (celkem 31 ks – konzolové) a tradičně jsou ozdobeny 2 vánoční stromy na Ortenovo a Strossmayerovo nám.
Lze samozřejmě dělat mnohem výraznější vánoční výzdobu, ale s tím jsou pak pochopitelně spojeny také výrazně vyšší finanční náklady.

Děkujeme za pochopení.
Kamila Matějková
Otázka: Radní Třeštíková (Aleš Presler 5.12.2017 22:53)
Několikrát bylo na tomto fóru napsáno, že na FB profilu tzv. Letenské party, které administruje radní slečna Třeštíková, je na dotazy ohledně Prahy 7 odpovídáno dřív, než na těchto ofiko stránkách. Přestože nemám do LP přístup, díky přátelům jsem zjistil, že jsem na stránkách LP urážen a ostrakizován, aniž bych měl možnost se bránit. ŽÁDÁM TÍMTO SLEČNU TŘEŠTÍKOVOU, ABY S TĚMITO ÚTOKY NA SVÝCH STRÁNKÁCH PŘESTALA, PŘÍPADNĚ MI UMOŽNILA SE TĚMTO NECHUTNÝM ÚTOKŮM BRÁNIT, S ČÍMŽ NEMÁM PROBLÉM. Zveřejňuji to zde, neb na neoficiálních stránkách Prahy 7, kterými LP bezesporu je, tuto možnost nemám. Uvědomujete si, slečno Třeštíková, že urážet člověka na vámi zřízeném FB, aniž by měl možnost se bránit, je naprosto unfair?
Vážený pane Preslere,
Úřad MČ nespravuje FB skupinu Letenská parta a není zodpovědný za mimoradniční aktivity volených zástupců.
Kontaktujte paní radní se svým problémem přímo nikoliv prostřednictvím úředních stránek.
Úřad také nemůže ovlivnit, kdy a co publikují či zodpoví volení zástupci kdekoliv na sociální síti. Úřad spravuje profily Praha 7 a Art Distirct 7.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: Je pan místostarosta Mirovský člověk na správném místě? (Aleš Presler 5.12.2017 20:49)
Dnes ve 12.42 odpověděl na dotaz nicku Janata, že pontonový most na místě lávky v Troji reálný. Přitom již o čtyři hodiny dříve bylo zveřejněno stanovisko vůdců hlavního města, že to možné není. Odkaz je zde: https://www.novinky.cz/domaci/456876-pontonovy-most-misto-zricene-trojske-lavky-nebude-nejde-o-katastrofu.html Tak se pana Mirovského ptám, jak je možné, že o tomto nic neví, byť je člen Zastupitelstva HMP. Pane Mirovský, neměl byste odstoupit z funkce, když se o důležité dění v Praze 7 nezajímáte a nemáte informace dřív, než denní webové zpravodajství? Čtyři hodiny mezi zveřejněním zprávy a vaší zavádějící odpovědí se mi zdají přes čáru a vyvolávají pochybnosti o vaší kompetenci.
Vážený pane Preslere,
bohužel odpověď pana radního byla zveřejněna s velkým časovým odstupem. Informace se v průběhu dne upřesňovaly a pozdní odeslání ke zveřejnění bohužel znamenalo, že v době publikování již nebyla aktuální.
Omlouvám se a děkuji za pochopení.
Kamila Matějková
Otázka: Cykostezka A1 (jannk 5.12.2017 9:51)
Dobry den - bude po pady Trojske lavky urychlene zprovoznen usek cyklostezky A1 mezi ulici Ze elektrarnou a Trojskym mostem? V soucasne dobe tam je zakaz vjezdu mimo stavbu a tesne podel vody se pres blato casto neda projit. Prece jenom to je ted nejblizsi moznost prekrocit Vltavu Dekuji
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 5.12.2017 12:43)
Dobrý den,
o odstranění zákazové značky jsme již požádali, takže by měl být zákaz pro cyklisty a chodce v blízké době zrušený. Bohužel řešení stavebních či fyzických úprav, je složité. Je nutné se domluvit s vlastníky pozemků, se síťaři, mít zpracovanou a schválenou projektovou dokumentaci a také investora úprav.
S pozdravem
Jan Kovařík
Otázka: Likvidace fontán před Výstavištěm, PROČ?????? (občan Prahy 4.12.2017 21:58)
Dobrý den,

jsem v šoku, z toho, že jsem si dnes přečetla v Mf Dnes, kde je článek o Výstavišti a rozhovor s p.Pavlem Klaškou ze společnosti Výstaviště Praha, který odpovídá na dotaz redaktora Lederera, zda se fontány před Výstavištěm budou rušit, když jejich oprava před 2 lety stála milion Kč, což při slavnostním uvedení do opětovného provozu potvrdil radní pro kulturu Wolf, takto:
,,Fontány by měli zmizet. Vodní prvky zachováme, jen budou modernější"

