Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Přívěsný vozík a MP (pavlik52 28.12.2017 15:57)
Dobrý den, dnes se mi dostal do ruky Hobulet a dokonce mne rozesmál. Pan Vokůš zde vysvětluje co nového bude na Praze 7 v parkování a o tom jak bude parkování kontrolovat vozidlo s kamerami. Věta která mne rozesmála ?? " Strážníkům se tak uvolní ruce k jiné činnosti." Nevím k jaké činnosti. V Letohradské ulici mezi ulicí U Letenského sdu a Kamenická ,s minimálním přerušováním déĺe než měsíc parkuje přívěsný vozík samostatně. Občas někdo na něj něco položí snad aby se neřeklo že tam stojí na nic. Konkrétně od 21.12.2017 do dneška t.j 28.12.2017 je na něm nějaký stromek a větve. Pouze přes štědrý den byl vozík zavěšen za vozidle. Nikomu to zjevně nevadí. Městské policii už vůbec ne. nebo už snad smí přívěsný vozík parkovat samostatně ??
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 3.1.2018 7:28)
Dobrý den,
ulici Letohradská jsme včera kontrolovali, vozík jsme nalezli, ale byl připojený k automobilu. Již v minulosti jsme se na místo zaměřovali, ale nikdy vozík nestál samostatně. V případě, že nepřipojený vozík opět zaznamenáte, prosíme, kontaktujte přímo Městskou policii. Děkujeme.

Ing. Jan Kovařík
Otázka: (meisner 22.12.2017 10:16)
Vážená paní manažerko komunikace Matějková,
K vaší arogantní odpovědi panu Janatovi polopaticky:
TSK i TSK a.s. jako organizace spadají pod MHMP, nejvyšším orgánem města je ZHMP
Členy ZHMP jsou pp. Čižinský a Mirovský, berou za to peníze.

P Mirovský na svém FB uvedl, že 95% svého času stráví transformací TSK na TSK a.s.. Ponechám stranou, že jen za tuto práci bere peníze víc než nemravné, jen připomínám, že ve zbylých 5% času zvládne všechny další placené funkce z nichž každá, pokud řádně vykonávána, by byla práce na plný úvazek.

TSK nepracuje řádně, je obecně známé, primárně není věcí p.Janaty ale pp Čižinského a Mirovského, aby zasahovali, již tři roky.

Vyhnula jste se odpovědi jak to, že pokud TSK v tomto případně přesně avizovala živostnost lávky do Troje, pp Čižinský a Mirovský před volbami ani za tři roky ve funkci nezajistili nic, nepočítáme-li spornou soutěž na lávku do Karlína. Jistě ještě nám odpovíte.

Stav Hlávkova mostu opakovaně hodnocen jako špatný, přesto se neustále odaluje běžná oprava povrchu, beton. konstrukce je vystavená dynamickým rázům na které nebyla navrhována. Stav lze hodnotit jako záměrné ničení.

Není známo, že by oba naši poslanci ZHMP ve prospěch mostu udělali víc, než skurilní zastávku uprostřed ostrova. Nebo ano? Podnět p. Janaty prosím předejte oběma našim nejvyšším kompetentním i s telefonem na pana Trávníčka.
-----------------------------------
Dotaz:
Je v pořádku, když odbor dopravy v úředních hodinách paří u vedoucího Kovaříka, tázající se občan není vpuštěn do místnosti, podnapilý vedoucí se mu "věnuje" vestoje na chodbě a tázajícího si dělá nepokrytě srandu?
Co na to náš pan starosta, skaut každým coulem ?
Děkuji.
Odpověď: (Mgr. Radomír Špok, tajemník MČ Praha 7 3.1.2018 14:07)
Dobrý den, jednání pana vedoucího Kovaříka jsem prošetřil. Konzumovat alkohol na pracovišti v pracovní době je samozřejmě porušením pracovního řádu a je to nepřípustné. Na druhou stranu odmítám jeho obvinění z podnapilosti, protože jsem s ním cca o hodinu později hovořil a nejevil žádné známky podnapilosti. Pan vedoucí Kovařík dostal napomenutí, za své jednání se omluvil a oba dva věříme, že se to již nebude opakovat.

