Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Jankovcova (janata 4.12.2017 10:34)
Dobrý den,

29.12.2016 jsem se tázal, zda a kdy dojde k revitalizaci Jankovcovy v úseku Argentinská - Přívozní.

Pan ing. Kovařík se vyjádřil, že "na celou Jankovcovu byla v letošním roce zpracována Technickou správou komunikací studie proveditelnosti, která navrhuje celkovou přestavbu uličního profilu do podoby městské komunikace doplněné o parkování, přechody pro chodce, cyklistickou infrastrukturu, zeleň i o další prvky městského mobiliáře. Na studii proveditelnosti naváží v navazujícím období další projektové stupně, výhledově tak lze počítat s přestavbou celého prostoru ulice Jankovcova"

Již nepochybně jsme v "navazujícím období", možná i za ním. Ptám se tedy, v jakém stavu je projekt nyní, a jaký bude další postup.

Děkuji za informace,

Janata
Dobrý den,
projekt rekonstrukce ulice Jankovcova je skutečně dopracován a je v zásobníku projektů na další přípravu v rámci Technické správy komunikací. Přesnější informace dohledáme a doplníme zde.
S pozdravem
Ondřej Mirovský
Otázka: (janata 4.12.2017 10:10)
Dobrý den,

dovoluji si urgovat odpověď na svůj dotaz ze 7.3.2017, týkající se péče o Hlávkův a Libeňský most (viz níže).
Vzheldem k závažnosti sobotního trojského incidentu, který s otázkou těsně souvisí, je na místě požádat pana Čižinského či Mirovského o vysvětlení, jak je možné, že jejich koalice, která vládne v Praze, nereflektovala konec životnosti Trojské lávky, který TSK v roce 2011 (evidentně správně) odhadla na 5-7 let, a kdo je zodpovědný.
Zvenku to vypadá, že TSK disponuje odbornými kapacitami i prostředky, ale má jisté rezervy v řízení.
Dále, co oba pánové hodlají udělat pro to, aby nejpozději do roka, ale nejlépe do léta, stála lávka nová.

Janata


---
Otázka: Hlávkův most a okolí ( 7.3.2017 12:23)
Radnice, Úřade,

cestoval jsem na kole z Karlína do Holešovic přes Hlávkův most, po jeho pravém chodníku ve směru k Výstavišti - chtěje na holešovickém břehu použít podchodu pod mostem směrem na nábřeží kpt. Jaroše a Malou Stranu.
Můj záměr zhatila uzavírka "malostranského" východu, tedy až poté poté, co jsem skoro celým slepým podchodem projel asi půl kilometru. Takže jsem byl nucen se vrátit - spolu se skupinou turistů (která v důkladně promočeném podchodu musela strávit dlouhé minuty) na most, přejet na Štvanici (kolem legendární zastávky), podjet most zde a cestovat po jeho levé straně.

Otázka 1: jak je možné, že nejsou informace o opravě a uzavření části podchodu umístěny řádně na obou jeho hlavních vstupech? Kdo konkrétně za kontrolu správnosti značení zodpovídá a neprovedl ji?

Mnohem závažnější problém je dezolátní, špinavý a zanedbaný stav, ve kterém se Hlávkův most a okolí nachází, což je ostuda ve vztahu ke jménu, které nese, i skutečnosti, že jde o hlavní pražskou dopravní tepnu.

Otázka 2: existuje projekt jeho rekonstrukce, a probíhá vůbec nějaká údržba a čištění? Předpokládám, že jde na vrub TSK, takže se nabízí otázka 3: jak je možné, že jeho ředitel je stále ještě ředitelem, pokud most vypadá tak, jak vypadá?

Zatím se zdá, že díky péči ze strany pražských úřadů Hlávkův most skončí jako Libeňský most - zdevastované betonově asfaltové monstrum, které bylo - papírově - zachráněno, coby památka (míněno zřejmě jako pomník neschopnosti).

