Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

Čistota a životní prostředí

Úhyn kachen divokých v Královské oboře
2.8.2017  

Úhyn kachen divokých v Královské oboře


V minulých dnech došlo k úhynu více než desítky kachen divokých obývajících rybníky v Královské oboře – Stromovce Podrobnosti zde
Sběr kovových obalů na území MČ Praha 7
Praha v červeném
26.4.2017  

Praha v červeném


Praha v létě zazáří červenou. Městské části se zapojí do velké sběrové akce na podporu recyklace drobného elektra Podrobnosti zde
Program Čistá energie Praha 2017
24.4.2017  

Program Čistá energie Praha 2017


Podrobnosti a instrukce k dotačnímu Programu Čistá energie Praha 2017 vyhlášeného na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 680 ze dne 28. 3. 2017 Podrobnosti zde
Informace o výsledcích kontrol za rok 2016
15.3.2017  

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016


V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje OŽP ÚMČ Praha 7 výsledky kontrol za rok 2016  Podrobnosti zde
Informace k provádění deratizace a harmonogram prací v roce 2017
10.3.2017  

Informace k provádění deratizace a harmonogram prací v roce 2017


Územní a časový harmonogram – deratizace Prahy 2017 Podrobnosti zde
Informace Státní veterinární správy týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě
3.1.2017  

Informace Státní veterinární správy týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě


Státní veterinární správa v souvislosti s výskytem stále nových případů vysocepatogenní ptačí chřipky v Evropě upozorňuje na stále hrozící riziko zavlečení této nákazy na území České republiky Podrobnosti zde
Kontejnery na tříděný odpad v Praze 7
27.10.2016  

Kontejnery na tříděný odpad v Praze 7


Praha 7 je od letošního roku zapojena do pilotního projektu „Kontejnery do domů“, který je realizován ve spolupráci s hl. m. Prahou a Pražskými službami a.s. Zde uvádíme plánky aktuálního umístění kontejnerů na tříděný odpad v domech a na venkovních stanovištích Podrobnosti zde
Kampaň na snížení počtu černých skládek
17.8.2016  

Kampaň na snížení počtu černých skládek


Hlavní město Praha zahájilo kampaň zaměřenou na snížení počtu černých skládek v okolí nádob na separovaný a směsný komunální odpad Podrobnosti zde
První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma
17.8.2016  

První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma


Systém Eltma umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneumatik, ale i firmám s vlastním vozovým parkem, bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik Podrobnosti zde
Informace k poplatkům za komunální odpad
27.4.2016  

Informace k poplatkům za komunální odpad


Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška č.2/2005 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad Podrobnosti zde
Kontejnery na drobné elektrozařízení a baterie
Obnova Letenských sadů
24.1.2013  

Obnova Letenských sadů


Na park Letenské sady je v současné době zpracovávaná architektonická studie. Úkolem studie je tedy zrekonstruovat zbývající části Letné - především svah, zrenovovat jednotlivé vstupy do parku, vybudovat funkční cestní systém s několika vyhlídkami, dotvořit bruslařský okruh a také doplnit informační systém v parku. Při tvorbě studie přihlížíme k mnoha faktorům ovlivňujícím život v parku, čímž se snažíme nabídnout příjemný a hezký parkový prostor. Podrobnosti zde
Veřejné projednání herních prvků na hřišti Sedmikráska
19.11.2012  

Veřejné projednání herních prvků na hřišti Sedmikráska


Veřejného projednání se účastnily maminky a děti, které hřiště často využívají a tak jsou s jeho výhodami i problémy, plynoucími ze současného stavu, dobře obeznámeni. Podrobnosti zde
Plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012
26.3.2012  

Plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012


Hlášení o produkci a nakládání s odpady již nebude možné podávat v tištěné/listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na jednotlivé správní obvody hl. m. Prahy Podrobnosti zde
Celkové výsledky 10 problémů Prahy 7Copyright © 2012 Městská část Praha 7