S pozdravem

Mgr. Radomír Špok
tajemník
Otázka: Kdo bude primátorem? (meisner 22.12.2017 9:15)
Pan Babiš co formálně nebyl STBák, založil hnutí.
Vydal populistiká hesla, oslovil středolevé a levici,
Byl úspěšný.
Pan Čižinský co formálně je katolík, zakládá hnutí.
Vydal populistická hesla, osloví středopravé a pravici,
Chce být úspěšný.

Babiš + Čižinský = Babinský,
Můžeme se těšit?
Otázka: K čemu jste nám na Magistrátu hl.m.Prahy? (občan Prahy 21.12.2017 17:09)
Dobrý den,

zajímalo by mě, k čemu jste užiteční nám, obyvatelům Prahy 7 v koalici na Magistrátu hl.m.Prahy, kde jsou vaše strany a osobně p.starosta Čižinský a jeho zástupce p. Mirovský, když se tady jen vymlouváte, že za chystané odstranění fontán před Výstavištěm a další může magistrát.

Již 2x jsem vás v dotazu na fontány upozorňovala, že v koalici magistrátu jste, tak abyste tento fakt neignorovali a přijali svou odpovědnost za to, co magistrát dělá a vy pořád děláte mrtvého brouka, totální ignorace.....

Takže k čemu tam jste? Jaký z toho má P7, které vládnete prospěch, když dovolujete magistrátu aby i pod vaším vedením odstraňoval v P7 historické prvky, jako jsou fontány???

Vidím jen jediný prospěch, a tím jsou vaše platy.... A vy se ani nestydíte dělat, že s rozhodováním magistrátu nemáte nic společného!?
Otázka: Městská část tedy nebyla organizátorem ... (Obyvatel 20.12.2017 11:01)
Dobrý den,

v odpovědi ohledně zrušení fontán i dalších se často objevuje informace, že MČ Praha 7 nemohla rozhodnout o změnách na svém území. Odvolávat se na informace v nepřehledném Hobuletu moc nepomůže, bylo by vhodné je mít pohromadě.

Navrhoval bych na novém webu zřídit sekci "O nás bez nás", kde budete na všechny takové akce odkazovat.

Abych dodržel formát tak ještě dotaz, bude nový web spuštěn do konce tohoto roku?

Dobrý den,

testovací verzi nových webových stránek městské části již  naleznete na adrese https://novy.praha7.cz/.

S pozdravem

Kamila Matějková

Otázka: Žádné peníze nejsou špinavé. Aneb proč paní Matějková odpovídá za pana starostu? (Aleš Presler 19.12.2017 23:46)
Nechápu, proč paní Matějková odpovídá na dotaz nicku "občan" za pana starostu ohledně jeho funkcí. Navíc se paní šéfka komunikace mýlí, nyní má pan starosta již čtyři funkce: 1) starosta, 2) člen MHMP. 3) poslanec PČR a za 4) leader podivného sdružení. K tomu přistupuje pan radní Zelenka, nejdříve šéf redakční rady Hobuletu, pak radní za třetinu platu, nyní radní plnohodnotný za plný plat, co se má starat o výstavbu nové radnice a o nový web, jež je slibován od roku 2015. Nyní se radní Zelenka stal i manažerem obskurního sdružení, co má katapultovat J. Čižinského do funkce primátora. Vzhledem k tomu, že své akce konají v pracovní době, je třeba zvážit jejich setrvávání na radnici Prahy 7, evidentně zde nejsou vytíženi a jejich práce je tudíž zbytečná, když mají čas na podružné aktivity.
Stejně zbytečná je práce i paní Matějkové a jejího personálně předimenzovaného oddělení komunikace, když na dotazy občanů odpovídá stylem "já nic nevím, zavolejte si tam a tam".
Potvrzuje se, že čím více úředníků na radnici, tím menší efektivita.
Odpověď panu Osvoldovi na parkování o Vánocích: Byť jsem občanem Prahy 7, naprosto nesouhlasím se zónou ZPS a její, byť částečné přerušení, vítám. Uvítal bych zrušení ZPS v celé Praze, případně bych navrhl Středočeskému kraji, aby tyto zóny zřídil v celém svém katastru a přikázal Pražanům, aby parkovali na tomto katastru za stejných podmínek, jako Středočeši v Praze. Uvítal bych to i v jiných krajích, pak by se ukázalo, jak jsou občané Prahy 7 spokojeni.
Obligátní otázky na závěr, abych dostál podmínkám tohoto fóra: Bude zprovozněn nový web Prahy 7 do konce tohoto roku? Bude zprovozněna nová radnice, jak je dohledatelné na tomto fóru, do konce tohoto roku? Bude zprovozněna Trojská lávka, resp. její náhrada, do konce tohoto roku? Bude radní Zelenka uvolněn ze své funkce, aby mohl plnohodnotně plnit funkci volebního manažera? Budou dál představitelé radnice konat předvolební akce v pracovní době? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, pane Preslere,

