Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: chodník Veverkova (marublaha 5.10.2017 13:18)
Dobrý den,
i já se připojuji k dotazu na chodník ve Veverkově ulici. Nov dlažba vytvořila celkem vysoký schod. Na straně u silnice je to pár centimetrů, na straně u domu od pár centimetrů po téměř celou výšku kostky (např. u knihkupectví). Očekáváte, že majitelé domů zvýší betonovou část před svým vchodem a předělají luxfery, aby to bylo rovně? Doufám, že stavba ještě není hotová, protože např. kryt kanálu před Veverkovou 12 je tak utopený, že ho raději zasypali pískem.
Děkuji,
Pessrová
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 6.10.2017 7:08)
Hezký den,
co se týče Vašeho dotazu na opravu chodníků ve Veverkově, věřím, že realizační firma provede dílo v takové kvalitě a takovým způsobem, který ani znevýhodněným občanům neznemožní další užívání chodníku. Práci provádí firma pověřená TSK hl. m. Prahy, TSK bude po dokončení rekonstrukce chodník přebírat zpět do své správy, pakliže budou při přebírce zjištěny závady, bude firma provádějící stavbu požádána o opravu a předělání, takový je běžný postup.

Přeji hezký den
Ing. Jan Kovařík
Otázka: dva dotazy (meisner 4.10.2017 5:33)
Vážený pane inženýtre Kovaříku.
Děkuji Vám za odpověď kde dáváte najevo, že aktivní roli odbor nehraje, jen dodatečně reaguje na okolní vývoj.
a)
Prosím o sdělení o dalším postupu k Vaší informaci :"...... již dnes je v ulici množství světelných křižovatek a každá další bude mít vliv na stávající provoz. Z tohoto důvodu preferujeme napojení záměru takovým způsobem, aby se nemusela nová signalizace stavět..." zda se tato preference odehraje modlitbičkou před spaním, nebo i aktivnějším postupem.

2) Neuvěřitelná akce jíž byla pokládka Křetínského horkovodu se chýlí, Veverkova ulice se právě velmi nerovnou dlažbou z nikterak levného krystalického vápence (lidově mramoru). Prosím o laskavé sdělení

2a) Prosím o sdělení, zda svůj "chodníkový program" Praha 7 konzultovala s POV (pražskou organizaci vozíčkářů) či jinou organizací angažovanou v bezbarierovosti
2b) Bude Váš odbor tuto měsíční krajinu reklamovat ? Pokud ano, nebylo by efektivnější, aby Vaši pracovníci prý pravidelně monitorující terén zajistili, aby se dláždilo pořádně?
c) Ve Veverkové 4 bydlí má spolužačka - vozíčkářka, měla (nikoliv pouze ona) problém s pohybem již na starší - rovnější dlažbě. Asfalt zvládala. Také před jejím vchodem jste nechali místo asfaltu položit novotou zářící kamenné oraniště. Prosím o sdělení, zda odbor dopravy začne vysílat asistenty řešící podobně postiženým Vámi zhoršenou možnost pohybu ve "veřejném prostoru" a kdo je bude platit.
Děkuji. Meisner.

PS Nebo to za úřad vše zvládnou pp Čižinský a Mirovský kteří si tlačení vozíku, samozřejmě před kamerou, již ozkoušeli?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 6.10.2017 7:12)
Vážený pane Meisnere,
Odbor dopravy městské Praha 7 hraje aktivní roli v záležitostech svěřených mu zákonem. Světelné signalizace bohužel do naší kompetence nespadají. Rozhodujícím orgánem ve věci řízení provozu pomocí světelně signalizovaných křižovatek v celé Praze je Odbor dopravních agend magistrátu. Ve chvíli, kdy obdržíme podnět nebo zjistíme závadu v chodu světelné signalizace na našem území, předáváme jej věcně příslušnému orgánu (ODA), případně na Technickou správu komunikací s žádostí o vyřešení či o vyjádření k možnému řešení. Nicméně jak v záležitosti SSZ, tak i v ostatních záležitostech, které má v kompetenci magistrát, se vždy snažíme přispět názory, zkušenostmi či návrhy na řešení vzniklých problémů.

