Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Den válečných veteránů aneb deziformace z Hobuletu. (Aleš Presler 31.10.2017 20:44)
Tak jsem se v Hobuletu a následně i na webu Prahy 7 dočetl tuto informaci: "Srdečně vás zveme na vzpomínkový ceremoniál za válečné veterány, který proběhne 10. listopadu od 10 hodin v ulici Nad Štolou 8
u pamětní desky věnované brig. gen. Rudolfu Medkovi a válečným
veteránům. Tento významný den oslavují prakticky ve všech evropských
zemích a slaví se i v USA a v Kanadě. Připomíná uzavření
příměří s Německem v roce 1918, jímž skončila první světová válka." První světová válka však skončila až 11. listopadu a většina měst si Den veteránů symbolicky připomíná 11. 11. v 11 hodin. V Praze 7 si to ale přizpůsobili podle svého, 11. listopad připadá na sobotu a tak si zřejmě starosta a spol. nechtěli kazit víkend. Budiž, ale proč Hobulet a web Prahy 7 mystifikuje, že Den veteránů připadá na 10. 11.? Nestydíte se za tu lenost ověřit si skutečná historická fakta?
Otázka: Pilotní projekt radnice a MP Praha 7 (Aleš Presler 31.10.2017 20:22)
Dobrý večer, na titulce webu Prahy 7 je článek o tabulkách, které budou vyplňovat strážníci, resp. o jejich rozšíření ohledně pomoci občanům. Dovolím si podotknout, že starosta Prahy 7 (ve funkci 1994-2002) dostával od MP pravidelné týdenní svodky strážníků, doplněné širšími texty ohledně konkrétních činů (např. snesení ženy vážící 300 kg ze 3. poschodí do sanitky před domem - to se fakt stalo, nekecám, atp.). Proč se tedy Jan Čižinský po třech letech své vlády chlubí tím, že objevil něco, co fungovalo již dávno? Proč se nepochlubí např. tím, že doposud není zprovozněn nový web, což se mělo stát nejdéle do konce roku 2015 (dohledatelné ve zdejší rubrice)?
Odpověď: (Pavel Zelenka, radní Praha 7 1.11.2017 15:54)

Dobrý den pane Preslere,

někdy se stane, že je dobrá praxe v průběhu let opuštěna a zapomenuta. Pokud podobná hlášení dříve strážníci Městské policie  vyplňovali, je jen správné s k nim vrátit.

Co se  týká nového webu, tak ten nikdo do konce roku 2015 nesliboval. Vy tvrdíte, že je slib dohledatelný zde v rubrice - vaše tvrzení jsem si ověřoval a bez výsledku. Pokud se mýlím,  prosím, pošlete mi odkaz nebo aspoň datum příspěvku na zelenkap@praha7.cz.

Zdraví Pavel Zelenka

Otázka: Obchodní centrum Jiřího Káry (Aleš Presler 28.10.2017 0:33)
Dobrý večer, v tisku proběhla zpráva, že existuje petice na pojmenování obchodního centra jménem Jiřího Káry. Podpoří radnice Prahy 7 tuto iniciativu? Pevně doufám, že ano, pan Kára byl jedním z nejvýznamnějších občanů naší městské části. Kdo by snad měl pochyby, přikládám link na video: https://www.youtube.com/watch?v=zZJYrnfcg7o
Odpověď: (Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7 31.10.2017 11:51)
Dobrý den,
zabýváme se každou peticí, která na radnici přijde, a stejně tak tomu bude i v tomto případě. Vnímám, že návrh "OC Jiřího Káry" je pro současný název "OC Letná" silnou konkurencí, a tak po doručení petice zkontaktujeme investora. Je na společnosti Lordship, zda jí přijde jako legendárnější pojem „Letná“ nebo „Jiří Kára“. Ale obávám se, že se přikloní k první variantě.
Jan Čižinský
Otázka: poničený trávník a mozaiková cesta podél Letenské pláně (skylight 24.10.2017 16:55)
Dobrý den, při chůzi do garáží pod Letenskou plání jsem si všiml, že velká část travnaté plochy, která je podél mozaikové cesty (v úrovni stadionu) je vlivem parkování policejních vozů rozježděná a trávník poničen, Současně vznikly koleje v mozaikové cestě, je popraskaný beton u poklopů uzávěrů, které tam jsou. Otázka zní: musí policejní vozy používat tuto komunikaci a trávník, když se hraje na Spartě fotbal? Nemohou stát na vozovce, jako to dělají v protisměru?
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Váš podnět prověříme a na základě zjištěných skutečností zvolíme další postup.
Kamila Matějková
Otázka: Přikázaný směr jízdy Ovenecká (osvold 24.10.2017 15:26)
Ve vyústění ulice Ovenecké do Veletržní směrem od Stromovky došlo ke změně možností jízdy, nově není možné jet přímo a Oveneckou ulici projet směrem k Technickému muzeu, je povoleno pouze odbočení vlevo do Veletržní a doprava na ul. Milady Horákové. Rád bych věděl, proč k tomuto naprosto nesmyslnému opatření došlo. Každý, kdo potřebuje Oveneckou projet nyní bude muset několik bloků objíždět, což je nejen neefektivní ale zároveň to zvyšuje dopravní zatížení. Jen na okraj, tato změna se týká i cyklistů, takže tahle změna přerušuje cyklostezku A165 ve stávajícím značení a je vůči cyklistům značně nepřátelská, což je u radnice, která je jedna ruka s lobbisty z Auto*matu dost překvapivý krok. Díky předem za vysvětlení
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 26.10.2017 13:58)
Dobrý den,
při obnově dopravního značení po dokončení rekonstrukce horkovodu realizační firma v Ovenecké chybně vyhotovila směrové šipky. Již jsme inicializovali přeznačení do původního stavu.