omlouvám se za zdržení odpovědí a alespoň takto zpětně se pokusím zareagovat na Vaše dotazy, byť na některé z nich již patrně odpověď znáte.
Nové webové stránky Prahy 7 byly ve zkušebním režimu spuštěny koncem minulého roku, věřím, že jste již našel příležitost se na ně podívat.
Rekonstrukce budovy nové radnice začala na podzim loňského roku. Hlavní objem stavebních prací bude probíhat v průběhu letošního roku, ke stěhování úřadu by mělo dojít v roce 2019.
Hlavní město Praha nahradilo zřícenou lávku v Troji ještě před svátky přívozem a zároveň připravuje stavbu provizorní lávky.

Se srdečným pozdravem
Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
Otázka: Parkování o Vánocích (osvold 15.12.2017 9:11)
Dobrý den,

dočetl jsem se, že radnice se rozhodla selektivně zrušit systém ZPS v některých ulicích v omezené době v průběhu Vánoc. Se systémem ZPS radnice nakládá celkově dost problematicky. Dříve hrubě porušovala platné právo, a rušila protiprávně platnost zóny v době Vánočních svátků a okrádala tak tisíce řidičů o poměrnou část platby za kartu do zóny, loni se toho zalekla a nic podobného už neopakovala, letos chce zrušit platnost zóny selektivně jen někde. Domnívám se současná právní úprava v žádném případě takové jednání neumožňuje. Ale mohu se mýlit, proto žádám o odkaz na konkrétní znění zákona a odpovídající paragraf, který takové jednání umožňuje a zároveň by mne zajímalo doslovné znění rozhodnutí MČ o této úpravě ZPS. V situaci, kdy se starosta rozhodl kandidovat na primátora se domnívám, že by radnice Prahy 7 měla postupovat striktně v souladu se zákonem a ne dělat si ze zákonů trhací kalendář, jak tomu bylo zvykem v minulosti (v tomhle ohledu ostatně navázala na ODS naprosto bez problémů).

Děkuji předem za odpovědi
Odpověď: (Irena Kratochvílová, ODO Praha 7 20.12.2017 11:25)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu ohledně přerušení – zneplatnění ZPS na vybraném území MČ Praha 7 a vyhrazených parkovacích míst pro ÚMČ Praha 7 na parkovišti Na Ovčinách v termínu od 23.12.2017 do 1.1.2018 sděluji následující. Úřad městské části Praha 7, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů je kompetentní ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci. Opatření obecné povahy bylo vydáno v souvislosti podle ustanovení § 171 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb. Podle § 171 části uvedeného zákona bylo vydáno opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím. Děkuji za pochopení situace.

