Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Odpověď na Cross Club (Aleš Presler 23.9.2017 23:40)
Pane (paní) Mstipe. Odpověď na váš dotaz je jednoduchá a než byste se ji dočkala od radnice, odpovím rychleji. Ten váš dotaz není první a zřejmě ani poslední, ale radnice vám odpoví (tedy pokud vůbec) takto: Volejte Městskou policii, ovšem až po 22 hodině, kdy je doba nočního klidu. Pokud máte pocit, že hluk z klubu překračuje normy před touto hodinou, zavolejte hygienickou stanici, ta přiveze hlukoměry a začne možná měřit. V klubu mezitím hudbu ztiší, takže vše bude v pořádku. Tím se z vás stane chronická stěžovatelka a nezbyde vám nic jiného, než se z Prahy 7 po vzoru svých sousedů vystěhovat. Lepší zprávu pro vás nemám.
Otázka: Cross Club (mstipe 23.9.2017 14:32)
Dobrý den. Bydlím v bezprostřední blízkosti Cross Clubu. Je sobota po poledni. Jsem nucena poslouchat monotónní velmi hlasitou hudbu, která znepříjemňuje veškerou činnost. Rezonuje celý byt. Nechápu,jak je vůbec možné,že někdo povolil tomuto klubu venkovní produkci! Je to klasická ukázka toho, kdy se svoboda zaměňuje za bezohlednost. Již několik sousedů se kvůli hluku a prostředí, které zde Cross vytváří, odstěhovalo. Hluk, nepořádek, podivná individua.. to je současná vizitka okolí stanice metra Nádraží Holešovice. Opravdu to zde přestává být k bydlení. Díky Cross Clubu.
Vážená paní,
klub jsme již jednou kontaktovali a dostali jsme příslib, že své produkce ztiší. Bohužel se tak podle reakcí občanů nestalo. Pokusíme se tedy s provozovatelem klubu ještě jednou domluvit. Městská část konkrétně pak živnostenský odbor nemá oficiální možnost řešit hluk a nepořádek na ulici, a to ani v případě, že je způsoben odcházejícími návštěvníky hostinské provozovny. Jak jsme již zde na fóru psali, v těchto případech je třeba se vždy obracet na Policii ČR nebo na Městskou polici hl. m. Prahy.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: 5x parkovani (OndrejL 22.9.2017 16:27)


( pokračování předchozího
dotazu )3) Podmínky pro pakování v nových
garážích na letné jsou teď nastavené zcela odděleně od podmínek pro parkování
pro rezidenty v modrých zónách. Jaká je vize radnice? Mít na území Prahy 7
x možností parkování, s tím, že každý provozovatel je „na vlastním
písečku“ a s vlastními podmínkami? Anebo spíše různé možnosti parkování se
snažit nějakými způsoby propojovat do ucelenějšího systému pro celou prahu 7?4) Je nebo bude někde k dispozici
pravidelně aktualizovaná informace o tom kolik vozů reálně parkuje
v garážích na letné přes noc? Pokud ne, může zde někdo uvést alespoň
aktuální stav k dnešnímu dni?5) V diskuzích na těchto stránkách se
často mluví o častých záborech parkovacích míst. Rezidenti (včetně mě) jsou na
to zjevně dost citliví, kritickou situaci s parkováním na letné (a asi i
jinde) zábory velmi citelně zhoršují. Třeba, nějaké vozy se již přesunuly do
garáží na letné (nevím kolik), na podmínkách parkování na letné to ale není
vůbec znát, a není jasné, zda je to způsobeno aktuálním zábory anebo prostě
otevření garáží nepomohlo vůbec. Chtěl bych se zeptat, jaký je přesně
proces schvalování záboru? Je jeho součástí alespoň spočítání toho, kolik
parkovacích míst bude ve kterých obdobích ve kterých lokalitách zabořeno?
Navrhuje radnice v rámci schvalovacího procesu třeba posuny termínů
záborů, aby se předešlo extrémním výkyvům v počtu dostupných parkovacích
míst? Vytváří někdo nějaký tlak na stavební firmy, aby v pracích které
ovlivňují dlouhé úseky ulic před zabořením dalšího úseku dokončili a
zpřístupnili úseky předchozí?S pozdravem, OndrejL

Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 27.9.2017 8:12)
Dobrý den,
s diferenciací cen parkování v nových Zónách placeného stání od února 2018 nepočítáme, jelikož převis poptávky je v celé čtvrti vysoký a nemáme žádné odlehlé lokality, kde by zlevnění mohlo motivovat k přeparkování.