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Misch Masch (Marcela 24.10.2017 11:45)
Dobrý den,
v domě na rohu Kamenické a Veletržní nás vytrvale obtěžují návštěvníci z klubu Misch Masch. Před klubem v noci "hlídá" ochranka, aby nedělali nepořádek před domem Veletržní 61/826, ale nikoho už nezajímá, že o 50 metrů dál hlučí, sedají si na parapety, rozbíjí sklo, močí a zvrací do výklenku domovních dveří jiných domů. Na přímou stížnost nereaguje ani provozovatel klubu, ani majitel domu, kde je klub v nájmu. Chceme mít z Letné čistou, klidnou a bezpečnou obytnou čtvrť. Co s tím hodlá úřad MČ udělat?
Děkuji, Marcela Macková
Otázka: Starosta poslanec (občan. 22.10.2017 18:55)
Když je náš starosta teď poslancem vzdá se postu starosty?
Odpověď: (Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7 25.10.2017 9:57)
Dobrý den,
byl jsem zvolen preferenčními hlasy především díky občanům Prahy 7, největší rozdíl byl v kroužcích a vzešel právě z Prahy 7. Při kampani jsem voličům slíbil, že Prahu 7 neopustím. Budu tedy i nadále starostou.

Jan Čižinský
Otázka: výstavba na Loko Vltavín (milul 22.10.2017 18:36)


Dobrý den, ráda bych se ještě jednou svým dotazem vrátila k projektu výstavby obyt. domů na části hřiště Loko Vltavín. V minulé odpovědi jste uvedli, že plochy hřiště Loko Vltavín ( byť je to soukr. subjekt) jsou určené jako plochy sportu. Nechápu tedy jak je možné, že se zde dá stavět ? To znamená, že se tam musí přivést voda, kanalizace, plyn, elektr., zkrátka celá infrastruktura. Ta tam v současné době není. Tvoří ji nevyužité plochy pro sport. Jak je možné, že P- 7 vyjednala novou výstavbu, když naopak měla obhajovat, aby zde byla zachována funkce sport. využití pro místní mládež ?Trošku mi zaráží i fakt, že zde má být cca 290 bytů + 400 bytů místo Ferony + nový hotel, nebo kanceláře na Argentínské. To už je pořádná dávka lidí co přibudou do dolních  HOLEŠOVIC. Jak se bude do budoucna řešit situace s dopravou ? A prosím nepište, že to spasí podzemní garáže. Děkuji za odpověď 
Otázka: fontána (milul 22.10.2017 17:52)

 Dobrý den, kdo má prosím na starosti fontánu na Ortenově náměstí ? Zdá se mi již víceméně vhodné, aby se vyčistila a vypustila. Je zde nechutně zelená voda, plno listí a stejně nefunguje. Děkuji za odpověď
Odpověď: (Ing. Marie Bittnerová, OŽP Praha 7 24.10.2017 8:33)
Dobrý den,
na fontáně na Ortenově náměstí probíhaly a probíhají drobné opravy a „dolaďování“. Samozřejmě máte pravdu, že je již vhodný čas na její „zazimování“, což také v blízkých dnech provedeme.