Irena Kratochvílová, referent odboru dopravy
Otázka: Politická příslušnost pana Starosty (občan. 14.12.2017 21:23)
Zajímala by mě politická příslušnost když do poslanecké sněmovny se dostal za kdu čsl a boj o pana Primátora si raději založil politickou stranu? Když už se chlubí jak je normální občan tak jak chce zvládnout funkci primátora a poslance? Určitě je příjemné pobírat tolik platů a mít hodně asistentů, ale určitě nejdou tyto práce dělat najednou. Nemusím piráty, ale dneska když jsem koukal na zastupitelstvo jak se vzdal mandátu kvůli tomu že je poslancem a nedají se skloubit tyto funkce dohromady tak smekám. To vy jako "normální" občan pobíráte hodně platů, ale nevěřím, že dokážete stíhat dělat poctivě takové funkce a ještě k tomu když říkáte, že rodina je na prvním místě, chtěl bych to u Vás vidět když máte dvě práce a ještě jste v zastupitelstvu.
Vážený pane,
pan starosta je členem KDU-ČSL a PRAHA SOBĚ není politickou stranou. Už jeho kandidatura do Poslanecké sněmovny byla zaměřena především na pražská témata. Na pražská témata má největší vliv magistrát. Proto se nakonec rozhodl získat s týmem pracovitých a odborně zdatných lidí, kteří mají ambici zlepši Prahu, 100 tis. podpisů a kandidovat na starostu celé Prahy. Je to logické pokračování příběhu jeho politického angažmá. V případě, že se podaří posbírat podpisy a podaří se ve volbách získat funkci primátora, pan starosta předá poslanecký mandát náhradníkovi, ale do té doby bude pro Prahu pracovat jak na radnici, tak ve Sněmovně. A co se týká finančního ohodnocení. Politika je prostě práce a peníze za řádnou práci nejsou špinavé.

Kamila Matějková
Otázka: Odpověď na likvidaci fontán, aneb faleš našich radních! (občan Prahy 14.12.2017 18:17)
Dobrý den,

velmi mě mrzí, že vy, zastupitelé Prahy 7, kteří jste v koalici na Magistrátu hl.m. Prahy nás vůbec neinformujete o tak velké změně, jako je odstranění historických fontán a nahrazení čímsi, co je v moderním stylu a v úrovni chodníku, jak píšete, což absolutně nevím, co tím myslíte? Nějakou strouhu, nebo louži???? Větší pítko pro psi bez vodotrysků???

Píšete dále že:,, Soutěž a její regulérnost proběhla pod dohledem Komory architektů a soutěžní návrhy posuzovala odborná porota složená jak z politických zástupců, tak především ze zkušených architektů"

Konkrétně koho?? Jakých politiků, jakých architektů? A co památkáři??? A proč jsme o tom my, obyvatelé Prahy 7 nebyli informováni, že se něco takového chystá? Proč jste neudělali např. anketu, abychom se k tomu mohli vyjádřit????
Protože jsme vám ukradení a dáváte přednost politikům a nějakým podle vás zkušeným architektům, ale tohle je hlavně záležitost obyvatel Prahy 7, je to naše památka, my tady bydlíme a máme k Výstavišti i fontánám citový vztah!
To, že je nechcete opravovat, jsou jen vaše výmluvy, že to nejde. V roce 2015 se provedli opravy za milion korun a radní Wolf, předseda z KDU - ČSL strany p. Čižinského po 10ti letech slavnostně přestřihával šňůru a teď je zlikvidujete???

Zveřejníte zde s předstihem vizualizace, abychom my, občané Prahy 7 mohli vidět, co ti podle vás slovutní architekti vybrali a o jakých návrzích se bude jednat?

Předpokládám, že o opravě a ponechání stávajících fontán, do kterých se už investoval 1 milion Kč z našich peněz se už jednat nebude??? Zase o nás bez nás, rozhodnou politici????

To, co předvádíte je úplně v rozporu s tím, s čím jste vyhráli volby, to jste si hráli na aktivisty, kterým půjde o názory obyvatel Prahy 7 a teď po volbách jednáte za našimi zády o našich památkách!!!

O panu Čižinském vyšel článek, že on byl vždy spíš aktivista než politik, to je tedy vidět, je falešný a ani se nestydí o sobě prohlašovat, jak je lidový! A p. Mirovský, ten si také hrál za minulého vedení na aktivistu, ale po volbách rychle převlékl kabát a ukázal se jako typický český politik, jen faleš, stejně jako se slibem, že zachová polikliniku v budově bývalých Dopravních podniků a teď tohle!