Co se týče Vašeho dotazu na opravu chodníků ve Veverkově, věřím, že realizační firma provede dílo v takové kvalitě a takovým způsobem, který znevýhodněným občanům neznemožní další užívání chodníku. Práci provádí firma pověřená TSK hl. m. Prahy, TSK bude po dokončení rekonstrukce chodník přebírat zpět do své správy, pakliže budou při přebírce zjištěny závady, bude firma provádějící stavbu požádána o opravu a předělání, takový je běžný postup.

Přeji hezký den
Ing. Jan Kovařík
Otázka: Obchodní centrum i nad stanicí Vltavská? (občan Prahy 3.10.2017 21:10)
Dobrý den,

v dnešním vydání novin E15 je článek o obchodních centrech, kde se píše, že se již dlouhé roky připravuje obchodní centrum nad stanicí metra Vltavská.:http://www.e15.cz/archive/fpf/47/2017/2017-10-03/0?page=4
Krnáčová navíc chce nad Vltavskou také koncertní halu. Jak to tedy je? Bude se v prostoru s trávou a stromy nad Vltavskou stavět koncertní hala a zároveň obchodní centrum? Souhlasíte s tím, nebo proti tomu něco děláte, aby se tento prostor nechal volným pro zeleň a ne aby byl nesmyslně zastavěn develotry za pomoci Babišovi agentky Krnáčové?

Jakoby se na Vltavské nepohybovalo už tak dost lidí... Já tedy nevím, ale myslím, že lidé žijící v Praze 7 by uvítali spíše klidné bydlení se zelení a ne další obchodní centra se vším co přinášejí....

Proč se třeba nevrátí zašlá sláva OD Bílá labuť, která skomírá a upadá a místo toho se nesmyslně zastavuje volný prostor v její blízkosti (viz Palladium, či Quadrio pár stanic od ní...) a teď ještě Vltavská, když obchoďák bude i u Stromovky a asi i na Letné?

Jen připomínám, že vaše strany jsou zastoupeny i v koalici na magistrátu hl.m.Prahy...
Odpověď: (Ing.arch. Richtr Tomáš, ORZ Praha 7 19.10.2017 8:32)

Dobrý den, 

děkujeme Vám za dotaz. Dle nám dostupných informací se přímo na území stanice metra Vltavská obchodní centrum stavět nebude. Nejnovější zprávou o vývoji situace v tomto území je, že RHMP dne 29. 8. usnesením č. 2033 schválila záměr pořídit urbanistickou studii na lokalitu Vltavská a následně uspořádat architektonickou soutěž na budovu filharmonie. Takový to záměr je v souladu s využitím tohoto území jakožto potenciálního budoucího centra Bubnů.

Předpokládáme, že v rámci v současné době nezastavěného území Bubnů budou v budoucnu realizovány plochy pro obchodní i veřejnou vybavenost, které pokryjí i deficity okolní zástavby dolních Holešovic a Letné. Snahou MČ Praha 7 je, aby území bylo tvořeno smíšenou funkcí s dostatečnými plochami pro bydlení a s parky, které budou navrženy v poloze a rozloze odpovídající jejich významu ve vnitřním městě. V tomto smyslu bylo formulováno zadání územní studie „Holešovice Bubny – Zátory“, která byla schválena RHMP dne 15. 11. 2016 usnesením č. 2798 a na jejímž vytváření MČ Praha 7 spolupracovala.  Tuto studii by měl začít ještě letos zpracovávat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a měla by stanovit budoucí využití tohoto pro městskou část Praha 7 velice důležitého rozvojového území.

Na následujícím odkazu si můžete výše zmíněná usnesení včetně dostupných podkladů vyhledat a prohlédnout: http://zastupitelstvo.praha.eu