Garáže na Letné mají zatím celé jedno patro vyhrazené rezidentům, kteří zde mohou parkovat ve dne, v noci. Chceme několik týdnů vyčkat, abychom vyhodnotili provoz garáží, a teprve následně budeme s provozovatelem hledat další možnosti spolupráce. Děkujeme za váš podnět, je určitě zajímavý a je možné, že se v budoucnu může podařit dohodnout zvýhodněnou sazbu pro rezidenty v prvním patře. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že provozovatel je soukromý subjekt a provoz garáží má pro něj generovat zisk.

V současné chvíli je vydáno 200 parkovacích smluv umožňujících parkování v podzemních garážích na Letné. Neplánujeme, že bychom zveřejňovali průběžné informace o počtu reálně parkujících vozů v garážích, ale dá se předpokládat, že pokud někdo uzavře s provozovatelem smlouvu a následně platí za parkovací stání 800 Kč/měsíčně, na tomto parkovacím stání také parkuje. Informace o volných kapacitách (tedy možnosti uzavřít smlouvu s provozovatelem) vám ale vždy rády poskytnou kolegyně z Odboru dopravy – zóny placeného stání.

Srovnávat podmínky parkování v garážích pod Letnou s nočním parkováním v Paláci Stromovka úplně nelze. Podmínky provozu garáží Letná sjednával s provozovatelem jejich vlastník, tj. magistrát. Noční parkování pro rezidenty v Paláci Stromovka / OC Letná je zakotveno ve smlouvě s developerem a jeho nedodržení je tvrdě sankcionováno.

Dalším tématem vašeho dotazu jsou zábory, proces a podmínky jejich schvalování.
Žadatel o zábor předloží záměr, tj. návrh rozsahu a termíny, dále smlouvu s Technickou správou komunikací ohledně pronájmu plochy záboru, dále návrh dopravního řešení a vyjádření Policie. Odbor dopravy upraví časy záborů a také jeho rozsah (vždy směrem dolů v závislosti na místních podmínkách, možných okolních záborech a dalších okolnostech) a upozorní žadatele na nutnost zajištění náhradních parkovacích stání někde v okolí pro ty, kteří si u žadatele požádají o parkovací místo.
Jak jsem již zmínil, vždy je rozhodováno na základě požadované velikosti záboru a na místních podmínkách. Tedy zohledňujeme jak časový souběh různých akcí v ulicích Prahy 7 (například v čase rekonstrukce horkovodů byly zábory pro filmaře buďto odsunuty, nebo velmi výrazně zredukovány), tak i konkrétní situaci v místě požadovaného záboru.
V případě velkých záborů je nutnost koordinace s jinými stavbami a záměry, například se sítaři. Problematika velkých rekonstrukcí je tudíž složitý proces, přesto jsou stavaři tlačeni do co nejkratších termínů a to jak volenými zástupci samosprávy, tak i příslušnými úředníky státní správy.

S pozdravem
Jan Kovařík
Otázka: 5x parkovani (OndrejL 22.9.2017 16:26)


Dobrý den,Chtěl bych se zeptat na několik věcí
ohledně parkování.1) Praha 7 plánuje přechod na “standardní
nové” modré zóny, myslím někdy začátkem příštího roku. Nevím, jestli jsou mé
informace správné, ale mám pocit, že nové zóny dovolují diferencovat cenu
v závislosti na lokalitě dle aktuální situace v dané lokalitě (což je
dle mého názoru dobře). Chtěl bych se zeptat, plánuje se v souvislosti
s přechodem na nové zóny nějaké navýšení ceny za parkování pro rezidenty
v oblasti letné ze současných 1200 za rok, vzhledem k velkým
problémům  s parkováním na letné?2) Členové radnice veřejně prezentovali
jejich přání vyjednat možnost nočního parkování v plánovaném podzemním
parkovišti v plánovaném novém nákupním centru na praze 7, za řádově 20
korun za noc pro rezidenty asi od 18:00 do 9:00 jestli správně rozumím. Proč
podobná možnost není k dispozici v nově otevřených garážích na letné?
Myslí si členové radnice, že komerční majitel nákupního centra odsouhlasí
mnohem tvrdší podmínky než magistrát, který vlastní garáže na letné, a který
v současnosti umožňuje parkování za 125 korun za noc (nediferencuje zda je
to za noc nebo za celý den, také nediferencuje mezi rezidenty a ostatními)?( 3), 4) a 5) musím napsat zvlášť, neb
stránka prý nedovoluje dlouhé dotazy. )