Kam se na vás hrabe minulé pravičácké vedení, vy jste stokrát horší a lidi vám už doufám po druhé nenalítnou! Jestli tak, jak p. Čižinský s celou vaší destruktivní bandou měníte Prahu 7 k horšímu, plánuje měnit p. Čižinský celou Prahu, coby primátor, o nějž usiluje, tak to bude Praha brzy vyjmutá z ochrany UNESCO! Jenom to ne!

Kdybych si náhodou nekoupila MF Dnes, tak jako občanka Prahy 7 bych se o demolici historických fontán dozvěděla nejspíš, až by bylo po tomto barbarství, že? Tak si představujete účast veřejnosti na rozhodování o veřejném prostoru P7?????

A nesnažte se předstírat, že za to může Magistrát a vy ne, vždyť jste na magistrátu v koalici!!!!

A že nejsou peníze??? Lávka do Karlína má předpokládané náklady 150 milionů!

Ten váš slavný IPR, kterým se zaštiťujete schvaluje v historické Praze jeden barbarský čin za druhým, často v rozporu s názorem nestranných památkářů (nemyslím ty podplacené z Magistrátu...) a vy tomu jen dáváte tichý souhlas....

A vy, paní Ing.arch.Čermáková, bydlíte v Praze 7? Protože v Živnostenském rejstříku máte zapsanou Prahu 10 Záběhlice a jako předmět podnikání (před r.2015) Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování. Na to jste tedy odbornice? Připadají vám naše historické fontány jako jednoduchá drobná stavba???? (omlouvám se, pokud je to jen shoda jmen a titulů s jinou osobou) Připadáte si jako odbornice na historické fontány?

Kdyby se tu našel někdo, kdo je stejně jako já rozhořčen plánovanou likvidací fontán a měl by zájem proti tomu něco udělat, třeba petici, nebo jinou akci, aby se o tom lidé dozvěděli, prosím, napište sem, nejsem na FB, takže nevím, jak jinak oslovit více nespokojených lidí či návštěvníků Prahy 7.. A nezapomeňte uvést i nějaký dotaz na radní, jinak příspěvek smažou. No, možná smažou i tohle, ale risknu to....

Bc. Dana Hladíková
Vážená paní,
jak jsme již psali v předchozí odpovědi, soutěž vyhlásilo Hlavní město Praha ve spolupráci s Rozvojovými projekty Praha a Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy.
Městská část tedy nebyla organizátorem architektonické soutěže, nejsme majiteli pozemku a ani oprava nespadá do naší gesce . O soutěži jsme však informovali například v Hobuletu v lednovém (článek Budoucnost Výstaviště na str. 5) a únorovém (rubrika Stalo se) čísle, na webových stránkách i fb profilu městské části.
S dotazy na vyhlášení a průběh soutěže se proto, prosím, obraťte na Kancelář projektů a soutěží IPR, jejíž vedoucím je MgA. Marek Kopeč (tel: 236 005 627).
Děkuji za pochopení
Kamila Matějková
Otázka: (janata 14.12.2017 14:32)
Pane Mirovský (a Čižinský),

nemám ve zvyku se opakovat, ale přiměla mě k tomu Vaše neodpověď - všeobecné informace s ústředním sdělením, že trojská lávka neměla spadnout. Při vší úctě, toto víme i bez Vás.

Tedy ještě jednou:
1. Hlávkův a Libeňský most jsou dlouhodobě v tristním stavu. Již v březnu jsem se otázal, jak je možné, že vy jako pražská koalice tento stav tolerujete a proč je ředitel TSK stále ředitelem, přestože je za jejich údržbu zodpovědný. Do 6.12. bez odpovědi.
Znovu: co dál s TSK a především s údržbou městských staveb? Obnovíme brod na Štvanici?

2. Zdá se, že se snažíte připsat destrukci lávky souhrou nepředvídatelných okolností či konstrukční vady, zřejmě vybočující ze soudobých technologických monitorovacích možností. Banální skutečností však je, TSK v roce 2011 celkem přesně odhadla na 5-7 let.
Vy jako koalice jste avizovaný konec životnosti Trojské lávky znali a nereflektovali, v opačném případě by již dávno nestála a byla nahrazena lávkou novou. Proč?