S přátelským pozdravem

 Ing.arch. Richtr Tomáš

Otázka: k ofo a radnice (olga 3.10.2017 11:03)
Jak si mám vyložit Odpověď: (Pavel Zelenka, radní MČ Praha 7 30.9.2017 8:42), kde se píše: Pokud jde o Pandu, jednalo se o deklaraci spolupráce s Pekingem, kterou schvalovalo Zastupitelstvo magistrátu, ve které byl servilní dodatek respektu jednotnosti Číny – tedy faktické uznání okupace Tibetu. Zde je politikum jasné a nedivím se, že starosta odmítl pro takové usnesení hlasovat." Mám tomu rozumět tak, že všichni obyvatelé Prahy 7 jsou povinni považovat čínskou vládu v Tibetu za okupaci? Jiný názor není přípustný? Jiný názor je prostě SERVILNÍ?
Pánové a případné dámy na radnici, starejte se o chod Prahy 7, a nechte zahraničněpolitické názory laskavě stranou, nejste v názorově vyprofilovaných novinách!
Odpověď: (Pavel Zelenka, radní Praha 7 4.10.2017 13:47)
Vážená paní Olgo,
vysvětloval jsem tazateli proč nemáme problém s firmou Ofo, když vyvěšujeme vlajku Tibetu a starosta hlasuje proti deklaraci o spolupráci Prahy s Pekingem. Součástí práce pro Prahu 7 jsou i mezinárodní témata, jako MČ máme zahraniční spolupráci, sledujeme dění ve světě, v jiných městech. Praha a naše čtvrť není izolovaný ostrov a náš zájem o dění je zcela komplexní.
Na rozdíl od Činy, v České republice můžeme mít veřejně zcela svobodný názor na obsazení sousedního teritoria cizí armádou, vraždění civilistů a systematickou likvidaci původní kultury. Někdo tomu může říkat okupace, jiný třeba bratrská pomoc. Je to zcela na Vás, paní Olgo.
S pozdravem,
Pavel Zelenka
Otázka: Zákaz vjezdu K Bohnicím 2 (Pepa 2.10.2017 17:13)
Děkuji za odpověď. Obávám se, že pro obyvatele Troji to byl příznačný danajský dar. Nepřijde mi rozumné vytvářet v dnešní době další nenáviděnou menšinu. Asi by bylo vhodnější, kdyby příště podobnému zákazu předcházela účinná veřejná diskuze.
Dobrý den,
zde je vyjádření starosty Prahy 7 Jana Čižinského k zákazu vjezdu v ulici K Pazderkám.
„V reakci na nepravdivá tvrzení, která se objevují k aktuální dopravní situaci v Troji a v Praze 8, uvádím, že vedení Prahy 7 nemá s omezením dopravy v ulici K Pazderkám ve směru do ulice K Bohnicím nic společného. Jedinou spojitostí je, že Odbor dopravy Prahy 7 vykonává pro MČ Praha-Troja státní správu, jelikož Troja není městskou částí s rozšířenou působností.

Špatná dopravní situace vznikla kvůli spuštění tunelu Blanka a následnému sporu mezi MČ Praha 8 a MČ Praha-Troja. Z Prahy 8 do Troje vedou celkem tři možné trasy. Jednu z nich, ulici Trojská, nechal letos uzavřít pan starosta Prahy 8 Petrus, druhou, ulici K Pazderkám, nyní pan starosta Troje Bryknar. Ranní kolony aut jsou tedy buď v Troji, nebo v Praze 8.

Protože nepravdivé obviňování z pražského magistrátu či odjinud rozhodně nepomůže pražské dopravě, svoláváme jednání všech zúčastněných stran, tedy magistrátu, Prahy-Troja a Prahy 8, s cílem nalézt smysluplné dopravní řešení pro danou oblast. Jedině konstruktivní dohoda, kterou chci zprostředkovat, pomůže lidem dostat se jak v Troji, tak v Praze 8 ráno do školy a do práce.“

Přeji hezký den

Kamila Matějková
Dobrý den,
značka byla zneplatněna, dokud se městské části Praha 8, Praha Troja a Magistrát hlavního města Prahy nedomluví na dalším postupu.
Kamila Matějková
Otázka: Net je děravý i pro mne (občan Prahy 2.10.2017 17:01)
Dobrý den,

již pár měsíců se mi stejně jako p. Meisnerovi ukazuje při zadávání hesla upozornění:,,Toto heslo není zabezpečeno. Přihlašovací údaje mohou být vyzrazeny. Zjistit více." a je tam škrtnutý zámek a po kliknutí na Zjistit více, se zobrazí tato stránka:
https://support.mozilla.org/cs/kb/varovani-pri-nezabezpecenem-heslu-ve-firefoxu?as=u&utm_source=inproduct
kde se dozvídám, že stránka nemá zabezpečené připojení a heslo atd. může být vyzrazeno a nedoporučuje se na stránku pokračovat. Je tam i odkaz pro vývojáře, aby podrobněji zjistili, proč je stránka Firefoxem takto označena a co s tím dělat.