Otázka: Je mi krásně (Dana Řeháková 21.9.2017 18:39)
Odstěhovala jsem se z Prahy 7.
Otázka: Ulice JANA ZAJÍCE - REKONSTRUKCE (Zajíc 21.9.2017 13:56)
Dobrý den, prosím kdy má být zahájena rekonstrukce ulice Jana Zajíce a v jakém rozsahu? Má např. dojít i k instalaci mozaiky, výsatbě stromů, rozšíření chodníku, doplnění chybějících litinových sloupků, instalaci nového osvětlení, novému povrchu silnice? Děkuji velice.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 27.9.2017 8:12)
Dobrý den,
přesný termín rekonstrukce ulice Jana Zajíce stanoví Technická správa komunikací. Podle našich informací by se v omezených úsecích mohlo začít již v tomto roce. Plánována je především rekonstrukce stávajících asfaltových ploch, tj. náhrada asfaltu za mozaiku, tam kde to umožní vedení sítí, by měly být vysazeny stromy (počítá se se 7 stromy). Některá nároží v ulici budou rozšířena a vybrané přechody pro chodce budou zkráceny. Oprava komunikace ani veřejného osvětlení není součástí projektu.

Jan Kovařík
Otázka: Další zábor v ulici Fr. Křížka ?!!! (Vít Pešina 21.9.2017 11:42)


                   

Další zábor v ulici Fr. Křížka ?!!!

V pondělí jsem si zde postěžoval na neúměrnou četnost záborů
v naší ulici a ejhle, dnes ráno byla před domem řada značek oznamujících další
zábor 27.9. ( v modré zóně) a zákaz parkování. Tentokrát bude zábor pro potřeby
filmování ( letos již po několikáté) pro jistou i v ulici Heřmanova. Když se k
tomu přidá již několik měsíců trvající zábor v ulici Milady Horákové, vzniká z
toho naprosto zoufalá situace, kdy budou zábory ze všech tří stran našeho domu
a možnost zaparkovat nebude vůbec žádná. Četnost záborů v okolí našeho domu je
taková, že už to nelze brát jako náhodu nebo souhru okolností. Z mého
pohledu  je to naprosto jasná šikana
obyvatel této ulice, kteří nemají kde zaparkovat.

Vážená paní Třeštíková, pánové Čižinský a Mirovský - v kontextu
výše uvedeného se mi ani trochu nechce věřit vašemu ujišťování, že vás tato
situace mrzí a že není vaším záměrem komplikovat parkování residentům.

Věřím tomu o to méně, že se městská část Prahy 7 podílela se
společností AutoMat na tvorbě manuálu jak žádat o zábory komunikací.   M  Č Prahy 7 tedy místo toho aby řešila
kritickou situaci s parkováním, vytváří manuály k tomu, jak parkování ještě
více omezit a zkomplikovat tím běžným občanům jejich každodenní život.  

Vážený pane Pešino,
opravdu se jedná o nepříjemnou souhru okolností. Veškeré žádosti o zábory jsou pečlivě prověřeny a ve většině případů redukovány. Pokud však žadatelé o zábor splní všechny nutné podmínky (smlouvu s Technickou správou komunikací, souhlas Policie – v případě záboru vozovky), nemáme oprávněný důvod zábor zakázat. Také si klademe podmínku, že každý kdo o zábor požádá, musí rezidentům nabídnout náhradní parkování. Informace o náhradním parkování (obvykle na Letenské pláni) a adresa a mobilní telefon na odpovědného člověka jsou vždy uvedeny na zadní straně přenosných dopravních značek označujících uzavřené ulice.
S pozdravem.