Skutečně jsou papíry, razítka a peníze jsou jediné materiály, které jsou při správě takto důležitého majetku města k dispozici?

Někteří z vás mají na starosti jak Prahu 7, tak Prahu město, předem děkuji za kompetentní odpovědi.

Děkuji, Janata
Vážený pane,
pád Trojské lávky je velkým neštěstí, které se stát nemělo. Podle posledních informací probíhaly pravidelné monitoringy lávky. Aktuálně napínáme naše aktivity na urychlené zavedení přívozu, ROPID již čeká na nabídky a pokud vše půjde bez problémů, tak se spustí již do Vánoc. Co se týká provizorního řešení lávkou, tak pontonový most není reálný a nyní řešíme možnosti provizorní lávky ideálně realizované před letní sezónou.
Ondřej Mirovský
Otázka: Vanoce 2017 ( 3.12.2017 23:19)
Dobry den,
prosim pekne o radu, jak spravne parkovat na Praze 7 na Vanoce i mimo svatecni dny? Prijede mi dcera s miminkem na navstevu a bude u me minimalne tyden.. Parkovaci kartu na vozidle nema - trvaly pobyt ma mimo Prahu. Ja nedisponuji vozidlem ani ridicskym opravnenim.

Placene parkoviste na dobu 5 pracovnich dnu (minimalne) si nemuzeme dovolit.

Cestovani MHD z okraje Prahy s 2měs. miminkem mi take nepripada rozumne.

Kde prosim je mozne zaparkovat?
Dobrý den,
od 23. prosince do 1. ledna bude pro návštěvy zajištěno bezplatné parkování v několika vybraných ulicích na okraji Prahy 7. Jedná se o ulice: Kostelní (v úseku U Letenského sadu–Dukelských hrdinů), U Sparty (v úseku Nad Královskou oborou–Jana Zajíce), Ortenovo náměstí (v úseku U Pergamenky–Přívozní), Jateční (v úseku Na Maninách–Komunardů). Současně je k dispozici také 6 míst vyhrazených pro radnici Prahy 7 před ÚMČ Praha 7 v ulici Na Ovčinách. Pro krátkodobé parkování je také možnost za poplatek parkovat v garážích na Letné.