S pozdravem, Ing. Marie Bittnerová, OŽP
Otázka: (Nespokojený občan 19.10.2017 22:10)
Proč se radnice brání zodpovědnosti za stavby a rekonstrukce prováděné na jejím území? Ať už je to Veverkova, Keramická, Stromovka....To je stejné, jako bychom měli doma řemeslníky a nic o nich nevěděli, nevěděli co dělají, proč to dělají, jak dlouho to dělají. To přeci není normální. Opravdu tady myslí radnice ty své odpovědi vážně?
Dobrý den přeji,
pokud jde o opravy chodníků, které uvádíte, tak akce probíhají plně v režii TSK a.s. podle harmonogramu prací ve smlouvě se zhotoviteli. Také nás netěší, že některé akce trvají delší dobu, nicméně jsme rádi, že se nám daří navyšovat počet opravovaných chodníků. Prosím o upřesnění, co myslíte akcí ve Stromovce.

Opět provedu urgenci s aktualizovaným termínem dohotovení ulice Keramická a Veverkova, ale jistě pomůže, pokud se budou na TSK obracet přímo občané a zvýší se tak tlak na společnost.

S pozdravem
Ondřej Mirovský
Otázka: Informace pro Ing. Kovaříka (Jirka13 19.10.2017 10:15)
Magistrát ani TSK zásadně neodpovídají. Přehazování těchto problémů přes zeď způsobem - zeptejte se na lampárně, (což je dost přesné), je nedůstojné. Myslím, že v případě, že občan upozorní na takovýto problém, očekává od MČ alespoň jakousi součinnost. Pokud vznese dotaz MČ na Magistrát, či TSK, bude to mít patrně větší váhu. Ať je to tak, či onak, ten chodník je na území Prahy 7. Proto se lidé obracejí na vás. Vše ostatní je pro rezidenty nezajímavé.
Děkujeme vám za další informace, které nám v tomto případě přinesete. V případě, že budete na lampárně trvat, přednesu problém starostovi, aby rozhodl, kdo se tam má ptát. Tato informace platí pro všechny lampárnové přehazovače všech odborů MČ Praha 7.
Otázka: Rychlost stavebních prací (Obyvatel 17.10.2017 10:06)
Dobrý den,

podobně jako v příspěvku Veverkova ulice, kde se píše cituji: "Systémem, že 1 dláždí a 3 koukají, to asi bude trvat dost dlouho" to vypadá jinde. Například ty úpravy ve Stromovce (ano, vím že ta je sice na území Prahy 7, ale nemáte s ní nic společného a naprosto mne tento detail nezajímá). Je úsměvné sledovat najednou to obrovské pracovní nasazení s blížícím se koncem termínu dokončení, které tam doposud moc nebylo. Pokud by to takto vypadalo od začátku, mohlo to být už dávno hotové.

Úplně stejné to bylo s rekonstrukcí chodníku v ulici Keramická. Tam se také týden nic nedělo, teprve až po stížnostech zde na diskusím fóru práce začla. Nevím zda to má nějakou souvislost :-)