Kamila Matějková
Otázka: výstavba Loko Vltavín (milul 21.9.2017 9:36)


Dobrý den,z minulé odpovědi na mou otázku jsem se nedozvěděla kolik (počet) dřezovce bude dosazeno do ulice Argentinská ? Ono se totiž moc stromů do zmíněného úseku nevejde. A o jaký počet stromů se jedná v případě sadové úpravy ve vnitrobloku ? A proč nejsou zasazeny opět smrkové porosty, alespoň částečně ?   
Odpověď: (Ing. Marie Bittnerová, OŽP Praha 7 25.9.2017 13:26)
Dobrý den,
předepsaná náhradní výsadba bude provedena dle, k žádosti přiložené, projektové dokumentace "Sadové úpravy" - 10 ks dřezovců a 41 ks ostatních stromů (druhové složení viz. předchozí odpověď).
V důsledku změny klimatu trpí smrky stále častěji škůdci jako sviluška, mšice, lýkovec a rozmáhá se i choroba sypavka smrková. Ve veřejném prostoru je pak velmi komplikované a někdy až nemožné stromy před napadením ochránit. Smrk pichlavý také není doporučován pro výsadbu do zpevněných ploch a je dost citlivý na zasolení. Hodí se spíše do parků a velkých zahrad.

S pozdravem Ing. Marie Bittnerová
Otázka: Vinarska/Veverkova - 27/9 - filmari (Marie Holá 20.9.2017 18:53)
Dobrý den, ve Verkove ulici vozovka neni vyasfaltovana, jezdime tudy jak po tankodromu, jeden chodnik rozkopany, u druheho zakazy zastaveni. A nyni do toho vseho jeste povolite zabor filmarum na 27/9?! Je zvlastni, ze v povoleni zaboru na vasem webu - v sekci doprava, neni o Veverkove ulici ani slovo, ale dopravni znacky jsou od Vinarske po Kostelni, zaroven se zakazy stavby:
FILM MAKERS s.r.o.

Zábor části vozovky
Heřmanova č.or. 32, 34, Františka Křížka č.or. 15, 17, Vinařská č.or. 1, 3, 5, 7
27.9.2017
Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení televizního seriálu „POLDA 2“
Zodpovědná osoba za akci: Peter Petrík – 704 711 430

Kde maji zaparkovat auta z cele Vinarske, kdyz uz tak je parkovani omezeno? Navic povoleni na dopravnich znackach neni vylepeno. Kdyz ve Veverkove ulici zaparkuji filmari, tak uz nebude vubec prujezdna!!! Nechapu, ze MC tech par korun za zabor stoji za to nastvat tolik lidi.
Tesim se na vysvetleni
Vážená paní Holá,
děkujeme za upozornění na chybu, ke které došlo na webových stránkách. Dnes budeme vyvěšovat tabulku novou a tam bude vše v pořádku. Co se týká záborů. Veškeré žádosti o zábory jsou pečlivě prověřeny a ve většině případů redukovány. Pokud však žadatelé o zábor splní všechny nutné podmínky (smlouvu s Technickou správou komunikací, souhlas Policie – v případě záboru vozovky), nemáme oprávněný důvod zábor zakázat. Také si klademe podmínku, že každý, kdo o zábor požádá, musí rezidentům nabídnout náhradní parkování. Informace o náhradním parkování (obvykle na Letenské pláni) a adresa a mobilní telefon na odpovědného člověka jsou vždy uvedeny na zadní straně přenosných dopravních značek označujících uzavřené ulice. Vyvěšení na značkách průběžně kontrolujeme, pokud však někde chybí, budeme velmi rádi, když nám o tom dáte vědět.

S pozdravem.