Kamila Matějková
Otázka: O víkendu "občanovi" radnice neodpovídá, učiním to tedy sám. (Aleš Presler 2.12.2017 23:17)
Na dotaz o nových webových stránkách a rezervačním systému již bylo několikrát odpovězeno, nejdřív chystali "komplexní přestavbu stránek", měla být hotova do konce roku 2015. Ovšem komplexní přestavba podle vyjádření tiskového mluvčího je špatné označení, musí se změnit celý web, což je údajně strašně složité, tudíž se to povede (možná) v roce 2019 s otevřením nové radnice. Nyní to má v gesci pan radní Zelenka, který vám jistě lépe vysvětlí, proč to nelze, na což je odborník.
Co se týče otázky na počet zaměstnanců, stále stoupá, navíc nikde nejsou evidováni poradci. V roce 1998 za starosty Tomáše Duba jich bylo 187, ovšem tehdy probíhala masová privatizace (a také restituce) bytového fondu, tudíž nárůst zaměstnanců z tohoto ohledu byl potřebný. Rovněž se tehdy zavádělo on-line počítačové propojení úředníků, doznívala éra psacích strojů. IT oddělení to tehdy zvládlo s menším počtem zaměstnanců než dnes, nejvýkonnější a nejznalejší byl ovšem externista, kterého Čižinský vykopl.
K dotazu o výměně kamenů kolem stromů se nedokáži vyjádřit, což ale jistě napraví oddělení komunikace, které za starosty Duba neexistovalo, dnes má šest zaměstnanců.
Měl bych ovšem v souladu s podmínkami tohoto fóra položit otázku, což učiním. Dnes spadla z důvodu špatné údržby lávka v Troji. Libeňský most je v ještě horším stavu než ona, přesto se radnice holedbá, že zabránila jeho demolici. Čeká se tedy, až Libeňský most spadne, jako ta trojská lávka?
Otázka: Zeleň Komunardů (občan. 1.12.2017 20:30)
Když už se tu zmiňuje zeleň v Holešovicích zají mámě kolik stála výměna kamenů kolem stromů v ulici Komunardů? A kdo to rozhodl o této hurá akci? Když jsem se ptal pracovníků firmy, která to dělala říkali mi zaměstnanci, že se radnici nelíbí velikost kamenů co tam dal magistrát tak si zaplatili sami výměnu. Nevidím skoro žádný rozdíl v kamenech. Kolik tato akce stálo a kdo je jmenovitě pod ní podepsán.
Dobrý den,
výměna kamenů je aktivitou MČ Prahy 7, kdy jsme navázali na dříve umístěné kameny od Technické správy komunikací. Nově jsou kameny umístěné na mnoha dalších místech Prahy 7 a v ulici Komunardů jsme po dohodě s firmou, která uklízí Prahu 7, a také s Odborem rozvoje navrhli trochu větší frakci a to především s ohledem na úklid psích exkrementů.
S pozdravem
Ondřej Mirovský
Otázka: Počet zaměstnanců (občan. 1.12.2017 17:07)
Je někde evidováno kolik pracovalo zaměstnanců na úřadě před rokem 2014 a v současnosti? Když chodím na radnici něco vyřizovat a koukám na dveře tak mi přijde, že zaměstnanci přibývají a také se velmi točí.
Odpověď: (Mgr. Radomír Špok, tajemník MČ Praha 7 6.12.2017 9:16)
Dobrý den,
náš úřad samozřejmě eviduje počty zaměstnanců. V předchozím období, tedy v letech 2010 až 2013 zde pracovalo v průměru 188 zaměstnanců, v letošním roce pak 197 zaměstnanců. Tento nárůst počtu byl způsoben několika faktory:

1. Přenesením kompetencí ze strany Magistrátu hl. m. Prahy na městské části – jedná se o agendu přestupků ze Zóny placeného stání, kterou bude náš úřad řešit od 1. ledna 2018. Na tuto agendu jsme již přijali zaměstnance, kteří procházejí školením, a vytvořili oddělení v počtu vedoucí a 5 referentů pro přestupky.
2. Vytvořením oddělení evropských fondů a Místní agendy 21, kde v současnosti pracuje 5 zaměstnanců. Většina z nich je placena přímo z dotačních titulů. V roce 2017 administrujeme projekty v celkové částce 34 mil Kč a dále byly podány projektové žádosti v celkové výši 89 mil Kč. Tyto projekty se tematicky věnují investicím do školních budov, rozšiřováním kapacity tříd, sociálnímu bydlení a investicím do vlastního nemovitého majetku.
3. Výrazným posílením některých oblastí, které byly v minulých obdobích zanedbávány. Jedná se především o správu majetku (tj. bytové a nebytové prostory a také budovy mateřských a základních škol) a péče o veřejný prostor. Byl vytvořen Odbor péče o veřejný prostor (3 osoby), který má na starosti mimo jiné komplexní kontrolu úklidových služeb na Praze 7, a personálně posílen bylo i oddělení technické na Odboru majetku o dvě osoby zabývající se investicemi do školských budov.
4. Insourcingem vybraných činností, které byly v minulosti prováděny externími subjekty. V současnosti úřad realizuje většinu služeb v oblasti IT vlastními silami, posílili jsme Odbor investic a veřejných zakázek a máme jednoho pracovníka zodpovědného za vydávání Hobuletu, čímž jsme ušetřili veřejné prostředky, které jsou nyní vynakládány efektivněji a hospodárněji a kvalita výstupů je přitom vyšší.