Takže uděláte něco s tím, aby zdejší přispěvatelé zde mohli bezpečněji klást otázky? Takhle to může i lidi odrazovat, což zase vám na druhou stranu, jistě ulehčí práci s pro vás často nepříjemnými dotazy...
Odpověď: (IT odbor 3.10.2017 9:07)
Vážený pane,
hláška v tuto chvíli vyskakuje u nových verzí prohlížečů, které kontrolují a upozorňují na zabezpečenou komunikaci přes https (respektive na nezabezpečenou). Pracujeme na nových webových stránkách a ty už samozřejmě budou mít domain validated certifikát.
Vojta Tomíček
Otázka: Děravý net? (Obyvatel 2.10.2017 16:53)
Dobrý den,

já vám na to odpovím, to je strašně jednoduché. Web Prahy7 běží na nezabezpečeném protokolu HTTP, zatímco dnes se už běžně používá zabezpečená komunikace HTTPS protokolem. Většina moderních prohlížečů na to upozorňuje, protože pro útočníka je snadné na nezabezpečené HTTP komunikaci (zvláště jste-li připojen přes pochybné veřejné Wi-Fi sítě) odchytit vaše přihlašovací údaje do Otázek.

Jen připomínám, že potřebný serverový HTTPS certifikát lze (s určitými nepodstatnými omezeními) dnes získat i zdarma a není jediný důvod, proč by i současný web nemohl používat zabezpečený HTTPS protokol.

Předpokládám že nový web, který stále není ani v ukázkové verzi více než měsíc po slibovaném termínu, takovou samozřejmou věc již mít bude.
Odpověď: (IT odbor 3.10.2017 8:57)
Vážený pane,
ohledně zabezpečení a vyskakující hlášky, máte pravdu. Hláška v tuto chvíli vyskakuje u nových verzí prohlížečů, které kontrolují a upozorňují na zabezpečenou komunikaci přes https (respektive na nezabezpečenou).

Nový web samozřejmě bude mít domain validated certifikát, o kterém píšete.

Vojta Tomíček
Otázka: Omezeni dopravy Z Bohnic do Troje (Hujer 2.10.2017 16:44)
Dobrý den,

děkuji za odpověď, bohužel je pro mně jako obyvatele Prahy absolutně neakceptovatelná a alibistická. Jestli jsem to správně pochopil, tak MČ Praha Troja (prostřednictvím svého zastupitelstva/starosty/...) "pouze" iniciovala omezení osobní dopravy na svém území a "nějaká" státní správa ("kdo konkrétně"? Státní správa je obecný pojem...) rozhodla, takže MČ Praha Troja říká: my nic, to státní správa...

Za měsíc se takto může uzavřít ulice Čimická, Zenklova atd, jelikož tyto části se taky cítí postiženy vyšší dopravou.
Taky se můžeme uzavřít ulici k Bohnicím úplně, protože pro Bohnice bude postrádat smysl a alespoň se může uvolnit kapacita u praktických lékařů na Poliklinice Mazurská, případně kapacita ve školkách, školách sídliště Bohnice atd. Obyvatelé Troje ať si nakupují v klidu v Žabce a nejezdí do OC Krakov, když chtějí mít vlastní klid...
Fakt řešení, uzavřít svoji čtvrt a ostatní ať se po***...
Hezký den

Hujer
P.S. Doporučuji uzavřít vjezd do Troje i přes víkendy, co mají Pražané co jezdit do ZOO, když "my, v Troji, tady chceme klid"...
Dobrý den,
zde je vyjádření starosty Prahy 7 Jana Čižinského k zákazu vjezdu v ulici K Pazderkám.
„V reakci na nepravdivá tvrzení, která se objevují k aktuální dopravní situaci v Troji a v Praze 8, uvádím, že vedení Prahy 7 nemá s omezením dopravy v ulici K Pazderkám ve směru do ulice K Bohnicím nic společného. Jedinou spojitostí je, že Odbor dopravy Prahy 7 vykonává pro MČ Praha-Troja státní správu, jelikož Troja není městskou částí s rozšířenou působností.

Špatná dopravní situace vznikla kvůli spuštění tunelu Blanka a následnému sporu mezi MČ Praha 8 a MČ Praha-Troja. Z Prahy 8 do Troje vedou celkem tři možné trasy. Jednu z nich, ulici Trojská, nechal letos uzavřít pan starosta Prahy 8 Petrus, druhou, ulici K Pazderkám, nyní pan starosta Troje Bryknar. Ranní kolony aut jsou tedy buď v Troji, nebo v Praze 8.