Kamila Matějková
Otázka: MgA. Kamila Matějková (Jirka13 20.9.2017 11:51)
Reagoval jsem na příspěvek Mgr. Třeštíkové.
S pozdravem Napřed čtu a potom píši,
J.S.
Otázka: MgA. Hana Třeštíková, radní MČ Praha 7 (Jirka13 19.9.2017 22:27)
Skutečně si spolek Automat může vybrat, které místo si ve městě zvolí, jak píšete? Bez Úřadu městské části?
Vážený pane,
Automat si stejně jako každý jiný organizátor kulturní či sportovní akce v ulicích Prahy 7 může vybrat místa, kde požádá o tzv. zábor. Povolení záboru samozřejmě předchází administrativní „kolečko“, které je nutné pro definitivní schválení. Žadatel o zábor musí mít uzavřenou smlouvu se správcem komunikace (obvykle Technickou správou komunikací) a uhradit poplatek za pronájem, u záboru vozovky také souhlas Policie ČR. Teprve pokud má tyto dokumenty, může podat žádost na Odbor dopravy městské části, který mu na jejich základě vydá povolení. Pokud správce komunikace (Technická správa komunikací) i policie se záborem souhlasí, není důvod organizátorům akci v ulicích nepovolit.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: Otázka: Podchody Vltavská (občan. 17.9.2017 20:44) (Aleš Presler 19.9.2017 22:11)
Vážený občane, je vidět, že nesledujete web Prahy 7 pravidelně. Váš dotaz, kam chodí na WC bezdomovci již několikrát zodpověděl pan starosta Čižinský. Bezdomovci používají WC i sprchy na radnici Prahy 7, to vše za peníze daňových poplatníků, tedy i ty vaše. Otázkou je, zda pokud by běžní občané Prahy 7 (tedy nikoli bezdomovci) používali radnici jako koupelnu či veřejné záchodky, bylo by jim to tolerováno. Ale zkusme jít dál. Pan starosta je k bezdomovcům tolerantní a má je raději než své voliče, zkusme tedy tuto sortu lidí posunout dál. Každý úředník má k dispozici varnou konev, i to kafe se dá zahrnout do nákladů, což tedy takhle každé ráno posnídat na radnici? A proč vlastně ráno, když je radnice otevřena skoro každý den? Pane občane, navrhuji setkání nad kávou u pana starosty, kde třebas i bez jeho přítomnosti probereme vaše problémy. Kdy se vám to hodí?
Otázka: Nový web Prahy 7 se podařil (Aleš Presler 19.9.2017 21:53)
Děkuji vedení MČ Praha 7 a zvláště radnímu Zelenkovi za skvělý nový web Prahy 7, který nám byl slibován tři roky. Dílo se podařilo, je skoro až neuvěřitelné, že to trvalo tak krátce. Oceňuji, že konečně lze řadit odpovědi diskutujících pod původní otázku, s radostí kvituji i možnost připojit fotografii. Jak vidno, když se chce, tak to funguje. Obligátní otázka zní, zda byl pan radní za tuto nelehkou práci oceněn mimořádnou prémií?
Vážený pane Preslere,
nový web je po technické stránce z drtivé většiny připraven a dokončujeme kompletně nový obsah. Bohužel nás však stále dobíhají nedostatky v údržbě IT za předchozího vedení, zejména migrace dat ze systémů, které už ani jejich výrobci nepodporují.
Web chceme spustit teprve, až budeme mít jistotu, že odpovídá našim představám.

Kamila Matějková
Otázka: kulturní akce na parkovišti (Vít Pešina 18.9.2017 11:34)
                   

V sobotu 16.9. se opět nedalo parkovat v ulici Fr. Křížka v
tzv. prostoru před kinem OKO. Za letošní rok je to už v souhrnu celkem skoro 2
měsíce, kdy se zde na modré zóně nedalo parkovat. Před časem se parkoviště
zmenšilo aby si kino mohlo zvětšit předzahrádku a aby více vydělalo na
konzumaci nápojů ( k ničemu jinému předzahrádka neslouží). Proč se tedy při
pořádání jakési "kulturní akce " opět zabírá parkoviště?!!! Praha 7
má dost jiných prostor kde se podobné akce dají pořádat. Proč tedy zrovna na
modré zóně, když je na Praze 7 takový problém s parkováním???!!!Vážený pane Pešino,
Akci Zažít město jinak neorganizuje Městská část, ale jde o celopražskou akci sousedských slavností, kterou zaštiťuje společnost Automat a je na jednotlivých organizátorech, které místo ve městě si pro svoji slavnost zvolí. Tradičně jde o sobotu, kdy jsou modré zóny nejméně vytěžované.
Velmi nás mrzí, že Vám tento sobotní zábor v kombinaci s rekonstrukcí domu budoucí polikliniky zkomplikoval život. Moc doufáme, že rekonstrukce již brzy skončí.
Přeji hezký den,

MgA. Hana Třeštíková
Otázka: WC na Sedmikrásce (Zuzana 18.9.2017 0:51)
Dobrý den,
v těchto dnech začíná rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska, po níž prý bude na hřišti umístěno mj. pítko. Proto se celkem logicky nabízí otázka, zda bude na hřišti i WC? Pokud se nemýlím, před pár měsící byla v Hobuletu otištěna zpráva, že WC na hristi bude umístěno v brzké době, po záchodě však ani památky...
Pro mě jakožto rodiče malých dětí je vybudování WC nebo alespon umístění Toitoi budky na hřiště poměrně důležité, není důstojné močiti do křovisek!
Děkuji
Kratochvílová
Dobrý den,
toaleta na hřišti Sedmikráska bude.
S pozdravem
Kamila MatějkováCopyright © 2012 Městská část Praha 7