Fontány před Výstavištěm jsou od 60.let 20.století a k Výstavišti prostě patří, jsou krásným prvkem, který nejen v létě dělá radost lidem, včetně dětí. Je to krásný dnes již historický prvek, který prostor před Výstavištěm a Stromovkou ozvláštňuje a patří tam.

Zatímco Průmyslový palác se bude opravovat do původní podoby, včetně střechy, tak zároveň se bude likvidovat historický prvek vodních fontán, který je zde přes 50 let, proč?????

Proč se nikdo neptá obyvatel Prahy 7, kteří mají k Výstavišti a ke Stromovce citový vztah plný vzpomínek a i dalších obyvatel Prahy, kteří sem chodili a chodí? Proč se rozhoduje o našem prostoru bez nás?

Vy, naši zástupci s touto nesmyslnou likvidací a instalací jakéhosi moderního vodního prvku souhlasíte???
Podotýkám, že jste i v koalici na magistrátu!!!!

A připojuji tento článek, kde se psalo o opravě fontán a o plánu do nich investovat další peníze:

https://praha.idnes.cz/fontany-na-prazskem-vystavisti-zase-funguji-fn3-/praha-zpravy.aspx?c=A150629_132924_praha-zpravy_nub

A tento článek, kde je vizualizace podoby před Výstavištěm úplně bez fontán, je to hnus!!!!:

http://www.metro.cz/nova-brana-za-ni-bida-tak-bude-vypadat-vystaviste-holesovice-plu-/praha.aspx?c=A170510_175119_metro-praha_lam

A další dotaz, kdy se mají fontány likvidovat? Stihneme si je ještě v létě vyfotit jak z nich voda prýští, jako vzpomínku, abychom mohli ukazovat, jak to bylo krásné a co jste dokázali zničit???

Jsem zvědavá na vaši odpověď,

Bc.Dana Hladíková (Velmi rozhořčená)
Dobrý den, paní Hladíková,

děkujeme za podnětný dotaz.

Úprava předprostoru Výstaviště je akcí přímo hl. města Prahy, které v lednu 2017 vyhlásilo ve spolupráci se společností Rozvojové projekty Praha, a.s. pod záštitou Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) architektonickou soutěž s názvem „Vstupní brány Výstaviště Praha.“ Předmětem soutěže bylo zhotovení architektonického návrhu na úpravu hlavního vstupu areálu Výstaviště Praha, tedy i nalezení řešení stávajících vodních prvků. Soutěž a její regulérnost proběhla pod dohledem Komory architektů a soutěžní návrhy posuzovala odborná porota složená jak z politických zástupců, tak především ze zkušených architektů.
Výměna fontán je bohužel nezbytná. Stávající vodní prvky jsou totiž technicky zastaralé, bez napojení na vodovodní síť a stále častěji se vyskytovaly problémy se závadností vody. Ve vybraném návrhu měly být nahrazeny vodními prvky v úrovni chodníku, které by splňovaly požadované hygienické normy a byly by tedy využitelné k letnímu osvěžení. U návrhu porota zároveň ocenila navýšení pobytových kvalit umístěním nových skupin stromů.
Návrhy se při odevzdání do architektonické soutěže nachází ve fázi studie, tedy ve stupni ideové a koncepční rozvahy. Následuje zpřesňování návrhu, během kterého by mělo být nalezeno řešení odpovídající významu předprostoru budovy Průmyslového paláce. Zda budou vítězná řešení realizována není dosud zřejmé. V případě dalších dotazů ohledně průběhu soutěže se prosím obraťte přímo na Kancelář projektů a soutěží IPR, jejíž vedoucím je MgA. Marek Kopeč (tel: 236 005 627).

S pozdravem

Ing. arch. Martina Čermáková
Otázka: Jankovcova (janata 4.12.2017 10:34)
Dobrý den,

29.12.2016 jsem se tázal, zda a kdy dojde k revitalizaci Jankovcovy v úseku Argentinská - Přívozní.