Protože nepravdivé obviňování z pražského magistrátu či odjinud rozhodně nepomůže pražské dopravě, svoláváme jednání všech zúčastněných stran, tedy magistrátu, Prahy-Troja a Prahy 8, s cílem nalézt smysluplné dopravní řešení pro danou oblast. Jedině konstruktivní dohoda, kterou chci zprostředkovat, pomůže lidem dostat se jak v Troji, tak v Praze 8 ráno do školy a do práce.“

Přeji hezký den

Kamila Matějková
Dobrý den,
značka byla zneplatněna, dokud se městské části Praha 8, Praha Troja a Magistrát hlavního města Prahy nedomluví na dalším postupu.
Kamila Matějková
Otázka: Děravý net? (meisner 2.10.2017 14:33)
Otázku Ing Kovaříkovi jsem pokládal já (Meisner) hlavička se do dotazu nepropisuje (= mordernizace stránek?).
Otázka - žádost:
Při přihlašováná do "Otázek" mi nově sdělujete, že má data nejsou zabezpečena a hrozí vyzrazení. Prosím o sdělení co to znamená popřípadě prosím, abyste si tento děravý web zazáplatovali. Děkuji.
Vážený pane Meisnere,
konzultovala jsem váš problém s kolegy z IT odboru a bohužel netuší, čím by mohl být způsobený.
Zkoušeli jsme vložit i testovací dotaz z externí adresy a zdá se, že je vše v pořádku.
Žádné úpravy či změny v zabezpečení jsme neprováděli, takže vše by mělo fungovat stejně jako dříve.
S pozdravem

Kamila Matějková
Odpověď: (IT odbor 3.10.2017 8:53)
Dobrý den,

v minulém týdnu proběhla migrace stávajícího webu na nový aplikační server, databázový zůstal stejný. Evidujeme drobné nefunkčnosti, které řešíme s původním tvůrcem webu. Pokud se někam něco nepropisuje, pak prosíme o detailnější informaci, kterou předáme, ale do oprav webu nechceme v tuto chvíli investovat.

Ohledně zabezpečení a vyskakující hlášky, je to tak, jak píše zde v otázkách pan Obyvatel. Hláška v tuto chvíli vyskakuje u nových verzí prohlížečů, které kontrolují a upozorňují na zabezpečenou komunikaci přes https (respektive na nezabezpečenou).

Nový web samozřejmě bude mít domain validated certifikát o kterém pan Obyvatel také píše.
Otázka: Soukomý provozovatel ?: ( 2.10.2017 13:50)
Vážený pane Ing. Kovaříku.
Alibismus ke garážím pod plání zdůvodňujete tvrzením, že jde o soukromého provozovatele.
Garáže postaveny jako součást veřejně prospěšné stavby "Blanka", placené s veřejných peněz, mnohem větších, než původně deklarovánio. HMP (=veřejná správa) si při pronájmu garáží jistě dal nějaké podmínky které znáte a MČ se k nim jistě vyjadřovala. Navíc měla a má své poslance v ZHMP, jednoho dokonce ve výboru pro dopravu. Pan místostarosta když o nic nejde se zviditelňuje jak může, když hrozí odpovědnost, je němý a neviditelný, nicméně pracujete na stejné chodbě, k odpovědnosti je třeba jej přimět.