S pozdravem

Mgr. Radomír Špok
tajemník
Otázka: rezervační systém (občan. 1.12.2017 16:41)
Dobrý den, dá radnice občanům vánoční dárek a už zprovozní rezervační systém a nové slibované stránky? Nebo to vytáhnete až před volbami a budete se chlubit jak se Vám to hezky povedlo? Nepřijde mi normální, aby rezervační systém nefungoval takovou dobu v dnešní době a ještě k tomu když členové radnice na sociálních sítí přímo žijí a jsou neustále online.
Vážený pane,
online rezervační systém bude integrován do nových webových stránek, na kterých stále pracujeme. Pevně věříme, že webové stránky a spolu s nimi i rezervační systém budou spuštěny co nejdříve.
S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: Rekonstrukce Frantiska Krizka (Novotna 1.12.2017 7:56)
Dobry den,
po precteni tohoto clanku o chystane rekonstukci ulice Fr. Krizka: http://praha7.cz/24274_Novou-podobu-ulice-Frantiska-Krizka-pomuze-Praze-7-najit-architektonicka-soutez mam vazne mineny dotaz:

Z jakeho duvodu se chysta tato nova podoba?
Mate pocit ze investujete i do rozvoje ulic v dolnich Holesovicich? Pokud ano, prosim o informaci jake projekty pro zlepseni verejneho prostoru chystate v Holesovicich a kdy.
Investujete rovnomerne do rozvoje na Letne X do rozvoje v Holesovicich?
Chysta se nejaka revitalizace ulice Delnicka a prilehleho okoli, ktere je totalne bez zelene a vypada jako by radnici na teto casti Prahy vubec nezalezelo?
Dekuji za vase odpovedi.
Otázka: péče o zeleň (Denisa K. 28.11.2017 22:54)
Dobrý den paní Bittnerová,
nelíbí se mi,že jste s ochranou mladého stromu před
Sport barem Vltavín NIC neudělala.
Prostě ten kmen je úzký a láká k němu těsně přivazovat kola.
Mám Vám poslat fotky,jak 2 kola jsou k němu těsně přivázana?
Stačil by nějaký nizký plůtek,aby je tam nemohli opírat.
Dlouho jsem čekala,že nějaké opatření nastane,ale prostě NIC.
Já můžu jen Vás otravovat,ten strom nevlastním a vadí mi sledovat,jak se ničí.
Chtěla bych ,aby obor život.prostředí se staral o zeleň a ne jen seděl u PC.
Děkuji.
Odpověď: (Jitka Doleželová, OŽP Praha 7 30.11.2017 8:26)
Dobrý den,
vaše rozhořčená reakce nás velice mrzí a chápeme, že při pohledu zvenčí můžete nabýt dojmu, že nebyly učiněny patřičné kroky. Abychom ochránili strom nacházející se před Sport barem Vltavín, jednali jsme se správcem stromořadí v ul. U Průhonu (TSK, a. s.). Bylo nám přislíbeno doplnění „kůlování“ k tomuto stromu, k čemuž bohužel ze strany správce dosud nedošlo, a to i přes naši urgenci. Instalací funkčních kůlů je strom dostatečně ochráněn. Použití dalších obalovacích materiálů přímo na strom by mohlo stromu v budoucnu spíše uškodit.
Dále jsme před restaurací iniciovali instalaci stojanu na kola. Tato zakázka je již zadána a stojan by měl být v nejbližších dnech nainstalován. P.V.
S pozdravem

