Česky   English
O Praze 7 > Bezpečná Praha 7

Bezpečná Praha 7

Bezpečnost Prahy 7 je pro nás prioritou

Bezpečnost patří mezi základní priority radnice Prahy 7. Na konkrétní opatření v oblasti zajištění bezpečnosti na Sedmičce jsme se zeptali pana starosty Marka Ječménka.

Jak si z hlediska bezpečnosti stojí Praha 7 ve srovnání s ostatními městskými částmi?

Podle údajů, které máme k dispozici, je Praha 7 jedním z nejbezpečnějších obvodů. Je to dáno její polohou i hustou sítí policej-ních služeben. V současné době pracujeme na podrobné analýze, která by nám měla poskytnout detailní informace. Snažíme se dělat maximum pro to, aby občané mohli žít bez obav a nebyli vystavováni zbytečným rizikům. Podstatnou roli v otázce ochrany osobního bezpečí, zdraví či majetku ale sehrává také každý sám, proto klademe velký důraz na prevenci a osvětu v oblasti bezpečnosti. V minulém roce jsme vydali brožuru Bezpečný domov, která by měla poradit všem občanům, jak lépe ochránit sebe, své blízké i majetek. Ve spolupráci s městskou policií jsme také spustili pilotní projekt poradenství po telefonu na lince 272 072 526.

Jaká opatření podle vás přispívají ke zvýšení bezpečnosti v ulicích?

Základem je kvalitní pouliční osvětlení a dobrou práci odvádí i kamerový systém. 
Na Prahu 7 dohlížejí kamery zřízené hlavním městem Praha, které sledují dopravní situaci a pomáhají například při odhalování kapsářů, sprejerů nebo v nočních hodinách monitorují zaparkované automobily. Aktuálně spouštíme nový kamerový systém Prahy 7, který bude zajiš-ťovat větší bezpečnost rizikových oblastí, jako je okolí metra Vltavská, nádraží Holešovice, dětská hřiště, parky a tržiště. Neobešli bychom se samozřejmě bez strážníků, v městské části slouží v současnosti devadesát městských policistů. Od nového roku navíc brázdí Prahu 7 také jízdní hlídka.

Praha 7 je často dějištěm masových akcí, jak se zaměřujete na komplikace, které je mohou doprovázet?

Ve spolupráci s Policií České republiky a městskou policií se snažíme minimalizovat negativa, která mohou být s pořádáním velkých kulturních, společenských a sportovních akcí mít spojena. Chceme, aby dopad akcí naši obyvatelé pociťovali minimálně. Vše předchází pečlivá bezpeč-nostní příprava. Chceme podchytit problémy, které by mohly vzniknout ve veřejném pořádku, ale i v dopravě. Jsme si vědomi toho, že právě dopravu se nedaří vždy řešit zcela uspokojivě, proto intenzivně pracujeme na opatřeních, která by měla přispět ke zlepšení této situace.

Co děláte pro podporu bezpečnosti dětí?

To je jednou z priorit městské části. Praha 7 má jeden z nejrozvinutějších preventivních programů zaměřených na dvě nejohroženější skupiny obyvatel – na děti a seniory. Prevence začíná u spolupráce s městskou policií a vedením škol. 
V ranních hodinách strážníci dohlížejí na přechody u mateřských, základních a středních škol. V jejich blízkosti jsou ale i v odpoledních hodinách. Nezapomínáme ani na vzdělávací, volnočasové a poradenské aktivity. Organizujeme přednášky a besedy na školách. V rámci dnů věnovaných dětem se snažíme o podávání základních bezpečnostních pravidel zábavnou formou. Jako příklad mohu jmenovat akci Bezpečné prázdniny, jejíž třetí ročník se loni uskutečnil ve Stromovce. Přišlo přes tři tisíce dětí z celé Prahy. Na různých stanovištích si formou soutěží připomínaly a procvičily různé druhy nebezpečných situací, se kterými se mohou během prázdnin potkat. Učily se, jak se v nich mají zachovat nebo nejlépe, jak jim předcházet. Úspěšný je i Dětský integrační tábor, který jsme loni již posedmé uspořádali pro děti ze sociálně či jinak znevýhodněných rodin.

A co například mladiství a drogy?

Samozřejmě, v této oblasti je pro nás nejdůležitější prevence. Předcházení tomu, aby se mladiství vůbec k drogám dostali, a pokud se dostanou, aby jim dokázali říct ne. V tom nám pomáhají preventivní programy a aktivity podporující zdravý životní styl a smysluplné trávení volného času mladých lidí. Od roku 1999 pořádá Praha 7 se základními školami projekt „10x Sedmička“. V jeho rámci se během školního roku uskuteční vždy deset akcí, každou má na starosti jedna ze škol, které si mohou vybrat téma – módní přehlídka, divadelní festival nebo sportovní klání. Chceme také na Sedmičce omezit herny, které mají negativní dopad na děti. Budeme jako městská část plně podporovat aktivitu pražského magistrátu a náměstka primátora Rudolfa Blažka, který se snaží o změnu legislativy.

Pořádáte také akce, které se speciálně zaměřují na bezpečnost seniorů?

V Praze 7 žije na sedm tisíc seniorů, kteří si zaslouží naši pozornost a péči. 
Po dětech jsou druhou nejzranitelnější a nejohroženější skupinou obyvatel a my se snažíme, aby se v ulicích a mezi dalšími lidmi cítili bezpečně a sebevědomě. Ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy, Policií ČR a Ministerstvem vnitra ČR pořádáme pravidelné přednášky, jak se vyhnout nebezpečným situacím. Konkrétní pomocí městské části je možnost napojení na systém tísňového volání, který seniorům umožní přivolat rychle pomoc v nečekané krizové situaci. Pracovníci centrálního dis-pečinku jsou připraveni pomoci dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Instalaci zařízení hradí seniorům městská část.

„Bezpečnost patří mezi základní priority radnice Prahy 7. Snažíme se dělat maximum pro to, aby mohli žít občané bez obav a nebyli vystavováni zbytečným rizikům.“


Linky, na které se mohou lidé obrátit v případě nouze:

158 - Policie ČR

V případě svědectví trestného činu, ohrožení bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku nebo v případě podezření na jakoukoliv formu terorismu.

155 – Záchranná služba

V případě selhání základních životních funkcí, vědomí, dýchání, jiného závažnému onemocnění nebo úrazu.

150 – Hasičský záchranný sbor

Při požárech, pohromách, haváriích a nehodách.

156 – Městská policie

Nahlášení přestupků proti veřejnému pořádku a trestných činů.

112 – Evropská tísňová linka

Propojuje všechny složky záchranného a bezpečnostního systému. Je platná ve všech státech EU.

724 003 333 Linka pro neslyšící

Speciální linka pro neslyšící občany

272 072 526

Bezpečnostní poradna

Provozuje MČ Praha 7 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy.

Provozní doba: čt 9.00-11.00, 13.00-15.00.

Jedná se o poradenskou činnost po telefonu. Poradenství se týká zabezpečení a ochrany bytů, bytových a rodinných domů a bezpečnostních otázek s tím souvisejících.

31.1.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 10891 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7