Také Vy jste součástí námi placené veřejné správy, nikoliv vrátný ale vedoucí odboru. Poukaz na soukromý subjekt a předstíraná bezmoc znamená že i Vy jste přistoupíl na privatizaci veřejného prostoru a výnosu z něj a ilustrujete zde svou faktickou zbytečnost ?
Otázka 1
Můžete k tomu "zesoukromění" garáží v naší čtvrti a z našich peněz říci něco víc?
Otázka 2
Majitel Sparty, miliardář Křetínský, kterému MČ šla a jde tak neuvěřitelně na ruku k komplexu (luxus.hotel 1400 lůžek, kongres centrum, welness, administrativa Sparty,...) deklaroval v projektu pouhých tuším 280 parkovacích stání, takže se vyhnul posuzování dle EIA. Mám směšný počet chápat tak, že další stání jsou pro něj budou k dispozici u "soukromého subjektu" hned přes ulici ?
Otázka 3)
Do kongres centra jež neleží na Metru nebudou byznismeni jezdit ani sockou, ani na kolech. Co má znamenat podmínka MČ, aby budoucí provoz nevyvolal nutnost další světelné křižovatky na Mil.Horákové? Jak se bude míra budoucího provozu regulovat popř. limitovat?
Děkuji.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 3.10.2017 14:09)
Vážený pane,
smlouva na garážová stání na Letné je uzavřena mezi Magistrátem hlavního města Prahy a soukromým subjektem. Odbor dopravy MČ Praha 7 smlouvu nedostal k připomínkování ani nebyl s jejím obsahem jinak seznámen. S konkrétními dotazy ohledně podmínek této smlouvy se, prosím, obraťte přímo na magistrát. Pokud je mi známo, v garážích si nyní může zájemce, který není rezidentem ani krátkodobým návštěvníkem naší MČ, zaplatit dlouhodobé stání. Případné využití garáží pod Letnou hosty či návštěvníky hotelu nechci v tuto chvíli předjímat, protože pro tuto skupinu budou vznikat garáže nové.

Co se týká světelné křižovatky v ulici Milady Horákové, mohu konstatovat, že již dnes je v ulici množství světelných křižovatek a každá další bude mít vliv na stávající provoz. Z tohoto důvodu preferujeme napojení záměru takovým způsobem, aby se nemusela nová signalizace stavět. Investiční záměr vyvolá novou dopravu a tu je třeba připojit adekvátním způsobem na stávající komunikační síť. Budu se opakovat, ale ulice Milady Horákové je zařazena jako místní komunikace I. třídy, tudíž rozhodujícím orgánem v této věci je jako obvykle Odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy. Limitním prvkem městských dopravních sítí jsou pro dopravu v pohybu především křižovatky a nabídka parkovacích stání. Lze tedy předpokládat, že objem nově vyvolané dopravy bude záviset na množství parkovacích míst samotného objektu a na případné obrátkovosti vozidel na těchto místech. Pakliže bude nakonec záměr napojen světelně řízenou křižovatkou, bude tato prakticky zařazena do stávajícího tahu světelných signalizací a tomu bude také přizpůsoben její signální plán.
S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Zákaz vjezdu K Bohnicím (Pepa 2.10.2017 12:52)
Vážená Praho 7,
také se připojuji k dotazu paní VPeskarova. Dle mého názoru je ve veřejném zájmu, aby ulice zůstala průjezdná po celý den. Nepřijde mi správné, aby kvůli několika rezidentům, kteří se nedokážou smířit s tím, že žijí v Praze, trpěli celé Bohnice. Chápu rezidenty Troje, ale v tuto chvíli není možné řešit to zákazem vjezdu. Jedna silnice z Bohnic prostě nestačí.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 2.10.2017 16:02)
Dobrý den,

MČ Praha-Troja, která má vlastní zastupitelstvo a vlastního starostu, iniciovala na území své městské části omezení osobní dopravy směřující z Bohnic do Troje. V ulici K Pazderkám ve směru do ulice K Bohnicím byl státní správou, kterou pro toto území vykonává úřad Prahy 7, omezen vjezd aut od pondělí do pátku, v čase od 7:30 do 9:30 hodin.
Politické vedení městské části Praha 7 nebylo součástí rozhodování o těchto opatřeních a státní správu neovlivňuje. Nyní Praha 7 po linii samosprávy iniciuje jednání mezi hlavním městem a dotčenými městskými částmi. Jedná se však o území mezi MČ Praha-Troja a MČ Praha 8. Komplexní řešení tedy musí přinést především jednání těchto dvou městských částí, tedy Prahy-Troje a Prahy 8.
Požadavek MČ Praha-Troja reflektoval výrazný nárůst počtu vozidel projíždějících Trojou v návaznosti na otevření tunelového komplexu Blanka. Další zhoršení dopravní situace v Troji nastalo po uzavření ulice Trojská, k němuž došlo z iniciativy MČ Praha 8 na jaře tohoto roku.
S pozdravem
Ing. Jan Kovařík
Otázka: Pripojeni k dotazu pani VPeskarova (Hujer 2.10.2017 11:57)
Dobrý den,

připojuji se k dotazu VPeskarova. Nerozumím, proč je omezena doprava v ulici k Bohnicím ve směru do Troje od 7:30-9:30. Dnešní doprava absolutně katastrofální: přes Troju nemožné, přes Kobylisy se čekalo od Velké Skály (čili i kdybych jel MHD, tak si frontu stejně vystojím...). Co přijde příště? Vyhrazený pruh pro MHD a lidi z Čimic, Bohnic mají zůstat doma (nejezdit do práce) nebo se dopravovat pouze MHD?
Děkuji za odpověď