Jitka Doleželová
Odborná referentka
Odbor životního prostředí
Otázka: Misch Masch (Marcela 28.11.2017 14:46)
Dobrý den,
děkuji paní MgA. Kamile Matějkové za odpověď. Bohužel z ní moc konstruktivní přístup úřadu nevyplývá. Kdo jiný než úřad by se měl o ulice a o obyvatele své čtvrti starat?
Co kdyby do Veletžní ulice a přilehlých ulic úřad poslal strážníky Městské policie, aby tam v exponovaných nočních hodinách hlídkovali a návštěvníky klubu usměrňovali? Náklady na takové hlídkování vyvolané (ne)činností klubu by si pak provozovatel klubu mohl uhradit ze svého.
S pozdravem,
Marcela Macková
Otázka: Parkování u Stromovky (Pilar 28.11.2017 10:46)
Při poslední návštěvě Stromovky jsem si všiml chystaných úprav parkování v ulici Za elektrárnou. Jak bude parkování zpoplatněno? Bude tam automat? Kdo jsou rezidenti v této oblasti, pro které je třeba parkovací místa blokovat:
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 30.11.2017 8:27)
Vážený pane,
v ulici Za Elektrárnou bude nově vyznačena fialová zóna (platná od 1.2.2018). To znamená, že rezidenti MČ Praha 7 zde budou moci parkovat zdarma, ostatní návštěvníci po zaplacení příslušné částky v parkovacím automatu nebo pomocí chytrého telefonu.
S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Pracovní doba archivu (ejemmila 24.11.2017 10:54)
Sdělte, prosím, kdy lze navštívit archiv. Zda v běžné návštěvní době nebo jindy. Děkuji. Mil. Ejem

Dobrý den,

oddělení archivu lze navštívit  každé pondělí a středu mezi  7.30 a 11.30 nebo  12.30 až 18.00 hod.  V úterý, čtvrtek a pátek pak po předchozí domluvě. Objednat se můžete u vedoucí oddělení paní Markéty Kameníkové na tel. čísle 220 144 189 nebo emailem na KamenikovaM@Praha7.cz.

Hezký den

Kamila Matějková

Otázka: Záplava odložených kol ... jistota desetinásobku (Obyvatel 20.11.2017 12:41)
Dobrý den,

ve vaší snaze tažení proti automobilové dopravě možná zapomínáte na cyklisty. Dnes vyšel článek https://ekonomika.idnes.cz/praha-sdilena-kola-bikesharing-dey-/eko-doprava.aspx?c=A171120_112006_eko-doprava_fih Cituji:

"Už v příštím roce chce mít Ofo v pražských ulicích na tři tisíce kol. Nyní jich má tři sta pouze na Praze 7."

"Dodal však, že moc cest pro regulaci nevidí, protože provoz jízdních kol je zcela legální, pokud se kola používají v souladu se zákonem. Bicykly se nesmí poutat k pevným překážkám, které jsou součástí veřejného majetku, jako jsou zábradlí, kandelábry apod. Nesmějí překážet provozu ani na chodníku."

Počet žlutých kol Ofo (jenž podporujete), která odložena už teď překáží všude možně se má dle článku ještě navýšit na desetinásobek. Kol která jsou přivázána k zábradlí nebo dopravním značkám najdete také dost. Bude to někdo řešit nebo se trestají pouze motoristé?

Přiznáte si už konečně, že Praha není Kodaň nebo Lipsko, které jsou za prvé pro tuto dopravu vhodnější díky své "placatosti" a za druhé mají vybudovanou celkovou infrastrukturu v celém městě? Ne jako tady, kde můžete vyhlásit fotosoutěž "Vyfoťte alespoň jednoho cyklistu v ulici Veletržní".
Dobrý den,
žádné "tažení proti automobilové dopravě" neprovádíme a ani neplánujeme. Moderní město bez aut fungovat nemůže, ale současně je potřeba mít na paměti prostorové limity a negativní dopady, jako smog a hluk.
Veškerá nová dopravní opatření přinášejí:
- zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech

- podporujeme alternativy k individuální automobilové dopravě: řidiči by měli zvýšení cyklodopravy sami podporovat, neboť každý, kdo neusedne do auta, ale jede na kole, uvolňuje ulice pro ty, kdo se bez auta neobejdou

- zvýšení počtu parkovacích míst (Bubenská, Veletržní) a snížení tranzitní dopravy – Praha 7 je jediná MČ, která zavedla účinná povrchová opatření po otevření tunelu Blanka a v exponovaných ulicích Veletržní a Bubenská skutečně došlo ke snížení počtu průjezdů