Pan ing. Kovařík se vyjádřil, že "na celou Jankovcovu byla v letošním roce zpracována Technickou správou komunikací studie proveditelnosti, která navrhuje celkovou přestavbu uličního profilu do podoby městské komunikace doplněné o parkování, přechody pro chodce, cyklistickou infrastrukturu, zeleň i o další prvky městského mobiliáře. Na studii proveditelnosti naváží v navazujícím období další projektové stupně, výhledově tak lze počítat s přestavbou celého prostoru ulice Jankovcova"

Již nepochybně jsme v "navazujícím období", možná i za ním. Ptám se tedy, v jakém stavu je projekt nyní, a jaký bude další postup.

Děkuji za informace,

Janata
Dobrý den,
projekt rekonstrukce ulice Jankovcova je skutečně dopracován a je v zásobníku projektů na další přípravu v rámci Technické správy komunikací. Přesnější informace dohledáme a doplníme zde.
S pozdravem
Ondřej Mirovský
Otázka: (janata 4.12.2017 10:10)
Dobrý den,

dovoluji si urgovat odpověď na svůj dotaz ze 7.3.2017, týkající se péče o Hlávkův a Libeňský most (viz níže).
Vzheldem k závažnosti sobotního trojského incidentu, který s otázkou těsně souvisí, je na místě požádat pana Čižinského či Mirovského o vysvětlení, jak je možné, že jejich koalice, která vládne v Praze, nereflektovala konec životnosti Trojské lávky, který TSK v roce 2011 (evidentně správně) odhadla na 5-7 let, a kdo je zodpovědný.
Zvenku to vypadá, že TSK disponuje odbornými kapacitami i prostředky, ale má jisté rezervy v řízení.
Dále, co oba pánové hodlají udělat pro to, aby nejpozději do roka, ale nejlépe do léta, stála lávka nová.

Janata


---
Otázka: Hlávkův most a okolí ( 7.3.2017 12:23)
Radnice, Úřade,

cestoval jsem na kole z Karlína do Holešovic přes Hlávkův most, po jeho pravém chodníku ve směru k Výstavišti - chtěje na holešovickém břehu použít podchodu pod mostem směrem na nábřeží kpt. Jaroše a Malou Stranu.
Můj záměr zhatila uzavírka "malostranského" východu, tedy až poté poté, co jsem skoro celým slepým podchodem projel asi půl kilometru. Takže jsem byl nucen se vrátit - spolu se skupinou turistů (která v důkladně promočeném podchodu musela strávit dlouhé minuty) na most, přejet na Štvanici (kolem legendární zastávky), podjet most zde a cestovat po jeho levé straně.

Otázka 1: jak je možné, že nejsou informace o opravě a uzavření části podchodu umístěny řádně na obou jeho hlavních vstupech? Kdo konkrétně za kontrolu správnosti značení zodpovídá a neprovedl ji?

Mnohem závažnější problém je dezolátní, špinavý a zanedbaný stav, ve kterém se Hlávkův most a okolí nachází, což je ostuda ve vztahu ke jménu, které nese, i skutečnosti, že jde o hlavní pražskou dopravní tepnu.

Otázka 2: existuje projekt jeho rekonstrukce, a probíhá vůbec nějaká údržba a čištění? Předpokládám, že jde na vrub TSK, takže se nabízí otázka 3: jak je možné, že jeho ředitel je stále ještě ředitelem, pokud most vypadá tak, jak vypadá?

Zatím se zdá, že díky péči ze strany pražských úřadů Hlávkův most skončí jako Libeňský most - zdevastované betonově asfaltové monstrum, které bylo - papírově - zachráněno, coby památka (míněno zřejmě jako pomník neschopnosti).

Skutečně jsou papíry, razítka a peníze jsou jediné materiály, které jsou při správě takto důležitého majetku města k dispozici?

Někteří z vás mají na starosti jak Prahu 7, tak Prahu město, předem děkuji za kompetentní odpovědi.

Děkuji, Janata
Vážený pane,
pád Trojské lávky je velkým neštěstí, které se stát nemělo. Podle posledních informací probíhaly pravidelné monitoringy lávky. Aktuálně napínáme naše aktivity na urychlené zavedení přívozu, ROPID již čeká na nabídky a pokud vše půjde bez problémů, tak se spustí již do Vánoc. Co se týká provizorního řešení lávkou, tak pontonový most není reálný a nyní řešíme možnosti provizorní lávky ideálně realizované před letní sezónou.
Ondřej MirovskýCopyright © 2012 Městská část Praha 7