Hujer
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 2.10.2017 16:01)
Dobrý den,

MČ Praha-Troja, která má vlastní zastupitelstvo a vlastního starostu, iniciovala na území své městské části omezení osobní dopravy směřující z Bohnic do Troje. V ulici K Pazderkám ve směru do ulice K Bohnicím byl státní správou, kterou pro toto území vykonává úřad Prahy 7, omezen vjezd aut od pondělí do pátku, v čase od 7:30 do 9:30 hodin.
Politické vedení městské části Praha 7 nebylo součástí rozhodování o těchto opatřeních a státní správu neovlivňuje. Nyní Praha 7 po linii samosprávy iniciuje jednání mezi hlavním městem a dotčenými městskými částmi. Jedná se však o území mezi MČ Praha-Troja a MČ Praha 8. Komplexní řešení tedy musí přinést především jednání těchto dvou městských částí, tedy Prahy-Troje a Prahy 8.
Požadavek MČ Praha-Troja reflektoval výrazný nárůst počtu vozidel projíždějících Trojou v návaznosti na otevření tunelového komplexu Blanka. Další zhoršení dopravní situace v Troji nastalo po uzavření ulice Trojská, k němuž došlo z iniciativy MČ Praha 8 na jaře tohoto roku.
S pozdravem
Ing. Jan Kovařík
Otázka: Omezení v ulici K Bohnicím (VPeskarova 30.9.2017 16:19)
Dobrý den,
ráda bych znala důvod, proč Silniční úřad Prahy 7 zakázal automobilovou dopravu v ulici K Bohnicích v pracovní dny od 7:30 do 9:30.
V tuto dobu se potřebuje dostat do práce nezanedbatelný počet obyvatel severnějších oblastí (Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, mimopražské nevyjímaje), další dovážející děti do trojské školy a vzhledem k zákazu průjezdu Trojskou ulicí se tímto jejich cesta mnohonásobně prodlouží.
Navíc Zenklova ulice je ve velké části jednoproudá, tedy počet automobilů, které od pondělí budou Zenklovou projíždět bude enormní. Očekávám dlouhé kolony, neprůjezdnou křižovatku na Kobyliském náměstí a zhoršení ovzduší vzhledem ke v kolonách stojícím automobilům.
Žádám vysvětlení, co je důvodem k omezení provozu na ulici K Bohnicím.

Děkuji, V. Peškarová
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 2.10.2017 16:01)
Dobrý den,

MČ Praha-Troja, která má vlastní zastupitelstvo a vlastního starostu, iniciovala na území své městské části omezení osobní dopravy směřující z Bohnic do Troje. V ulici K Pazderkám ve směru do ulice K Bohnicím byl státní správou, kterou pro toto území vykonává úřad Prahy 7, omezen vjezd aut od pondělí do pátku, v čase od 7:30 do 9:30 hodin.
Politické vedení městské části Praha 7 nebylo součástí rozhodování o těchto opatřeních a státní správu neovlivňuje. Nyní Praha 7 po linii samosprávy iniciuje jednání mezi hlavním městem a dotčenými městskými částmi. Jedná se však o území mezi MČ Praha-Troja a MČ Praha 8. Komplexní řešení tedy musí přinést především jednání těchto dvou městských částí, tedy Prahy-Troje a Prahy 8.
Požadavek MČ Praha-Troja reflektoval výrazný nárůst počtu vozidel projíždějících Trojou v návaznosti na otevření tunelového komplexu Blanka. Další zhoršení dopravní situace v Troji nastalo po uzavření ulice Trojská, k němuž došlo z iniciativy MČ Praha 8 na jaře tohoto roku.
S pozdravem
Ing. Jan Kovařík
Dobrý den,
značka byla zneplatněna, dokud se městské části Praha 8, Praha Troja a Magistrát hlavního města Prahy nedomluví na dalším postupu.
Kamila Matějková
Otázka: podekovani (Letna1 28.9.2017 11:28)
Velice dekuji za žádnou odpověď na můj příspěvek z 1.9.2017, je vidět, ze témata, která trápí jsou s opovržením ignorována. Chápu, ze na můj příspěvek je odpověď těžká, ale ne zase tolik. Takže prosím odpověď na tuto otázku. PROC SE NEODTAHUJI AUTA, KTERA STOJI NA MODRE ZONE A NEJSOU REZIDENTI??? JE ZAMER RADNICE UDELAT ZE SEDMICKY CTVRT NASTVANYCH REZIDENTU - VOLICU? (nemyslím tím, ty co jsou na sedmičce par týdnů jsou členy Letenské Party a již se cítí jako rozeni leteňáci, jen tím ze sdílejí jeden byt o třech pokojích v šesti lidech, pěti kočkách, čtyřech psech, za které platí poplatky možná doma, tím myslím tam odkud do Prahy přijeli).
ZAJIMA RADNICI OPRAVDU JEN TO HONIT SI TRICKO NA DUCHODCICH, ZE JE POVOZI NA TRAKARI? A TO SI NEODPUSTIM, POSLETE MI PROSIM KONECNE NEJAKOU FOTKU CYKLISTY JAK JEDE PO VELETRZNI DO KOPCE, NEMUSI BYT UMELECKA A ANI STARY SAAB NA NI NEMUSI BYT...
DEKUJI A PREJI HODNE USPECHU V NOVE PRACI... PO VOLBACH


