Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Philippová Kristýna Bc. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4010 KST
Šikýřová Klára zaměstnanec poslat e-mail 22014 4010 KST
Ullrichová Jiřina vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4218 KST

Oddělení organizační

a)   Zajišťuje jednání Rady MČ Praha 7, zpracovává program, kompletuje materiály. 

b)  Zpracovává a odepisuje úkoly na jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7.

c)   Zpracovává materiály na jednání řádné a mimořádné Rady MČ Praha 7 (dopisy, svolávání Zastupitelstva MČ Praha 7, stanovení pořadu Zastupitelstva MČ Praha 7 atd.).

d)  Informuje členy Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 o jednání mimořádné Rady MČ Praha 7.

e)   Eviduje dopisy Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7.

f)   Zajišťuje zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7, zpracovává program, eviduje, kompletuje a převádí materiály do formátu PDF na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7.

g)  Zpracovává scénáře na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 vč. upraveného pořadu zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7.

h)  Obsluhuje hlasovací zařízení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 7.

i)    Zpracovává realizaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7.

j)    Rozesílá pozvánky na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 členům Zastupitelstva MČ Praha 7, vedoucím odborů a ředitelům organizací.

k)  Zpracovává pozvánky k vyvěšení na úřední desce ÚMČ Praha 7 a pro zveřejnění na internetových stránkách MČ Praha 7.

l)    Pořizuje a zpracovává zápis z jednání Zastupitelstva a Rady MČ Praha 7.

m) Eviduje a připravuje k archivaci protokoly z jednotlivých jednání Rady a zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7.

n)  Předává poštu členům Zastupitelstva a Rady MČ Praha 7, poskytuje informace členům Zastupitelstva MČ Praha 7 a pracovníkům ÚMČ Praha 7.

o)  Ověřuje usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Prha 7.

p)  Ověřená usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 v papírové podobě předává na podatelnu k vyvěšení na úřední desce ÚMČ Praha 7 a informuje Odbor informačních technologií o možnosti zveřejnění na webových stránkách MČ Praha 7. 

q)  Organizačně zajišťuje plán akcí v zasedacích místnostech ÚMČ Praha 7.

r)   Plní úkoly dle pokynů členů Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 a vedoucí Odboru KST.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7