Pokud jde o kola OFO, podpora MČ je čistě deklaratorní, na provoz nijak nepřispíváme. Sdílená kola je evidentně úspěšný trend a je shodneme se, že potřeba reagovat na nové okolnosti, které přináší. Kola OFO mají výhodu, že je není nutné zamykat k pevné konstrukci, takže je lze v případě potřeby snadno přemístit na vhodnější místo. Provozovatel navíc slibuje, že díky mobilní aplikaci je schopen neukázněné uživatele penalizovat a vzorné odměňovat. Na prohřešky provozovatele upozorňujeme a žádáme jej o nápravu.
S pozdravem

Kamila Matějková
Otázka: Bude veřejná debata 2017 debatou? (meisner 16.11.2017 5:12)
Na "debatu" jsem dostal pozvánku mailem až domů.
Loňská veřejná "debata" debatou nebyla, nevšiml si toho ani moderátor Šídlo, u novináře bych to předpokládal.
Debata od sloa debatovat dialog. Za debatu nelze považovat akci kde se tazateli či připomínkujícímu občanu dostane mimoběžné či nepravdvé odpovědi. Replikovat již nemůže, moderátor: "vidím mnoho rukou, táámhle ten se ještě neptal".
Když vidím níže vyhýbavou v podstatě nepravdivou odpověď p Mirovského (chodníkový program versus lidé s pohybovými problémy), když jsem svědkem totální nepravdomluvnosti p Čižinského ptám se, jste debaty vůbec schopni?
Děkuji. Meisner.
Dobrý den,
debata Tři roky od voleb se bude tentokrát skládat ze dvou bloků. První blok bude shrnutím témat, která vyplynula z posledního setkání Fóra zdravých měst v minulém roce. Občané budou mít možnost diskutovat s radními a vedoucími odborů úřadu městské části nad problémy u tématických stolů a pomohou nám vytipovat priority k řešení pro následující rok.
Ve druhém bloku pak budou lídři politických uskupení, která jsou zastoupena v Zastupitelstvu městské části, odpovídat na dotazy občanů.
Celou debatu bude moderovat redaktorka Českého rozhlasu Naděžda Hávová, která je obyvatelkou Prahy 7.

S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: Proč je tak málo zaměstnanců na ÚMČ? (Aleš Presler 16.11.2017 0:23)
Velmi mě potěšilo, že když si otevřu web Prahy 7, objeví se mi řada "aktualit" v podobě nejrůznějších výzev na to či ono, jen skutečné aktuality chybí. To však není podstatné, důležité je, že tam ty aktuality jsou. Chápu, že úřad má jen omezený počet zaměstnanců, v odboru informačních technologií je jich pouhých pět a v oddělení komunikace šest, tedy celkem jedenáct lidí. Neměla by radnice tento počet navýšit alespoň na dvojnásobek? Rovněž mě překvapila rubrika "přihlásit se on-line", která je již od roku 2015 mimo provoz. Může za to předcházející vedení, resp. starosta Ječmének? Ještě by mě zajímala pracovní náplň grafika, vzniklá jako trafika pro někdejšího syna pana místostarosty v roce 2007. Čí kamarád či rodinný příslušník ji vykonává dnes a na jakém PC vybavení?
Dobrý den,
nejedná se pouze o funkci grafika, pracovník má na starosti výrazně rozsáhlejší agendu. Zaměstnanec prošel řádným výběrovým řízením a kromě grafického zpracování všech tiskových materiálů úřadu funguje také jako technická podpora radnice (zajišťuje např. přímé přenosy ze zastupitelstva, spravuje video i audio techniku, stará se o technické zabezpečení všech akcí), fotograf, kameraman a dtp technik.

S pozdravem
Kamila MatějkováCopyright © 2012 Městská část Praha 7