Česky   English
O Praze 7 > Bezpečná Praha 7

Důležité kontakty – složky IZS

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy

  • www.hzscr.cz  
  • telefonní číslo tísňového volání 150

Policie ČR

MP Praha

Jednotné evropské číslo tísňového volání

  • telefonní číslo tísňového volání 112

 

 

Přehled služeben složek IZS na území MČ Praha 7

 

Program prevence kriminality MČ Praha 7 na období 2014 – 2015

 

Zpráva k  bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7