Děkuji za kompetentní odpověď, Janata

Vážený pane Janato,

městské stavby, o kterých se zmiňujete ve svém dotazu, má zcela ve správě Technická správa komunikací, která zodpovídá za jejich stav a měla by umět nejlépe posoudit jejich stav.

Se svými dotazy se proto, prosím, obraťte přímo na místopředsedu představenstva Technické správy komunikací pana Ing. Jiřího Trávníčka tel.: 257 015 762 a email: jiri.travnicek@tsk-praha.cz.

Děkuji za pochopení

Kamila Matějková

Otázka: Co by měla Praha 7 řešit v příštím roce? Zapojte se do hlasování (Obyvatel 14.12.2017 10:17)
Dobrý den,

proč je anketa umístěna u komerčního provozovatele, navíc v tomto případě i poměrně problematického? Proč je vyžadováno nějaké telefonní číslo? Na Internetu žádná telefonní čísla nejsou. Když už soukromý provozovatel požaduje tak nesmyslný způsob ověření, nechť je to email, který můžete vytvořit jednorázový a nehrozí tak zbytečné zneužití osobního údaje.

A vůbec, proč není podobná anketa umístěna tam kde má být, tedy na adrese www.praha7.cz? Vždyť už několik měsíců zde měl být nový web, který předpokládám tak běžnou věc jako ankety umí vytvořit a zpracovat.

Stále se zde vymlouváte na problémy způsobené údajně minulým vedením, ale vaše vlastní schopnosti cokoli vytvořit jsou zdá se nulové. Můžete zveřejnit alespoň ukázku (screenshot) toho nového webu? Takto se lze totiž domnívat, že ve skutečnosti žádný není.

Děkuji.
Odpověď: (František Vosecký, radní MČ Praha 7 15.12.2017 10:12)
Vážený pane,
provozovatelem hlasování v aknetě o problémech Prahy 7 je prověřená společnost, na které podle našeho našeho názoru není nic problematického. Již v minulosti jsme s nimi spolupracovali na projektech Nejlepší na Sedmičce či při hlasování o participativních rozpočtech na školách.
Aby bylo hlasování férové, využívá se při něm tzv. SMS verifikace, kdy zadáte své telefonní číslo a následně obdržíte SMS zprávou PIN kód pro vstup do hlasování. SMS zpráva je zdarma. Vaše telefonní číslo slouží jen pro ověření a nebude využito pro jiné účely. Tímto systémem chceme zajistit objektivitu hlasování a zamezit tomu, aby jednotlivec hlasoval několikrát. To bohužel ověření přes email nezajistí.
Co se týká webových stránek, stále na nich pracujeme a budou spuštěny v brzké době.

František Vosecký
Otázka: Re:Počet zaměstnanců (občan. 13.12.2017 21:06)
Uvádíte, že byly zřízeny pracovní místa pro kontrolu úklidu co ty to lidé dělají když kvůli úklidu byla založena městská firma 7 ubytovací, která úklid provádí. Dále bych se chtěl zeptat proč tato firma neuklízí listí, ale pouze sbírá papírky a nedopalky (aspoň mi to říkal metař když jsem se ho ptal proč nezametá listí).
Odpověď: (Mgr. Jiří Knitl, vedoucí OVP Praha 7 14.12.2017 14:28)
Vážený pane,
během tohoto roku vznikl Odbor péče o veřejný prostor, který pečuje o veřejný prostor městské části a městský mobiliář. Má na starosti koordinaci údržby veřejných prostranství, monitoring černých skládek či nelegální reklamy. Řídí projekty na zkvalitnění veřejného prostoru, spravuje profil Prahy 7 na aplikaci Lepší místo a komunikuje o veřejném prostoru s občany. Společnost 7U, vykonává činnosti vyplývající ze smlouvy. Obecně by však za úklid měl být zodpovědný Magistrát hlavního města Prahy resp. Technická správa komunikací, která pro tyto účely nasmlouvala firmy PROSTOR a CDV (listí by měly firmy uklízet primárně). Na druhou stranu zaměstnanci 7U, kteří se denně pohybují v ulicích městské části a uklízí, od září svezli odhadem cca 4000 pytlů o objemu 240 l plných listí.
Jiří Knitl
Otázka: Ortenovo namesti (hueb 12.12.2017 17:02)
Dobry den,rada bych vedela kdy bude dokoncena konecne pred lety zapocata rekonstrukce Ortenova namesti- od cisla 6 az 16 neni novy chodnik, jen rozpraskany beton, pritom ulice Komunardu ma prvotridni dlazbu i u obrovskych der po zbouranych domech( trochu zavidime i kdyz prejeme)uvazuje se o zruseni refize, ktera dela z namesti “ vypadovku”opet priklad Delnicka krizovatka je prijemne misto se zastavkami videnskeho typu!a jeste kavarna?jakoby nikdo nemel zajem o tento” ztraceny kus sveta”dekuji za info a preji krasny a uspesny cas Vlasti Hübschmann
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 18.12.2017 12:43)
Dobrý den,