Dobrý den Letná 1,
sankce za nedodržování pravidel parkování v ZPS uděluje Městská policie. Strážník se rozhoduje podle situace na místě. Pokud jste s výkonem práce strážníka nespokojen, obraťte se na jeho nařízeného – ředitele Bc. Petra Svatoně reditel.p7@mppraha.cz. Úřad městské části – ani úředníci a ani volení zástupci – nemají pravomoc nařizovat strážníkovi, jak přestupek řešit. Úřad městské části k Městské policii nemá žádný závazný právní vztah, role úřadu je koordinační – žádáme o posílení dohledu na problémových místech nebo u jednorázových akcí. Městskou polici zřizuje hl. m. Praha a podléhá primátorce, jak vyplývá ze zákona.
Od února 2018 bude v Praze 7 zaveden nový systém ZPS, na modré bude možné legálně parkovat po omezenou dobu a zaplacení proběhne prostřednictvím webové aplikace. Dohled na dodržováním bude vykonávat auto s kamerovým systémem. Parkovací karty budou zrušeny, proběhne pouze zápis registrační značky vozidla rezidenta do systému. Podle zkušeností z Prahy 6 a 8, kde tento systém již funguje, je kázeň řidičů vyšší.
Kamila Matějková
Otázka: Nezodpovězené otázky (občan. 27.9.2017 19:57)
Paní Holá radnice v této sekci odpovídá jenom na co se jim chce. Můj dotaz z 6.7. a dále jsem se ptal dvakrát se akorát dočkal jednou odpovědi a to, že je doba dovolených a mám čekat, tak stále čekám. Je zajímavé, že na fb Letenské partě kde paní Třeštíková dělá cenzuru se každý z radní chlubí a okamžitě odpovídá, ale na oficiálním fóru stránek Radnice vůbec nikdo neodpovídá.

Vážený pane,

na dotaz, který položil tazatel pod přezdívkou Občan na téma úklidu, jsem již odpovídala. Vzhledem k obecné přezdívce je možné, že pod stejným jménem se na tuto věc dotazoval i někdo jiný a upozornění tedy přišlo jinému tazateli s přezdívkou Občan. Příště doporučuji zvolit méně obecnou přezdívku nebo se rovnou podepsat, abychom této záměně předešli.

S pozdravem

Kamila Matějková

Odpověď: (MgA. Kamila Matějková, oddělení komunikace MČ Praha 7 20.9.2017 8:11)

Vážený pane,
městská část měsíčně vynaloží na úklid a údržbu veřejného prostoru částku 1 620 000 Kč. Záměrně píši veřejného prostoru, protože v této částce je zahrnutý větší rozsah služeb než dříve dělalo např. CDV. 7U nyní uklízí například dětská hřiště nebo likviduje více černých skládek.

Omlouvám se za zdržení s odpovědí a děkuji za trpělivost.
Kamila Matějková
Copyright © 2012 Městská část Praha 7