Takže dotaz, proč všechny stavební práce trvají tak dlouho a většinu času se na nich, za laického pohledu, nic neděje?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 17.10.2017 13:07)
Dobrý den,
bohužel na Vaši otázku neznám odpověď. Městská část není objednavatelem prací ani v jednom z Vámi zmiňovaných případů. Zkuste se, prosím, obrátit přímo na pracovníky zhotovitelských firem nebo na přímo objednatele. Objednatelem je zpravidla Technická správa komunikací nebo Magistrát hl. m. Prahy.
Děkuji za pochopení
Ing. Jan Kovařík
Otázka: Veverkova ulice (Marie Holá 16.10.2017 17:01)
Dobré odpoledne, ráda bych věděla, kdy bude dokončen chodník ve Veverkově ulici. Systémem, že 1 dláždí a 3 koukají, to asi bude trvat dost dlouho... V sobotu tam cosi vykopávali, nakládali na kolečko a to vysypávali na vozovku přímo před vjezdem do garáží v Kostelní 8 (vjezd z Veverkovy ulice). Tak jsem radši šla auto vyvézt z garáže ven a přeparkovat na ulici. Dělníci lopatou odházeli čás zeminy, přesto jsem na to najela a kontrolka okamžitě hlásila defekt. Dnes jsem byla v penu servisu, kde mi vyndali hřebík a penu opravili. Možná by stálo za úvahu přednostně udělat nájezdy do garáží než po metrech za den dělat chodník, který se stejně nemůže používat. O kvalitě dlažby už byla řeč - povrch je nerovný, nová mozajka nepasuje výškově k obrubníkům atd. Víka od plynu, hydrantů apod. jsou buď pod úrovní nebo nad úrovní nového chodníku. Tak asi budeme chodit všichni na tramvaj po druhém asfaltovém chodníku, který je aspoň v rovině.
Odpověď: (Petra Mikyšková, ODO Praha 7 17.10.2017 9:43)
Dobrý den,
zadláždění chodníku ve Veverkově ulici by mělo být dokončeno do konce týdne. V příštím týdnu by už se měly dodělávat pouze práce kolem tzv. anglických dvorů.
S pozdravem

Petra Mikyšková
Otázka: přednost v jízdě (Marie 11.10.2017 16:25)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda Praha 7 neuvažuje o označení přednosti zprava z Ortenova náměstí ( od tiskárny cenin) do ulice Přívozní. Ulice z Ortenova náměstí z Přívozní téměř není vidět přes parkující vozy na straně hostelu a řidiči, přijíždějící z ulice Přívozní
přednost pravidelně nedávají. Z Ortenova náměstí do ulice Přívozní výhled také není. Vím, že na Praze 7 platí přednost zprava, ale například v ulici Jankovcova na křižovatce s ulicí U Vody , je vyznačeno alespoň značení na vozovce. Bylo by možné toto upravit buď značením na vozovce, nebo umístěním zrcadel? Aby řidiči jedoucí od tiskárny cenin do ulice Přívozní, přesto, že mají přednost zprava, nebyli ohroženi? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 11.10.2017 17:24)
Vážená paní,
v souvislosti s budoucím zavedením Zóny 30 v Holešovicích bude se zástupcem Policie ČR diskutována možnost umístění prvku, který řidiče upozorní na tuto lokalitu a na potřebu dodržování pravidel silničního provozu.
S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: Online objednávání na úřad 3 (Obyvatel 10.10.2017 11:08)
Dobrý den,

mám pocit, že otázka byla na něco jiného. Pod pojmem "Online objednávání na úřad" se myslí toto, co již léta nefunguje: http://praha7.cz/Urad-mestske-casti/Objednat-se-on-line

Vaše odpověď, cituji "nákup vyvolávacího systému, který byl ve stávající radnici instalován počátkem léta." je něco zcela jiného a jde o zcela triviální technologii, kde si vyzvednete na místě lístek a pak hodinu čekáte, až se objeví vaše číslo na displeji. Jestli tohle trvalo tři roky ...

Ohledně nového webu. Zda jsou převedeny všechny dokumenty ze stávajícího přece není vůbec podstatné. Tady jde o to, jak bude vypadat, jak (ne)snadno se v něm bude orientovat a tak dále. Takový náhled na jiné adrese už přece můžete dávno poskytnout a tím mít dříve i zpětnou vazbu. Stále to vytváří dojem, že ve skutečnosti nic hotové není.
Odpověď: (Pavel Zelenka, radní Praha 7 11.10.2017 9:13)
Dobrý den,
vyvolávací systém je s online objednáváním propojen – resp. aplikace na online objednání je jeho součástí. Uživatel si přes webové rozhraní zarezervuje virtuální lísteček, který v určenou dobu uživatele s přiděleným číslem vyvolá. A jak jsem psal – čekali jsme na projekt nové radnice, aby pořízení systému bylo efektivní.
Ohledně webu – nebudeme ani do testovacího provozu pouštět nenaplněný systém. Zpětná vazba je pak nutně zatížena vysvětlováním, proč ten či onen odkaz nefunguje a odpovídáním, že článek se připravuje. Ze stávajícího webu se přebírá naprosté minimu textů, prakticky celý obsah bude nový. I proto příprava trvá déle, než bych si sám přál.
S pozdravem
Pavel ZelenkaCopyright © 2012 Městská část Praha 7