v tuto chvíli se připravuje rekonstrukce několika chodníkových ploch, v okolí Ortenova náměstí ale zatím ne. Příprava rekonstrukce povrchu chodníku je zdlouhavý a časově i finančně náročný proces, bohužel není v možnostech MČ Praha 7 opravit veškeré dosluhující chodníkové plochy v dohledné době.

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Letenská parta na FB (občan. 12.12.2017 12:33)


Když Letenská parta na FB není oficiální proč pan Mirovský tam úkoluje své zaměstnance např. pana Knitla? Slouží stránky sociální sítě, aby vedení radnice úkolovalo své podřízené a dělalo zde politickou propagaci viz. nová politická strana. Paní Matějková zde taky odpovídá z pozice tiskového mluvčí Prahy 7 a reaguje zde okamžitě na rozdíl od těchto stránek.
Vážený pane,
pokud naši komunikaci sledujete, jistě jste si všiml, že na Letenské partě se vyjadřuji především k dotazům, na které je jednoduchá a jasná odpověď. Na webové stránky posílají lidé často komplikované otázky, kdy je třeba odpověď konzultovat s kolegy - odborníky na danou problematiku nebo si připravit dostatek podkladů tak, aby odpověď byla kvalifikovaná. Fórum na stránkách nám také na rozdíl od fb technicky neumožňuje možnost okamžité reakce. I vzhledem k tomu, že dotazy chodí často ve večerních hodinách nebo o víkendu, tedy mimo pracovní dobu webmastera radničního webu.
Vždy však nejvíce oceníme, pokud se nás lidé ptají přímo. Mnoho dotazů dostáváme e-mailem, telefonicky nebo na fb profilu MČ. Za takový kontakt jsme velmi rádi, už jen z toho důvodu, že komunikujeme s konkrétní osobou a nikoli anonymním tazatelem.
Zároveň také úřad nemůže ovlivnit, kdy a co publikují či zodpoví volení zástupci kdekoliv na sociální síti. Úřad spravuje pouze fb profily Praha 7 a Art District 7.
Přeji hezký den.
Kamila Matějková
Otázka: (olga 11.12.2017 14:33)
Tak jsem byla pozvána k anketě Které priority má Praha 7 řešit. No, dík. Já anglicky rozumím. Ale můžete mi vysvětlit, proč toto pozvání rozesíláte v angličtině? Pokud vím, ta zde úředním jazykem stále není. Pochopím pozvání dvojjazyčné, protože na sedmičce bydlí spousta cizinců. Ale úplně vynechat češtinu mi přijde nehorázné. I když - úplně: Vše je anglicky, jen název tématu je česky, Pro změnu jenom česky, takže z toho zas nemají nic cizinci. Nebo je to fígl, aby nerozuměl nikdo a mohli jste do výsledků napsat, co chcete? Ještě mne napadá, že je anketa určena jen znalcům obou jazyků. Tedy v zásadě Letenské partě. Chápu správně?
Vážená paní Olgo,
bohužel při rozesílání, které zajišťuje organizátor internetového hlasování, došlo k technické chybě.
Velmi se omlouváme a chybu jsme okamžitě napravili. Díky Vašemu upozornění již další zprávy odešly v pořádku.
Děkujeme

Kamila MatějkováCopyright © 2012 Městská část Praha 7